CCCII plane 1, part 1Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
0x212021
U+FF64 (BMP)
CSIC 9-3436

U+FF64 (BMP)
CSIC 9-3436
0x212022
U+FF61 (BMP)
CSIC 9-3433

U+FF61 (BMP)
CSIC 9-3433
0x212023
0x212024
U+FF65 (BMP)
CSIC 9-3437

U+FF65 (BMP)
CSIC 9-3437
0x212025
U+FF9E (BMP)
CSIC 9-3470

U+FF9E (BMP)
CSIC 9-3470
0x212026
U+FF9F (BMP)
CSIC 9-3471

U+FF9F (BMP)
CSIC 9-3471
0x212027 ´
U+00B4 (LAT1S)
CSIC 8-2233
´
U+00B4 (LAT1S)
CSIC 8-2233
0x212028
U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F

U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F
0x212029 ¨
U+00A8 (LAT1S)
CSIC 8-2229
¨
U+00A8 (LAT1S)
CSIC 8-2229
0x21202A
0x21202B
U+FFE3 (FWF)
CSIC 1-2224

U+FFE3 (FWF)
CSIC 1-2224
0x21202C
U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C
0x21202D
U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D
0x21202E
U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C
0x21202F
U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D
0x212030
U+3003 (BMP)
CSIC 1-2171

U+3003 (BMP)
CSIC 1-2171
0x212031
0x212032
0x212033
U+3006 (BMP)
CSIC 8-7468

U+3006 (BMP)
CSIC 8-7468
0x212034
0x212035
0x212036
0x212037
0x212038
0x212039
U+2016 (BMP)

U+2016 (BMP)
0x21203A
0x21203B
0x21203C
0x21203D
U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C

U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C
0x21203E
U+2025 (BMP)
CSIC 1-212D

U+2025 (BMP)
CSIC 1-212D
0x21203F
0x212040
U+201C (BMP)
CSIC 1-2166

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166
0x212041
U+3014 (BMP)
CSIC 1-2146

U+3014 (BMP)
CSIC 1-2146
0x212042
U+3015 (BMP)
CSIC 1-2147

U+3015 (BMP)
CSIC 1-2147
0x212043
0x212044
0x212045
0x212046
0x212047
U+FF62 (BMP)
CSIC 9-3434

U+FF62 (BMP)
CSIC 9-3434
0x212048
U+FF63 (BMP)
CSIC 9-3435

U+FF63 (BMP)
CSIC 9-3435
0x212049
U+300E (BMP)
CSIC 1-215A

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A
0x21204A
U+300F (BMP)
CSIC 1-215B

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B
0x21204B
U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A
0x21204C
U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B
0x21204D ±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234
±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234
0x21204E ×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232
×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232
0x21204F ÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233
÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233
0x212050
U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B

U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B
0x212051
U+2266 (BMP)
CSIC 1-2239

U+2266 (BMP)
CSIC 1-2239
0x212052
U+2267 (BMP)
CSIC 1-223A

U+2267 (BMP)
CSIC 1-223A
0x212053
U+221E (BMP)
CSIC 1-223C

U+221E (BMP)
CSIC 1-223C
0x212054
U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250

U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250
0x212055
U+2642 (BMP)
CSIC 1-2252

U+2642 (BMP)
CSIC 1-2252
0x212056
U+2640 (BMP)
CSIC 1-2251

U+2640 (BMP)
CSIC 1-2251
0x212057 °
U+00B0 (LAT1S)
CSIC 1-2278
°
U+00B0 (LAT1S)
CSIC 1-2278
0x212058
U+2103 (BMP)
CSIC 1-226A

U+2103 (BMP)
CSIC 1-226A
0x212059 ¢
U+00A2 (LAT1S)
CSIC 8-2224
¢
U+00A2 (LAT1S)
CSIC 8-2224
0x21205A £
U+00A3 (LAT1S)
CSIC 8-2225
£
U+00A3 (LAT1S)
CSIC 8-2225
0x21205B §
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
0x21205C
U+2606 (BMP)
CSIC 1-2177

U+2606 (BMP)
CSIC 1-2177
0x21205D
U+2605 (BMP)
CSIC 1-2178

U+2605 (BMP)
CSIC 1-2178
0x21205E
U+25CB (BMP)
CSIC 1-2172

U+25CB (BMP)
CSIC 1-2172
0x21205F
U+25CF (BMP)
CSIC 1-2173

U+25CF (BMP)
CSIC 1-2173
0x212060
U+2032 (BMP)
CSIC 1-216B

U+2032 (BMP)
CSIC 1-216B
0x212061
U+2033 (BMP)
CSIC 8-5B3C

U+2033 (BMP)
CSIC 8-5B3C
0x212062
0x212063
0x212064
0x212065
0x212066
0x212067
0x212068
0x212069
0x21206A
0x21206B
0x21206C
0x21206D
0x21206E
0x21206F
U+25CE (BMP)
CSIC 1-2176

U+25CE (BMP)
CSIC 1-2176
0x212070
U+25C7 (BMP)
CSIC 1-2179

U+25C7 (BMP)
CSIC 1-2179
0x212071
U+25C6 (BMP)
CSIC 1-217A

U+25C6 (BMP)
CSIC 1-217A
0x212072
U+25A1 (BMP)
CSIC 1-217B

U+25A1 (BMP)
CSIC 1-217B
0x212073
U+25A0 (BMP)
CSIC 1-217C

U+25A0 (BMP)
CSIC 1-217C
0x212074
U+25B3 (BMP)
CSIC 1-2174

U+25B3 (BMP)
CSIC 1-2174
0x212075
U+25B2 (BMP)
CSIC 1-2175

U+25B2 (BMP)
CSIC 1-2175
0x212076
U+25BD (BMP)
CSIC 1-217D

U+25BD (BMP)
CSIC 1-217D
0x212077
U+25BC (BMP)
CSIC 1-217E

U+25BC (BMP)
CSIC 1-217E
0x212078
U+203B (BMP)
CSIC 1-216F

U+203B (BMP)
CSIC 1-216F
0x212079
U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265
0x21207A
U+2192 (BMP)
CSIC 1-2257

U+2192 (BMP)
CSIC 1-2257
0x21207B
U+2190 (BMP)
CSIC 1-2258

U+2190 (BMP)
CSIC 1-2258
0x21207C
U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255

U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255
0x21207D
U+2193 (BMP)
CSIC 1-2256

U+2193 (BMP)
CSIC 1-2256
0x21207E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-01-01
0x212121
01-01-02
0x212122
01-01-03
0x212123
01-01-04
0x212124
01-01-05
0x212125
01-01-06
0x212126
01-01-07
0x212127
01-01-08
0x212128
01-01-09
0x212129
01-01-10
0x21212A
01-01-11
0x21212B
01-01-12
0x21212C
01-01-13
0x21212D
01-01-14
0x21212E
01-01-15
0x21212F
01-01-16
0x212130
01-01-17
0x212131
01-01-18
0x212132
01-01-19
0x212133
01-01-20
0x212134
01-01-21
0x212135
01-01-22
0x212136
01-01-23
0x212137
01-01-24
0x212138
01-01-25
0x212139
01-01-26
0x21213A
01-01-27
0x21213B
01-01-28
0x21213C
01-01-29
0x21213D
01-01-30
0x21213E
01-01-31
0x21213F
01-01-32
0x212140
01-01-33
0x212141
01-01-34
0x212142
01-01-35
0x212143
01-01-36
0x212144
01-01-37
0x212145
01-01-38
0x212146
01-01-39
0x212147
01-01-40
0x212148
01-01-41
0x212149
01-01-42
0x21214A
01-01-43
0x21214B
01-01-44
0x21214C
01-01-45
0x21214D
01-01-46
0x21214E
01-01-47
0x21214F
01-01-48
0x212150
01-01-49
0x212151
01-01-50
0x212152
01-01-51
0x212153
01-01-52
0x212154
01-01-53
0x212155
01-01-54
0x212156
01-01-55
0x212157
01-01-56
0x212158
01-01-57
0x212159
01-01-58
0x21215A
01-01-59
0x21215B
01-01-60
0x21215C
01-01-61
0x21215D
01-01-62
0x21215E
01-01-63
0x21215F
01-01-64
0x212160
01-01-65
0x212161
01-01-66
0x212162
01-01-67
0x212163
01-01-68
0x212164
01-01-69
0x212165
01-01-70
0x212166
01-01-71
0x212167
01-01-72
0x212168
01-01-73
0x212169
01-01-74
0x21216A
01-01-75
0x21216B
01-01-76
0x21216C
01-01-77
0x21216D
01-01-78
0x21216E
01-01-79
0x21216F
01-01-80
0x212170
01-01-81
0x212171
01-01-82
0x212172
01-01-83
0x212173
01-01-84
0x212174
01-01-85
0x212175
01-01-86
0x212176
01-01-87
0x212177
01-01-88
0x212178
01-01-89
0x212179
01-01-90
0x21217A
01-01-91
0x21217B
01-01-92
0x21217C
01-01-93
0x21217D
01-01-94
0x21217E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
0x212220
U+2208 (BMP)
CSIC 8-5E6B

U+2208 (BMP)
CSIC 8-5E6B
01-02-01
0x212221

U+221E (BMP)
CSIC 1-223C

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E

U+221E (BMP)
CSIC 1-223C

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E
01-02-02
0x212222

U+2286 (BMP)
CSIC 8-5F7A

U+FF0B (FWF)
CSIC 1-2230

U+2286 (BMP)
CSIC 8-5F7A
01-02-03
0x212223

U+2287 (BMP)
CSIC 8-5F7B

U+2212 (BMP)
CSIC 8-5E75

U+2287 (BMP)
CSIC 8-5F7B
01-02-04
0x212224
±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234

U+2282 (BMP)
CSIC 8-5F76
±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234

U+2282 (BMP)
CSIC 8-5F76
01-02-05
0x212225
×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232

U+2283 (BMP)
CSIC 8-5F77
×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232

U+2283 (BMP)
CSIC 8-5F77
01-02-06
0x212226

U+22C5 (BMP)
CSIC 8-6059

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246

U+2219 (BMP)
CSIC 8-5E7B

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246
01-02-07
0x212227
÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245
÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245
01-02-08
0x212228

U+2215 (BMP)
CSIC 1-2261

U+2227 (BMP)
CSIC 8-5F27

U+2215 (BMP)
CSIC 1-2261

U+2227 (BMP)
CSIC 8-5F27
01-02-09
0x212229

U+2228 (BMP)
CSIC 8-5F28

U+FF1D (FWF)
CSIC 1-2238

U+2228 (BMP)
CSIC 8-5F28
01-02-10
0x21222A

U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B
¬
U+00AC (LAT1S)
CSIC 8-222D

U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B
¬
U+00AC (LAT1S)
CSIC 8-222D
01-02-11
0x21222B

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E

U+21D2 (BMP)
CSIC 8-5E35

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E

U+21D2 (BMP)
CSIC 8-5E35
01-02-12
0x21222C

U+2248 (BMP)
CSIC 8-5F41

U+21D4 (BMP)
CSIC 8-5E37

U+2248 (BMP)
CSIC 8-5F41

U+21D4 (BMP)
CSIC 8-5E37
01-02-13
0x21222D

U+223C (BMP)

U+2200 (BMP)
CSIC 8-5E63

U+223C (BMP)

U+2200 (BMP)
CSIC 8-5E63
01-02-14
0x21222E

U+221D (BMP)
CSIC 8-5E7E

U+2203 (BMP)
CSIC 8-5E66

U+221D (BMP)
CSIC 8-5E7E

U+2203 (BMP)
CSIC 8-5E66
01-02-15
0x21222F

U+FF1C (FWF)
CSIC 1-2236
01-02-16
0x212230

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248

U+FF1E (FWF)
CSIC 1-2237

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248
01-02-17
0x212231

U+226E (BMP)
CSIC 8-5F62

U+22A5 (BMP)
CSIC 1-2247

U+226E (BMP)
CSIC 8-5F62

U+22A5 (BMP)
CSIC 1-2247
01-02-18
0x212232

U+226F (BMP)
CSIC 8-5F63

U+2312 (BMP)
CSIC 8-6148

U+226F (BMP)
CSIC 8-5F63

U+2312 (BMP)
CSIC 8-6148
01-02-19
0x212233

U+2264 (BMP)
CSIC 8-5F5A

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65

U+2264 (BMP)
CSIC 8-5F5A

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65
01-02-20
0x212234

U+2265 (BMP)
CSIC 8-5F5B

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A

U+2265 (BMP)
CSIC 8-5F5B

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A
01-02-21
0x212235

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E
01-02-22
0x212236

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F

U+2252 (BMP)
CSIC 1-223D

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F

U+2252 (BMP)
CSIC 1-223D
01-02-23
0x212237

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E
01-02-24
0x212238

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F
01-02-25
0x212239
Δ
U+0394 (BMP)
CSIC 1-2478

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235
Δ
U+0394 (BMP)
CSIC 1-2478

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235
01-02-26
0x21223A

U+2206 (BMP)
CSIC 8-5E69

U+223D (BMP)
CSIC 8-5F36

U+2206 (BMP)
CSIC 8-5E69

U+223D (BMP)
CSIC 8-5F36
01-02-27
0x21223B

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A

U+221D (BMP)
CSIC 8-5E7E

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A

U+221D (BMP)
CSIC 8-5E7E
01-02-28
0x21223C

U+25AB (BMP)
CSIC 8-664F

U+2235 (BMP)
CSIC 1-224F

U+25AB (BMP)
CSIC 8-664F

U+2235 (BMP)
CSIC 1-224F
01-02-29
0x21223D

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D
01-02-30
0x21223E

U+22A4 (BMP)
CSIC 8-603A

U+222C (BMP)
CSIC 8-5F29

U+22A4 (BMP)
CSIC 8-603A

U+222C (BMP)
CSIC 8-5F29
01-02-31
0x21223F

U+2225 (BMP)
CSIC 1-225D

U+2225 (BMP)
CSIC 1-225D
01-02-32
0x212240

U+2245 (BMP)
CSIC 8-5F3E

U+212B (BMP)
CSIC 8-5C7A

U+2245 (BMP)
CSIC 8-5F3E

U+212B (BMP)
CSIC 8-5C7A
01-02-33
0x212241

U+225E (BMP)
CSIC 8-5F56

U+2030 (BMP)
CSIC 8-5B3A

U+225E (BMP)
CSIC 8-5F56

U+2030 (BMP)
CSIC 8-5B3A
01-02-34
0x212242

U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250

U+266F (BMP)
CSIC 8-6843

U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250

U+266F (BMP)
CSIC 8-6843
01-02-35
0x212243

U+2203 (BMP)
CSIC 8-5E66

U+266D (BMP)
CSIC 8-6841

U+2203 (BMP)
CSIC 8-5E66

U+266D (BMP)
CSIC 8-6841
01-02-36
0x212244

U+2200 (BMP)
CSIC 8-5E63

U+266A (BMP)
CSIC 8-683E

U+2200 (BMP)
CSIC 8-5E63

U+266A (BMP)
CSIC 8-683E
01-02-37
0x212245

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C
01-02-38
0x212246

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245

U+2021 (BMP)
CSIC 8-5B2D

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245

U+2021 (BMP)
CSIC 8-5B2D
01-02-39
0x212247

U+2282 (BMP)
CSIC 8-5F76

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235

U+2282 (BMP)
CSIC 8-5F76

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235
01-02-40
0x212248

U+2283 (BMP)
CSIC 8-5F77

U+25EF (BMP)
CSIC 8-6728

U+2283 (BMP)
CSIC 8-5F77

U+25EF (BMP)
CSIC 8-6728
01-02-41
0x212249

U+21D2 (BMP)
CSIC 8-5E35

U+21D2 (BMP)
CSIC 8-5E35
01-02-42
0x21224A

U+21D4 (BMP)
CSIC 8-5E37

U+21D4 (BMP)
CSIC 8-5E37
01-02-43
0x21224B

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E
01-02-44
0x21224C

U+2208 (BMP)
CSIC 8-5E6B

U+2208 (BMP)
CSIC 8-5E6B
01-02-45
0x21224D

U+2209 (BMP)
CSIC 8-5E6C

U+2209 (BMP)
CSIC 8-5E6C
01-02-46
0x21224E

U+2211 (BMP)
CSIC 8-5E74

U+2211 (BMP)
CSIC 8-5E74
01-02-47
0x21224F

U+33D2 (BMP)
CSIC 1-224B

U+33D2 (BMP)
CSIC 1-224B
01-02-48
0x212250

U+33D1 (BMP)
CSIC 1-224C

U+2500 (BMP)
CSIC 1-2339

U+33D1 (BMP)
CSIC 1-224C

U+2500 (BMP)
CSIC 1-2339
01-02-49
0x212251

U+2502 (BMP)
CSIC 1-233A

U+212F (BMP)
CSIC 8-5C7E

U+2502 (BMP)
CSIC 1-233A
01-02-50
0x212252
π
U+03C0 (BMP)
CSIC 1-253E

U+250C (BMP)
CSIC 1-233C
π
U+03C0 (BMP)
CSIC 1-253E

U+250C (BMP)
CSIC 1-233C
01-02-51
0x212253

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235

U+2510 (BMP)
CSIC 1-233D

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235

U+2510 (BMP)
CSIC 1-233D
01-02-52
0x212254

U+2518 (BMP)
CSIC 1-233F

U+FE15 (VF)

U+2518 (BMP)
CSIC 1-233F
01-02-53
0x212255

U+2514 (BMP)
CSIC 1-233E

U+23B8 (BMP)
CSIC 8-6332

U+2514 (BMP)
CSIC 1-233E
01-02-54
0x212256

U+251C (BMP)
CSIC 1-2337

U+23B9 (BMP)
CSIC 8-6333

U+251C (BMP)
CSIC 1-2337
01-02-55
0x212257

U+3008 (BMP)
CSIC 1-2152

U+252C (BMP)
CSIC 1-2335

U+27E8 (BMP)
CSIC 8-6A70

U+252C (BMP)
CSIC 1-2335
01-02-56
0x212258

U+3009 (BMP)
CSIC 1-2153

U+2524 (BMP)
CSIC 1-2336

U+27E9 (BMP)
CSIC 8-6A71

U+2524 (BMP)
CSIC 1-2336
01-02-57
0x212259

U+2534 (BMP)
CSIC 1-2334

U+2534 (BMP)
CSIC 1-2334
01-02-58
0x21225A

U+253C (BMP)
CSIC 1-2333

U+253C (BMP)
CSIC 1-2333
01-02-59
0x21225B

U+2501 (BMP)
CSIC 8-652B

U+2501 (BMP)
CSIC 8-652B
01-02-60
0x21225C

U+2503 (BMP)
CSIC 8-652C

U+2503 (BMP)
CSIC 8-652C
01-02-61
0x21225D

U+250F (BMP)
CSIC 8-6537

U+250F (BMP)
CSIC 8-6537
01-02-62
0x21225E

U+2513 (BMP)
CSIC 8-653A

U+2513 (BMP)
CSIC 8-653A
01-02-63
0x21225F

U+251B (BMP)
CSIC 8-6540

U+251B (BMP)
CSIC 8-6540
01-02-64
0x212260

U+2517 (BMP)
CSIC 8-653D

U+2517 (BMP)
CSIC 8-653D
01-02-65
0x212261

U+2523 (BMP)
CSIC 8-6547

U+2523 (BMP)
CSIC 8-6547
01-02-66
0x212262

U+2533 (BMP)
CSIC 8-6555

U+2533 (BMP)
CSIC 8-6555
01-02-67
0x212263

U+252B (BMP)
CSIC 8-654E

U+252B (BMP)
CSIC 8-654E
01-02-68
0x212264

U+253B (BMP)
CSIC 8-655C

U+253B (BMP)
CSIC 8-655C
01-02-69
0x212265

U+254B (BMP)
CSIC 8-656B

U+254B (BMP)
CSIC 8-656B
01-02-70
0x212266

U+2520 (BMP)
CSIC 8-6544

U+2520 (BMP)
CSIC 8-6544
01-02-71
0x212267

U+252F (BMP)
CSIC 8-6551

U+252F (BMP)
CSIC 8-6551
01-02-72
0x212268

U+2528 (BMP)
CSIC 8-654B

U+2528 (BMP)
CSIC 8-654B
01-02-73
0x212269

U+2537 (BMP)
CSIC 8-6558

U+2537 (BMP)
CSIC 8-6558
01-02-74
0x21226A

U+253F (BMP)
CSIC 8-655F

U+253F (BMP)
CSIC 8-655F
01-02-75
0x21226B

U+251D (BMP)
CSIC 8-6541

U+251D (BMP)
CSIC 8-6541
01-02-76
0x21226C

U+2530 (BMP)
CSIC 8-6552

U+2530 (BMP)
CSIC 8-6552
01-02-77
0x21226D

U+2525 (BMP)
CSIC 8-6548

U+2525 (BMP)
CSIC 8-6548
01-02-78
0x21226E

U+2538 (BMP)
CSIC 8-6559

U+2538 (BMP)
CSIC 8-6559
01-02-79
0x21226F

U+2542 (BMP)
CSIC 8-6562

U+2542 (BMP)
CSIC 8-6562
01-02-80
0x212270
01-02-81
0x212271
01-02-82
0x212272
01-02-83
0x212273
01-02-84
0x212274
01-02-85
0x212275
01-02-86
0x212276
01-02-87
0x212277
01-02-88
0x212278
01-02-89
0x212279
01-02-90
0x21227A
01-02-91
0x21227B
01-02-92
0x21227C
01-02-93
0x21227D
01-02-94
0x21227E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
0x212320  
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)
01-03-01
0x212321
!
U+0021 (ASCII)
CSIC 8-2122
 
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)

U+FE57 (SFV)
CSIC 1-2135
 
U+3000 (BMP)
01-03-02
0x212322
"
U+0022 (ASCII)
CSIC 8-2123

U+FF02 (FWF)
CSIC 9-342A

U+FF02 (FWF)
CSIC 9-342A
01-03-03
0x212323
#
U+0023 (ASCII)
CSIC 8-2124

U+FE5F (SFV)
CSIC 1-222D

U+FE5F (SFV)
CSIC 1-222D
01-03-04
0x212324
$
U+0024 (ASCII)
CSIC 8-2125

U+FE69 (SFV)
CSIC 1-226C

U+FE69 (SFV)
CSIC 1-226C
01-03-05
0x212325
%
U+0025 (ASCII)
CSIC 8-2126

U+FE6A (SFV)
CSIC 1-226D

U+FE6A (SFV)
CSIC 1-226D
01-03-06
0x212326
&
U+0026 (ASCII)
CSIC 8-2127

U+FE60 (SFV)
CSIC 1-222E

U+FE60 (SFV)
CSIC 1-222E
01-03-07
0x212327

U+FF07 (FWF)
CSIC 9-342B

U+FF07 (FWF)
CSIC 9-342B
01-03-08
0x212328
(
U+0028 (ASCII)
CSIC 8-2129

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E
01-03-09
0x212329
)
U+0029 (ASCII)
CSIC 8-212A

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F
01-03-10
0x21232A
*
U+002A (ASCII)
CSIC 8-212B

U+FE61 (SFV)
CSIC 1-222F

U+FE61 (SFV)
CSIC 1-222F
01-03-11
0x21232B
+
U+002B (ASCII)
CSIC 8-212C

U+FE62 (SFV)
CSIC 1-223F

U+FE62 (SFV)
CSIC 1-223F
01-03-12
0x21232C
,
U+002C (ASCII)
CSIC 8-212D

U+FE50 (SFV)
CSIC 1-212E

U+FE50 (SFV)
CSIC 1-212E
01-03-13
0x21232D
-
U+002D (ASCII)
CSIC 8-212E

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231
01-03-14
0x21232E
.
U+002E (ASCII)
CSIC 8-212F

U+FE52 (SFV)
CSIC 1-2130

U+FE52 (SFV)
CSIC 1-2130
01-03-15
0x21232F
/
U+002F (ASCII)
CSIC 8-2130

U+29F8 (BMP)
CSIC 8-7048

U+29F8 (BMP)
CSIC 8-7048
01-03-16
0x212330
0
U+0030 (ASCII)
CSIC 8-2131

U+FF10 (FWF)
CSIC 1-2421

U+FF10 (FWF)
CSIC 1-2421
01-03-17
0x212331
1
U+0031 (ASCII)
CSIC 8-2132

U+FF11 (FWF)
CSIC 1-2422

U+FF11 (FWF)
CSIC 1-2422
01-03-18
0x212332
2
U+0032 (ASCII)
CSIC 8-2133

U+FF12 (FWF)
CSIC 1-2423

U+FF12 (FWF)
CSIC 1-2423
01-03-19
0x212333
3
U+0033 (ASCII)
CSIC 8-2134

U+FF13 (FWF)
CSIC 1-2424

U+FF13 (FWF)
CSIC 1-2424
01-03-20
0x212334
4
U+0034 (ASCII)
CSIC 8-2135

U+FF14 (FWF)
CSIC 1-2425

U+FF14 (FWF)
CSIC 1-2425
01-03-21
0x212335
5
U+0035 (ASCII)
CSIC 8-2136

U+FF15 (FWF)
CSIC 1-2426

U+FF15 (FWF)
CSIC 1-2426
01-03-22
0x212336
6
U+0036 (ASCII)
CSIC 8-2137

U+FF16 (FWF)
CSIC 1-2427

U+FF16 (FWF)
CSIC 1-2427
01-03-23
0x212337
7
U+0037 (ASCII)
CSIC 8-2138

U+FF17 (FWF)
CSIC 1-2428

U+FF17 (FWF)
CSIC 1-2428
01-03-24
0x212338
8
U+0038 (ASCII)
CSIC 8-2139

U+FF18 (FWF)
CSIC 1-2429

U+FF18 (FWF)
CSIC 1-2429
01-03-25
0x212339
9
U+0039 (ASCII)
CSIC 8-213A

U+FF19 (FWF)
CSIC 1-242A

U+FF19 (FWF)
CSIC 1-242A
01-03-26
0x21233A
:
U+003A (ASCII)
CSIC 8-213B

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128
01-03-27
0x21233B
;
U+003B (ASCII)
CSIC 8-213C

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127
01-03-28
0x21233C
<
U+003C (ASCII)
CSIC 8-213D

U+FE64 (SFV)
CSIC 1-2241

U+FE64 (SFV)
CSIC 1-2241
01-03-29
0x21233D
=
U+003D (ASCII)
CSIC 8-213E

U+FE66 (SFV)
CSIC 1-2243

U+FE66 (SFV)
CSIC 1-2243
01-03-30
0x21233E
>
U+003E (ASCII)
CSIC 8-213F

U+FE65 (SFV)
CSIC 1-2242

U+FE65 (SFV)
CSIC 1-2242
01-03-31
0x21233F
?
U+003F (ASCII)
CSIC 8-2140

U+FE56 (SFV)
CSIC 1-2134

U+FE56 (SFV)
CSIC 1-2134
01-03-32
0x212340
@
U+0040 (ASCII)
CSIC 8-2141

U+FE6B (SFV)
CSIC 1-226E

U+FE6B (SFV)
CSIC 1-226E
01-03-33
0x212341
A
U+0041 (ASCII)
CSIC 8-2142

U+FF21 (FWF)
CSIC 1-2441

U+FF21 (FWF)
CSIC 1-2441
01-03-34
0x212342
B
U+0042 (ASCII)
CSIC 8-2143

U+FF22 (FWF)
CSIC 1-2442

U+FF22 (FWF)
CSIC 1-2442
01-03-35
0x212343
C
U+0043 (ASCII)
CSIC 8-2144

U+FF23 (FWF)
CSIC 1-2443

U+FF23 (FWF)
CSIC 1-2443
01-03-36
0x212344
D
U+0044 (ASCII)
CSIC 8-2145

U+FF24 (FWF)
CSIC 1-2444

U+FF24 (FWF)
CSIC 1-2444
01-03-37
0x212345
E
U+0045 (ASCII)
CSIC 8-2146

U+FF25 (FWF)
CSIC 1-2445

U+FF25 (FWF)
CSIC 1-2445
01-03-38
0x212346
F
U+0046 (ASCII)
CSIC 8-2147

U+FF26 (FWF)
CSIC 1-2446

U+FF26 (FWF)
CSIC 1-2446
01-03-39
0x212347
G
U+0047 (ASCII)
CSIC 8-2148

U+FF27 (FWF)
CSIC 1-2447

U+FF27 (FWF)
CSIC 1-2447
01-03-40
0x212348
H
U+0048 (ASCII)
CSIC 8-2149

U+FF28 (FWF)
CSIC 1-2448

U+FF28 (FWF)
CSIC 1-2448
01-03-41
0x212349
I
U+0049 (ASCII)
CSIC 8-214A

U+FF29 (FWF)
CSIC 1-2449

U+FF29 (FWF)
CSIC 1-2449
01-03-42
0x21234A
J
U+004A (ASCII)
CSIC 8-214B

U+FF2A (FWF)
CSIC 1-244A

U+FF2A (FWF)
CSIC 1-244A
01-03-43
0x21234B
K
U+004B (ASCII)
CSIC 8-214C

U+FF2B (FWF)
CSIC 1-244B

U+FF2B (FWF)
CSIC 1-244B
01-03-44
0x21234C
L
U+004C (ASCII)
CSIC 8-214D

U+FF2C (FWF)
CSIC 1-244C

U+FF2C (FWF)
CSIC 1-244C
01-03-45
0x21234D
M
U+004D (ASCII)
CSIC 8-214E

U+FF2D (FWF)
CSIC 1-244D

U+FF2D (FWF)
CSIC 1-244D
01-03-46
0x21234E
N
U+004E (ASCII)
CSIC 8-214F

U+FF2E (FWF)
CSIC 1-244E

U+FF2E (FWF)
CSIC 1-244E
01-03-47
0x21234F
O
U+004F (ASCII)
CSIC 8-2150

U+FF2F (FWF)
CSIC 1-244F

U+FF2F (FWF)
CSIC 1-244F
01-03-48
0x212350
P
U+0050 (ASCII)
CSIC 8-2151

U+FF30 (FWF)
CSIC 1-2450

U+FF30 (FWF)
CSIC 1-2450
01-03-49
0x212351
Q
U+0051 (ASCII)
CSIC 8-2152

U+FF31 (FWF)
CSIC 1-2451

U+FF31 (FWF)
CSIC 1-2451
01-03-50
0x212352
R
U+0052 (ASCII)
CSIC 8-2153

U+FF32 (FWF)
CSIC 1-2452

U+FF32 (FWF)
CSIC 1-2452
01-03-51
0x212353
S
U+0053 (ASCII)
CSIC 8-2154

U+FF33 (FWF)
CSIC 1-2453

U+FF33 (FWF)
CSIC 1-2453
01-03-52
0x212354
T
U+0054 (ASCII)
CSIC 8-2155

U+FF34 (FWF)
CSIC 1-2454

U+FF34 (FWF)
CSIC 1-2454
01-03-53
0x212355
U
U+0055 (ASCII)
CSIC 8-2156

U+FF35 (FWF)
CSIC 1-2455

U+FF35 (FWF)
CSIC 1-2455
01-03-54
0x212356
V
U+0056 (ASCII)
CSIC 8-2157

U+FF36 (FWF)
CSIC 1-2456

U+FF36 (FWF)
CSIC 1-2456
01-03-55
0x212357
W
U+0057 (ASCII)
CSIC 8-2158

U+FF37 (FWF)
CSIC 1-2457

U+FF37 (FWF)
CSIC 1-2457
01-03-56
0x212358
X
U+0058 (ASCII)
CSIC 8-2159

U+FF38 (FWF)
CSIC 1-2458

U+FF38 (FWF)
CSIC 1-2458
01-03-57
0x212359
Y
U+0059 (ASCII)
CSIC 8-215A

U+FF39 (FWF)
CSIC 1-2459

U+FF39 (FWF)
CSIC 1-2459
01-03-58
0x21235A
Z
U+005A (ASCII)
CSIC 8-215B

U+FF3A (FWF)
CSIC 1-245A

U+FF3A (FWF)
CSIC 1-245A
01-03-59
0x21235B
[
U+005B (ASCII)
CSIC 8-215C

U+FE5D (SFV)
CSIC 1-2162

U+FE5D (SFV)
CSIC 1-2162
01-03-60
0x21235C
\
U+005C (ASCII)
CSIC 8-215D

U+FF3C (FWF)
CSIC 1-2260

U+FF3C (FWF)
CSIC 1-2260
01-03-61
0x21235D
]
U+005D (ASCII)
CSIC 8-215E

U+FE5E (SFV)
CSIC 1-2163

U+FE5E (SFV)
CSIC 1-2163
01-03-62
0x21235E

U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255

U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255
01-03-63
0x21235F
_
U+005F (ASCII)
CSIC 8-2160
ˍ
U+02CD (BMP)
CSIC 1-2226
ˍ
U+02CD (BMP)
CSIC 1-2226
01-03-64
0x212360
'
U+0027 (ASCII)
CSIC 8-2128

U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F

U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F
01-03-65
0x212361
a
U+0061 (ASCII)
CSIC 8-2162

U+FF41 (FWF)
CSIC 1-245B

U+FF41 (FWF)
CSIC 1-245B
01-03-66
0x212362
b
U+0062 (ASCII)
CSIC 8-2163

U+FF42 (FWF)
CSIC 1-245C

U+FF42 (FWF)
CSIC 1-245C
01-03-67
0x212363
c
U+0063 (ASCII)
CSIC 8-2164

U+FF43 (FWF)
CSIC 1-245D

U+FF43 (FWF)
CSIC 1-245D
01-03-68
0x212364
d
U+0064 (ASCII)
CSIC 8-2165

U+FF44 (FWF)
CSIC 1-245E

U+FF44 (FWF)
CSIC 1-245E
01-03-69
0x212365
e
U+0065 (ASCII)
CSIC 8-2166

U+FF45 (FWF)
CSIC 1-245F

U+FF45 (FWF)
CSIC 1-245F
01-03-70
0x212366
f
U+0066 (ASCII)
CSIC 8-2167

U+FF46 (FWF)
CSIC 1-2460

U+FF46 (FWF)
CSIC 1-2460
01-03-71
0x212367
g
U+0067 (ASCII)
CSIC 8-2168

U+FF47 (FWF)
CSIC 1-2461

U+FF47 (FWF)
CSIC 1-2461
01-03-72
0x212368
h
U+0068 (ASCII)
CSIC 8-2169

U+FF48 (FWF)
CSIC 1-2462

U+FF48 (FWF)
CSIC 1-2462
01-03-73
0x212369
i
U+0069 (ASCII)
CSIC 8-216A

U+FF49 (FWF)
CSIC 1-2463

U+FF49 (FWF)
CSIC 1-2463
01-03-74
0x21236A
j
U+006A (ASCII)
CSIC 8-216B

U+FF4A (FWF)
CSIC 1-2464

U+FF4A (FWF)
CSIC 1-2464
01-03-75
0x21236B
k
U+006B (ASCII)
CSIC 8-216C

U+FF4B (FWF)
CSIC 1-2465

U+FF4B (FWF)
CSIC 1-2465
01-03-76
0x21236C
l
U+006C (ASCII)
CSIC 8-216D

U+FF4C (FWF)
CSIC 1-2466

U+FF4C (FWF)
CSIC 1-2466
01-03-77
0x21236D
m
U+006D (ASCII)
CSIC 8-216E

U+FF4D (FWF)
CSIC 1-2467

U+FF4D (FWF)
CSIC 1-2467
01-03-78
0x21236E
n
U+006E (ASCII)
CSIC 8-216F

U+FF4E (FWF)
CSIC 1-2468

U+FF4E (FWF)
CSIC 1-2468
01-03-79
0x21236F
o
U+006F (ASCII)
CSIC 8-2170

U+FF4F (FWF)
CSIC 1-2469

U+FF4F (FWF)
CSIC 1-2469
01-03-80
0x212370
p
U+0070 (ASCII)
CSIC 8-2171

U+FF50 (FWF)
CSIC 1-246A

U+FF50 (FWF)
CSIC 1-246A
01-03-81
0x212371
q
U+0071 (ASCII)
CSIC 8-2172

U+FF51 (FWF)
CSIC 1-246B

U+FF51 (FWF)
CSIC 1-246B
01-03-82
0x212372
r
U+0072 (ASCII)
CSIC 8-2173

U+FF52 (FWF)
CSIC 1-246C

U+FF52 (FWF)
CSIC 1-246C
01-03-83
0x212373
s
U+0073 (ASCII)
CSIC 8-2174

U+FF53 (FWF)
CSIC 1-246D

U+FF53 (FWF)
CSIC 1-246D
01-03-84
0x212374
t
U+0074 (ASCII)
CSIC 8-2175

U+FF54 (FWF)
CSIC 1-246E

U+FF54 (FWF)
CSIC 1-246E
01-03-85
0x212375
u
U+0075 (ASCII)
CSIC 8-2176

U+FF55 (FWF)
CSIC 1-246F

U+FF55 (FWF)
CSIC 1-246F
01-03-86
0x212376
v
U+0076 (ASCII)
CSIC 8-2177

U+FF56 (FWF)
CSIC 1-2470

U+FF56 (FWF)
CSIC 1-2470
01-03-87
0x212377
w
U+0077 (ASCII)
CSIC 8-2178

U+FF57 (FWF)
CSIC 1-2471

U+FF57 (FWF)
CSIC 1-2471
01-03-88
0x212378
x
U+0078 (ASCII)
CSIC 8-2179

U+FF58 (FWF)
CSIC 1-2472

U+FF58 (FWF)
CSIC 1-2472
01-03-89
0x212379
y
U+0079 (ASCII)
CSIC 8-217A

U+FF59 (FWF)
CSIC 1-2473

U+FF59 (FWF)
CSIC 1-2473
01-03-90
0x21237A
z
U+007A (ASCII)
CSIC 8-217B

U+FF5A (FWF)
CSIC 1-2474

U+FF5A (FWF)
CSIC 1-2474
01-03-91
0x21237B
{
U+007B (ASCII)
CSIC 8-217C

U+FF5B (FWF)
CSIC 1-2142

U+FF5B (FWF)
CSIC 1-2142
01-03-92
0x21237C
|
U+007C (ASCII)
CSIC 8-217D

U+FF5C (FWF)
CSIC 1-2136

U+FF5C (FWF)
CSIC 1-2136
01-03-93
0x21237D
}
U+007D (ASCII)
CSIC 8-217E

U+FF5D (FWF)
CSIC 1-2143

U+FF5D (FWF)
CSIC 1-2143
01-03-94
0x21237E
~
U+007E (ASCII)
CSIC 8-2221

U+FF5E (FWF)
CSIC 1-2244

U+FF5E (FWF)
CSIC 1-2244
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-04-01
0x212421
01-04-02
0x212422
01-04-03
0x212423
01-04-04
0x212424
01-04-05
0x212425
01-04-06
0x212426
01-04-07
0x212427
01-04-08
0x212428
01-04-09
0x212429
01-04-10
0x21242A
01-04-11
0x21242B

U+FF70 (BMP)
CSIC 9-3442

U+FF70 (BMP)
CSIC 9-3442

U+FF70 (BMP)
CSIC 9-3442
01-04-12
0x21242C

U+2010 (BMP)
CSIC 8-5B23

U+2010 (BMP)
CSIC 8-5B23

U+2010 (BMP)
CSIC 8-5B23
01-04-13
0x21242D
01-04-14
0x21242E
01-04-15
0x21242F
01-04-16
0x212430

U+565B (URO)
CSIC 14-6734

U+565B (URO)
CSIC 14-6734

U+565B (URO)
CSIC 14-6734
01-04-17
0x212431

U+9A28 (URO)
CSIC 14-6C52

U+9A28 (URO)
CSIC 14-6C52

U+9A28 (URO)
CSIC 14-6C52
01-04-18
0x212432

U+6D9C (URO)
CSIC 14-5929

U+6D9C (URO)
CSIC 14-5929

U+6D9C (URO)
CSIC 14-5929
01-04-19
0x212433
01-04-20
0x212434
01-04-21
0x212435
01-04-22
0x212436
01-04-23
0x212437
01-04-24
0x212438
01-04-25
0x212439
01-04-26
0x21243A
01-04-27
0x21243B
01-04-28
0x21243C
01-04-29
0x21243D
01-04-30
0x21243E
01-04-31
0x21243F
01-04-32
0x212440
01-04-33
0x212441
01-04-34
0x212442
01-04-35
0x212443
01-04-36
0x212444
01-04-37
0x212445
01-04-38
0x212446
01-04-39
0x212447
01-04-40
0x212448
01-04-41
0x212449
01-04-42
0x21244A
01-04-43
0x21244B
01-04-44
0x21244C
01-04-45
0x21244D
01-04-46
0x21244E
01-04-47
0x21244F
01-04-48
0x212450
01-04-49
0x212451
01-04-50
0x212452
01-04-51
0x212453
01-04-52
0x212454
01-04-53
0x212455
01-04-54
0x212456
01-04-55
0x212457
01-04-56
0x212458
01-04-57
0x212459
01-04-58
0x21245A
01-04-59
0x21245B
01-04-60
0x21245C
01-04-61
0x21245D
01-04-62
0x21245E
01-04-63
0x21245F
01-04-64
0x212460
01-04-65
0x212461
01-04-66
0x212462
01-04-67
0x212463
01-04-68
0x212464
01-04-69
0x212465
01-04-70
0x212466
01-04-71
0x212467
01-04-72
0x212468
01-04-73
0x212469
01-04-74
0x21246A
01-04-75
0x21246B
01-04-76
0x21246C
01-04-77
0x21246D
01-04-78
0x21246E
01-04-79
0x21246F
01-04-80
0x212470
01-04-81
0x212471
01-04-82
0x212472
01-04-83
0x212473
01-04-84
0x212474
01-04-85
0x212475
01-04-86
0x212476
01-04-87
0x212477
01-04-88
0x212478
01-04-89
0x212479
01-04-90
0x21247A
01-04-91
0x21247B
01-04-92
0x21247C
01-04-93
0x21247D
01-04-94
0x21247E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-05-01
0x212521
01-05-02
0x212522
01-05-03
0x212523
01-05-04
0x212524
01-05-05
0x212525
01-05-06
0x212526
01-05-07
0x212527
01-05-08
0x212528
01-05-09
0x212529
01-05-10
0x21252A
01-05-11
0x21252B
01-05-12
0x21252C
01-05-13
0x21252D
01-05-14
0x21252E
01-05-15
0x21252F
01-05-16
0x212530
01-05-17
0x212531
01-05-18
0x212532
01-05-19
0x212533
01-05-20
0x212534
01-05-21
0x212535
01-05-22
0x212536
01-05-23
0x212537
01-05-24
0x212538
01-05-25
0x212539
01-05-26
0x21253A
01-05-27
0x21253B
01-05-28
0x21253C
01-05-29
0x21253D
01-05-30
0x21253E
01-05-31
0x21253F
01-05-32
0x212540
01-05-33
0x212541
01-05-34
0x212542
01-05-35
0x212543
01-05-36
0x212544
01-05-37
0x212545
01-05-38
0x212546
01-05-39
0x212547
01-05-40
0x212548
01-05-41
0x212549
01-05-42
0x21254A
01-05-43
0x21254B
01-05-44
0x21254C
01-05-45
0x21254D
01-05-46
0x21254E
01-05-47
0x21254F
01-05-48
0x212550
01-05-49
0x212551
01-05-50
0x212552
01-05-51
0x212553
01-05-52
0x212554
01-05-53
0x212555
01-05-54
0x212556
01-05-55
0x212557
01-05-56
0x212558
01-05-57
0x212559
01-05-58
0x21255A
01-05-59
0x21255B
01-05-60
0x21255C
01-05-61
0x21255D
01-05-62
0x21255E
01-05-63
0x21255F
01-05-64
0x212560
01-05-65
0x212561
01-05-66
0x212562
01-05-67
0x212563
01-05-68
0x212564
01-05-69
0x212565
01-05-70
0x212566
01-05-71
0x212567
01-05-72
0x212568
01-05-73
0x212569
01-05-74
0x21256A
01-05-75
0x21256B
01-05-76
0x21256C
01-05-77
0x21256D
01-05-78
0x21256E
01-05-79
0x21256F
01-05-80
0x212570
01-05-81
0x212571
01-05-82
0x212572
01-05-83
0x212573
01-05-84
0x212574
01-05-85
0x212575
01-05-86
0x212576
01-05-87
0x212577
01-05-88
0x212578
01-05-89
0x212579
01-05-90
0x21257A
01-05-91
0x21257B
01-05-92
0x21257C
01-05-93
0x21257D
01-05-94
0x21257E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-06-01
0x212621
01-06-02
0x212622
01-06-03
0x212623
01-06-04
0x212624
01-06-05
0x212625
01-06-06
0x212626
01-06-07
0x212627
01-06-08
0x212628
01-06-09
0x212629
01-06-10
0x21262A
01-06-11
0x21262B
01-06-12
0x21262C
01-06-13
0x21262D
01-06-14
0x21262E
01-06-15
0x21262F
01-06-16
0x212630
01-06-17
0x212631
01-06-18
0x212632
01-06-19
0x212633
01-06-20
0x212634
01-06-21
0x212635
01-06-22
0x212636
01-06-23
0x212637
01-06-24
0x212638
01-06-25
0x212639
01-06-26
0x21263A
01-06-27
0x21263B
01-06-28
0x21263C
01-06-29
0x21263D
01-06-30
0x21263E
01-06-31
0x21263F
01-06-32
0x212640
01-06-33
0x212641
01-06-34
0x212642
01-06-35
0x212643
01-06-36
0x212644
01-06-37
0x212645
01-06-38
0x212646
01-06-39
0x212647
01-06-40
0x212648
01-06-41
0x212649
01-06-42
0x21264A
01-06-43
0x21264B
01-06-44
0x21264C
01-06-45
0x21264D
01-06-46
0x21264E
01-06-47
0x21264F
01-06-48
0x212650
01-06-49
0x212651
01-06-50
0x212652
01-06-51
0x212653
01-06-52
0x212654
01-06-53
0x212655
01-06-54
0x212656
01-06-55
0x212657
01-06-56
0x212658
01-06-57
0x212659
01-06-58
0x21265A
01-06-59
0x21265B
01-06-60
0x21265C
01-06-61
0x21265D
01-06-62
0x21265E
01-06-63
0x21265F
01-06-64
0x212660
01-06-65
0x212661
01-06-66
0x212662
01-06-67
0x212663
01-06-68
0x212664
01-06-69
0x212665
01-06-70
0x212666
01-06-71
0x212667
01-06-72
0x212668
01-06-73
0x212669
01-06-74
0x21266A
01-06-75
0x21266B
01-06-76
0x21266C
01-06-77
0x21266D
01-06-78
0x21266E
01-06-79
0x21266F
01-06-80
0x212670
01-06-81
0x212671
01-06-82
0x212672
01-06-83
0x212673
01-06-84
0x212674
01-06-85
0x212675
01-06-86
0x212676
01-06-87
0x212677
01-06-88
0x212678
01-06-89
0x212679
01-06-90
0x21267A
01-06-91
0x21267B
01-06-92
0x21267C
01-06-93
0x21267D
01-06-94
0x21267E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-07-01
0x212721
01-07-02
0x212722
01-07-03
0x212723
01-07-04
0x212724
01-07-05
0x212725
01-07-06
0x212726
01-07-07
0x212727
01-07-08
0x212728
01-07-09
0x212729
01-07-10
0x21272A
01-07-11
0x21272B
01-07-12
0x21272C
01-07-13
0x21272D
01-07-14
0x21272E
01-07-15
0x21272F
01-07-16
0x212730
01-07-17
0x212731
01-07-18
0x212732
01-07-19
0x212733
01-07-20
0x212734
01-07-21
0x212735
01-07-22
0x212736
01-07-23
0x212737
01-07-24
0x212738
01-07-25
0x212739
01-07-26
0x21273A
01-07-27
0x21273B
01-07-28
0x21273C
01-07-29
0x21273D
01-07-30
0x21273E
01-07-31
0x21273F
01-07-32
0x212740
01-07-33
0x212741
01-07-34
0x212742
01-07-35
0x212743
01-07-36
0x212744
01-07-37
0x212745
01-07-38
0x212746
01-07-39
0x212747
01-07-40
0x212748
01-07-41
0x212749
01-07-42
0x21274A
01-07-43
0x21274B
01-07-44
0x21274C
01-07-45
0x21274D
01-07-46
0x21274E
01-07-47
0x21274F
01-07-48
0x212750
01-07-49
0x212751
01-07-50
0x212752
01-07-51
0x212753
01-07-52
0x212754
01-07-53
0x212755
01-07-54
0x212756
01-07-55
0x212757
01-07-56
0x212758
01-07-57
0x212759
01-07-58
0x21275A
01-07-59
0x21275B
01-07-60
0x21275C
01-07-61
0x21275D
01-07-62
0x21275E
01-07-63
0x21275F
01-07-64
0x212760
01-07-65
0x212761
01-07-66
0x212762
01-07-67
0x212763
01-07-68
0x212764
01-07-69
0x212765
01-07-70
0x212766
01-07-71
0x212767
01-07-72
0x212768
01-07-73
0x212769
01-07-74
0x21276A
01-07-75
0x21276B
01-07-76
0x21276C
01-07-77
0x21276D
01-07-78
0x21276E
01-07-79
0x21276F
01-07-80
0x212770
01-07-81
0x212771
01-07-82
0x212772
01-07-83
0x212773
01-07-84
0x212774
01-07-85
0x212775
01-07-86
0x212776
01-07-87
0x212777
01-07-88
0x212778
01-07-89
0x212779
01-07-90
0x21277A
01-07-91
0x21277B
01-07-92
0x21277C
01-07-93
0x21277D
01-07-94
0x21277E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-08-01
0x212821
01-08-02
0x212822
01-08-03
0x212823
01-08-04
0x212824
01-08-05
0x212825
01-08-06
0x212826
01-08-07
0x212827
01-08-08
0x212828
01-08-09
0x212829
01-08-10
0x21282A
01-08-11
0x21282B
01-08-12
0x21282C
01-08-13
0x21282D
01-08-14
0x21282E
01-08-15
0x21282F
01-08-16
0x212830
01-08-17
0x212831
01-08-18
0x212832
01-08-19
0x212833
01-08-20
0x212834
01-08-21
0x212835
01-08-22
0x212836
01-08-23
0x212837
01-08-24
0x212838
01-08-25
0x212839
01-08-26
0x21283A
01-08-27
0x21283B
01-08-28
0x21283C
01-08-29
0x21283D
01-08-30
0x21283E
01-08-31
0x21283F
01-08-32
0x212840
01-08-33
0x212841
01-08-34
0x212842
01-08-35
0x212843
01-08-36
0x212844
01-08-37
0x212845
01-08-38
0x212846
01-08-39
0x212847
01-08-40
0x212848
01-08-41
0x212849
01-08-42
0x21284A
01-08-43
0x21284B
01-08-44
0x21284C
01-08-45
0x21284D
01-08-46
0x21284E
01-08-47
0x21284F
01-08-48
0x212850
01-08-49
0x212851
01-08-50
0x212852
01-08-51
0x212853
01-08-52
0x212854
01-08-53
0x212855
01-08-54
0x212856
01-08-55
0x212857
01-08-56
0x212858
01-08-57
0x212859
01-08-58
0x21285A
01-08-59
0x21285B
01-08-60
0x21285C
01-08-61
0x21285D
01-08-62
0x21285E
01-08-63
0x21285F
01-08-64
0x212860
01-08-65
0x212861
01-08-66
0x212862
01-08-67
0x212863
01-08-68
0x212864
01-08-69
0x212865
01-08-70
0x212866
01-08-71
0x212867
01-08-72
0x212868
01-08-73
0x212869
01-08-74
0x21286A
01-08-75
0x21286B
01-08-76
0x21286C
01-08-77
0x21286D
01-08-78
0x21286E
01-08-79
0x21286F
01-08-80
0x212870
01-08-81
0x212871
01-08-82
0x212872
01-08-83
0x212873
01-08-84
0x212874
01-08-85
0x212875
01-08-86
0x212876
01-08-87
0x212877
01-08-88
0x212878
01-08-89
0x212879
01-08-90
0x21287A
01-08-91
0x21287B
01-08-92
0x21287C
01-08-93
0x21287D
01-08-94
0x21287E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-09-01
0x212921
01-09-02
0x212922
01-09-03
0x212923
01-09-04
0x212924
01-09-05
0x212925
01-09-06
0x212926
01-09-07
0x212927
01-09-08
0x212928
01-09-09
0x212929
01-09-10
0x21292A
01-09-11
0x21292B
01-09-12
0x21292C
01-09-13
0x21292D
01-09-14
0x21292E
01-09-15
0x21292F
01-09-16
0x212930
01-09-17
0x212931
01-09-18
0x212932
01-09-19
0x212933
01-09-20
0x212934
01-09-21
0x212935
01-09-22
0x212936
01-09-23
0x212937
01-09-24
0x212938
01-09-25
0x212939
01-09-26
0x21293A
01-09-27
0x21293B
01-09-28
0x21293C
01-09-29
0x21293D
01-09-30
0x21293E
01-09-31
0x21293F
01-09-32
0x212940
01-09-33
0x212941
01-09-34
0x212942
01-09-35
0x212943
01-09-36
0x212944
01-09-37
0x212945
01-09-38
0x212946
01-09-39
0x212947
01-09-40
0x212948
01-09-41
0x212949
01-09-42
0x21294A
01-09-43
0x21294B
01-09-44
0x21294C
01-09-45
0x21294D
01-09-46
0x21294E
01-09-47
0x21294F
01-09-48
0x212950
01-09-49
0x212951
01-09-50
0x212952
01-09-51
0x212953
01-09-52
0x212954
01-09-53
0x212955
01-09-54
0x212956
01-09-55
0x212957
01-09-56
0x212958
01-09-57
0x212959
01-09-58
0x21295A
01-09-59
0x21295B
01-09-60
0x21295C
01-09-61
0x21295D
01-09-62
0x21295E
01-09-63
0x21295F
01-09-64
0x212960
01-09-65
0x212961
01-09-66
0x212962
01-09-67
0x212963
01-09-68
0x212964
01-09-69
0x212965
01-09-70
0x212966
01-09-71
0x212967
01-09-72
0x212968
01-09-73
0x212969
01-09-74
0x21296A
01-09-75
0x21296B
01-09-76
0x21296C
01-09-77
0x21296D
01-09-78
0x21296E
01-09-79
0x21296F
01-09-80
0x212970
01-09-81
0x212971
01-09-82
0x212972
01-09-83
0x212973
01-09-84
0x212974
01-09-85
0x212975
01-09-86
0x212976
01-09-87
0x212977
01-09-88
0x212978
01-09-89
0x212979
01-09-90
0x21297A
01-09-91
0x21297B
01-09-92
0x21297C
01-09-93
0x21297D
01-09-94
0x21297E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-10-01
0x212A21

U+E8D0 (PUA)

U+E8D0 (PUA)

U+E8D0 (PUA)
01-10-02
0x212A22

U+E8D1 (PUA)

U+E8D1 (PUA)

U+E8D1 (PUA)
01-10-03
0x212A23

U+E8D2 (PUA)

U+E8D2 (PUA)

U+E8D2 (PUA)
01-10-04
0x212A24

U+E8D3 (PUA)

U+E8D3 (PUA)

U+E8D3 (PUA)
01-10-05
0x212A25

U+E8D4 (PUA)

U+E8D4 (PUA)

U+E8D4 (PUA)
01-10-06
0x212A26

U+E8D5 (PUA)

U+E8D5 (PUA)

U+E8D5 (PUA)
01-10-07
0x212A27
01-10-08
0x212A28

U+E8D6 (PUA)

U+E8D6 (PUA)

U+E8D6 (PUA)
01-10-09
0x212A29

U+E8D7 (PUA)

U+E8D7 (PUA)

U+E8D7 (PUA)
01-10-10
0x212A2A

U+E8D8 (PUA)

U+E8D8 (PUA)

U+E8D8 (PUA)
01-10-11
0x212A2B

U+E8D9 (PUA)

U+E8D9 (PUA)

U+E8D9 (PUA)
01-10-12
0x212A2C

U+E8DA (PUA)

U+E8DA (PUA)

U+E8DA (PUA)
01-10-13
0x212A2D

U+E8DB (PUA)

U+E8DB (PUA)

U+E8DB (PUA)
01-10-14
0x212A2E

U+E8DC (PUA)

U+E8DC (PUA)

U+E8DC (PUA)
01-10-15
0x212A2F

U+E8DD (PUA)

U+E8DD (PUA)

U+E8DD (PUA)
01-10-16
0x212A30

U+E8DE (PUA)

U+E8DE (PUA)

U+E8DE (PUA)
01-10-17
0x212A31
01-10-18
0x212A32

U+E8DF (PUA)

U+E8DF (PUA)

U+E8DF (PUA)
01-10-19
0x212A33

U+E8E0 (PUA)

U+E8E0 (PUA)

U+E8E0 (PUA)
01-10-20
0x212A34

U+E8E1 (PUA)

U+E8E1 (PUA)

U+E8E1 (PUA)
01-10-21
0x212A35

U+E8E2 (PUA)

U+E8E2 (PUA)

U+E8E2 (PUA)
01-10-22
0x212A36

U+E8E3 (PUA)

U+E8E3 (PUA)

U+E8E3 (PUA)
01-10-23
0x212A37

U+E8E4 (PUA)

U+E8E4 (PUA)

U+E8E4 (PUA)
01-10-24
0x212A38

U+E8E5 (PUA)

U+E8E5 (PUA)

U+E8E5 (PUA)
01-10-25
0x212A39

U+E8E6 (PUA)

U+E8E6 (PUA)

U+E8E6 (PUA)
01-10-26
0x212A3A

U+E8E7 (PUA)

U+E8E7 (PUA)

U+E8E7 (PUA)
01-10-27
0x212A3B

U+E8E8 (PUA)

U+E8E8 (PUA)

U+E8E8 (PUA)
01-10-28
0x212A3C

U+E8E9 (PUA)

U+E8E9 (PUA)

U+E8E9 (PUA)
01-10-29
0x212A3D

U+E8EA (PUA)

U+E8EA (PUA)

U+E8EA (PUA)
01-10-30
0x212A3E

U+E8EB (PUA)

U+E8EB (PUA)

U+E8EB (PUA)
01-10-31
0x212A3F

U+E8EC (PUA)

U+E8EC (PUA)

U+E8EC (PUA)
01-10-32
0x212A40

U+E8ED (PUA)

U+E8ED (PUA)

U+E8ED (PUA)
01-10-33
0x212A41

U+E8EE (PUA)

U+E8EE (PUA)

U+E8EE (PUA)
01-10-34
0x212A42

U+E8EF (PUA)

U+E8EF (PUA)

U+E8EF (PUA)
01-10-35
0x212A43

U+E8F0 (PUA)

U+E8F0 (PUA)

U+E8F0 (PUA)
01-10-36
0x212A44

U+E8F1 (PUA)

U+E8F1 (PUA)

U+E8F1 (PUA)
01-10-37
0x212A45

U+E8F2 (PUA)

U+E8F2 (PUA)

U+E8F2 (PUA)
01-10-38
0x212A46

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469
01-10-39
0x212A47
01-10-40
0x212A48
01-10-41
0x212A49
01-10-42
0x212A4A
01-10-43
0x212A4B
01-10-44
0x212A4C
01-10-45
0x212A4D
01-10-46
0x212A4E
01-10-47
0x212A4F
01-10-48
0x212A50
01-10-49
0x212A51
01-10-50
0x212A52
01-10-51
0x212A53
01-10-52
0x212A54
01-10-53
0x212A55
01-10-54
0x212A56
01-10-55
0x212A57
01-10-56
0x212A58
01-10-57
0x212A59
01-10-58
0x212A5A
01-10-59
0x212A5B
01-10-60
0x212A5C
01-10-61
0x212A5D
01-10-62
0x212A5E
01-10-63
0x212A5F
01-10-64
0x212A60
01-10-65
0x212A61
01-10-66
0x212A62
01-10-67
0x212A63
01-10-68
0x212A64
01-10-69
0x212A65
01-10-70
0x212A66
01-10-71
0x212A67
01-10-72
0x212A68
01-10-73
0x212A69
01-10-74
0x212A6A
01-10-75
0x212A6B
01-10-76
0x212A6C
01-10-77
0x212A6D
01-10-78
0x212A6E
01-10-79
0x212A6F
01-10-80
0x212A70
01-10-81
0x212A71
01-10-82
0x212A72
01-10-83
0x212A73
01-10-84
0x212A74
01-10-85
0x212A75
01-10-86
0x212A76
01-10-87
0x212A77
01-10-88
0x212A78
01-10-89
0x212A79
01-10-90
0x212A7A
01-10-91
0x212A7B
01-10-92
0x212A7C
01-10-93
0x212A7D
01-10-94
0x212A7E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-11-01
0x212B21

U+FE35 (VCF)
CSIC 1-2140

U+FE35 (VCF)
CSIC 1-2140

U+FE35 (VCF)
CSIC 1-2140
01-11-02
0x212B22

U+FE36 (VCF)
CSIC 1-2141

U+FE36 (VCF)
CSIC 1-2141

U+FE36 (VCF)
CSIC 1-2141
01-11-03
0x212B23

U+FE41 (VCF)
CSIC 1-2158

U+FE41 (VCF)
CSIC 1-2158

U+FE41 (VCF)
CSIC 1-2158
01-11-04
0x212B24

U+FE42 (VCF)
CSIC 1-2159

U+FE42 (VCF)
CSIC 1-2159

U+FE42 (VCF)
CSIC 1-2159
01-11-05
0x212B25

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156
01-11-06
0x212B26

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157
01-11-07
0x212B27

U+FE33 (VCF)
CSIC 1-213A

U+FE33 (VCF)
CSIC 1-213A

U+FE33 (VCF)
CSIC 1-213A
01-11-08
0x212B28
_
U+FF3F (FWF)
CSIC 1-2225
_
U+FF3F (FWF)
CSIC 1-2225
01-11-09
0x212B29

U+FE43 (VCF)
CSIC 1-215C

U+FE43 (VCF)
CSIC 1-215C

U+FE43 (VCF)
CSIC 1-215C
01-11-10
0x212B2A

U+FE44 (VCF)
CSIC 1-215D

U+FE44 (VCF)
CSIC 1-215D

U+FE44 (VCF)
CSIC 1-215D
01-11-11
0x212B2B

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A
01-11-12
0x212B2C

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B
01-11-13
0x212B2D

U+FE34 (VCF)
CSIC 1-213C

U+FE34 (VCF)
CSIC 1-213C

U+FE34 (VCF)
CSIC 1-213C
01-11-14
0x212B2E

U+FE4F (CF)
CSIC 1-213D

U+FE4F (CF)
CSIC 1-213D

U+FE4F (CF)
CSIC 1-213D
01-11-15
0x212B2F

U+FE39 (VCF)
CSIC 1-2148

U+FE47 (VCF)
CSIC 9-3255

U+FE47 (VCF)
CSIC 9-3255
01-11-16
0x212B30

U+FE3A (VCF)
CSIC 1-2149

U+FE48 (VCF)
CSIC 9-3256

U+FE48 (VCF)
CSIC 9-3256
01-11-17
0x212B31

U+3014 (BMP)
CSIC 1-2146

U+FF3B (FWF)
CSIC 9-342C

U+FF3B (FWF)
CSIC 9-342C

U+FF3B (FWF)
CSIC 9-342C

U+FF3B (FWF)
CSIC 9-342C
01-11-18
0x212B32

U+3015 (BMP)
CSIC 1-2147

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D
01-11-19
0x212B33

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124
01-11-20
0x212B34

U+30FB (BMP)
CSIC 1-2B4A

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125
01-11-21
0x212B35

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123
01-11-22
0x212B36

U+22EE (BMP)
CSIC 8-6124

U+FE19 (VF)

U+FE19 (VF)
01-11-23
0x212B37

U+22EF (BMP)
CSIC 8-6125

U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C

U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C
01-11-24
0x212B38

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122
01-11-25
0x212B39

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127
01-11-26
0x212B3A

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128
01-11-27
0x212B3B

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129
01-11-28
0x212B3C

U+2223 (BMP)
CSIC 1-225E

U+2223 (BMP)
CSIC 1-225E
01-11-29
0x212B3D

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A
01-11-30
0x212B3E

U+FE32 (VCF)

U+FE32 (VCF)

U+FE32 (VCF)
01-11-31
0x212B3F

U+FE31 (VCF)
CSIC 1-2138

U+FE31 (VCF)
CSIC 1-2138

U+FE31 (VCF)
CSIC 1-2138
01-11-32
0x212B40

U+2018 (BMP)
CSIC 1-2164

U+2018 (BMP)
CSIC 1-2164

U+2018 (BMP)
CSIC 1-2164
01-11-33
0x212B41

U+2019 (BMP)
CSIC 1-2165

U+2019 (BMP)
CSIC 1-2165

U+2019 (BMP)
CSIC 1-2165
01-11-34
0x212B42

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166
01-11-35
0x212B43

U+201D (BMP)
CSIC 1-2167

U+201D (BMP)
CSIC 1-2167

U+201D (BMP)
CSIC 1-2167
01-11-36
0x212B44
01-11-37
0x212B45
01-11-38
0x212B46
01-11-39
0x212B47
01-11-40
0x212B48
01-11-41
0x212B49
01-11-42
0x212B4A

U+300A (BMP)
CSIC 1-214E
«
U+00AB (LAT1S)
CSIC 8-222C
«
U+00AB (LAT1S)
CSIC 8-222C
01-11-43
0x212B4B

U+300B (BMP)
CSIC 1-214F
»
U+00BB (LAT1S)
CSIC 8-2239
»
U+00BB (LAT1S)
CSIC 8-2239
01-11-44
0x212B4C

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A
01-11-45
0x212B4D

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B
01-11-46
0x212B4E

U+3016 (BMP)
CSIC 8-746A

U+3016 (BMP)
CSIC 8-746A

U+3016 (BMP)
CSIC 8-746A
01-11-47
0x212B4F

U+3017 (BMP)
CSIC 8-746B

U+3017 (BMP)
CSIC 8-746B

U+3017 (BMP)
CSIC 8-746B
01-11-48
0x212B50
💲
U+1F4B2 (SMP)
💲
U+1F4B2 (SMP)

Note: Mapping the escudo sign to U+1F4B2 is an absolute kludge, purely to prevent it from duplicating the dollar sign mapping.

01-11-49
0x212B51

U+FF04 (FWF)
CSIC 1-2263

U+FF04 (FWF)
CSIC 1-2263
01-11-50
0x212B52
¢
U+00A2 (LAT1S)
CSIC 8-2224

U+FFE0 (FWF)
CSIC 1-2266

U+FFE0 (FWF)
CSIC 1-2266
01-11-51
0x212B53

U+20A1 (BMP)
CSIC 8-5C27

U+20A1 (BMP)
CSIC 8-5C27

U+20A1 (BMP)
CSIC 8-5C27
01-11-52
0x212B54
£
U+00A3 (LAT1S)
CSIC 8-2225

U+FFE1 (FWF)
CSIC 1-2267

U+FFE1 (FWF)
CSIC 1-2267
01-11-53
0x212B55
¥
U+00A5 (LAT1S)
CSIC 8-2227

U+FFE5 (FWF)
CSIC 1-2264

U+FFE5 (FWF)
CSIC 1-2264
01-11-54
0x212B56

U+20A8 (BMP)
CSIC 8-5C2E

U+20A8 (BMP)
CSIC 8-5C2E

U+20A8 (BMP)
CSIC 8-5C2E
01-11-55
0x212B57
d.
U+(F860)+0064+002E
d.
U+(F860)+0064+002E
01-11-56
0x212B58
s.
U+(F860)+0073+002E
s.
U+(F860)+0073+002E
01-11-57
0x212B59

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F
01-11-58
0x212B5A

U+FF03 (FWF)
CSIC 1-216C

U+FF03 (FWF)
CSIC 1-216C
01-11-59
0x212B5B

U+FF05 (FWF)
CSIC 1-2268

U+FF05 (FWF)
CSIC 1-2268
01-11-60
0x212B5C

U+214C (BMP)

U+214C (BMP)

Note: Apparently, this is a scribal abbreviation of the word "per".

01-11-61
0x212B5D

U+FF20 (FWF)
CSIC 1-2269

U+FF20 (FWF)
CSIC 1-2269
01-11-62
0x212B5E

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235
01-11-63
0x212B5F
®
U+00AE (LAT1S)
CSIC 8-222F
®
U+00AE (LAT1S)
CSIC 8-222F
®
U+00AE (LAT1S)
CSIC 8-222F
01-11-64
0x212B60
©
U+00A9 (LAT1S)
CSIC 8-222A
©
U+00A9 (LAT1S)
CSIC 8-222A
©
U+00A9 (LAT1S)
CSIC 8-222A
01-11-65
0x212B61

U+2105 (BMP)
CSIC 1-2222

U+2105 (BMP)
CSIC 1-2222
01-11-66
0x212B62

U+FF06 (FWF)
CSIC 1-216D

U+FF06 (FWF)
CSIC 1-216D
01-11-67
0x212B63
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
01-11-68
0x212B64

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C
01-11-69
0x212B65

U+2021 (BMP)
CSIC 8-5B2D

U+2021 (BMP)
CSIC 8-5B2D

U+2021 (BMP)
CSIC 8-5B2D
01-11-70
0x212B66

U+FF0A (FWF)
CSIC 1-216E

U+FF0A (FWF)
CSIC 1-216E
01-11-71
0x212B67
01-11-72
0x212B68
01-11-73
0x212B69
01-11-74
0x212B6A
01-11-75
0x212B6B
01-11-76
0x212B6C
01-11-77
0x212B6D
01-11-78
0x212B6E
01-11-79
0x212B6F
01-11-80
0x212B70

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C
01-11-81
0x212B71

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D
01-11-82
0x212B72

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C
01-11-83
0x212B73

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D
01-11-84
0x212B74
α
U+03B1 (BMP)
CSIC 1-252F
α
U+03B1 (BMP)
CSIC 1-252F
α
U+03B1 (BMP)
CSIC 1-252F
01-11-85
0x212B75

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265
01-11-86
0x212B76
01-11-87
0x212B77
01-11-88
0x212B78
01-11-89
0x212B79
01-11-90
0x212B7A
01-11-91
0x212B7B
01-11-92
0x212B7C
01-11-93
0x212B7D
01-11-94
0x212B7E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-12-01
0x212C21
01-12-02
0x212C22

U+2F00 (RAD)
CSIC 1-2721

U+2F00 (RAD)
CSIC 1-2721
01-12-03
0x212C23

U+2F01 (RAD)
CSIC 1-2722

U+2F01 (RAD)
CSIC 1-2722
01-12-04
0x212C24

U+2F02 (RAD)
CSIC 1-2723

U+2F02 (RAD)
CSIC 1-2723
01-12-05
0x212C25

U+2F03 (RAD)
CSIC 1-2724

U+2F03 (RAD)
CSIC 1-2724
01-12-06
0x212C26

U+2F04 (RAD)
CSIC 1-2725

U+2F04 (RAD)
CSIC 1-2725
01-12-07
0x212C27

U+2F05 (RAD)
CSIC 1-2726

U+2F05 (RAD)
CSIC 1-2726
01-12-08
0x212C28
01-12-09
0x212C29

U+2F06 (RAD)
CSIC 1-2727

U+2F06 (RAD)
CSIC 1-2727
01-12-10
0x212C2A

U+2F07 (RAD)

U+2F07 (RAD)
01-12-11
0x212C2B

U+2F08 (RAD)
CSIC 1-2729

U+2F08 (RAD)
CSIC 1-2729
01-12-12
0x212C2C

U+2F09 (RAD)
CSIC 1-272A

U+2F09 (RAD)
CSIC 1-272A
01-12-13
0x212C2D

U+2F0A (RAD)
CSIC 1-272B

U+2F0A (RAD)
CSIC 1-272B
01-12-14
0x212C2E

U+2F0B (RAD)
CSIC 1-272C

U+2F0B (RAD)
CSIC 1-272C
01-12-15
0x212C2F

U+2F0C (RAD)
CSIC 1-272D

U+2F0C (RAD)
CSIC 1-272D
01-12-16
0x212C30

U+2F0D (RAD)
CSIC 1-272E

U+2F0D (RAD)
CSIC 1-272E
01-12-17
0x212C31

U+2F0E (RAD)

U+2F0E (RAD)
01-12-18
0x212C32

U+2F0F (RAD)
CSIC 1-2730

U+2F0F (RAD)
CSIC 1-2730
01-12-19
0x212C33

U+2F10 (RAD)
CSIC 1-2731

U+2F10 (RAD)
CSIC 1-2731
01-12-20
0x212C34

U+2F11 (RAD)
CSIC 1-2732

U+2F11 (RAD)
CSIC 1-2732
01-12-21
0x212C35

U+2F12 (RAD)
CSIC 1-2733

U+2F12 (RAD)
CSIC 1-2733
01-12-22
0x212C36

U+2F13 (RAD)

U+2F13 (RAD)
01-12-23
0x212C37

U+2F14 (RAD)
CSIC 1-2735

U+2F14 (RAD)
CSIC 1-2735
01-12-24
0x212C38

U+2F15 (RAD)
CSIC 1-2736

U+2F15 (RAD)
CSIC 1-2736
01-12-25
0x212C39

U+2F16 (RAD)
CSIC 1-2737

U+2F16 (RAD)
CSIC 1-2737
01-12-26
0x212C3A

U+2F17 (RAD)
CSIC 1-2738

U+2F17 (RAD)
CSIC 1-2738
01-12-27
0x212C3B

U+2F18 (RAD)
CSIC 1-2739

U+2F18 (RAD)
CSIC 1-2739
01-12-28
0x212C3C

U+2F19 (RAD)
CSIC 1-273A

U+2F19 (RAD)
CSIC 1-273A
01-12-29
0x212C3D

U+2F1A (RAD)
CSIC 1-273B

U+2F1A (RAD)
CSIC 1-273B
01-12-30
0x212C3E

U+2F1B (RAD)
CSIC 1-273C

U+2F1B (RAD)
CSIC 1-273C
01-12-31
0x212C3F

U+2F1C (RAD)
CSIC 1-273D

U+2F1C (RAD)
CSIC 1-273D
01-12-32
0x212C40
01-12-33
0x212C41

U+2F1D (RAD)
CSIC 1-273E

U+2F1D (RAD)
CSIC 1-273E
01-12-34
0x212C42

U+2F1E (RAD)
CSIC 1-273F

U+2F1E (RAD)
CSIC 1-273F
01-12-35
0x212C43

U+2F1F (RAD)
CSIC 1-2740

U+2F1F (RAD)
CSIC 1-2740
01-12-36
0x212C44

U+2F20 (RAD)
CSIC 1-2741

U+2F20 (RAD)
CSIC 1-2741
01-12-37
0x212C45

U+2F21 (RAD)
CSIC 8-7459

U+2F21 (RAD)
CSIC 8-7459
01-12-38
0x212C46

U+2F22 (RAD)
CSIC 1-2742

U+2F22 (RAD)
CSIC 1-2742
01-12-39
0x212C47

U+2F23 (RAD)
CSIC 1-2743

U+2F23 (RAD)
CSIC 1-2743
01-12-40
0x212C48

U+2F24 (RAD)
CSIC 1-2744

U+2F24 (RAD)
CSIC 1-2744
01-12-41
0x212C49

U+2F25 (RAD)
CSIC 1-2745

U+2F25 (RAD)
CSIC 1-2745
01-12-42
0x212C4A

U+2F26 (RAD)
CSIC 1-2746

U+2F26 (RAD)
CSIC 1-2746
01-12-43
0x212C4B

U+2F27 (RAD)
CSIC 1-2747

U+2F27 (RAD)
CSIC 1-2747
01-12-44
0x212C4C

U+2F28 (RAD)
CSIC 1-2748

U+2F28 (RAD)
CSIC 1-2748
01-12-45
0x212C4D

U+2F29 (RAD)
CSIC 1-2749

U+2F29 (RAD)
CSIC 1-2749
01-12-46
0x212C4E

U+2F2A (RAD)
CSIC 1-274A

U+2F2A (RAD)
CSIC 1-274A
01-12-47
0x212C4F

U+2F2B (RAD)
CSIC 1-274B

U+2F2B (RAD)
CSIC 1-274B
01-12-48
0x212C50

U+2F2C (RAD)
CSIC 1-274C

U+2F2C (RAD)
CSIC 1-274C
01-12-49
0x212C51

U+2F2D (RAD)
CSIC 1-274D

U+2F2D (RAD)
CSIC 1-274D
01-12-50
0x212C52

U+2F2E (RAD)
CSIC 1-274E

U+2F2E (RAD)
CSIC 1-274E
01-12-51
0x212C53

U+2F2F (RAD)
CSIC 1-274F

U+2F2F (RAD)
CSIC 1-274F
01-12-52
0x212C54

U+2F30 (RAD)
CSIC 1-2750

U+2F30 (RAD)
CSIC 1-2750
01-12-53
0x212C55

U+2F31 (RAD)
CSIC 1-2751

U+2F31 (RAD)
CSIC 1-2751
01-12-54
0x212C56

U+2F32 (RAD)
CSIC 1-2752

U+2F32 (RAD)
CSIC 1-2752
01-12-55
0x212C57

U+2F33 (RAD)
CSIC 1-2753

U+2F33 (RAD)
CSIC 1-2753
01-12-56
0x212C58

U+2F34 (RAD)
CSIC 1-2754

U+2F34 (RAD)
CSIC 1-2754
01-12-57
0x212C59

U+2F35 (RAD)
CSIC 1-2755

U+2F35 (RAD)
CSIC 1-2755
01-12-58
0x212C5A

U+2F36 (RAD)
CSIC 1-2756

U+2F36 (RAD)
CSIC 1-2756
01-12-59
0x212C5B

U+2F37 (RAD)
CSIC 1-2757

U+2F37 (RAD)
CSIC 1-2757
01-12-60
0x212C5C

U+2F38 (RAD)
CSIC 1-2758

U+2F38 (RAD)
CSIC 1-2758
01-12-61
0x212C5D

U+2F39 (RAD)
CSIC 1-2759

U+2F39 (RAD)
CSIC 1-2759
01-12-62
0x212C5E

U+2F3A (RAD)
CSIC 1-275A

U+2F3A (RAD)
CSIC 1-275A
01-12-63
0x212C5F

U+2F3B (RAD)
CSIC 1-275B

U+2F3B (RAD)
CSIC 1-275B
01-12-64
0x212C60
01-12-65
0x212C61

U+2F3C (RAD)
CSIC 1-275C

U+2F3C (RAD)
CSIC 1-275C
01-12-66
0x212C62

U+2F3D (RAD)
CSIC 1-275D

U+2F3D (RAD)
CSIC 1-275D
01-12-67
0x212C63

U+2F3E (RAD)
CSIC 1-275E

U+2F3E (RAD)
CSIC 1-275E
01-12-68
0x212C64
⼿
U+2F3F (RAD)
CSIC 1-275F
⼿
U+2F3F (RAD)
CSIC 1-275F
01-12-69
0x212C65

U+2F40 (RAD)
CSIC 1-2760

U+2F40 (RAD)
CSIC 1-2760
01-12-70
0x212C66

U+2F41 (RAD)
CSIC 1-2761

U+2F41 (RAD)
CSIC 1-2761
01-12-71
0x212C67

U+2F42 (RAD)
CSIC 1-2762

U+2F42 (RAD)
CSIC 1-2762
01-12-72
0x212C68

U+2F43 (RAD)
CSIC 1-2763

U+2F43 (RAD)
CSIC 1-2763
01-12-73
0x212C69

U+2F44 (RAD)
CSIC 1-2764

U+2F44 (RAD)
CSIC 1-2764
01-12-74
0x212C6A

U+2F45 (RAD)
CSIC 1-2765

U+2F45 (RAD)
CSIC 1-2765
01-12-75
0x212C6B

U+2F46 (RAD)
CSIC 1-2766

U+2F46 (RAD)
CSIC 1-2766
01-12-76
0x212C6C

U+2F47 (RAD)
CSIC 1-2767

U+2F47 (RAD)
CSIC 1-2767
01-12-77
0x212C6D

U+2F48 (RAD)
CSIC 1-2768

U+2F48 (RAD)
CSIC 1-2768
01-12-78
0x212C6E

U+2F49 (RAD)
CSIC 1-2769

U+2F49 (RAD)
CSIC 1-2769
01-12-79
0x212C6F

U+2F4A (RAD)
CSIC 1-276A

U+2F4A (RAD)
CSIC 1-276A
01-12-80
0x212C70

U+2F4B (RAD)
CSIC 1-276B

U+2F4B (RAD)
CSIC 1-276B
01-12-81
0x212C71

U+2F4C (RAD)
CSIC 1-276C

U+2F4C (RAD)
CSIC 1-276C
01-12-82
0x212C72

U+2F4D (RAD)
CSIC 1-276D

U+2F4D (RAD)
CSIC 1-276D
01-12-83
0x212C73

U+2F4E (RAD)
CSIC 1-276E

U+2F4E (RAD)
CSIC 1-276E
01-12-84
0x212C74

U+2F4F (RAD)
CSIC 1-276F

U+2F4F (RAD)
CSIC 1-276F
01-12-85
0x212C75

U+2F50 (RAD)
CSIC 1-2770

U+2F50 (RAD)
CSIC 1-2770
01-12-86
0x212C76

U+2F51 (RAD)
CSIC 1-2771

U+2F51 (RAD)
CSIC 1-2771
01-12-87
0x212C77

U+2F52 (RAD)
CSIC 1-2772

U+2F52 (RAD)
CSIC 1-2772
01-12-88
0x212C78

U+2F53 (RAD)
CSIC 1-2773

U+2F53 (RAD)
CSIC 1-2773
01-12-89
0x212C79

U+2F54 (RAD)
CSIC 1-2774

U+2F54 (RAD)
CSIC 1-2774
01-12-90
0x212C7A

U+2F55 (RAD)
CSIC 1-2775

U+2F55 (RAD)
CSIC 1-2775
01-12-91
0x212C7B

U+2F56 (RAD)
CSIC 1-2776

U+2F56 (RAD)
CSIC 1-2776
01-12-92
0x212C7C

U+2F57 (RAD)
CSIC 1-2777

U+2F57 (RAD)
CSIC 1-2777
01-12-93
0x212C7D

U+2F58 (RAD)
CSIC 1-2778

U+2F58 (RAD)
CSIC 1-2778
01-12-94
0x212C7E

U+2F59 (RAD)
CSIC 1-2779

U+2F59 (RAD)
CSIC 1-2779
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-13-01
0x212D21

U+2F5A (RAD)
CSIC 1-277A

U+2F5A (RAD)
CSIC 1-277A
01-13-02
0x212D22

U+2F5B (RAD)
CSIC 1-277B

U+2F5B (RAD)
CSIC 1-277B
01-13-03
0x212D23

U+2F5C (RAD)
CSIC 1-277C

U+2F5C (RAD)
CSIC 1-277C
01-13-04
0x212D24

U+2F5D (RAD)
CSIC 1-277D

U+2F5D (RAD)
CSIC 1-277D
01-13-05
0x212D25
01-13-06
0x212D26

U+2F5E (RAD)
CSIC 1-277E

U+2F5E (RAD)
CSIC 1-277E
01-13-07
0x212D27

U+2F5F (RAD)
CSIC 1-2821

U+2F5F (RAD)
CSIC 1-2821
01-13-08
0x212D28

U+2F60 (RAD)
CSIC 1-2822

U+2F60 (RAD)
CSIC 1-2822
01-13-09
0x212D29

U+2F61 (RAD)
CSIC 1-2823

U+2F61 (RAD)
CSIC 1-2823
01-13-10
0x212D2A

U+2F62 (RAD)
CSIC 1-2824

U+2F62 (RAD)
CSIC 1-2824
01-13-11
0x212D2B

U+2F63 (RAD)
CSIC 1-2825

U+2F63 (RAD)
CSIC 1-2825
01-13-12
0x212D2C

U+2F64 (RAD)
CSIC 1-2826

U+2F64 (RAD)
CSIC 1-2826
01-13-13
0x212D2D

U+2F65 (RAD)
CSIC 1-2827

U+2F65 (RAD)
CSIC 1-2827
01-13-14
0x212D2E

U+2F66 (RAD)
CSIC 1-2828

U+2F66 (RAD)
CSIC 1-2828
01-13-15
0x212D2F

U+2F67 (RAD)
CSIC 1-2829

U+2F67 (RAD)
CSIC 1-2829
01-13-16
0x212D30

U+2F68 (RAD)
CSIC 1-282A

U+2F68 (RAD)
CSIC 1-282A
01-13-17
0x212D31

U+2F69 (RAD)
CSIC 1-282B

U+2F69 (RAD)
CSIC 1-282B
01-13-18
0x212D32

U+2F6A (RAD)
CSIC 1-282C

U+2F6A (RAD)
CSIC 1-282C
01-13-19
0x212D33

U+2F6B (RAD)
CSIC 1-282D

U+2F6B (RAD)
CSIC 1-282D
01-13-20
0x212D34

U+2F6C (RAD)
CSIC 1-282E

U+2F6C (RAD)
CSIC 1-282E
01-13-21
0x212D35

U+2F6D (RAD)
CSIC 1-282F

U+2F6D (RAD)
CSIC 1-282F
01-13-22
0x212D36

U+2F6E (RAD)
CSIC 1-2830

U+2F6E (RAD)
CSIC 1-2830
01-13-23
0x212D37

U+2F6F (RAD)
CSIC 1-2831

U+2F6F (RAD)
CSIC 1-2831
01-13-24
0x212D38

U+2F70 (RAD)
CSIC 1-2832

U+2F70 (RAD)
CSIC 1-2832
01-13-25
0x212D39

U+2F71 (RAD)
CSIC 1-2833

U+2F71 (RAD)
CSIC 1-2833
01-13-26
0x212D3A

U+2F72 (RAD)
CSIC 1-2834

U+2F72 (RAD)
CSIC 1-2834
01-13-27
0x212D3B

U+2F73 (RAD)
CSIC 1-2835

U+2F73 (RAD)
CSIC 1-2835
01-13-28
0x212D3C

U+2F74 (RAD)
CSIC 1-2836

U+2F74 (RAD)
CSIC 1-2836
01-13-29
0x212D3D
01-13-30
0x212D3E

U+2F75 (RAD)
CSIC 1-2837

U+2F75 (RAD)
CSIC 1-2837
01-13-31
0x212D3F

U+2F76 (RAD)
CSIC 1-2838

U+2F76 (RAD)
CSIC 1-2838
01-13-32
0x212D40

U+2F77 (RAD)
CSIC 1-2839

U+2F77 (RAD)
CSIC 1-2839
01-13-33
0x212D41

U+2F78 (RAD)
CSIC 1-283A

U+2F78 (RAD)
CSIC 1-283A
01-13-34
0x212D42

U+2F79 (RAD)
CSIC 1-283B

U+2F79 (RAD)
CSIC 1-283B
01-13-35
0x212D43

U+2F7A (RAD)
CSIC 1-283C

U+2F7A (RAD)
CSIC 1-283C
01-13-36
0x212D44

U+2F7B (RAD)
CSIC 1-283D

U+2F7B (RAD)
CSIC 1-283D
01-13-37
0x212D45

U+2F7C (RAD)
CSIC 1-283E

U+2F7C (RAD)
CSIC 1-283E
01-13-38
0x212D46

U+2F7D (RAD)
CSIC 1-283F

U+2F7D (RAD)
CSIC 1-283F
01-13-39
0x212D47

U+2F7E (RAD)
CSIC 1-2840

U+2F7E (RAD)
CSIC 1-2840
01-13-40
0x212D48
⽿
U+2F7F (RAD)
CSIC 1-2841
⽿
U+2F7F (RAD)
CSIC 1-2841
01-13-41
0x212D49

U+2F80 (RAD)
CSIC 1-2842

U+2F80 (RAD)
CSIC 1-2842
01-13-42
0x212D4A

U+2F81 (RAD)
CSIC 1-2843

U+2F81 (RAD)
CSIC 1-2843
01-13-43
0x212D4B

U+2F82 (RAD)
CSIC 1-2844

U+2F82 (RAD)
CSIC 1-2844
01-13-44
0x212D4C

U+2F83 (RAD)
CSIC 1-2845

U+2F83 (RAD)
CSIC 1-2845
01-13-45
0x212D4D

U+2F84 (RAD)
CSIC 1-2846

U+2F84 (RAD)
CSIC 1-2846
01-13-46
0x212D4E

U+2F85 (RAD)
CSIC 1-2847

U+2F85 (RAD)
CSIC 1-2847
01-13-47
0x212D4F

U+2F86 (RAD)
CSIC 1-2848

U+2F86 (RAD)
CSIC 1-2848
01-13-48
0x212D50

U+2F87 (RAD)
CSIC 1-2849

U+2F87 (RAD)
CSIC 1-2849
01-13-49
0x212D51

U+2F88 (RAD)
CSIC 1-284A

U+2F88 (RAD)
CSIC 1-284A
01-13-50
0x212D52

U+2F89 (RAD)
CSIC 1-284B

U+2F89 (RAD)
CSIC 1-284B
01-13-51
0x212D53

U+2F8A (RAD)
CSIC 1-284C

U+2F8A (RAD)
CSIC 1-284C
01-13-52
0x212D54

U+2F8B (RAD)
CSIC 1-284D

U+2F8B (RAD)
CSIC 1-284D
01-13-53
0x212D55

U+2F8C (RAD)
CSIC 1-284E

U+2F8C (RAD)
CSIC 1-284E
01-13-54
0x212D56

U+2F8D (RAD)
CSIC 1-284F

U+2F8D (RAD)
CSIC 1-284F
01-13-55
0x212D57

U+2F8E (RAD)
CSIC 1-2850

U+2F8E (RAD)
CSIC 1-2850
01-13-56
0x212D58

U+2F8F (RAD)
CSIC 1-2851

U+2F8F (RAD)
CSIC 1-2851
01-13-57
0x212D59

U+2F90 (RAD)
CSIC 1-2852

U+2F90 (RAD)
CSIC 1-2852
01-13-58
0x212D5A

U+2F91 (RAD)
CSIC 1-2853

U+2F91 (RAD)
CSIC 1-2853
01-13-59
0x212D5B
01-13-60
0x212D5C

U+2F92 (RAD)
CSIC 1-2854

U+2F92 (RAD)
CSIC 1-2854
01-13-61
0x212D5D

U+2F93 (RAD)
CSIC 1-2855

U+2F93 (RAD)
CSIC 1-2855
01-13-62
0x212D5E

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043
01-13-63
0x212D5F

U+2F95 (RAD)
CSIC 1-2857

U+2F95 (RAD)
CSIC 1-2857
01-13-64
0x212D60

U+2F96 (RAD)
CSIC 1-2858

U+2F96 (RAD)
CSIC 1-2858
01-13-65
0x212D61

U+2F97 (RAD)
CSIC 1-2859

U+2F97 (RAD)
CSIC 1-2859
01-13-66
0x212D62

U+2F98 (RAD)
CSIC 1-285A

U+2F98 (RAD)
CSIC 1-285A
01-13-67
0x212D63

U+2F99 (RAD)
CSIC 1-285B

U+2F99 (RAD)
CSIC 1-285B
01-13-68
0x212D64

U+2F9A (RAD)
CSIC 1-285C

U+2F9A (RAD)
CSIC 1-285C
01-13-69
0x212D65

U+2F9B (RAD)
CSIC 1-285D

U+2F9B (RAD)
CSIC 1-285D
01-13-70
0x212D66

U+2F9C (RAD)
CSIC 1-285E

U+2F9C (RAD)
CSIC 1-285E
01-13-71
0x212D67

U+2F9D (RAD)
CSIC 1-285F

U+2F9D (RAD)
CSIC 1-285F
01-13-72
0x212D68

U+2F9E (RAD)
CSIC 1-2860

U+2F9E (RAD)
CSIC 1-2860
01-13-73
0x212D69

U+2F9F (RAD)
CSIC 1-2861

U+2F9F (RAD)
CSIC 1-2861
01-13-74
0x212D6A

U+2FA0 (RAD)
CSIC 1-2862

U+2FA0 (RAD)
CSIC 1-2862
01-13-75
0x212D6B

U+2FA1 (RAD)
CSIC 1-2863

U+2FA1 (RAD)
CSIC 1-2863
01-13-76
0x212D6C

U+2FA2 (RAD)
CSIC 1-2864

U+2FA2 (RAD)
CSIC 1-2864
01-13-77
0x212D6D

U+2FA3 (RAD)
CSIC 1-2865

U+2FA3 (RAD)
CSIC 1-2865
01-13-78
0x212D6E

U+2FA4 (RAD)
CSIC 1-2866

U+2FA4 (RAD)
CSIC 1-2866
01-13-79
0x212D6F

U+2FA5 (RAD)
CSIC 1-2867

U+2FA5 (RAD)
CSIC 1-2867
01-13-80
0x212D70
01-13-81
0x212D71

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350
01-13-82
0x212D72

U+2FA7 (RAD)
CSIC 1-2869

U+2FA7 (RAD)
CSIC 1-2869
01-13-83
0x212D73

U+2FA8 (RAD)
CSIC 1-286A

U+2FA8 (RAD)
CSIC 1-286A
01-13-84
0x212D74

U+2FA9 (RAD)
CSIC 1-286B

U+2FA9 (RAD)
CSIC 1-286B
01-13-85
0x212D75

U+2FAA (RAD)
CSIC 1-286C

U+2FAA (RAD)
CSIC 1-286C
01-13-86
0x212D76

U+2FAB (RAD)
CSIC 1-286D

U+2FAB (RAD)
CSIC 1-286D
01-13-87
0x212D77

U+2FAC (RAD)
CSIC 1-286E

U+2FAC (RAD)
CSIC 1-286E
01-13-88
0x212D78

U+2FAD (RAD)
CSIC 1-286F

U+2FAD (RAD)
CSIC 1-286F
01-13-89
0x212D79

U+2FAE (RAD)
CSIC 1-2870

U+2FAE (RAD)
CSIC 1-2870
01-13-90
0x212D7A
01-13-91
0x212D7B

U+2FAF (RAD)
CSIC 1-2871

U+2FAF (RAD)
CSIC 1-2871
01-13-92
0x212D7C

U+2FB0 (RAD)
CSIC 1-2872

U+2FB0 (RAD)
CSIC 1-2872
01-13-93
0x212D7D

U+2FB1 (RAD)
CSIC 1-2873

U+2FB1 (RAD)
CSIC 1-2873
01-13-94
0x212D7E

U+2FB2 (RAD)
CSIC 1-2874

U+2FB2 (RAD)
CSIC 1-2874
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-14-01
0x212E21

U+2FB3 (RAD)
CSIC 1-2875

U+2FB3 (RAD)
CSIC 1-2875
01-14-02
0x212E22

U+2FB4 (RAD)
CSIC 1-2876

U+2FB4 (RAD)
CSIC 1-2876
01-14-03
0x212E23

U+2FB5 (RAD)
CSIC 1-2877

U+2FB5 (RAD)
CSIC 1-2877
01-14-04
0x212E24

U+2FB6 (RAD)
CSIC 1-2878

U+2FB6 (RAD)
CSIC 1-2878
01-14-05
0x212E25

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361
01-14-06
0x212E26

U+2FB8 (RAD)
CSIC 1-287A

U+2FB8 (RAD)
CSIC 1-287A
01-14-07
0x212E27

U+2FB9 (RAD)
CSIC 1-287B

U+2FB9 (RAD)
CSIC 1-287B
01-14-08
0x212E28
01-14-09
0x212E29

U+2FBA (RAD)
CSIC 1-287C

U+2FBA (RAD)
CSIC 1-287C
01-14-10
0x212E2A

U+2FBB (RAD)
CSIC 1-287D

U+2FBB (RAD)
CSIC 1-287D
01-14-11
0x212E2B

U+2FBC (RAD)
CSIC 1-287E

U+2FBC (RAD)
CSIC 1-287E
01-14-12
0x212E2C

U+2FBD (RAD)
CSIC 1-2921

U+2FBD (RAD)
CSIC 1-2921
01-14-13
0x212E2D

U+2FBE (RAD)
CSIC 1-2922

U+2FBE (RAD)
CSIC 1-2922
01-14-14
0x212E2E
⾿
U+2FBF (RAD)
CSIC 1-2923
⾿
U+2FBF (RAD)
CSIC 1-2923
01-14-15
0x212E2F

U+2FC0 (RAD)
CSIC 1-2924

U+2FC0 (RAD)
CSIC 1-2924
01-14-16
0x212E30

U+2FC1 (RAD)
CSIC 1-2925

U+2FC1 (RAD)
CSIC 1-2925
01-14-17
0x212E31
01-14-18
0x212E32

U+2FC2 (RAD)
CSIC 1-2926

U+2FC2 (RAD)
CSIC 1-2926
01-14-19
0x212E33

U+2FC3 (RAD)
CSIC 1-2927

U+2FC3 (RAD)
CSIC 1-2927
01-14-20
0x212E34

U+2FC4 (RAD)
CSIC 1-2928

U+2FC4 (RAD)
CSIC 1-2928
01-14-21
0x212E35

U+2FC5 (RAD)
CSIC 1-2929

U+2FC5 (RAD)
CSIC 1-2929
01-14-22
0x212E36

U+2FC6 (RAD)
CSIC 1-292A

U+2FC6 (RAD)
CSIC 1-292A
01-14-23
0x212E37

U+2FC7 (RAD)
CSIC 1-292B

U+2FC7 (RAD)
CSIC 1-292B
01-14-24
0x212E38
01-14-25
0x212E39

U+2FC8 (RAD)
CSIC 1-292C

U+2FC8 (RAD)
CSIC 1-292C
01-14-26
0x212E3A

U+2FC9 (RAD)
CSIC 1-292D

U+2FC9 (RAD)
CSIC 1-292D
01-14-27
0x212E3B

U+2FCA (RAD)
CSIC 1-292E

U+2FCA (RAD)
CSIC 1-292E
01-14-28
0x212E3C

U+2FCB (RAD)
CSIC 1-292F

U+2FCB (RAD)
CSIC 1-292F
01-14-29
0x212E3D
01-14-30
0x212E3E

U+2FCC (RAD)
CSIC 1-2930

U+2FCC (RAD)
CSIC 1-2930
01-14-31
0x212E3F

U+2FCD (RAD)
CSIC 1-2931

U+2FCD (RAD)
CSIC 1-2931
01-14-32
0x212E40

U+2FCE (RAD)
CSIC 1-2932

U+2FCE (RAD)
CSIC 1-2932
01-14-33
0x212E41

U+2FCF (RAD)
CSIC 1-2933

U+2FCF (RAD)
CSIC 1-2933
01-14-34
0x212E42
01-14-35
0x212E43

U+2FD0 (RAD)
CSIC 1-2934

U+2FD0 (RAD)
CSIC 1-2934
01-14-36
0x212E44

U+2FD1 (RAD)
CSIC 1-2935

U+2FD1 (RAD)
CSIC 1-2935
01-14-37
0x212E45
01-14-38
0x212E46

U+2FD2 (RAD)
CSIC 1-2936

U+2FD2 (RAD)
CSIC 1-2936
01-14-39
0x212E47
01-14-40
0x212E48

U+2FD3 (RAD)
CSIC 1-2937

U+2FD3 (RAD)
CSIC 1-2937
01-14-41
0x212E49

U+2FD4 (RAD)
CSIC 1-2938

U+2FD4 (RAD)
CSIC 1-2938
01-14-42
0x212E4A
01-14-43
0x212E4B

U+2FD5 (RAD)
CSIC 1-2939

U+2FD5 (RAD)
CSIC 1-2939
01-14-44
0x212E4C
01-14-45
0x212E4D
01-14-46
0x212E4E
01-14-47
0x212E4F
01-14-48
0x212E50

U+7532+(F87F)

U+7532+(F87F)
01-14-49
0x212E51

U+4E59+(F87F)

U+4E59+(F87F)
01-14-50
0x212E52

U+4E19+(F87F)

U+4E19+(F87F)
01-14-51
0x212E53

U+4E01+(F87F)

U+4E01+(F87F)
01-14-52
0x212E54

U+620A+(F87F)

U+620A+(F87F)
01-14-53
0x212E55

U+5DF1+(F87F)

U+5DF1+(F87F)
01-14-54
0x212E56

U+5E9A+(F87F)

U+5E9A+(F87F)
01-14-55
0x212E57

U+8F9B+(F87F)

U+8F9B+(F87F)
01-14-56
0x212E58

U+58EC+(F87F)

U+58EC+(F87F)
01-14-57
0x212E59

U+7678+(F87F)

U+7678+(F87F)
01-14-58
0x212E5A
01-14-59
0x212E5B
01-14-60
0x212E5C
01-14-61
0x212E5D
01-14-62
0x212E5E
01-14-63
0x212E5F
01-14-64
0x212E60

U+5B50+(F87F)

U+5B50+(F87F)
01-14-65
0x212E61

U+4E11+(F87F)

U+4E11+(F87F)
01-14-66
0x212E62

U+5BC5+(F87F)

U+5BC5+(F87F)
01-14-67
0x212E63

U+536F+(F87F)

U+536F+(F87F)
01-14-68
0x212E64

U+8FB0+(F87F)

U+8FB0+(F87F)
01-14-69
0x212E65

U+5DF3+(F87F)

U+5DF3+(F87F)
01-14-70
0x212E66

U+5348+(F87F)

U+5348+(F87F)
01-14-71
0x212E67

U+672A+(F87F)

U+672A+(F87F)
01-14-72
0x212E68

U+7533+(F87F)

U+7533+(F87F)
01-14-73
0x212E69

U+9149+(F87F)

U+9149+(F87F)
01-14-74
0x212E6A

U+620C+(F87F)

U+620C+(F87F)
01-14-75
0x212E6B

U+4EA5+(F87F)

U+4EA5+(F87F)
01-14-76
0x212E6C
01-14-77
0x212E6D
01-14-78
0x212E6E
01-14-79
0x212E6F
01-14-80
0x212E70
01-14-81
0x212E71

U+2160 (BMP)
CSIC 1-242B

U+2160 (BMP)
CSIC 1-242B

U+2160 (BMP)
CSIC 1-242B
01-14-82
0x212E72

U+2161 (BMP)
CSIC 1-242C

U+2161 (BMP)
CSIC 1-242C

U+2161 (BMP)
CSIC 1-242C
01-14-83
0x212E73

U+2162 (BMP)
CSIC 1-242D

U+2162 (BMP)
CSIC 1-242D

U+2162 (BMP)
CSIC 1-242D
01-14-84
0x212E74

U+2163 (BMP)
CSIC 1-242E

U+2163 (BMP)
CSIC 1-242E

U+2163 (BMP)
CSIC 1-242E
01-14-85
0x212E75

U+2164 (BMP)
CSIC 1-242F

U+2164 (BMP)
CSIC 1-242F

U+2164 (BMP)
CSIC 1-242F
01-14-86
0x212E76

U+2165 (BMP)
CSIC 1-2430

U+2165 (BMP)
CSIC 1-2430

U+2165 (BMP)
CSIC 1-2430
01-14-87
0x212E77

U+2166 (BMP)
CSIC 1-2431

U+2166 (BMP)
CSIC 1-2431

U+2166 (BMP)
CSIC 1-2431
01-14-88
0x212E78

U+2167 (BMP)
CSIC 1-2432

U+2167 (BMP)
CSIC 1-2432

U+2167 (BMP)
CSIC 1-2432
01-14-89
0x212E79

U+2168 (BMP)
CSIC 1-2433

U+2168 (BMP)
CSIC 1-2433

U+2168 (BMP)
CSIC 1-2433
01-14-90
0x212E7A

U+2169 (BMP)
CSIC 1-2434

U+2169 (BMP)
CSIC 1-2434

U+2169 (BMP)
CSIC 1-2434
01-14-91
0x212E7B

U+216A (BMP)
CSIC 8-5D49

U+216A (BMP)
CSIC 8-5D49

U+216A (BMP)
CSIC 8-5D49
01-14-92
0x212E7C

U+216B (BMP)
CSIC 8-5D4A

U+216B (BMP)
CSIC 8-5D4A

U+216B (BMP)
CSIC 8-5D4A
01-14-93
0x212E7D
01-14-94
0x212E7E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-15-01
0x212F21

U+3021 (BMP)
CSIC 1-2435

U+3021 (BMP)
CSIC 1-2435

U+3021 (BMP)
CSIC 1-2435
01-15-02
0x212F22

U+3022 (BMP)
CSIC 1-2436

U+3022 (BMP)
CSIC 1-2436

U+3022 (BMP)
CSIC 1-2436
01-15-03
0x212F23

U+3023 (BMP)
CSIC 1-2437

U+3023 (BMP)
CSIC 1-2437

U+3023 (BMP)
CSIC 1-2437
01-15-04
0x212F24

U+3024 (BMP)
CSIC 1-2438

U+3024 (BMP)
CSIC 1-2438

U+3024 (BMP)
CSIC 1-2438
01-15-05
0x212F25

U+3025 (BMP)
CSIC 1-2439

U+3025 (BMP)
CSIC 1-2439

U+3025 (BMP)
CSIC 1-2439
01-15-06
0x212F26

U+3026 (BMP)
CSIC 1-243A

U+3026 (BMP)
CSIC 1-243A

U+3026 (BMP)
CSIC 1-243A
01-15-07
0x212F27

U+3027 (BMP)
CSIC 1-243B

U+3027 (BMP)
CSIC 1-243B

U+3027 (BMP)
CSIC 1-243B
01-15-08
0x212F28

U+3028 (BMP)
CSIC 1-243C

U+3028 (BMP)
CSIC 1-243C

U+3028 (BMP)
CSIC 1-243C
01-15-09
0x212F29

U+3029 (BMP)
CSIC 1-243D

U+3029 (BMP)
CSIC 1-243D

U+3029 (BMP)
CSIC 1-243D
01-15-10
0x212F2A

U+3038 (BMP)
CSIC 1-243E

U+3038 (BMP)
CSIC 1-243E

U+3038 (BMP)
CSIC 1-243E
01-15-11
0x212F2B

U+3039 (BMP)
CSIC 1-243F

U+3039 (BMP)
CSIC 1-243F

U+3039 (BMP)
CSIC 1-243F
01-15-12
0x212F2C

U+303A (BMP)
CSIC 1-2440

U+303A (BMP)
CSIC 1-2440

U+303A (BMP)
CSIC 1-2440
01-15-13
0x212F2D
01-15-14
0x212F2E
01-15-15
0x212F2F
01-15-16
0x212F30

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243
01-15-17
0x212F31

U+4E00+(F87F)

U+4E00+(F87F)
01-15-18
0x212F32

U+4E8C+(F87F)

U+4E8C+(F87F)
01-15-19
0x212F33

U+4E09+(F87F)

U+4E09+(F87F)
01-15-20
0x212F34

U+56DB+(F87F)

U+56DB+(F87F)
01-15-21
0x212F35

U+4E94+(F87F)

U+4E94+(F87F)
01-15-22
0x212F36

U+516D+(F87F)

U+516D+(F87F)
01-15-23
0x212F37

U+4E03+(F87F)

U+4E03+(F87F)
01-15-24
0x212F38

U+516B+(F87F)

U+516B+(F87F)
01-15-25
0x212F39

U+4E5D+(F87F)

U+4E5D+(F87F)
01-15-26
0x212F3A

U+5341+(F87F)

U+5341+(F87F)
01-15-27
0x212F3B

U+767E+(F87F)

U+767E+(F87F)
01-15-28
0x212F3C

U+5343+(F87F)

U+5343+(F87F)
01-15-29
0x212F3D

U+4E07+(F87F)

U+4E07+(F87F)
01-15-30
0x212F3E
01-15-31
0x212F3F
01-15-32
0x212F40

U+96F6+(F87F)

U+96F6+(F87F)
01-15-33
0x212F41

U+58F9+(F87F)

U+58F9+(F87F)
01-15-34
0x212F42

U+8CB3+(F87F)

U+8CB3+(F87F)
01-15-35
0x212F43

U+53C3+(F87F)

U+53C3+(F87F)
01-15-36
0x212F44

U+8086+(F87F)

U+8086+(F87F)
01-15-37
0x212F45

U+4F0D+(F87F)

U+4F0D+(F87F)
01-15-38
0x212F46

U+9678+(F87F)

U+9678+(F87F)
01-15-39
0x212F47

U+67D2+(F87F)

U+67D2+(F87F)
01-15-40
0x212F48

U+634C+(F87F)

U+634C+(F87F)
01-15-41
0x212F49

U+7396+(F87F)

U+7396+(F87F)
01-15-42
0x212F4A

U+62FE+(F87F)

U+62FE+(F87F)
01-15-43
0x212F4B

U+4F70+(F87F)

U+4F70+(F87F)
01-15-44
0x212F4C

U+4EDF+(F87F)

U+4EDF+(F87F)
01-15-45
0x212F4D

U+842C+(F87F)

U+842C+(F87F)
01-15-46
0x212F4E

U+5104+(F87F)

U+5104+(F87F)
01-15-47
0x212F4F
01-15-48
0x212F50
ˊ
U+02CA (BMP)
CSIC 1-256E
ˊ
U+02CA (BMP)
CSIC 1-256E
01-15-49
0x212F51
ˇ
U+02C7 (BMP)
CSIC 1-256F
ˇ
U+02C7 (BMP)
CSIC 1-256F
01-15-50
0x212F52
ˋ
U+02CB (BMP)
CSIC 1-2570
ˋ
U+02CB (BMP)
CSIC 1-2570
01-15-51
0x212F53

U+FE52 (SFV)
CSIC 1-2130
˙
U+02D9 (BMP)
CSIC 1-256C
˙
U+02D9 (BMP)
CSIC 1-256C
01-15-52
0x212F54

U+3105 (BMP)
CSIC 1-2547

U+3105 (BMP)
CSIC 1-2547

U+3105 (BMP)
CSIC 1-2547
01-15-53
0x212F55

U+3106 (BMP)
CSIC 1-2548

U+3106 (BMP)
CSIC 1-2548

U+3106 (BMP)
CSIC 1-2548
01-15-54
0x212F56

U+3107 (BMP)
CSIC 1-2549

U+3107 (BMP)
CSIC 1-2549

U+3107 (BMP)
CSIC 1-2549
01-15-55
0x212F57

U+3108 (BMP)
CSIC 1-254A

U+3108 (BMP)
CSIC 1-254A

U+3108 (BMP)
CSIC 1-254A
01-15-56
0x212F58

U+3109 (BMP)
CSIC 1-254B

U+3109 (BMP)
CSIC 1-254B

U+3109 (BMP)
CSIC 1-254B
01-15-57
0x212F59

U+310A (BMP)
CSIC 1-254C

U+310A (BMP)
CSIC 1-254C

U+310A (BMP)
CSIC 1-254C
01-15-58
0x212F5A

U+310B (BMP)
CSIC 1-254D

U+310B (BMP)
CSIC 1-254D

U+310B (BMP)
CSIC 1-254D
01-15-59
0x212F5B

U+310C (BMP)
CSIC 1-254E

U+310C (BMP)
CSIC 1-254E

U+310C (BMP)
CSIC 1-254E
01-15-60
0x212F5C

U+310D (BMP)
CSIC 1-254F

U+310D (BMP)
CSIC 1-254F

U+310D (BMP)
CSIC 1-254F
01-15-61
0x212F5D

U+310E (BMP)
CSIC 1-2550

U+310E (BMP)
CSIC 1-2550

U+310E (BMP)
CSIC 1-2550
01-15-62
0x212F5E

U+310F (BMP)
CSIC 1-2551

U+310F (BMP)
CSIC 1-2551

U+310F (BMP)
CSIC 1-2551
01-15-63
0x212F5F

U+3110 (BMP)
CSIC 1-2552

U+3110 (BMP)
CSIC 1-2552

U+3110 (BMP)
CSIC 1-2552
01-15-64
0x212F60

U+3111 (BMP)
CSIC 1-2553

U+3111 (BMP)
CSIC 1-2553

U+3111 (BMP)
CSIC 1-2553
01-15-65
0x212F61

U+3112 (BMP)
CSIC 1-2554

U+3112 (BMP)
CSIC 1-2554

U+3112 (BMP)
CSIC 1-2554
01-15-66
0x212F62

U+3113 (BMP)
CSIC 1-2555

U+3113 (BMP)
CSIC 1-2555

U+3113 (BMP)
CSIC 1-2555
01-15-67
0x212F63

U+3114 (BMP)
CSIC 1-2556

U+3114 (BMP)
CSIC 1-2556

U+3114 (BMP)
CSIC 1-2556
01-15-68
0x212F64

U+3115 (BMP)
CSIC 1-2557

U+3115 (BMP)
CSIC 1-2557

U+3115 (BMP)
CSIC 1-2557
01-15-69
0x212F65

U+3116 (BMP)
CSIC 1-2558

U+3116 (BMP)
CSIC 1-2558

U+3116 (BMP)
CSIC 1-2558
01-15-70
0x212F66

U+3117 (BMP)
CSIC 1-2559

U+3117 (BMP)
CSIC 1-2559

U+3117 (BMP)
CSIC 1-2559
01-15-71
0x212F67

U+3118 (BMP)
CSIC 1-255A

U+3118 (BMP)
CSIC 1-255A

U+3118 (BMP)
CSIC 1-255A
01-15-72
0x212F68

U+3119 (BMP)
CSIC 1-255B

U+3119 (BMP)
CSIC 1-255B

U+3119 (BMP)
CSIC 1-255B
01-15-73
0x212F69

U+311A (BMP)
CSIC 1-255C

U+311A (BMP)
CSIC 1-255C

U+311A (BMP)
CSIC 1-255C
01-15-74
0x212F6A

U+311B (BMP)
CSIC 1-255D

U+311B (BMP)
CSIC 1-255D

U+311B (BMP)
CSIC 1-255D
01-15-75
0x212F6B

U+311C (BMP)
CSIC 1-255E

U+311C (BMP)
CSIC 1-255E

U+311C (BMP)
CSIC 1-255E
01-15-76
0x212F6C

U+311D (BMP)
CSIC 1-255F

U+311D (BMP)
CSIC 1-255F

U+311D (BMP)
CSIC 1-255F
01-15-77
0x212F6D

U+311E (BMP)
CSIC 1-2560

U+311E (BMP)
CSIC 1-2560

U+311E (BMP)
CSIC 1-2560
01-15-78
0x212F6E

U+311F (BMP)
CSIC 1-2561

U+311F (BMP)
CSIC 1-2561

U+311F (BMP)
CSIC 1-2561
01-15-79
0x212F6F

U+3120 (BMP)
CSIC 1-2562

U+3120 (BMP)
CSIC 1-2562

U+3120 (BMP)
CSIC 1-2562
01-15-80
0x212F70

U+3121 (BMP)
CSIC 1-2563

U+3121 (BMP)
CSIC 1-2563

U+3121 (BMP)
CSIC 1-2563
01-15-81
0x212F71

U+3122 (BMP)
CSIC 1-2564

U+3122 (BMP)
CSIC 1-2564

U+3122 (BMP)
CSIC 1-2564
01-15-82
0x212F72

U+3123 (BMP)
CSIC 1-2565

U+3123 (BMP)
CSIC 1-2565

U+3123 (BMP)
CSIC 1-2565
01-15-83
0x212F73

U+3124 (BMP)
CSIC 1-2566

U+3124 (BMP)
CSIC 1-2566

U+3124 (BMP)
CSIC 1-2566
01-15-84
0x212F74

U+3125 (BMP)
CSIC 1-2567

U+3125 (BMP)
CSIC 1-2567

U+3125 (BMP)
CSIC 1-2567
01-15-85
0x212F75

U+3126 (BMP)
CSIC 1-2568

U+3126 (BMP)
CSIC 1-2568

U+3126 (BMP)
CSIC 1-2568
01-15-86
0x212F76

U+3127 (BMP)
CSIC 1-2569

U+3127 (BMP)
CSIC 1-2569

U+3127 (BMP)
CSIC 1-2569
01-15-87
0x212F77

U+3128 (BMP)
CSIC 1-256A

U+3128 (BMP)
CSIC 1-256A

U+3128 (BMP)
CSIC 1-256A
01-15-88
0x212F78

U+3129 (BMP)
CSIC 1-256B

U+3129 (BMP)
CSIC 1-256B

U+3129 (BMP)
CSIC 1-256B
01-15-89
0x212F79
01-15-90
0x212F7A
ü
U+00FC (LAT1S)
CSIC 8-2278
ü
U+00FC (LAT1S)
CSIC 8-2278
ü
U+00FC (LAT1S)
CSIC 8-2278
01-15-91
0x212F7B
01-15-92
0x212F7C
01-15-93
0x212F7D
01-15-94
0x212F7E