JIS plane 2, part 6Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-80-01
(EUC 8ff0a1)
(MSEUC f021)
106-01
(SJIS f59f)

U+E40A (PUA)

U+E40A (PUA)

U+71B3 (URO)
02-80-02
(EUC 8ff0a2)
(MSEUC f022)
106-02
(SJIS f5a0)

U+E40B (PUA)

U+E40B (PUA)
𤎼
U+243BC (CJKB)
02-80-03
(EUC 8ff0a3)
(MSEUC f023)
106-03
(SJIS f5a1)

U+E40C (PUA)

U+E40C (PUA)

U+71CB (URO)
02-80-04
(EUC 8ff0a4)
(MSEUC f024)
106-04
(SJIS f5a2)

U+E40D (PUA)

U+E40D (PUA)

U+71D3 (URO)
02-80-05
(EUC 8ff0a5)
(MSEUC f025)
106-05
(SJIS f5a3)

U+E40E (PUA)

U+E40E (PUA)

U+71D9 (URO)
02-80-06
(EUC 8ff0a6)
(MSEUC f026)
106-06
(SJIS f5a4)

U+E40F (PUA)

U+E40F (PUA)

U+71DC (URO)
02-80-07
(EUC 8ff0a7)
(MSEUC f027)
106-07
(SJIS f5a5)

U+E410 (PUA)

U+E410 (PUA)

U+7207 (URO)
02-80-08
(EUC 8ff0a8)
(MSEUC f028)
106-08
(SJIS f5a6)

U+E411 (PUA)

U+E411 (PUA)

U+3E05 (CJKA)
02-80-09
(EUC 8ff0a9)
(MSEUC f029)
106-09
(SJIS f5a7)

U+E412 (PUA)

U+E412 (PUA)

U+FA49 (CI)
02-80-10
(EUC 8ff0aa)
(MSEUC f02a)
106-10
(SJIS f5a8)

U+E413 (PUA)

U+E413 (PUA)

U+722B (URO)
02-80-11
(EUC 8ff0ab)
(MSEUC f02b)
106-11
(SJIS f5a9)

U+E414 (PUA)

U+E414 (PUA)

U+7234 (URO)
02-80-12
(EUC 8ff0ac)
(MSEUC f02c)
106-12
(SJIS f5aa)

U+E415 (PUA)

U+E415 (PUA)

U+7238 (URO)
02-80-13
(EUC 8ff0ad)
(MSEUC f02d)
106-13
(SJIS f5ab)

U+E416 (PUA)

U+E416 (PUA)

U+7239 (URO)
02-80-14
(EUC 8ff0ae)
(MSEUC f02e)
106-14
(SJIS f5ac)

U+E417 (PUA)

U+E417 (PUA)

U+4E2C (URO)
02-80-15
(EUC 8ff0af)
(MSEUC f02f)
106-15
(SJIS f5ad)

U+E418 (PUA)

U+E418 (PUA)

U+7242 (URO)
02-80-16
(EUC 8ff0b0)
(MSEUC f030)
106-16
(SJIS f5ae)

U+E419 (PUA)

U+E419 (PUA)

U+7253 (URO)
02-80-17
(EUC 8ff0b1)
(MSEUC f031)
106-17
(SJIS f5af)

U+E41A (PUA)

U+E41A (PUA)

U+7257 (URO)
02-80-18
(EUC 8ff0b2)
(MSEUC f032)
106-18
(SJIS f5b0)

U+E41B (PUA)

U+E41B (PUA)

U+7263 (URO)
02-80-19
(EUC 8ff0b3)
(MSEUC f033)
106-19
(SJIS f5b1)

U+E41C (PUA)

U+E41C (PUA)
𤘩
U+24629 (CJKB)
02-80-20
(EUC 8ff0b4)
(MSEUC f034)
106-20
(SJIS f5b2)

U+E41D (PUA)

U+E41D (PUA)

U+726E (URO)
02-80-21
(EUC 8ff0b5)
(MSEUC f035)
106-21
(SJIS f5b3)

U+E41E (PUA)

U+E41E (PUA)

U+726F (URO)
02-80-22
(EUC 8ff0b6)
(MSEUC f036)
106-22
(SJIS f5b4)

U+E41F (PUA)

U+E41F (PUA)

U+7278 (URO)
02-80-23
(EUC 8ff0b7)
(MSEUC f037)
106-23
(SJIS f5b5)

U+E420 (PUA)

U+E420 (PUA)

U+727F (URO)
02-80-24
(EUC 8ff0b8)
(MSEUC f038)
106-24
(SJIS f5b6)

U+E421 (PUA)

U+E421 (PUA)

U+728E (URO)
02-80-25
(EUC 8ff0b9)
(MSEUC f039)
106-25
(SJIS f5b7)

U+E422 (PUA)

U+E422 (PUA)
𤚥
U+246A5 (CJKB)
02-80-26
(EUC 8ff0ba)
(MSEUC f03a)
106-26
(SJIS f5b8)

U+E423 (PUA)

U+E423 (PUA)

U+72AD (URO)
02-80-27
(EUC 8ff0bb)
(MSEUC f03b)
106-27
(SJIS f5b9)

U+E424 (PUA)

U+E424 (PUA)

U+72AE (URO)
02-80-28
(EUC 8ff0bc)
(MSEUC f03c)
106-28
(SJIS f5ba)

U+E425 (PUA)

U+E425 (PUA)

U+72B0 (URO)
02-80-29
(EUC 8ff0bd)
(MSEUC f03d)
106-29
(SJIS f5bb)

U+E426 (PUA)

U+E426 (PUA)

U+72B1 (URO)
02-80-30
(EUC 8ff0be)
(MSEUC f03e)
106-30
(SJIS f5bc)

U+E427 (PUA)

U+E427 (PUA)

U+72C1 (URO)
02-80-31
(EUC 8ff0bf)
(MSEUC f03f)
106-31
(SJIS f5bd)

U+E428 (PUA)

U+E428 (PUA)

U+3E60 (CJKA)
02-80-32
(EUC 8ff0c0)
(MSEUC f040)
106-32
(SJIS f5be)

U+E429 (PUA)

U+E429 (PUA)

U+72CC (URO)
02-80-33
(EUC 8ff0c1)
(MSEUC f041)
106-33
(SJIS f5bf)

U+E42A (PUA)

U+E42A (PUA)

U+3E66 (CJKA)
02-80-34
(EUC 8ff0c2)
(MSEUC f042)
106-34
(SJIS f5c0)

U+E42B (PUA)

U+E42B (PUA)

U+3E68 (CJKA)
02-80-35
(EUC 8ff0c3)
(MSEUC f043)
106-35
(SJIS f5c1)

U+E42C (PUA)

U+E42C (PUA)

U+72F3 (URO)
02-80-36
(EUC 8ff0c4)
(MSEUC f044)
106-36
(SJIS f5c2)

U+E42D (PUA)

U+E42D (PUA)

U+72FA (URO)
02-80-37
(EUC 8ff0c5)
(MSEUC f045)
106-37
(SJIS f5c3)

U+E42E (PUA)

U+E42E (PUA)

U+7307 (URO)
02-80-38
(EUC 8ff0c6)
(MSEUC f046)
106-38
(SJIS f5c4)

U+E42F (PUA)

U+E42F (PUA)

U+7312 (URO)
02-80-39
(EUC 8ff0c7)
(MSEUC f047)
106-39
(SJIS f5c5)

U+E430 (PUA)

U+E430 (PUA)

U+7318 (URO)
02-80-40
(EUC 8ff0c8)
(MSEUC f048)
106-40
(SJIS f5c6)

U+E431 (PUA)

U+E431 (PUA)

U+7319 (URO)
02-80-41
(EUC 8ff0c9)
(MSEUC f049)
106-41
(SJIS f5c7)

U+E432 (PUA)

U+E432 (PUA)

U+3E83 (CJKA)
02-80-42
(EUC 8ff0ca)
(MSEUC f04a)
106-42
(SJIS f5c8)

U+E433 (PUA)

U+E433 (PUA)

U+7339 (URO)
02-80-43
(EUC 8ff0cb)
(MSEUC f04b)
106-43
(SJIS f5c9)

U+E434 (PUA)

U+E434 (PUA)

U+732C (URO)
02-80-44
(EUC 8ff0cc)
(MSEUC f04c)
106-44
(SJIS f5ca)

U+E435 (PUA)

U+E435 (PUA)

U+7331 (URO)
02-80-45
(EUC 8ff0cd)
(MSEUC f04d)
106-45
(SJIS f5cb)

U+E436 (PUA)

U+E436 (PUA)

U+7333 (URO)
02-80-46
(EUC 8ff0ce)
(MSEUC f04e)
106-46
(SJIS f5cc)

U+E437 (PUA)

U+E437 (PUA)

U+733D (URO)
02-80-47
(EUC 8ff0cf)
(MSEUC f04f)
106-47
(SJIS f5cd)

U+E438 (PUA)

U+E438 (PUA)

U+7352 (URO)
02-80-48
(EUC 8ff0d0)
(MSEUC f050)
106-48
(SJIS f5ce)

U+E439 (PUA)

U+E439 (PUA)

U+3E94 (CJKA)
02-80-49
(EUC 8ff0d1)
(MSEUC f051)
106-49
(SJIS f5cf)

U+E43A (PUA)

U+E43A (PUA)

U+736B (URO)
02-80-50
(EUC 8ff0d2)
(MSEUC f052)
106-50
(SJIS f5d0)

U+E43B (PUA)

U+E43B (PUA)

U+736C (URO)
02-80-51
(EUC 8ff0d3)
(MSEUC f053)
106-51
(SJIS f5d1)

U+E43C (PUA)

U+E43C (PUA)
𤢖
U+24896 (CJKB)
02-80-52
(EUC 8ff0d4)
(MSEUC f054)
106-52
(SJIS f5d2)

U+E43D (PUA)

U+E43D (PUA)

U+736E (URO)
02-80-53
(EUC 8ff0d5)
(MSEUC f055)
106-53
(SJIS f5d3)

U+E43E (PUA)

U+E43E (PUA)

U+736F (URO)
02-80-54
(EUC 8ff0d6)
(MSEUC f056)
106-54
(SJIS f5d4)

U+E43F (PUA)

U+E43F (PUA)

U+7371 (URO)
02-80-55
(EUC 8ff0d7)
(MSEUC f057)
106-55
(SJIS f5d5)

U+E440 (PUA)

U+E440 (PUA)

U+7377 (URO)
02-80-56
(EUC 8ff0d8)
(MSEUC f058)
106-56
(SJIS f5d6)

U+E441 (PUA)

U+E441 (PUA)

U+7381 (URO)
02-80-57
(EUC 8ff0d9)
(MSEUC f059)
106-57
(SJIS f5d7)

U+E442 (PUA)

U+E442 (PUA)

U+7385 (URO)
02-80-58
(EUC 8ff0da)
(MSEUC f05a)
106-58
(SJIS f5d8)

U+E443 (PUA)

U+E443 (PUA)

U+738A (URO)
02-80-59
(EUC 8ff0db)
(MSEUC f05b)
106-59
(SJIS f5d9)

U+E444 (PUA)

U+E444 (PUA)

U+7394 (URO)
02-80-60
(EUC 8ff0dc)
(MSEUC f05c)
106-60
(SJIS f5da)

U+E445 (PUA)

U+E445 (PUA)

U+7398 (URO)
02-80-61
(EUC 8ff0dd)
(MSEUC f05d)
106-61
(SJIS f5db)

U+E446 (PUA)

U+E446 (PUA)

U+739C (URO)
02-80-62
(EUC 8ff0de)
(MSEUC f05e)
106-62
(SJIS f5dc)

U+E447 (PUA)

U+E447 (PUA)

U+739E (URO)
02-80-63
(EUC 8ff0df)
(MSEUC f05f)
106-63
(SJIS f5dd)

U+E448 (PUA)

U+E448 (PUA)

U+73A5 (URO)
02-80-64
(EUC 8ff0e0)
(MSEUC f060)
106-64
(SJIS f5de)

U+E449 (PUA)

U+E449 (PUA)

U+73A8 (URO)
02-80-65
(EUC 8ff0e1)
(MSEUC f061)
106-65
(SJIS f5df)

U+E44A (PUA)

U+E44A (PUA)

U+73B5 (URO)
02-80-66
(EUC 8ff0e2)
(MSEUC f062)
106-66
(SJIS f5e0)

U+E44B (PUA)

U+E44B (PUA)

U+73B7 (URO)
02-80-67
(EUC 8ff0e3)
(MSEUC f063)
106-67
(SJIS f5e1)

U+E44C (PUA)

U+E44C (PUA)

U+73B9 (URO)
02-80-68
(EUC 8ff0e4)
(MSEUC f064)
106-68
(SJIS f5e2)

U+E44D (PUA)

U+E44D (PUA)

U+73BC (URO)
02-80-69
(EUC 8ff0e5)
(MSEUC f065)
106-69
(SJIS f5e3)

U+E44E (PUA)

U+E44E (PUA)

U+73BF (URO)
02-80-70
(EUC 8ff0e6)
(MSEUC f066)
106-70
(SJIS f5e4)

U+E44F (PUA)

U+E44F (PUA)

U+73C5 (URO)
02-80-71
(EUC 8ff0e7)
(MSEUC f067)
106-71
(SJIS f5e5)

U+E450 (PUA)

U+E450 (PUA)

U+73CB (URO)
02-80-72
(EUC 8ff0e8)
(MSEUC f068)
106-72
(SJIS f5e6)

U+E451 (PUA)

U+E451 (PUA)

U+73E1 (URO)
02-80-73
(EUC 8ff0e9)
(MSEUC f069)
106-73
(SJIS f5e7)

U+E452 (PUA)

U+E452 (PUA)

U+73E7 (URO)
02-80-74
(EUC 8ff0ea)
(MSEUC f06a)
106-74
(SJIS f5e8)

U+E453 (PUA)

U+E453 (PUA)

U+73F9 (URO)
02-80-75
(EUC 8ff0eb)
(MSEUC f06b)
106-75
(SJIS f5e9)

U+E454 (PUA)

U+E454 (PUA)

U+7413 (URO)
02-80-76
(EUC 8ff0ec)
(MSEUC f06c)
106-76
(SJIS f5ea)

U+E455 (PUA)

U+E455 (PUA)

U+73FA (URO)
02-80-77
(EUC 8ff0ed)
(MSEUC f06d)
106-77
(SJIS f5eb)

U+E456 (PUA)

U+E456 (PUA)

U+7401 (URO)
02-80-78
(EUC 8ff0ee)
(MSEUC f06e)
106-78
(SJIS f5ec)

U+E457 (PUA)

U+E457 (PUA)

U+7424 (URO)
02-80-79
(EUC 8ff0ef)
(MSEUC f06f)
106-79
(SJIS f5ed)

U+E458 (PUA)

U+E458 (PUA)

U+7431 (URO)
02-80-80
(EUC 8ff0f0)
(MSEUC f070)
106-80
(SJIS f5ee)

U+E459 (PUA)

U+E459 (PUA)

U+7439 (URO)
02-80-81
(EUC 8ff0f1)
(MSEUC f071)
106-81
(SJIS f5ef)

U+E45A (PUA)

U+E45A (PUA)

U+7453 (URO)
02-80-82
(EUC 8ff0f2)
(MSEUC f072)
106-82
(SJIS f5f0)

U+E45B (PUA)

U+E45B (PUA)

U+7440 (URO)
02-80-83
(EUC 8ff0f3)
(MSEUC f073)
106-83
(SJIS f5f1)

U+E45C (PUA)

U+E45C (PUA)

U+7443 (URO)
02-80-84
(EUC 8ff0f4)
(MSEUC f074)
106-84
(SJIS f5f2)

U+E45D (PUA)

U+E45D (PUA)

U+744D (URO)
02-80-85
(EUC 8ff0f5)
(MSEUC f075)
106-85
(SJIS f5f3)

U+E45E (PUA)

U+E45E (PUA)

U+7452 (URO)
02-80-86
(EUC 8ff0f6)
(MSEUC f076)
106-86
(SJIS f5f4)

U+E45F (PUA)

U+E45F (PUA)

U+745D (URO)
02-80-87
(EUC 8ff0f7)
(MSEUC f077)
106-87
(SJIS f5f5)

U+E460 (PUA)

U+E460 (PUA)

U+7471 (URO)
02-80-88
(EUC 8ff0f8)
(MSEUC f078)
106-88
(SJIS f5f6)

U+E461 (PUA)

U+E461 (PUA)

U+7481 (URO)
02-80-89
(EUC 8ff0f9)
(MSEUC f079)
106-89
(SJIS f5f7)

U+E462 (PUA)

U+E462 (PUA)

U+7485 (URO)
02-80-90
(EUC 8ff0fa)
(MSEUC f07a)
106-90
(SJIS f5f8)

U+E463 (PUA)

U+E463 (PUA)

U+7488 (URO)
02-80-91
(EUC 8ff0fb)
(MSEUC f07b)
106-91
(SJIS f5f9)

U+E464 (PUA)

U+E464 (PUA)
𤩍
U+24A4D (CJKB)
02-80-92
(EUC 8ff0fc)
(MSEUC f07c)
106-92
(SJIS f5fa)

U+E465 (PUA)

U+E465 (PUA)

U+7492 (URO)
02-80-93
(EUC 8ff0fd)
(MSEUC f07d)
106-93
(SJIS f5fb)

U+E466 (PUA)

U+E466 (PUA)

U+7497 (URO)
02-80-94
(EUC 8ff0fe)
(MSEUC f07e)
106-94
(SJIS f5fc)

U+E467 (PUA)

U+E467 (PUA)

U+7499 (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-81-01
(EUC 8ff1a1)
(MSEUC f121)
107-01
(SJIS f640)

U+E468 (PUA)

U+E468 (PUA)
🌠
U+1F320 (SMP)

U+74A0 (URO)
02-81-02
(EUC 8ff1a2)
(MSEUC f122)
107-02
(SJIS f641)

U+E469 (PUA)

U+E469 (PUA)
🌀
U+1F300 (SMP)

U+74A1 (URO)
02-81-03
(EUC 8ff1a3)
(MSEUC f123)
107-03
(SJIS f642)

U+E46A (PUA)

U+E46A (PUA)
🚥
U+1F6A5 (SMP)

U+74A5 (URO)
02-81-04
(EUC 8ff1a4)
(MSEUC f124)
107-04
(SJIS f643)

U+E46B (PUA)

U+E46B (PUA)
🏃
U+1F3C3 (SMP)

U+74AA (URO)
02-81-05
(EUC 8ff1a5)
(MSEUC f125)
107-05
(SJIS f644)

U+E46C (PUA)

U+E46C (PUA)
❇️
U+2747+(FE0F)

U+74AB (URO)
02-81-06
(EUC 8ff1a6)
(MSEUC f126)
107-06
(SJIS f645)

U+E46D (PUA)

U+E46D (PUA)
🎡
U+1F3A1 (SMP)

U+74B9 (URO)
02-81-07
(EUC 8ff1a7)
(MSEUC f127)
107-07
(SJIS f646)

U+E46E (PUA)

U+E46E (PUA)
🎰
U+1F3B0 (SMP)

U+74BB (URO)
02-81-08
(EUC 8ff1a8)
(MSEUC f128)
107-08
(SJIS f647)

U+E46F (PUA)

U+E46F (PUA)
🎊
U+1F38A (SMP)

U+74BA (URO)
02-81-09
(EUC 8ff1a9)
(MSEUC f129)
107-09
(SJIS f648)

U+E470 (PUA)

U+E470 (PUA)
🐳
U+1F433 (SMP)

U+74D6 (URO)
02-81-10
(EUC 8ff1aa)
(MSEUC f12a)
107-10
(SJIS f649)

U+E471 (PUA)

U+E471 (PUA)
😃
U+1F603 (SMP)

U+74D8 (URO)
02-81-11
(EUC 8ff1ab)
(MSEUC f12b)
107-11
(SJIS f64a)

U+E472 (PUA)

U+E472 (PUA)
😠
U+1F620 (SMP)

U+74DE (URO)
02-81-12
(EUC 8ff1ac)
(MSEUC f12c)
107-12
(SJIS f64b)

U+E473 (PUA)

U+E473 (PUA)
😭
U+1F62D (SMP)

U+74EF (URO)
02-81-13
(EUC 8ff1ad)
(MSEUC f12d)
107-13
(SJIS f64c)

U+E474 (PUA)

U+E474 (PUA)
😫
U+1F62B (SMP)

U+74EB (URO)
02-81-14
(EUC 8ff1ae)
(MSEUC f12e)
107-14
(SJIS f64d)

U+E475 (PUA)

U+E475 (PUA)
💤
U+1F4A4 (SMP)
𤭖
U+24B56 (CJKB)
02-81-15
(EUC 8ff1af)
(MSEUC f12f)
107-15
(SJIS f64e)

U+E476 (PUA)

U+E476 (PUA)
💡
U+1F4A1 (SMP)

U+74FA (URO)
02-81-16
(EUC 8ff1b0)
(MSEUC f130)
107-16
(SJIS f64f)

U+E477 (PUA)

U+E477 (PUA)
💔
U+1F494 (SMP)
𤭯
U+24B6F (CJKB)
02-81-17
(EUC 8ff1b1)
(MSEUC f131)
107-17
(SJIS f650)

U+E478 (PUA)

U+E478 (PUA)
💕
U+1F495 (SMP)

U+7520 (URO)
02-81-18
(EUC 8ff1b2)
(MSEUC f132)
107-18
(SJIS f651)

U+E479 (PUA)

U+E479 (PUA)
✴️
U+2734+(FE0F)

U+7524 (URO)
02-81-19
(EUC 8ff1b3)
(MSEUC f133)
107-19
(SJIS f652)

U+E47A (PUA)

U+E47A (PUA)
💣
U+1F4A3 (SMP)

U+752A (URO)
02-81-20
(EUC 8ff1b4)
(MSEUC f134)
107-20
(SJIS f653)

U+E47B (PUA)

U+E47B (PUA)
🔥
U+1F525 (SMP)

U+3F57 (CJKA)
02-81-21
(EUC 8ff1b5)
(MSEUC f135)
107-21
(SJIS f654)

U+E47C (PUA)

U+E47C (PUA)

U+23F3 (BMP)
𤰖
U+24C16 (CJKB)
02-81-22
(EUC 8ff1b6)
(MSEUC f136)
107-22
(SJIS f655)

U+E47D (PUA)

U+E47D (PUA)
🚬
U+1F6AC (SMP)

U+753D (URO)
02-81-23
(EUC 8ff1b7)
(MSEUC f137)
107-23
(SJIS f656)

U+E47E (PUA)

U+E47E (PUA)
🚭
U+1F6AD (SMP)

U+753E (URO)
02-81-24
(EUC 8ff1b8)
(MSEUC f138)
107-24
(SJIS f657)

U+E47F (PUA)

U+E47F (PUA)
♿️
U+267F+(FE0F)

U+7540 (URO)
02-81-25
(EUC 8ff1b9)
(MSEUC f139)
107-25
(SJIS f658)

U+E480 (PUA)

U+E480 (PUA)
🔰
U+1F530 (SMP)

U+7548 (URO)
02-81-26
(EUC 8ff1ba)
(MSEUC f13a)
107-26
(SJIS f659)

U+E481 (PUA)

U+E481 (PUA)
⚠️
U+26A0+(FE0F)

U+754E (URO)
02-81-27
(EUC 8ff1bb)
(MSEUC f13b)
107-27
(SJIS f65a)

U+E482 (PUA)

U+E482 (PUA)
❗️
U+2757+(FE0F)

U+7550 (URO)
02-81-28
(EUC 8ff1bc)
(MSEUC f13c)
107-28
(SJIS f65b)

U+E483 (PUA)

U+E483 (PUA)

U+2753 (BMP)

U+7552 (URO)
02-81-29
(EUC 8ff1bd)
(MSEUC f13d)
107-29
(SJIS f65c)

U+E484 (PUA)

U+E484 (PUA)
⛔️
U+26D4+(FE0F)

U+756C (URO)
02-81-30
(EUC 8ff1be)
(MSEUC f13e)
107-30
(SJIS f65d)

U+E485 (PUA)

U+E485 (PUA)
⛄️
U+26C4+(FE0F)

U+7572 (URO)
02-81-31
(EUC 8ff1bf)
(MSEUC f13f)
107-31
(SJIS f65e)

U+E486 (PUA)

U+E486 (PUA)
🌙
U+1F319 (SMP)

U+7571 (URO)
02-81-32
(EUC 8ff1c0)
(MSEUC f140)
107-32
(SJIS f65f)

U+E487 (PUA)

U+E487 (PUA)
⚡️
U+26A1+(FE0F)

U+757A (URO)
02-81-33
(EUC 8ff1c1)
(MSEUC f141)
107-33
(SJIS f660)

U+E488 (PUA)

U+E488 (PUA)
☀️
U+2600+(FE0F)

U+757D (URO)
02-81-34
(EUC 8ff1c2)
(MSEUC f142)
107-34
(SJIS f661)

U+E489 (PUA)

U+E489 (PUA)
🌛
U+1F31B (SMP)

U+757E (URO)
02-81-35
(EUC 8ff1c3)
(MSEUC f143)
107-35
(SJIS f662)

U+E48A (PUA)

U+E48A (PUA)
❄️
U+2744+(FE0F)

U+7581 (URO)
02-81-36
(EUC 8ff1c4)
(MSEUC f144)
107-36
(SJIS f663)

U+E48B (PUA)

U+E48B (PUA)
⭐️
U+2B50+(FE0F)
𤴔
U+24D14 (CJKB)
02-81-37
(EUC 8ff1c5)
(MSEUC f145)
107-37
(SJIS f664)

U+E48C (PUA)

U+E48C (PUA)
☔️
U+2614+(FE0F)

U+758C (URO)
02-81-38
(EUC 8ff1c6)
(MSEUC f146)
107-38
(SJIS f665)

U+E48D (PUA)

U+E48D (PUA)
☁️
U+2601+(FE0F)

U+3F75 (CJKA)
02-81-39
(EUC 8ff1c7)
(MSEUC f147)
107-39
(SJIS f666)

U+E48E (PUA)

U+E48E (PUA)
⛅️
U+26C5+(FE0F)

U+75A2 (URO)

Note: The zodiac signs following this point were implemented as images of the actual animals, et cetera, by au by KDDI prior to 2012. Most of these today have considerably closer Unicode mappings than just the signs. See au's own chart for the changes and cross-vendor issues.

02-81-40
(EUC 8ff1c8)
(MSEUC f148)
107-40
(SJIS f667)

U+E48F (PUA)

U+E48F (PUA)
♈️ / 🐏
U+2648+(FE0F)
→U+1F40F (SMP)

U+3F77 (CJKA)
02-81-41
(EUC 8ff1c9)
(MSEUC f149)
107-41
(SJIS f668)

U+E490 (PUA)

U+E490 (PUA)
♉️ / 🐂
U+2649+(FE0F)
→U+1F402 (SMP)

U+75B0 (URO)
02-81-42
(EUC 8ff1ca)
(MSEUC f14a)
107-42
(SJIS f669)

U+E491 (PUA)

U+E491 (PUA)
♊️ / 👬
U+264A+(FE0F)
→U+1F46C (SMP)

U+75B7 (URO)

Note: The old au-by-KDDI glyph is two smiling faces (Castor and Pollux, presumably) pressed together.

02-81-43
(EUC 8ff1cb)
(MSEUC f14b)
107-43
(SJIS f66a)

U+E492 (PUA)

U+E492 (PUA)
♋️ / 🦀
U+264B+(FE0F)
→U+1F980 (SMP)

U+75BF (URO)
02-81-44
(EUC 8ff1cc)
(MSEUC f14c)
107-44
(SJIS f66b)

U+E493 (PUA)

U+E493 (PUA)
♌️ / 🦁
U+264C+(FE0F)
→U+1F981 (SMP)

U+75C0 (URO)
02-81-45
(EUC 8ff1cd)
(MSEUC f14d)
107-45
(SJIS f66c)

U+E494 (PUA)

U+E494 (PUA)
♍️ / 👧
U+264D+(FE0F)
→U+1F467 (SMP)

U+75C6 (URO)
02-81-46
(EUC 8ff1ce)
(MSEUC f14e)
107-46
(SJIS f66d)

U+E495 (PUA)

U+E495 (PUA)
♎️ / ⚖️
U+264E+(FE0F)
→U+2696+(FE0F)

U+75CF (URO)
02-81-47
(EUC 8ff1cf)
(MSEUC f14f)
107-47
(SJIS f66e)

U+E496 (PUA)

U+E496 (PUA)
♏️ / 🦂
U+264F+(FE0F)
→U+1F982 (SMP)

U+75D3 (URO)
02-81-48
(EUC 8ff1d0)
(MSEUC f150)
107-48
(SJIS f66f)

U+E497 (PUA)

U+E497 (PUA)
♐️ / 🏹
U+2650+(FE0F)
→U+1F3F9 (SMP)

U+75DD (URO)
02-81-49
(EUC 8ff1d1)
(MSEUC f151)
107-49
(SJIS f670)

U+E498 (PUA)

U+E498 (PUA)
♑️ / 🐐
U+2651+(FE0F)
→U+1F410 (SMP)

U+75DF (URO)
02-81-50
(EUC 8ff1d2)
(MSEUC f152)
107-50
(SJIS f671)

U+E499 (PUA)

U+E499 (PUA)
♒️ / 🏺
U+2652+(FE0F)
→U+1F3FA (SMP)

U+75E0 (URO)
02-81-51
(EUC 8ff1d3)
(MSEUC f153)
107-51
(SJIS f672)

U+E49A (PUA)

U+E49A (PUA)
♓️ / 🐟
U+2653+(FE0F)
→U+1F41F (SMP)

U+75E7 (URO)
02-81-52
(EUC 8ff1d4)
(MSEUC f154)
107-52
(SJIS f673)

U+E49B (PUA)

U+E49B (PUA)

U+26CE (BMP)

U+75EC (URO)

Note: The old au-by-KDDI glyph is a herculean figure wrestling a snake.

02-81-53
(EUC 8ff1d5)
(MSEUC f155)
107-53
(SJIS f674)

U+E49C (PUA)

U+E49C (PUA)
👜
U+1F45C (SMP)

U+75EE (URO)
02-81-54
(EUC 8ff1d6)
(MSEUC f156)
107-54
(SJIS f675)

U+E49D (PUA)

U+E49D (PUA)
📔
U+1F4D4 (SMP)

U+75F1 (URO)
02-81-55
(EUC 8ff1d7)
(MSEUC f157)
107-55
(SJIS f676)

U+E49E (PUA)

U+E49E (PUA)
🎫
U+1F3AB (SMP)

U+75F9 (URO)
02-81-56
(EUC 8ff1d8)
(MSEUC f158)
107-56
(SJIS f677)

U+E49F (PUA)

U+E49F (PUA)
📖
U+1F4D6 (SMP)

U+7603 (URO)
02-81-57
(EUC 8ff1d9)
(MSEUC f159)
107-57
(SJIS f678)

U+E4A0 (PUA)

U+E4A0 (PUA)
📎
U+1F4CE (SMP)

U+7618 (URO)
02-81-58
(EUC 8ff1da)
(MSEUC f15a)
107-58
(SJIS f679)

U+E4A1 (PUA)

U+E4A1 (PUA)
✏️
U+270F+(FE0F)

U+7607 (URO)
02-81-59
(EUC 8ff1db)
(MSEUC f15b)
107-59
(SJIS f67a)

U+E4A2 (PUA)

U+E4A2 (PUA)
📐
U+1F4D0 (SMP)

U+760F (URO)
02-81-60
(EUC 8ff1dc)
(MSEUC f15c)
107-60
(SJIS f67b)

U+E4A3 (PUA)

U+E4A3 (PUA)
🏧
U+1F3E7 (SMP)

U+3FAE (CJKA)
02-81-61
(EUC 8ff1dd)
(MSEUC f15d)
107-61
(SJIS f67c)

U+E4A4 (PUA)

U+E4A4 (PUA)
🏪
U+1F3EA (SMP)
𤸎
U+24E0E (CJKB)
02-81-62
(EUC 8ff1de)
(MSEUC f15e)
107-62
(SJIS f67d)

U+E4A5 (PUA)

U+E4A5 (PUA)
🚻
U+1F6BB (SMP)

U+7613 (URO)
02-81-63
(EUC 8ff1df)
(MSEUC f15f)
107-63
(SJIS f67e)

U+E4A6 (PUA)

U+E4A6 (PUA)
🅿️
U+1F17F+(FE0F)

U+761B (URO)
02-81-64
(EUC 8ff1e0)
(MSEUC f160)
107-64
(SJIS f680)

U+E4A7 (PUA)

U+E4A7 (PUA)
🚏
U+1F68F (SMP)

U+761C (URO)
02-81-65
(EUC 8ff1e1)
(MSEUC f161)
107-65
(SJIS f681)

U+E4A8 (PUA)

U+E4A8 (PUA)
📡
U+1F4E1 (SMP)
𤸷
U+24E37 (CJKB)
02-81-66
(EUC 8ff1e2)
(MSEUC f162)
107-66
(SJIS f682)

U+E4A9 (PUA)

U+E4A9 (PUA)
⚓️
U+2693+(FE0F)

U+7625 (URO)
02-81-67
(EUC 8ff1e3)
(MSEUC f163)
107-67
(SJIS f683)

U+E4AA (PUA)

U+E4AA (PUA)
🏦
U+1F3E6 (SMP)

U+7628 (URO)
02-81-68
(EUC 8ff1e4)
(MSEUC f164)
107-68
(SJIS f684)

U+E4AB (PUA)

U+E4AB (PUA)
🏠
U+1F3E0 (SMP)

U+763C (URO)
02-81-69
(EUC 8ff1e5)
(MSEUC f165)
107-69
(SJIS f685)

U+E4AC (PUA)

U+E4AC (PUA)
🍴
U+1F374 (SMP)

U+7633 (URO)
02-81-70
(EUC 8ff1e6)
(MSEUC f166)
107-70
(SJIS f686)

U+E4AD (PUA)

U+E4AD (PUA)
🏢
U+1F3E2 (SMP)
𤹪
U+24E6A (CJKB)
02-81-71
(EUC 8ff1e7)
(MSEUC f167)
107-71
(SJIS f687)

U+E4AE (PUA)

U+E4AE (PUA)
🚲
U+1F6B2 (SMP)

U+3FC9 (CJKA)
02-81-72
(EUC 8ff1e8)
(MSEUC f168)
107-72
(SJIS f688)

U+E4AF (PUA)

U+E4AF (PUA)
🚌
U+1F68C (SMP)

U+7641 (URO)
02-81-73
(EUC 8ff1e9)
(MSEUC f169)
107-73
(SJIS f689)

U+E4B0 (PUA)

U+E4B0 (PUA)
🚅
U+1F685 (SMP)
𤺋
U+24E8B (CJKB)
02-81-74
(EUC 8ff1ea)
(MSEUC f16a)
107-74
(SJIS f68a)

U+E4B1 (PUA)

U+E4B1 (PUA)
🚗
U+1F697 (SMP)

U+7649 (URO)
02-81-75
(EUC 8ff1eb)
(MSEUC f16b)
107-75
(SJIS f68b)

U+E4B2 (PUA)

U+E4B2 (PUA)
🚚
U+1F69A (SMP)

U+7655 (URO)
02-81-76
(EUC 8ff1ec)
(MSEUC f16c)
107-76
(SJIS f68c)

U+E4B3 (PUA)

U+E4B3 (PUA)
✈️
U+2708+(FE0F)

U+3FD7 (CJKA)
02-81-77
(EUC 8ff1ed)
(MSEUC f16d)
107-77
(SJIS f68d)

U+E4B4 (PUA)

U+E4B4 (PUA)
⛵️
U+26F5+(FE0F)

U+766E (URO)
02-81-78
(EUC 8ff1ee)
(MSEUC f16e)
107-78
(SJIS f68e)

U+E4B5 (PUA)

U+E4B5 (PUA)
🚃
U+1F683 (SMP)

U+7695 (URO)
02-81-79
(EUC 8ff1ef)
(MSEUC f16f)
107-79
(SJIS f68f)

U+E4B6 (PUA)

U+E4B6 (PUA)
⚽️
U+26BD+(FE0F)

U+769C (URO)
02-81-80
(EUC 8ff1f0)
(MSEUC f170)
107-80
(SJIS f690)

U+E4B7 (PUA)

U+E4B7 (PUA)
🎾
U+1F3BE (SMP)

U+76A1 (URO)
02-81-81
(EUC 8ff1f1)
(MSEUC f171)
107-81
(SJIS f691)

U+E4B8 (PUA)

U+E4B8 (PUA)
🏂
U+1F3C2 (SMP)

U+76A0 (URO)
02-81-82
(EUC 8ff1f2)
(MSEUC f172)
107-82
(SJIS f692)

U+E4B9 (PUA)

U+E4B9 (PUA)
🏁
U+1F3C1 (SMP)

U+76A7 (URO)
02-81-83
(EUC 8ff1f3)
(MSEUC f173)
107-83
(SJIS f693)

U+E4BA (PUA)

U+E4BA (PUA)
⚾️
U+26BE+(FE0F)

U+76A8 (URO)
02-81-84
(EUC 8ff1f4)
(MSEUC f174)
107-84
(SJIS f694)

U+E4BB (PUA)

U+E4BB (PUA)
🏈
U+1F3C8 (SMP)

U+76AF (URO)
02-81-85
(EUC 8ff1f5)
(MSEUC f175)
107-85
(SJIS f695)

U+E4BC (PUA)

U+E4BC (PUA)
♨️
U+2668+(FE0F)
𥁊
U+2504A (CJKB)
02-81-86
(EUC 8ff1f6)
(MSEUC f176)
107-86
(SJIS f696)

U+E4BD (PUA)

U+E4BD (PUA)
🏮
U+1F3EE (SMP)

U+76C9 (URO)
02-81-87
(EUC 8ff1f7)
(MSEUC f177)
107-87
(SJIS f697)

U+E4BE (PUA)

U+E4BE (PUA)
🎬
U+1F3AC (SMP)
𥁕
U+25055 (CJKB)
02-81-88
(EUC 8ff1f8)
(MSEUC f178)
107-88
(SJIS f698)

U+E4BF (PUA)

U+E4BF (PUA)
🌉
U+1F309 (SMP)

U+76E8 (URO)
02-81-89
(EUC 8ff1f9)
(MSEUC f179)
107-89
(SJIS f699)

U+E4C0 (PUA)

U+E4C0 (PUA)
🗼
U+1F5FC (SMP)

U+76EC (URO)
02-81-90
(EUC 8ff1fa)
(MSEUC f17a)
107-90
(SJIS f69a)

U+E4C1 (PUA)

U+E4C1 (PUA)
🍷
U+1F377 (SMP)
𥄢
U+25122 (CJKB)
02-81-91
(EUC 8ff1fb)
(MSEUC f17b)
107-91
(SJIS f69b)

U+E4C2 (PUA)

U+E4C2 (PUA)
🍸
U+1F378 (SMP)

U+7717 (URO)
02-81-92
(EUC 8ff1fc)
(MSEUC f17c)
107-92
(SJIS f69c)

U+E4C3 (PUA)

U+E4C3 (PUA)
🍺
U+1F37A (SMP)

U+771A (URO)
02-81-93
(EUC 8ff1fd)
(MSEUC f17d)
107-93
(SJIS f69d)

U+E4C4 (PUA)

U+E4C4 (PUA)
🍖
U+1F356 (SMP)

U+772D (URO)
02-81-94
(EUC 8ff1fe)
(MSEUC f17e)
107-94
(SJIS f69e)

U+E4C5 (PUA)

U+E4C5 (PUA)
🎯
U+1F3AF (SMP)

U+7735 (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-82-01
(EUC 8ff2a1)
(MSEUC f221)
108-01
(SJIS f69f)

U+E4C6 (PUA)

U+E4C6 (PUA)
🎮
U+1F3AE (SMP)
𥆩
U+251A9 (CJKB)
02-82-02
(EUC 8ff2a2)
(MSEUC f222)
108-02
(SJIS f6a0)

U+E4C7 (PUA)

U+E4C7 (PUA)
💰
U+1F4B0 (SMP)

U+4039 (CJKA)
02-82-03
(EUC 8ff2a3)
(MSEUC f223)
108-03
(SJIS f6a1)

U+E4C8 (PUA)

U+E4C8 (PUA)
🎲
U+1F3B2 (SMP)
𥇥
U+251E5 (CJKB)
02-82-04
(EUC 8ff2a4)
(MSEUC f224)
108-04
(SJIS f6a2)

U+E4C9 (PUA)

U+E4C9 (PUA)
🎄
U+1F384 (SMP)
𥇍
U+251CD (CJKB)
02-82-05
(EUC 8ff2a5)
(MSEUC f225)
108-05
(SJIS f6a3)

U+E4CA (PUA)

U+E4CA (PUA)
🌸
U+1F338 (SMP)

U+7758 (URO)
02-82-06
(EUC 8ff2a6)
(MSEUC f226)
108-06
(SJIS f6a4)

U+E4CB (PUA)

U+E4CB (PUA)
👻
U+1F47B (SMP)

U+7760 (URO)
02-82-07
(EUC 8ff2a7)
(MSEUC f227)
108-07
(SJIS f6a5)

U+E4CC (PUA)

U+E4CC (PUA)
🇯🇵
U+1F1EF+1F1F5

U+776A (URO)
02-82-08
(EUC 8ff2a8)
(MSEUC f228)
108-08
(SJIS f6a6)

U+E4CD (PUA)

U+E4CD (PUA)
🍉
U+1F349 (SMP)
𥈞
U+2521E (CJKB)
02-82-09
(EUC 8ff2a9)
(MSEUC f229)
108-09
(SJIS f6a7)

U+E4CE (PUA)

U+E4CE (PUA)
🍁
U+1F341 (SMP)

U+7772 (URO)
02-82-10
(EUC 8ff2aa)
(MSEUC f22a)
108-10
(SJIS f6a8)

U+E4CF (PUA)

U+E4CF (PUA)
🎁
U+1F381 (SMP)

U+777C (URO)
02-82-11
(EUC 8ff2ab)
(MSEUC f22b)
108-11
(SJIS f6a9)

U+E4D0 (PUA)

U+E4D0 (PUA)
🍰
U+1F370 (SMP)

U+777D (URO)
02-82-12
(EUC 8ff2ac)
(MSEUC f22c)
108-12
(SJIS f6aa)

U+E4D1 (PUA)

U+E4D1 (PUA)
🍳
U+1F373 (SMP)
𥉌
U+2524C (CJKB)
02-82-13
(EUC 8ff2ad)
(MSEUC f22d)
108-13
(SJIS f6ab)

U+E4D2 (PUA)

U+E4D2 (PUA)
🍒
U+1F352 (SMP)

U+4058 (CJKA)
02-82-14
(EUC 8ff2ae)
(MSEUC f22e)
108-14
(SJIS f6ac)

U+E4D3 (PUA)

U+E4D3 (PUA)
🐡
U+1F421 (SMP)

U+779A (URO)
02-82-15
(EUC 8ff2af)
(MSEUC f22f)
108-15
(SJIS f6ad)

U+E4D4 (PUA)

U+E4D4 (PUA)
🍓
U+1F353 (SMP)

U+779F (URO)
02-82-16
(EUC 8ff2b0)
(MSEUC f230)
108-16
(SJIS f6ae)

U+E4D5 (PUA)

U+E4D5 (PUA)
🍙
U+1F359 (SMP)

U+77A2 (URO)
02-82-17
(EUC 8ff2b1)
(MSEUC f231)
108-17
(SJIS f6af)

U+E4D6 (PUA)

U+E4D6 (PUA)
🍔
U+1F354 (SMP)

U+77A4 (URO)
02-82-18
(EUC 8ff2b2)
(MSEUC f232)
108-18
(SJIS f6b0)

U+E4D7 (PUA)

U+E4D7 (PUA)
🐰
U+1F430 (SMP)

U+77A9 (URO)
02-82-19
(EUC 8ff2b3)
(MSEUC f233)
108-19
(SJIS f6b1)

U+E4D8 (PUA)

U+E4D8 (PUA)
🐴
U+1F434 (SMP)

U+77DE (URO)
02-82-20
(EUC 8ff2b4)
(MSEUC f234)
108-20
(SJIS f6b2)

U+E4D9 (PUA)

U+E4D9 (PUA)
🐵
U+1F435 (SMP)

U+77DF (URO)
02-82-21
(EUC 8ff2b5)
(MSEUC f235)
108-21
(SJIS f6b3)

U+E4DA (PUA)

U+E4DA (PUA)
🐸
U+1F438 (SMP)

U+77E4 (URO)
02-82-22
(EUC 8ff2b6)
(MSEUC f236)
108-22
(SJIS f6b4)

U+E4DB (PUA)

U+E4DB (PUA)
🐱
U+1F431 (SMP)

U+77E6 (URO)
02-82-23
(EUC 8ff2b7)
(MSEUC f237)
108-23
(SJIS f6b5)

U+E4DC (PUA)

U+E4DC (PUA)
🐧
U+1F427 (SMP)

U+77EA (URO)
02-82-24
(EUC 8ff2b8)
(MSEUC f238)
108-24
(SJIS f6b6)

U+E4DD (PUA)

U+E4DD (PUA)
🐜
U+1F41C (SMP)

U+77EC (URO)
02-82-25
(EUC 8ff2b9)
(MSEUC f239)
108-25
(SJIS f6b7)

U+E4DE (PUA)

U+E4DE (PUA)
🐷
U+1F437 (SMP)

U+4093 (CJKA)
02-82-26
(EUC 8ff2ba)
(MSEUC f23a)
108-26
(SJIS f6b8)

U+E4DF (PUA)

U+E4DF (PUA)
🐩
U+1F429 (SMP)

U+77F0 (URO)
02-82-27
(EUC 8ff2bb)
(MSEUC f23b)
108-27
(SJIS f6b9)

U+E4E0 (PUA)

U+E4E0 (PUA)
🐤
U+1F424 (SMP)

U+77F4 (URO)
02-82-28
(EUC 8ff2bc)
(MSEUC f23c)
108-28
(SJIS f6ba)

U+E4E1 (PUA)

U+E4E1 (PUA)
🐶
U+1F436 (SMP)

U+77FB (URO)
02-82-29
(EUC 8ff2bd)
(MSEUC f23d)
108-29
(SJIS f6bb)

U+E4E2 (PUA)

U+E4E2 (PUA)
🌴
U+1F334 (SMP)
𥐮
U+2542E (CJKB)
02-82-30
(EUC 8ff2be)
(MSEUC f23e)
108-30
(SJIS f6bc)

U+E4E3 (PUA)

U+E4E3 (PUA)
🌻
U+1F33B (SMP)

U+7805 (URO)
02-82-31
(EUC 8ff2bf)
(MSEUC f23f)
108-31
(SJIS f6bd)

U+E4E4 (PUA)

U+E4E4 (PUA)
🌷
U+1F337 (SMP)

U+7806 (URO)
02-82-32
(EUC 8ff2c0)
(MSEUC f240)
108-32
(SJIS f6be)

U+E4E5 (PUA)

U+E4E5 (PUA)
💢
U+1F4A2 (SMP)

U+7809 (URO)
02-82-33
(EUC 8ff2c1)
(MSEUC f241)
108-33
(SJIS f6bf)

U+E4E6 (PUA)

U+E4E6 (PUA)
💧
U+1F4A7 (SMP)

U+780D (URO)
02-82-34
(EUC 8ff2c2)
(MSEUC f242)
108-34
(SJIS f6c0)

U+E4E7 (PUA)

U+E4E7 (PUA)
😜
U+1F61C (SMP)

U+7819 (URO)
02-82-35
(EUC 8ff2c3)
(MSEUC f243)
108-35
(SJIS f6c1)

U+E4E8 (PUA)

U+E4E8 (PUA)
🆘
U+1F198 (SMP)

U+7821 (URO)
02-82-36
(EUC 8ff2c4)
(MSEUC f244)
108-36
(SJIS f6c2)

U+E4E9 (PUA)

U+E4E9 (PUA)
💪
U+1F4AA (SMP)

U+782C (URO)
02-82-37
(EUC 8ff2c5)
(MSEUC f245)
108-37
(SJIS f6c3)

U+E4EA (PUA)

U+E4EA (PUA)
💘
U+1F498 (SMP)

U+7847 (URO)
02-82-38
(EUC 8ff2c6)
(MSEUC f246)
108-38
(SJIS f6c4)

U+E4EB (PUA)

U+E4EB (PUA)
💋
U+1F48B (SMP)

U+7864 (URO)
02-82-39
(EUC 8ff2c7)
(MSEUC f247)
108-39
(SJIS f6c5)

U+E4EC (PUA)

U+E4EC (PUA)
👾
U+1F47E (SMP)

U+786A (URO)
02-82-40
(EUC 8ff2c8)
(MSEUC f248)
108-40
(SJIS f6c6)

U+E4ED (PUA)

U+E4ED (PUA)
🍥
U+1F365 (SMP)
𥓙
U+254D9 (CJKB)
02-82-41
(EUC 8ff2c9)
(MSEUC f249)
108-41
(SJIS f6c7)

U+E4EE (PUA)

U+E4EE (PUA)
🐾
U+1F43E (SMP)

U+788A (URO)
02-82-42
(EUC 8ff2ca)
(MSEUC f24a)
108-42
(SJIS f6c8)

U+E4EF (PUA)

U+E4EF (PUA)
👿
U+1F47F (SMP)

U+7894 (URO)
02-82-43
(EUC 8ff2cb)
(MSEUC f24b)
108-43
(SJIS f6c9)

U+E4F0 (PUA)

U+E4F0 (PUA)
💮
U+1F4AE (SMP)

U+78A4 (URO)
02-82-44
(EUC 8ff2cc)
(MSEUC f24c)
108-44
(SJIS f6ca)

U+E4F1 (PUA)

U+E4F1 (PUA)
㊙️
U+3299+(FE0F)

U+789D (URO)
02-82-45
(EUC 8ff2cd)
(MSEUC f24d)
108-45
(SJIS f6cb)

U+E4F2 (PUA)

U+E4F2 (PUA)
💯
U+1F4AF (SMP)

U+789E (URO)
02-82-46
(EUC 8ff2ce)
(MSEUC f24e)
108-46
(SJIS f6cc)

U+E4F3 (PUA)

U+E4F3 (PUA)
👊
U+1F44A (SMP)

U+789F (URO)
02-82-47
(EUC 8ff2cf)
(MSEUC f24f)
108-47
(SJIS f6cd)

U+E4F4 (PUA)

U+E4F4 (PUA)
💨
U+1F4A8 (SMP)

U+78BB (URO)
02-82-48
(EUC 8ff2d0)
(MSEUC f250)
108-48
(SJIS f6ce)

U+E4F5 (PUA)

U+E4F5 (PUA)
💩
U+1F4A9 (SMP)

U+78C8 (URO)
02-82-49
(EUC 8ff2d1)
(MSEUC f251)
108-49
(SJIS f6cf)

U+E4F6 (PUA)

U+E4F6 (PUA)
☝️
U+261D+(FE0F)

U+78CC (URO)
02-82-50
(EUC 8ff2d2)
(MSEUC f252)
108-50
(SJIS f6d0)

U+E4F7 (PUA)

U+E4F7 (PUA)
🉐
U+1F250 (SMP)

U+78CE (URO)
02-82-51
(EUC 8ff2d3)
(MSEUC f253)
108-51
(SJIS f6d1)

U+E4F8 (PUA)

U+E4F8 (PUA)
💀
U+1F480 (SMP)

U+78D5 (URO)
02-82-52
(EUC 8ff2d4)
(MSEUC f254)
108-52
(SJIS f6d2)

U+E4F9 (PUA)

U+E4F9 (PUA)
👍
U+1F44D (SMP)

U+78E0 (URO)
02-82-53
(EUC 8ff2d5)
(MSEUC f255)
108-53
(SJIS f6d3)

U+E4FA (PUA)

U+E4FA (PUA)
👩
U+1F469 (SMP)

U+78E1 (URO)
02-82-54
(EUC 8ff2d6)
(MSEUC f256)
108-54
(SJIS f6d4)

U+E4FB (PUA)

U+E4FB (PUA)
☺️
U+263A+(FE0F)

U+78E6 (URO)
02-82-55
(EUC 8ff2d7)
(MSEUC f257)
108-55
(SJIS f6d5)

U+E4FC (PUA)

U+E4FC (PUA)
👨
U+1F468 (SMP)

U+78F9 (URO)
02-82-56
(EUC 8ff2d8)
(MSEUC f258)
108-56
(SJIS f6d6)

U+E4FD (PUA)

U+E4FD (PUA)
💬
U+1F4AC (SMP)

U+78FA (URO)
02-82-57
(EUC 8ff2d9)
(MSEUC f259)
108-57
(SJIS f6d7)

U+E4FE (PUA)

U+E4FE (PUA)
👓
U+1F453 (SMP)

U+78FB (URO)
02-82-58
(EUC 8ff2da)
(MSEUC f25a)
108-58
(SJIS f6d8)

U+E4FF (PUA)

U+E4FF (PUA)
👈
U+1F448 (SMP)

U+78FE (URO)
02-82-59
(EUC 8ff2db)
(MSEUC f25b)
108-59
(SJIS f6d9)

U+E500 (PUA)

U+E500 (PUA)
👉
U+1F449 (SMP)
𥖧
U+255A7 (CJKB)
02-82-60
(EUC 8ff2dc)
(MSEUC f25c)
108-60
(SJIS f6da)

U+E501 (PUA)

U+E501 (PUA)
👪
U+1F46A (SMP)

U+7910 (URO)
02-82-61
(EUC 8ff2dd)
(MSEUC f25d)
108-61
(SJIS f6db)

U+E502 (PUA)

U+E502 (PUA)
📺
U+1F4FA (SMP)

U+791B (URO)
02-82-62
(EUC 8ff2de)
(MSEUC f25e)
108-62
(SJIS f6dc)

U+E503 (PUA)

U+E503 (PUA)
🎤
U+1F3A4 (SMP)

U+7930 (URO)
02-82-63
(EUC 8ff2df)
(MSEUC f25f)
108-63
(SJIS f6dd)

U+E504 (PUA)

U+E504 (PUA)
👛
U+1F45B (SMP)

U+7925 (URO)
02-82-64
(EUC 8ff2e0)
(MSEUC f260)
108-64
(SJIS f6de)

U+E505 (PUA)

U+E505 (PUA)
🎶
U+1F3B6 (SMP)

U+793B (URO)
02-82-65
(EUC 8ff2e1)
(MSEUC f261)
108-65
(SJIS f6df)

U+E506 (PUA)

U+E506 (PUA)
🎸
U+1F3B8 (SMP)

U+794A (URO)
02-82-66
(EUC 8ff2e2)
(MSEUC f262)
108-66
(SJIS f6e0)

U+E507 (PUA)

U+E507 (PUA)
🎻
U+1F3BB (SMP)

U+7958 (URO)
02-82-67
(EUC 8ff2e3)
(MSEUC f263)
108-67
(SJIS f6e1)

U+E508 (PUA)

U+E508 (PUA)
🎧
U+1F3A7 (SMP)

U+795B (URO)
02-82-68
(EUC 8ff2e4)
(MSEUC f264)
108-68
(SJIS f6e2)

U+E509 (PUA)

U+E509 (PUA)
💄
U+1F484 (SMP)

U+4105 (CJKA)
02-82-69
(EUC 8ff2e5)
(MSEUC f265)
108-69
(SJIS f6e3)

U+E50A (PUA)

U+E50A (PUA)
🔫
U+1F52B (SMP)

U+7967 (URO)
02-82-70
(EUC 8ff2e6)
(MSEUC f266)
108-70
(SJIS f6e4)

U+E50B (PUA)

U+E50B (PUA)
💆
U+1F486 (SMP)

U+7972 (URO)
02-82-71
(EUC 8ff2e7)
(MSEUC f267)
108-71
(SJIS f6e5)

U+E50C (PUA)

U+E50C (PUA)
💿
U+1F4BF (SMP)

U+7994 (URO)
02-82-72
(EUC 8ff2e8)
(MSEUC f268)
108-72
(SJIS f6e6)

U+E50D (PUA)

U+E50D (PUA)
👚
U+1F45A (SMP)

U+7995 (URO)
02-82-73
(EUC 8ff2e9)
(MSEUC f269)
108-73
(SJIS f6e7)

U+E50E (PUA)

U+E50E (PUA)
👽
U+1F47D (SMP)

U+7996 (URO)
02-82-74
(EUC 8ff2ea)
(MSEUC f26a)
108-74
(SJIS f6e8)

U+E50F (PUA)

U+E50F (PUA)
🆙
U+1F199 (SMP)

U+799B (URO)
02-82-75
(EUC 8ff2eb)
(MSEUC f26b)
108-75
(SJIS f6e9)

U+E510 (PUA)

U+E510 (PUA)
💉
U+1F489 (SMP)

U+79A1 (URO)
02-82-76
(EUC 8ff2ec)
(MSEUC f26c)
108-76
(SJIS f6ea)

U+E511 (PUA)

U+E511 (PUA)
🔊
U+1F50A (SMP)

U+79A9 (URO)
02-82-77
(EUC 8ff2ed)
(MSEUC f26d)
108-77
(SJIS f6eb)

U+E512 (PUA)

U+E512 (PUA)
🔔
U+1F514 (SMP)

U+79B4 (URO)
02-82-78
(EUC 8ff2ee)
(MSEUC f26e)
108-78
(SJIS f6ec)

U+E513 (PUA)

U+E513 (PUA)
🍀
U+1F340 (SMP)

U+79BB (URO)
02-82-79
(EUC 8ff2ef)
(MSEUC f26f)
108-79
(SJIS f6ed)

U+E514 (PUA)

U+E514 (PUA)
💍
U+1F48D (SMP)

U+79C2 (URO)
02-82-80
(EUC 8ff2f0)
(MSEUC f270)
108-80
(SJIS f6ee)

U+E515 (PUA)

U+E515 (PUA)
📷
U+1F4F7 (SMP)

U+79C7 (URO)
02-82-81
(EUC 8ff2f1)
(MSEUC f271)
108-81
(SJIS f6ef)

U+E516 (PUA)

U+E516 (PUA)
✂️
U+2702+(FE0F)

U+79CC (URO)
02-82-82
(EUC 8ff2f2)
(MSEUC f272)
108-82
(SJIS f6f0)

U+E517 (PUA)

U+E517 (PUA)
🎥
U+1F3A5 (SMP)

U+79CD (URO)
02-82-83
(EUC 8ff2f3)
(MSEUC f273)
108-83
(SJIS f6f1)

U+E518 (PUA)

U+E518 (PUA)
🔍
U+1F50D (SMP)

U+79D6 (URO)
02-82-84
(EUC 8ff2f4)
(MSEUC f274)
108-84
(SJIS f6f2)

U+E519 (PUA)

U+E519 (PUA)
🔑
U+1F511 (SMP)

U+4148 (CJKA)
02-82-85
(EUC 8ff2f5)
(MSEUC f275)
108-85
(SJIS f6f3)

U+E51A (PUA)

U+E51A (PUA)
👠
U+1F460 (SMP)
𥞩
U+257A9 (CJKB)
02-82-86
(EUC 8ff2f6)
(MSEUC f276)
108-86
(SJIS f6f4)

U+E51B (PUA)

U+E51B (PUA)
📪
U+1F4EA (SMP)
𥞴
U+257B4 (CJKB)
02-82-87
(EUC 8ff2f7)
(MSEUC f277)
108-87
(SJIS f6f5)

U+E51C (PUA)

U+E51C (PUA)
🔒
U+1F512 (SMP)

U+414F (CJKA)
02-82-88
(EUC 8ff2f8)
(MSEUC f278)
108-88
(SJIS f6f6)

U+E51D (PUA)

U+E51D (PUA)
📛
U+1F4DB (SMP)

U+7A0A (URO)
02-82-89
(EUC 8ff2f9)
(MSEUC f279)
108-89
(SJIS f6f7)

U+E51E (PUA)

U+E51E (PUA)
📞
U+1F4DE (SMP)

U+7A11 (URO)
02-82-90
(EUC 8ff2fa)
(MSEUC f27a)
108-90
(SJIS f6f8)

U+E51F (PUA)

U+E51F (PUA)
📦
U+1F4E6 (SMP)

U+7A15 (URO)
02-82-91
(EUC 8ff2fb)
(MSEUC f27b)
108-91
(SJIS f6f9)

U+E520 (PUA)

U+E520 (PUA)
📠
U+1F4E0 (SMP)

U+7A1B (URO)
02-82-92
(EUC 8ff2fc)
(MSEUC f27c)
108-92
(SJIS f6fa)

U+E521 (PUA)

U+E521 (PUA)
✉️
U+2709+(FE0F)

U+7A1E (URO)
02-82-93
(EUC 8ff2fd)
(MSEUC f27d)
108-93
(SJIS f6fb)

U+E522 (PUA)

U+E522 (PUA)
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3

U+4163 (CJKA)
02-82-94
(EUC 8ff2fe)
(MSEUC f27e)
108-94
(SJIS f6fc)

U+E523 (PUA)

U+E523 (PUA)
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3

U+7A2D (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ E in SoftBank's 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 2 here) is over 0x21 (!).

02-83-01
(EUC 8ff3a1)
(MSEUC f321)
109-01
(SJIS f740)

U+E524 (PUA)

U+E524 (PUA)
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3

U+2170 (BMP)

U+2170 (BMP)

U+7A38 (URO)
02-83-02
(EUC 8ff3a2)
(MSEUC f322)
109-02
(SJIS f741)

U+E525 (PUA)

U+E525 (PUA)
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3
📫
U+1F4EB (SMP)

U+2171 (BMP)

U+2171 (BMP)

U+7A47 (URO)
02-83-03
(EUC 8ff3a3)
(MSEUC f323)
109-03
(SJIS f742)

U+E526 (PUA)

U+E526 (PUA)
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3
📮
U+1F4EE (SMP)

U+2172 (BMP)

U+2172 (BMP)

U+7A4C (URO)
02-83-04
(EUC 8ff3a4)
(MSEUC f324)
109-04
(SJIS f743)

U+E527 (PUA)

U+E527 (PUA)
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3
📩
U+1F4E9 (SMP)

U+2173 (BMP)

U+2173 (BMP)

U+7A56 (URO)
02-83-05
(EUC 8ff3a5)
(MSEUC f325)
109-05
(SJIS f744)

U+E528 (PUA)

U+E528 (PUA)
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3
📲
U+1F4F2 (SMP)

U+2174 (BMP)

U+2174 (BMP)

U+7A59 (URO)
02-83-06
(EUC 8ff3a6)
(MSEUC f326)
109-06
(SJIS f745)

U+E529 (PUA)

U+E529 (PUA)
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3
😜
U+1F61C (SMP)

U+2175 (BMP)

U+2175 (BMP)

U+7A5C (URO)
02-83-07
(EUC 8ff3a7)
(MSEUC f327)
109-07
(SJIS f746)

U+E52A (PUA)

U+E52A (PUA)
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3
😍
U+1F60D (SMP)

U+2176 (BMP)

U+2176 (BMP)

U+7A5F (URO)
02-83-08
(EUC 8ff3a8)
(MSEUC f328)
109-08
(SJIS f747)

U+E52B (PUA)

U+E52B (PUA)
🔟
U+1F51F (SMP)
😱
U+1F631 (SMP)

U+2177 (BMP)

U+2177 (BMP)

U+7A60 (URO)
02-83-09
(EUC 8ff3a9)
(MSEUC f329)
109-09
(SJIS f748)

U+E52C (PUA)

U+E52C (PUA)
🅀
U+F048 (PUA)
→U+1F140 (SMP)
😓
U+1F613 (SMP)

U+2178 (BMP)

U+2178 (BMP)

U+7A67 (URO)
02-83-10
(EUC 8ff3aa)
(MSEUC f32a)
109-10
(SJIS f749)

U+E52D (PUA)

U+E52D (PUA)
◀️
U+25C0+(FE0F)
🐵
U+1F435 (SMP)

U+2179 (BMP)

U+2179 (BMP)

U+7A6A (URO)
02-83-11
(EUC 8ff3ab)
(MSEUC f32b)
109-11
(SJIS f74a)

U+E52E (PUA)

U+E52E (PUA)
▶️
U+25B6+(FE0F)
🐙
U+1F419 (SMP)

U+2160 (BMP)

U+2160 (BMP)

U+7A75 (URO)
02-83-12
(EUC 8ff3ac)
(MSEUC f32c)
109-12
(SJIS f74b)

U+E52F (PUA)

U+E52F (PUA)

U+23EA (BMP)
🐷
U+1F437 (SMP)

U+2161 (BMP)

U+2161 (BMP)

U+7A78 (URO)
02-83-13
(EUC 8ff3ad)
(MSEUC f32d)
109-13
(SJIS f74c)

U+E530 (PUA)

U+E530 (PUA)

U+23E9 (BMP)
👽
U+1F47D (SMP)

U+2162 (BMP)

U+2162 (BMP)

U+7A82 (URO)
02-83-14
(EUC 8ff3ae)
(MSEUC f32e)
109-14
(SJIS f74d)

U+E531 (PUA)

U+E531 (PUA)
▫️
U+25AB+(FE0F)
🚀
U+1F680 (SMP)

U+2163 (BMP)

U+2163 (BMP)

U+7A8A (URO)
02-83-15
(EUC 8ff3af)
(MSEUC f32f)
109-15
(SJIS f74e)

U+E532 (PUA)

U+E532 (PUA)
▪️
U+25AA+(FE0F)
👑
U+1F451 (SMP)

U+2164 (BMP)

U+2164 (BMP)

U+7A90 (URO)
02-83-16
(EUC 8ff3b0)
(MSEUC f330)
109-16
(SJIS f74f)

U+E533 (PUA)

U+E533 (PUA)
ℹ️
U+2139+(FE0F)
💡
U+1F4A1 (SMP)

U+2165 (BMP)

U+2165 (BMP)

U+7AA3 (URO)
02-83-17
(EUC 8ff3b1)
(MSEUC f331)
109-17
(SJIS f750)

U+E534 (PUA)

U+E534 (PUA)
◽️
U+25FD+(FE0F)
🍀
U+1F340 (SMP)

U+2166 (BMP)

U+2166 (BMP)

U+7AAC (URO)
02-83-18
(EUC 8ff3b2)
(MSEUC f332)
109-18
(SJIS f751)

U+E535 (PUA)

U+E535 (PUA)
◾️
U+25FE+(FE0F)
💏
U+1F48F (SMP)

U+2167 (BMP)

U+2167 (BMP)
𥧔
U+259D4 (CJKB)
02-83-19
(EUC 8ff3b3)
(MSEUC f333)
109-19
(SJIS f752)

U+E536 (PUA)

U+E536 (PUA)
🔸
U+1F538 (SMP)
🎁
U+1F381 (SMP)

U+2168 (BMP)

U+2168 (BMP)

U+41B4 (CJKA)
02-83-20
(EUC 8ff3b4)
(MSEUC f334)
109-20
(SJIS f753)

U+E537 (PUA)

U+E537 (PUA)
🔹
U+1F539 (SMP)
🔫
U+1F52B (SMP)

U+2169 (BMP)

U+2169 (BMP)

U+7AB9 (URO)
02-83-21
(EUC 8ff3b5)
(MSEUC f335)
109-21
(SJIS f754)

U+E538 (PUA)

U+E538 (PUA)
◻️
U+25FB+(FE0F)
🔍
U+1F50D (SMP)

U+FF07 (FWF)

U+7ABC (URO)
02-83-22
(EUC 8ff3b6)
(MSEUC f336)
109-22
(SJIS f755)

U+E539 (PUA)

U+E539 (PUA)
◼️
U+25FC+(FE0F)
🏃
U+1F3C3 (SMP)

U+FF02 (FWF)

U+7ABE (URO)
02-83-23
(EUC 8ff3b7)
(MSEUC f337)
109-23
(SJIS f756)

U+E53A (PUA)

U+E53A (PUA)
⚪️
U+26AA+(FE0F)
🔨
U+1F528 (SMP)

U+3231 (BMP)

U+3231 (BMP)

U+41BF (CJKA)
02-83-24
(EUC 8ff3b8)
(MSEUC f338)
109-24
(SJIS f757)

U+E53B (PUA)

U+E53B (PUA)
⚫️
U+26AB+(FE0F)
🎆
U+1F386 (SMP)

U+2116 (BMP)

U+7ACC (URO)
02-83-25
(EUC 8ff3b9)
(MSEUC f339)
109-25
(SJIS f758)

U+E53C (PUA)

U+E53C (PUA)

U+2795 (BMP)
🍁
U+1F341 (SMP)

U+2121 (BMP)

U+7AD1 (URO)
02-83-26
(EUC 8ff3ba)
(MSEUC f33a)
109-26
(SJIS f759)

U+E53D (PUA)

U+E53D (PUA)

U+2796 (BMP)
🍂
U+1F342 (SMP)

U+7AE7 (URO)
02-83-27
(EUC 8ff3bb)
(MSEUC f33b)
109-27
(SJIS f75a)

U+E53E (PUA)

U+E53E (PUA)
✳️
U+2733+(FE0F)
👿
U+1F47F (SMP)

U+7AE8 (URO)
02-83-28
(EUC 8ff3bc)
(MSEUC f33c)
109-28
(SJIS f75b)

U+E53F (PUA)

U+E53F (PUA)
⬆️
U+2B06+(FE0F)
👻
U+1F47B (SMP)

U+7AF4 (URO)
02-83-29
(EUC 8ff3bd)
(MSEUC f33d)
109-29
(SJIS f75c)

U+E540 (PUA)

U+E540 (PUA)
⬇️
U+2B07+(FE0F)
💀
U+1F480 (SMP)
𥫤
U+25AE4 (CJKB)
02-83-30
(EUC 8ff3be)
(MSEUC f33e)
109-30
(SJIS f75d)

U+E541 (PUA)

U+E541 (PUA)
🚫
U+1F6AB (SMP)
🔥
U+1F525 (SMP)
𥫣
U+25AE3 (CJKB)
02-83-31
(EUC 8ff3bf)
(MSEUC f33f)
109-31
(SJIS f75e)

U+E542 (PUA)

U+E542 (PUA)
🔽
U+1F53D (SMP)
💼
U+1F4BC (SMP)

U+7B07 (URO)
02-83-32
(EUC 8ff3c0)
(MSEUC f340)
109-32
(SJIS f75f)

U+E543 (PUA)

U+E543 (PUA)
🔼
U+1F53C (SMP)
💺
U+1F4BA (SMP)
𥫱
U+25AF1 (CJKB)
02-83-33
(EUC 8ff3c1)
(MSEUC f341)
109-33
(SJIS f760)

U+E544 (PUA)

U+E544 (PUA)

U+23EC (BMP)
🍔
U+1F354 (SMP)

U+7B3D (URO)
02-83-34
(EUC 8ff3c2)
(MSEUC f342)
109-34
(SJIS f761)

U+E545 (PUA)

U+E545 (PUA)

U+23EB (BMP)
⛲️
U+26F2+(FE0F)

U+7B27 (URO)
02-83-35
(EUC 8ff3c3)
(MSEUC f343)
109-35
(SJIS f762)

U+E546 (PUA)

U+E546 (PUA)
🔶
U+1F536 (SMP)
⛺️
U+26FA+(FE0F)

U+7B2A (URO)
02-83-36
(EUC 8ff3c4)
(MSEUC f344)
109-36
(SJIS f763)

U+E547 (PUA)

U+E547 (PUA)
🔷
U+1F537 (SMP)
♨️
U+2668+(FE0F)

U+7B2E (URO)
02-83-37
(EUC 8ff3c5)
(MSEUC f345)
109-37
(SJIS f764)

U+E548 (PUA)

U+E548 (PUA)
⬜️
U+2B1C+(FE0F)
🎡
U+1F3A1 (SMP)

U+7B2F (URO)
02-83-38
(EUC 8ff3c6)
(MSEUC f346)
109-38
(SJIS f765)

U+E549 (PUA)

U+E549 (PUA)
⬛️
U+2B1B+(FE0F)
🎫
U+1F3AB (SMP)

U+7B31 (URO)
02-83-39
(EUC 8ff3c7)
(MSEUC f347)
109-39
(SJIS f766)

U+E54A (PUA)

U+E54A (PUA)
🔴
U+1F534 (SMP)
💿
U+1F4BF (SMP)

U+41E6 (CJKA)
02-83-40
(EUC 8ff3c8)
(MSEUC f348)
109-40
(SJIS f767)

U+E54B (PUA)

U+E54B (PUA)
🔵
U+1F535 (SMP)
📀
U+1F4C0 (SMP)

U+41F3 (CJKA)
02-83-41
(EUC 8ff3c9)
(MSEUC f349)
109-41
(SJIS f768)

U+E54C (PUA)

U+E54C (PUA)
↖️
U+2196+(FE0F)
📻
U+1F4FB (SMP)
筿
U+7B7F (URO)
02-83-42
(EUC 8ff3ca)
(MSEUC f34a)
109-42
(SJIS f769)

U+E54D (PUA)

U+E54D (PUA)
↘️
U+2198+(FE0F)
📼
U+1F4FC (SMP)

U+7B41 (URO)
02-83-43
(EUC 8ff3cb)
(MSEUC f34b)
109-43
(SJIS f76a)

U+E54E (PUA)

U+E54E (PUA)

U+2122 (BMP)
📺
U+1F4FA (SMP)

U+41EE (CJKA)
02-83-44
(EUC 8ff3cc)
(MSEUC f34c)
109-44
(SJIS f76b)

U+E54F (PUA)

U+E54F (PUA)
✖️
U+2716+(FE0F)
👾
U+1F47E (SMP)

U+7B55 (URO)
02-83-45
(EUC 8ff3cd)
(MSEUC f34d)
109-45
(SJIS f76c)

U+E550 (PUA)

U+E550 (PUA)

U+274C (BMP)
〽️
U+303D+(FE0F)

U+7B79 (URO)
02-83-46
(EUC 8ff3ce)
(MSEUC f34e)
109-46
(SJIS f76d)

U+E551 (PUA)

U+E551 (PUA)

U+274E (BMP)
🀄️
U+1F004+(FE0F)

U+7B64 (URO)
02-83-47
(EUC 8ff3cf)
(MSEUC f34f)
109-47
(SJIS f76e)

U+E552 (PUA)

U+E552 (PUA)
➡️
U+27A1+(FE0F)
🆚
U+1F19A (SMP)

U+7B66 (URO)
02-83-48
(EUC 8ff3d0)
(MSEUC f350)
109-48
(SJIS f76f)

U+E553 (PUA)

U+E553 (PUA)
⬅️
U+2B05+(FE0F)
💰
U+1F4B0 (SMP)

U+7B69 (URO)
02-83-49
(EUC 8ff3d1)
(MSEUC f351)
109-49
(SJIS f770)

U+E554 (PUA)

U+E554 (PUA)

U+2797 (BMP)
🎯
U+1F3AF (SMP)

U+7B73 (URO)
02-83-50
(EUC 8ff3d2)
(MSEUC f352)
109-50
(SJIS f771)

U+E555 (PUA)

U+E555 (PUA)
↗️
U+2197+(FE0F)
🏆
U+1F3C6 (SMP)
𥮲
U+25BB2 (CJKB)
02-83-51
(EUC 8ff3d3)
(MSEUC f353)
109-51
(SJIS f772)

U+E556 (PUA)

U+E556 (PUA)
↙️
U+2199+(FE0F)
🏁
U+1F3C1 (SMP)

U+4207 (CJKA)
02-83-52
(EUC 8ff3d4)
(MSEUC f354)
109-52
(SJIS f773)

U+E557 (PUA)

U+E557 (PUA)
✔️
U+2714+(FE0F)
🎰
U+1F3B0 (SMP)

U+7B90 (URO)
02-83-53
(EUC 8ff3d5)
(MSEUC f355)
109-53
(SJIS f774)

U+E558 (PUA)

U+E558 (PUA)
©
U+00A9 (LAT1S)
🐎
U+1F40E (SMP)

U+7B91 (URO)
02-83-54
(EUC 8ff3d6)
(MSEUC f356)
109-54
(SJIS f775)

U+E559 (PUA)

U+E559 (PUA)
®
U+00AE (LAT1S)
🚤
U+1F6A4 (SMP)

U+7B9B (URO)
02-83-55
(EUC 8ff3d7)
(MSEUC f357)
109-55
(SJIS f776)

U+E55A (PUA)

U+E55A (PUA)
🔺
U+1F53A (SMP)
🚲
U+1F6B2 (SMP)

U+420E (CJKA)
02-83-56
(EUC 8ff3d8)
(MSEUC f358)
109-56
(SJIS f777)

U+E55B (PUA)

U+E55B (PUA)
🔻
U+1F53B (SMP)
🚧
U+1F6A7 (SMP)

U+7BAF (URO)
02-83-57
(EUC 8ff3d9)
(MSEUC f359)
109-57
(SJIS f778)

U+E55C (PUA)

U+E55C (PUA)
↪️
U+21AA+(FE0F)
🚹
U+1F6B9 (SMP)

U+7BB5 (URO)
02-83-58
(EUC 8ff3da)
(MSEUC f35a)
109-58
(SJIS f779)

U+E55D (PUA)

U+E55D (PUA)
↩️
U+21A9+(FE0F)
🚺
U+1F6BA (SMP)

U+7BBC (URO)
02-83-59
(EUC 8ff3db)
(MSEUC f35b)
109-59
(SJIS f77a)

U+E55E (PUA)

U+E55E (PUA)

U+2705 (BMP)
🚼
U+1F6BC (SMP)

U+7BC5 (URO)
02-83-60
(EUC 8ff3dc)
(MSEUC f35c)
109-60
(SJIS f77b)

U+E55F (PUA)

U+E55F (PUA)
📜
U+1F4DC (SMP)
💉
U+1F489 (SMP)

U+7BCA (URO)
02-83-61
(EUC 8ff3dd)
(MSEUC f35d)
109-61
(SJIS f77c)

U+E560 (PUA)

U+E560 (PUA)
📍
U+1F4CD (SMP)
💤
U+1F4A4 (SMP)
𥱋
U+25C4B (CJKB)
02-83-62
(EUC 8ff3de)
(MSEUC f35e)
109-62
(SJIS f77d)

U+E561 (PUA)

U+E561 (PUA)
📃
U+1F4C3 (SMP)
⚡️
U+26A1+(FE0F)
𥱤
U+25C64 (CJKB)
02-83-63
(EUC 8ff3df)
(MSEUC f35f)
109-63
(SJIS f77e)

U+E562 (PUA)

U+E562 (PUA)
💾
U+1F4BE (SMP)
👠
U+1F460 (SMP)

U+7BD4 (URO)
02-83-64
(EUC 8ff3e0)
(MSEUC f360)
109-64
(SJIS f780)

U+E563 (PUA)

U+E563 (PUA)
📅
U+1F4C5 (SMP)
🛀
U+1F6C0 (SMP)

U+7BD6 (URO)
02-83-65
(EUC 8ff3e1)
(MSEUC f361)
109-65
(SJIS f781)

U+E564 (PUA)

U+E564 (PUA)
📋
U+1F4CB (SMP)
🚽
U+1F6BD (SMP)

U+7BDA (URO)
02-83-66
(EUC 8ff3e2)
(MSEUC f362)
109-66
(SJIS f782)

U+E565 (PUA)

U+E565 (PUA)
📗
U+1F4D7 (SMP)
🔊
U+1F50A (SMP)

U+7BEA (URO)
02-83-67
(EUC 8ff3e3)
(MSEUC f363)
109-67
(SJIS f783)

U+E566 (PUA)

U+E566 (PUA)
📘
U+1F4D8 (SMP)
📢
U+1F4E2 (SMP)

U+7BF0 (URO)
02-83-68
(EUC 8ff3e4)
(MSEUC f364)
109-68
(SJIS f784)

U+E567 (PUA)

U+E567 (PUA)
📙
U+1F4D9 (SMP)
🎌
U+1F38C (SMP)

U+7C03 (URO)
02-83-69
(EUC 8ff3e5)
(MSEUC f365)
109-69
(SJIS f785)

U+E568 (PUA)

U+E568 (PUA)
📕
U+1F4D5 (SMP)
🔒
U+1F512 (SMP)

U+7C0B (URO)
02-83-70
(EUC 8ff3e6)
(MSEUC f366)
109-70
(SJIS f786)

U+E569 (PUA)

U+E569 (PUA)
📄
U+1F4C4 (SMP)
🔓
U+1F513 (SMP)

U+7C0E (URO)
02-83-71
(EUC 8ff3e7)
(MSEUC f367)
109-71
(SJIS f787)

U+E56A (PUA)

U+E56A (PUA)
📆
U+1F4C6 (SMP)
🌆
U+1F306 (SMP)

U+7C0F (URO)
02-83-72
(EUC 8ff3e8)
(MSEUC f368)
109-72
(SJIS f788)

U+E56B (PUA)

U+E56B (PUA)
📓
U+1F4D3 (SMP)
🍳
U+1F373 (SMP)

U+7C26 (URO)
02-83-73
(EUC 8ff3e9)
(MSEUC f369)
109-73
(SJIS f789)

U+E56C (PUA)

U+E56C (PUA)
📇
U+1F4C7 (SMP)
📖
U+1F4D6 (SMP)

U+7C45 (URO)
02-83-74
(EUC 8ff3ea)
(MSEUC f36a)
109-74
(SJIS f78a)

U+E56D (PUA)

U+E56D (PUA)
📌
U+1F4CC (SMP)
💱
U+1F4B1 (SMP)

U+7C4A (URO)
02-83-75
(EUC 8ff3eb)
(MSEUC f36b)
109-75
(SJIS f78b)

U+E56E (PUA)

U+E56E (PUA)
📒
U+1F4D2 (SMP)
💹
U+1F4B9 (SMP)

U+7C51 (URO)
02-83-76
(EUC 8ff3ec)
(MSEUC f36c)
109-76
(SJIS f78c)

U+E56F (PUA)

U+E56F (PUA)
📚
U+1F4DA (SMP)
📡
U+1F4E1 (SMP)

U+7C57 (URO)
02-83-77
(EUC 8ff3ed)
(MSEUC f36d)
109-77
(SJIS f78d)

U+E570 (PUA)

U+E570 (PUA)
📏
U+1F4CF (SMP)
💪
U+1F4AA (SMP)

U+7C5E (URO)
02-83-78
(EUC 8ff3ee)
(MSEUC f36e)
109-78
(SJIS f78e)

U+E571 (PUA)

U+E571 (PUA)
⛽️
U+26FD+(FE0F)
🏦
U+1F3E6 (SMP)

U+7C61 (URO)
02-83-79
(EUC 8ff3ef)
(MSEUC f36f)
109-79
(SJIS f78f)

U+E572 (PUA)

U+E572 (PUA)
🗾
U+1F5FE (SMP)
🚥
U+1F6A5 (SMP)

U+7C69 (URO)
02-83-80
(EUC 8ff3f0)
(MSEUC f370)
109-80
(SJIS f790)

U+E573 (PUA)

U+E573 (PUA)
🇺🇸
U+1F1FA+1F1F8
🅿️
U+1F17F+(FE0F)

U+7C6E (URO)
02-83-81
(EUC 8ff3f1)
(MSEUC f371)
109-81
(SJIS f791)

U+E574 (PUA)

U+E574 (PUA)
📊
U+1F4CA (SMP)
🚏
U+1F68F (SMP)

U+7C6F (URO)
02-83-82
(EUC 8ff3f2)
(MSEUC f372)
109-82
(SJIS f792)

U+E575 (PUA)

U+E575 (PUA)
📈
U+1F4C8 (SMP)
🚻
U+1F6BB (SMP)

U+7C70 (URO)
02-83-83
(EUC 8ff3f3)
(MSEUC f373)
109-83
(SJIS f793)

U+E576 (PUA)

U+E576 (PUA)
📉
U+1F4C9 (SMP)
👮
U+1F46E (SMP)

U+2170 (BMP)
𥸮
U+25E2E (CJKB)
02-83-84
(EUC 8ff3f4)
(MSEUC f374)
109-84
(SJIS f794)

U+E577 (PUA)

U+E577 (PUA)
[EZ]
U+F094 (PUA)
🏣
U+1F3E3 (SMP)

U+2171 (BMP)
𥹖
U+25E56 (CJKB)
02-83-85
(EUC 8ff3f5)
(MSEUC f375)
109-85
(SJIS f795)

U+E578 (PUA)

U+E578 (PUA)
🆓
U+1F193 (SMP)
🏧
U+1F3E7 (SMP)

U+2172 (BMP)
𥹥
U+25E65 (CJKB)
02-83-86
(EUC 8ff3f6)
(MSEUC f376)
109-86
(SJIS f796)

U+E579 (PUA)

U+E579 (PUA)
💲
U+1F4B2 (SMP)
🏥
U+1F3E5 (SMP)

U+2173 (BMP)

U+7CA6 (URO)
02-83-87
(EUC 8ff3f7)
(MSEUC f377)
109-87
(SJIS f797)

U+E57A (PUA)

U+E57A (PUA)
⌚️
U+231A+(FE0F)
🏪
U+1F3EA (SMP)

U+2174 (BMP)
𥹢
U+25E62 (CJKB)
02-83-88
(EUC 8ff3f8)
(MSEUC f378)
109-88
(SJIS f798)

U+E57B (PUA)

U+E57B (PUA)
⌛️
U+231B+(FE0F)
🏫
U+1F3EB (SMP)

U+2175 (BMP)

U+7CB6 (URO)
02-83-89
(EUC 8ff3f9)
(MSEUC f379)
109-89
(SJIS f799)

U+E57C (PUA)

U+E57C (PUA)
💳
U+1F4B3 (SMP)
🏨
U+1F3E8 (SMP)

U+2176 (BMP)

U+7CB7 (URO)
02-83-90
(EUC 8ff3fa)
(MSEUC f37a)
109-90
(SJIS f79a)

U+E57D (PUA)

U+E57D (PUA)
💴
U+1F4B4 (SMP)
🚌
U+1F68C (SMP)

U+2177 (BMP)
粿
U+7CBF (URO)
02-83-91
(EUC 8ff3fb)
(MSEUC f37b)
109-91
(SJIS f79b)

U+E57E (PUA)

U+E57E (PUA)
📹
U+1F4F9 (SMP)
🚕
U+1F695 (SMP)

U+2178 (BMP)
𥻘
U+25ED8 (CJKB)
02-83-92
(EUC 8ff3fc)
(MSEUC f37c)
109-92
(SJIS f79c)

U+E57F (PUA)

U+E57F (PUA)
🔪
U+1F52A (SMP)

U+2179 (BMP)

U+7CC4 (URO)
02-83-93
(EUC 8ff3fd)
(MSEUC f37d)
109-93
(SJIS f79d)

U+E580 (PUA)

U+E580 (PUA)
📼
U+1F4FC (SMP)

U+2160 (BMP)
𥻂
U+25EC2 (CJKB)
02-83-94
(EUC 8ff3fe)
(MSEUC f37e)
109-94
(SJIS f79e)

U+E581 (PUA)

U+E581 (PUA)
🔩
U+1F529 (SMP)

U+2161 (BMP)

U+7CC8 (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ F in SoftBank's 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 3 here) is over 0x21 (!).

02-84-01
(EUC 8ff4a1)
(MSEUC f421)
110-01
(SJIS f79f)

U+E582 (PUA)

U+E582 (PUA)
💽
U+1F4BD (SMP)

U+2162 (BMP)

U+70BB (URO)

U+7CCD (URO)
02-84-02
(EUC 8ff4a2)
(MSEUC f422)
110-02
(SJIS f7a0)

U+E583 (PUA)

U+E583 (PUA)
🔦
U+1F526 (SMP)

U+2163 (BMP)

U+4EFC (URO)
𥻨
U+25EE8 (CJKB)
02-84-03
(EUC 8ff4a3)
(MSEUC f423)
110-03
(SJIS f7a1)

U+E584 (PUA)

U+E584 (PUA)
🔋
U+1F50B (SMP)
🚶
U+1F6B6 (SMP)

U+2164 (BMP)

U+50F4 (URO)

U+7CD7 (URO)
02-84-04
(EUC 8ff4a4)
(MSEUC f424)
110-04
(SJIS f7a2)

U+E585 (PUA)

U+E585 (PUA)
💵
U+1F4B5 (SMP)
🚢
U+1F6A2 (SMP)

U+2165 (BMP)

U+51EC (URO)
𥼣
U+25F23 (CJKB)
02-84-05
(EUC 8ff4a5)
(MSEUC f425)
110-05
(SJIS f7a3)

U+E586 (PUA)

U+E586 (PUA)
[PDC]
U+F0A3 (PUA)
🈁
U+1F201 (SMP)

U+2166 (BMP)

U+5307 (URO)

U+7CE6 (URO)
02-84-06
(EUC 8ff4a6)
(MSEUC f426)
110-06
(SJIS f7a4)

U+E587 (PUA)

U+E587 (PUA)
🔧
U+1F527 (SMP)
💟
U+1F49F (SMP)

U+2167 (BMP)

U+5324 (URO)

U+7CEB (URO)
02-84-07
(EUC 8ff4a7)
(MSEUC f427)
110-07
(SJIS f7a5)

U+E588 (PUA)

U+E588 (PUA)
📱
U+1F4F1 (SMP)
✴️
U+2734+(FE0F)

U+2168 (BMP)

U+FA0E (DD)
𥽜
U+25F5C (CJKB)
02-84-08
(EUC 8ff4a8)
(MSEUC f428)
110-08
(SJIS f7a6)

U+E589 (PUA)

U+E589 (PUA)
🔌
U+1F50C (SMP)
✳️
U+2733+(FE0F)

U+2169 (BMP)

U+548A (URO)

U+7CF5 (URO)
02-84-09
(EUC 8ff4a9)
(MSEUC f429)
110-09
(SJIS f7a7)

U+E58A (PUA)

U+E58A (PUA)
🔗
U+1F517 (SMP)
🔞
U+1F51E (SMP)

U+FF07 (FWF)

U+5759 (URO)

U+7D03 (URO)
02-84-10
(EUC 8ff4aa)
(MSEUC f42a)
110-10
(SJIS f7a8)

U+E58B (PUA)

U+E58B (PUA)
📰
U+1F4F0 (SMP)
🚭
U+1F6AD (SMP)

U+FF02 (FWF)

U+FA0F (DD)

U+7D09 (URO)
02-84-11
(EUC 8ff4ab)
(MSEUC f42b)
110-11
(SJIS f7a9)

U+E58C (PUA)

U+E58C (PUA)

U+2003 (BMP)
🔰
U+1F530 (SMP)

U+3231 (BMP)

U+FA10 (CI)

U+42C6 (CJKA)
02-84-12
(EUC 8ff4ac)
(MSEUC f42c)
110-12
(SJIS f7aa)

U+E58D (PUA)

U+E58D (PUA)

U+2002 (BMP)
♿️
U+267F+(FE0F)

U+2116 (BMP)

U+589E (URO)

U+7D12 (URO)
02-84-13
(EUC 8ff4ad)
(MSEUC f42d)
110-13
(SJIS f7ab)

U+E58E (PUA)

U+E58E (PUA)

U+2005 (BMP)
📶
U+1F4F6 (SMP)

U+2121 (BMP)

U+7D1E (URO)
02-84-14
(EUC 8ff4ae)
(MSEUC f42e)
110-14
(SJIS f7ac)

U+E58F (PUA)

U+E58F (PUA)
📁
U+1F4C1 (SMP)
♥️
U+2665+(FE0F)

U+70BB (URO)

U+5BEC (URO)
𥿠
U+25FE0 (CJKB)
02-84-15
(EUC 8ff4af)
(MSEUC f42f)
110-15
(SJIS f7ad)

U+E590 (PUA)

U+E590 (PUA)
📂
U+1F4C2 (SMP)
♦️
U+2666+(FE0F)

U+4EFC (URO)

U+5CF5 (URO)
𥿔
U+25FD4 (CJKB)
02-84-16
(EUC 8ff4b0)
(MSEUC f430)
110-16
(SJIS f7ae)

U+E591 (PUA)

U+E591 (PUA)
📨
U+1F4E8 (SMP)
♠️
U+2660+(FE0F)

U+50F4 (URO)

U+5D53 (URO)

U+7D3D (URO)
02-84-17
(EUC 8ff4b1)
(MSEUC f431)
110-17
(SJIS f7af)

U+E592 (PUA)

U+E592 (PUA)
📤
U+1F4E4 (SMP)
♣️
U+2663+(FE0F)

U+51EC (URO)

U+FA11 (DD)

U+7D3E (URO)
02-84-18
(EUC 8ff4b2)
(MSEUC f432)
110-18
(SJIS f7b0)

U+E593 (PUA)

U+E593 (PUA)
📥
U+1F4E5 (SMP)
#️⃣
U+0023+(FE0F)+20E3

U+5307 (URO)

U+5FB7 (URO)

U+7D40 (URO)
02-84-19
(EUC 8ff4b3)
(MSEUC f433)
110-19
(SJIS f7b1)

U+E594 (PUA)

U+E594 (PUA)

U+23F0 (BMP)

U+27BF (BMP)

U+5324 (URO)

U+6085 (URO)

U+7D47 (URO)
02-84-20
(EUC 8ff4b4)
(MSEUC f434)
110-20
(SJIS f7b2)

U+E595 (PUA)

U+E595 (PUA)
❤️
U+2764+(FE0F)
🆕
U+1F195 (SMP)

U+FA0E (DD)

U+6120 (URO)
𦀌
U+2600C (CJKB)
02-84-21
(EUC 8ff4b5)
(MSEUC f435)
110-21
(SJIS f7b3)

U+E596 (PUA)

U+E596 (PUA)
☎️
U+260E+(FE0F)
🆙
U+1F199 (SMP)

U+548A (URO)

U+654E (URO)
𥿻
U+25FFB (CJKB)
02-84-22
(EUC 8ff4b6)
(MSEUC f436)
110-22
(SJIS f7b4)

U+E597 (PUA)

U+E597 (PUA)
☕️
U+2615+(FE0F)
🆒
U+1F192 (SMP)

U+5759 (URO)

U+663B (URO)

U+42D6 (CJKA)
02-84-23
(EUC 8ff4b7)
(MSEUC f437)
110-23
(SJIS f7b5)

U+E598 (PUA)

U+E598 (PUA)
🌁
U+1F301 (SMP)
🈶
U+1F236 (SMP)

U+FA0F (DD)

U+6665 (URO)

U+7D59 (URO)
02-84-24
(EUC 8ff4b8)
(MSEUC f438)
110-24
(SJIS f7b6)

U+E599 (PUA)

U+E599 (PUA)
⛳️
U+26F3+(FE0F)
🈚️
U+1F21A+(FE0F)

U+FA10 (CI)

U+FA12 (CI)

U+7D5A (URO)

Note: Despite its name FLAG IN HOLE, U+26F3 actually unifies two symbols, see 01-88-24 for details.

02-84-25
(EUC 8ff4b9)
(MSEUC f439)
110-25
(SJIS f7b7)

U+E59A (PUA)

U+E59A (PUA)
🏀
U+1F3C0 (SMP)
🈷
U+1F237 (SMP)

U+589E (URO)

U+F929 (CI)

U+7D6A (URO)
02-84-26
(EUC 8ff4ba)
(MSEUC f43a)
110-26
(SJIS f7b8)

U+E59B (PUA)

U+E59B (PUA)
📟
U+1F4DF (SMP)
🈸
U+1F238 (SMP)

U+5BEC (URO)

U+6801 (URO)

U+7D70 (URO)
02-84-27
(EUC 8ff4bb)
(MSEUC f43b)
110-27
(SJIS f7b9)

U+E59C (PUA)

U+E59C (PUA)
🎨
U+1F3A8 (SMP)
🔴
U+1F534 (SMP)

U+5CF5 (URO)

U+FA13 (DD)

U+42DD (CJKA)
02-84-28
(EUC 8ff4bc)
(MSEUC f43c)
110-28
(SJIS f7ba)

U+E59D (PUA)

U+E59D (PUA)
🎭
U+1F3AD (SMP)
🔲
U+1F532 (SMP)

U+5D53 (URO)

U+FA14 (DD)
絿
U+7D7F (URO)
02-84-29
(EUC 8ff4bd)
(MSEUC f43d)
110-29
(SJIS f7bb)

U+E59E (PUA)

U+E59E (PUA)
🎪
U+1F3AA (SMP)
🔳
U+1F533 (SMP)

U+FA11 (DD)

U+6A6B (URO)
𦀗
U+26017 (CJKB)
02-84-30
(EUC 8ff4be)
(MSEUC f43e)
110-30
(SJIS f7bc)

U+E59F (PUA)

U+E59F (PUA)
🎀
U+1F380 (SMP)
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3

U+5FB7 (URO)

U+6AE2 (URO)

U+7D86 (URO)
02-84-31
(EUC 8ff4bf)
(MSEUC f43f)
110-31
(SJIS f7bd)

U+E5A0 (PUA)

U+E5A0 (PUA)
🎂
U+1F382 (SMP)
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3

U+6085 (URO)

U+6DF8 (URO)

U+7D88 (URO)
02-84-32
(EUC 8ff4c0)
(MSEUC f440)
110-32
(SJIS f7be)

U+E5A1 (PUA)

U+E5A1 (PUA)
♠️
U+2660+(FE0F)
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3

U+6120 (URO)

U+6DF2 (URO)

U+7D8C (URO)
02-84-33
(EUC 8ff4c1)
(MSEUC f441)
110-33
(SJIS f7bf)

U+E5A2 (PUA)

U+E5A2 (PUA)
♦️
U+2666+(FE0F)
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3

U+654E (URO)

U+7D97 (URO)
02-84-34
(EUC 8ff4c2)
(MSEUC f442)
110-34
(SJIS f7c0)

U+E5A3 (PUA)

U+E5A3 (PUA)
♣️
U+2663+(FE0F)
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3

U+663B (URO)

U+7028 (URO)
𦁠
U+26060 (CJKB)
02-84-35
(EUC 8ff4c3)
(MSEUC f443)
110-35
(SJIS f7c1)

U+E5A4 (PUA)

U+E5A4 (PUA)
👀
U+1F440 (SMP)
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3

U+6665 (URO)

U+7D9D (URO)
02-84-36
(EUC 8ff4c4)
(MSEUC f444)
110-36
(SJIS f7c2)

U+E5A5 (PUA)

U+E5A5 (PUA)
👂
U+1F442 (SMP)
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3

U+FA12 (CI)

U+FA15 (CI)

U+7DA7 (URO)
02-84-37
(EUC 8ff4c5)
(MSEUC f445)
110-37
(SJIS f7c3)

U+E5A6 (PUA)

U+E5A6 (PUA)
✌️
U+270C+(FE0F)
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3

U+F929 (CI)

U+FA16 (CI)

U+7DAA (URO)
02-84-38
(EUC 8ff4c6)
(MSEUC f446)
110-38
(SJIS f7c4)

U+E5A7 (PUA)

U+E5A7 (PUA)

U+270B (BMP)
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3

U+6801 (URO)

U+7501 (URO)

U+7DB6 (URO)
02-84-39
(EUC 8ff4c7)
(MSEUC f447)
110-39
(SJIS f7c5)

U+E5A8 (PUA)

U+E5A8 (PUA)
🌑
U+1F311 (SMP)
0️⃣
U+0030+(FE0F)+20E3

U+FA13 (DD)

U+7682 (URO)

U+7DB7 (URO)
02-84-40
(EUC 8ff4c8)
(MSEUC f448)
110-40
(SJIS f7c6)

U+E5A9 (PUA)

U+E5A9 (PUA)
🌔
U+1F314 (SMP)
🉐
U+1F250 (SMP)

U+FA14 (DD)

U+769E (URO)

U+7DC0 (URO)
02-84-41
(EUC 8ff4c9)
(MSEUC f449)
110-41
(SJIS f7c7)

U+E5AA (PUA)

U+E5AA (PUA)
🌓
U+1F313 (SMP)
🈹
U+1F239 (SMP)

U+6A6B (URO)

U+FA17 (CI)

U+7DD7 (URO)
02-84-42
(EUC 8ff4ca)
(MSEUC f44a)
110-42
(SJIS f7c8)

U+E5AB (PUA)

U+E5AB (PUA)
🆑
U+1F191 (SMP)
🈂
U+1F202 (SMP)

U+6AE2 (URO)

U+7DD9 (URO)
02-84-43
(EUC 8ff4cb)
(MSEUC f44b)
110-43
(SJIS f7c9)

U+E5AC (PUA)

U+E5AC (PUA)
0️⃣
U+0030+(FE0F)+20E3
🆔
U+1F194 (SMP)

U+6DF8 (URO)

U+7930 (URO)

U+7DE6 (URO)
02-84-44
(EUC 8ff4cc)
(MSEUC f44c)
110-44
(SJIS f7ca)

U+E5AD (PUA)

U+E5AD (PUA)
🆗
U+1F197 (SMP)
🈵
U+1F235 (SMP)

U+6DF2 (URO)

U+FA18 (CI)

U+7DF1 (URO)
02-84-45
(EUC 8ff4cd)
(MSEUC f44d)
110-45
(SJIS f7cb)

U+E5AE (PUA)

U+E5AE (PUA)
😵
U+1F635 (SMP)
🈳
U+1F233 (SMP)

U+7028 (URO)

U+FA19 (CI)

U+7DF9 (URO)
02-84-46
(EUC 8ff4ce)
(MSEUC f44e)
110-46
(SJIS f7cc)

U+E5AF (PUA)

U+E5AF (PUA)
💞
U+1F49E (SMP)
🈯️
U+1F22F+(FE0F)

U+FA15 (CI)

U+FA1A (CI)

U+4302 (CJKA)
02-84-47
(EUC 8ff4cf)
(MSEUC f44f)
110-47
(SJIS f7cd)

U+E5B0 (PUA)

U+E5B0 (PUA)
💥
U+1F4A5 (SMP)
🈺
U+1F23A (SMP)

U+FA16 (CI)

U+FA1B (CI)
𦃭
U+260ED (CJKB)
02-84-48
(EUC 8ff4d0)
(MSEUC f450)
110-48
(SJIS f7ce)

U+E5B1 (PUA)

U+E5B1 (PUA)
💦
U+1F4A6 (SMP)
👆
U+1F446 (SMP)

U+7501 (URO)

U+7AE7 (URO)

U+FA58 (CI)
02-84-49
(EUC 8ff4d1)
(MSEUC f451)
110-49
(SJIS f7cf)

U+E5B2 (PUA)

U+E5B2 (PUA)
[ezplus]
U+F0CF (PUA)
👇
U+1F447 (SMP)

U+7682 (URO)

U+FA1C (CI)

U+7E10 (URO)
02-84-50
(EUC 8ff4d2)
(MSEUC f452)
110-50
(SJIS f7d0)

U+E5B3 (PUA)

U+E5B3 (PUA)
🌏
U+1F30F (SMP)
👈
U+1F448 (SMP)

U+769E (URO)

U+7E17 (URO)
02-84-51
(EUC 8ff4d3)
(MSEUC f453)
110-51
(SJIS f7d1)

U+E5B4 (PUA)

U+E5B4 (PUA)
🍜
U+1F35C (SMP)
👉
U+1F449 (SMP)

U+FA17 (CI)

U+FA1D (CI)

U+7E1D (URO)
02-84-52
(EUC 8ff4d4)
(MSEUC f454)
110-52
(SJIS f7d2)

U+E5B5 (PUA)

U+E5B5 (PUA)
[オープンウェブ]
U+F0D2 (PUA)
⬆️
U+2B06+(FE0F)

U+7930 (URO)

U+7DA0 (URO)

U+7E20 (URO)
02-84-53
(EUC 8ff4d5)
(MSEUC f455)
110-53
(SJIS f7d3)

U+E5B6 (PUA)

U+E5B6 (PUA)
🔐
U+1F510 (SMP)
⬇️
U+2B07+(FE0F)

U+FA18 (CI)

U+7DD6 (URO)

U+7E27 (URO)
02-84-54
(EUC 8ff4d6)
(MSEUC f456)
110-54
(SJIS f7d4)

U+E5B7 (PUA)

U+E5B7 (PUA)
🔠
U+1F520 (SMP)
➡️
U+27A1+(FE0F)

U+FA19 (CI)

U+FA1E (CI)

U+7E2C (URO)
02-84-55
(EUC 8ff4d7)
(MSEUC f457)
110-55
(SJIS f7d5)

U+E5B8 (PUA)

U+E5B8 (PUA)
🔡
U+1F521 (SMP)
⬅️
U+2B05+(FE0F)

U+FA1A (CI)

U+8362 (URO)

U+7E45 (URO)
02-84-56
(EUC 8ff4d8)
(MSEUC f458)
110-56
(SJIS f7d6)

U+E5B9 (PUA)

U+E5B9 (PUA)
🔢
U+1F522 (SMP)
↗️
U+2197+(FE0F)

U+FA1B (CI)

U+FA1F (DD)

U+7E73 (URO)
02-84-57
(EUC 8ff4d9)
(MSEUC f459)
110-57
(SJIS f7d7)

U+E5BA (PUA)

U+E5BA (PUA)
🔣
U+1F523 (SMP)
↖️
U+2196+(FE0F)

U+7AE7 (URO)

U+85B0 (URO)

U+7E75 (URO)
02-84-58
(EUC 8ff4da)
(MSEUC f45a)
110-58
(SJIS f7d8)

U+E5BB (PUA)

U+E5BB (PUA)
🉑
U+1F251 (SMP)
↘️
U+2198+(FE0F)

U+FA1C (CI)

U+FA20 (CI)

U+7E7E (URO)
02-84-59
(EUC 8ff4db)
(MSEUC f45b)
110-59
(SJIS f7d9)

U+E5BC (PUA)

U+E5BC (PUA)
☑️
U+2611+(FE0F)
↙️
U+2199+(FE0F)

U+FA1D (CI)

U+FA21 (DD)

U+7E86 (URO)
02-84-60
(EUC 8ff4dc)
(MSEUC f45c)
110-60
(SJIS f7da)

U+E5BD (PUA)

U+E5BD (PUA)
✒️
U+2712+(FE0F)
▶️
U+25B6+(FE0F)

U+7DA0 (URO)

U+8807 (URO)

U+7E87 (URO)
02-84-61
(EUC 8ff4dd)
(MSEUC f45d)
110-61
(SJIS f7db)

U+E5BE (PUA)

U+E5BE (PUA)
🔘
U+1F518 (SMP)
◀️
U+25C0+(FE0F)

U+7DD6 (URO)

U+432B (CJKA)
02-84-62
(EUC 8ff4de)
(MSEUC f45e)
110-62
(SJIS f7dc)

U+E5BF (PUA)

U+E5BF (PUA)
🔎
U+1F50E (SMP)

U+23E9 (BMP)

U+FA1E (CI)

U+FA22 (CI)

U+7E91 (URO)
02-84-63
(EUC 8ff4df)
(MSEUC f45f)
110-63
(SJIS f7dd)

U+E5C0 (PUA)

U+E5C0 (PUA)
🔙
U+1F519 (SMP)

U+23EA (BMP)

U+8362 (URO)
譿
U+8B7F (URO)

U+7E98 (URO)
02-84-64
(EUC 8ff4e0)
(MSEUC f460)
110-64
(SJIS f7de)

U+E5C1 (PUA)

U+E5C1 (PUA)
🔖
U+1F516 (SMP)
🔯
U+1F52F (SMP)

U+FA1F (DD)

U+8CF4 (URO)

U+7E9A (URO)
02-84-65
(EUC 8ff4e1)
(MSEUC f461)
110-65
(SJIS f7df)

U+E5C2 (PUA)

U+E5C2 (PUA)
📲
U+1F4F2 (SMP)
♈️
U+2648+(FE0F)

U+85B0 (URO)

U+8D76 (URO)

U+4343 (CJKA)
02-84-66
(EUC 8ff4e2)
(MSEUC f462)
110-66
(SJIS f7e0)

U+E5C3 (PUA)

U+E5C3 (PUA)
🏡
U+1F3E1 (SMP)
♉️
U+2649+(FE0F)

U+FA20 (CI)

U+FA23 (DD)

U+7F3C (URO)
02-84-67
(EUC 8ff4e3)
(MSEUC f463)
110-67
(SJIS f7e1)

U+E5C4 (PUA)

U+E5C4 (PUA)
📫
U+1F4EB (SMP)
♊️
U+264A+(FE0F)

U+FA21 (DD)

U+FA24 (DD)

U+7F3B (URO)
02-84-68
(EUC 8ff4e4)
(MSEUC f464)
110-68
(SJIS f7e2)

U+E5C5 (PUA)

U+E5C5 (PUA)
📑
U+1F4D1 (SMP)
♋️
U+264B+(FE0F)

U+8807 (URO)

U+FA25 (CI)

U+7F3E (URO)
02-84-69
(EUC 8ff4e5)
(MSEUC f465)
110-69
(SJIS f7e3)

U+E5C6 (PUA)

U+E5C6 (PUA)
🔏
U+1F50F (SMP)
♌️
U+264C+(FE0F)

U+FA22 (CI)

U+90DE (URO)

U+7F43 (URO)
02-84-70
(EUC 8ff4e6)
(MSEUC f466)
110-70
(SJIS f7e4)

U+E5C7 (PUA)

U+E5C7 (PUA)
🔃
U+1F503 (SMP)
♍️
U+264D+(FE0F)
譿
U+8B7F (URO)

U+FA26 (CI)

U+7F44 (URO)
02-84-71
(EUC 8ff4e7)
(MSEUC f467)
110-71
(SJIS f7e5)

U+E5C8 (PUA)

U+E5C8 (PUA)
🆕
U+1F195 (SMP)
♎️
U+264E+(FE0F)

U+8CF4 (URO)

U+9115 (URO)

U+7F4F (URO)
02-84-72
(EUC 8ff4e8)
(MSEUC f468)
110-72
(SJIS f7e6)

U+E5C9 (PUA)

U+E5C9 (PUA)
👕
U+1F455 (SMP)
♏️
U+264F+(FE0F)

U+8D76 (URO)

U+FA27 (DD)

U+34C1 (CJKA)
02-84-73
(EUC 8ff4e9)
(MSEUC f469)
110-73
(SJIS f7e7)

U+E5CA (PUA)

U+E5CA (PUA)
👞
U+1F45E (SMP)
♐️
U+2650+(FE0F)

U+FA23 (DD)

U+FA28 (DD)
𦉰
U+26270 (CJKB)
02-84-74
(EUC 8ff4ea)
(MSEUC f46a)
110-74
(SJIS f7e8)

U+E5CB (PUA)

U+E5CB (PUA)
💻
U+1F4BB (SMP)
♑️
U+2651+(FE0F)

U+FA24 (DD)

U+9592 (URO)

U+7F52 (URO)
02-84-75
(EUC 8ff4eb)
(MSEUC f46b)
110-75
(SJIS f7e9)

U+E5CC (PUA)

U+E5CC (PUA)
📻
U+1F4FB (SMP)
♒️
U+2652+(FE0F)

U+FA25 (CI)

U+F9DC (CI)
𦊆
U+26286 (CJKB)
02-84-76
(EUC 8ff4ec)
(MSEUC f46c)
110-76
(SJIS f7ea)

U+E5CD (PUA)

U+E5CD (PUA)
🌹
U+1F339 (SMP)
♓️
U+2653+(FE0F)

U+90DE (URO)

U+FA29 (DD)

U+7F61 (URO)
02-84-77
(EUC 8ff4ed)
(MSEUC f46d)
110-77
(SJIS f7eb)

U+E5CE (PUA)

U+E5CE (PUA)
⛪️
U+26EA+(FE0F)

U+26CE (BMP)

U+FA26 (CI)

U+973B (URO)

U+7F63 (URO)
02-84-78
(EUC 8ff4ee)
(MSEUC f46e)
110-78
(SJIS f7ec)

U+E5CF (PUA)

U+E5CF (PUA)
🚇
U+1F687 (SMP)
🔝
U+1F51D (SMP)

U+9115 (URO)

U+974D (URO)

U+7F64 (URO)
02-84-79
(EUC 8ff4ef)
(MSEUC f46f)
110-79
(SJIS f7ed)

U+E5D0 (PUA)

U+E5D0 (PUA)
🗻
U+1F5FB (SMP)
🆗
U+1F197 (SMP)

U+FA27 (DD)

U+9751 (URO)

U+7F6D (URO)
02-84-80
(EUC 8ff4f0)
(MSEUC f470)
110-80
(SJIS f7ee)

U+E5D1 (PUA)

U+E5D1 (PUA)
🎵
U+1F3B5 (SMP)
©
U+00A9 (LAT1S)

U+FA28 (DD)

U+7F7D (URO)
02-84-81
(EUC 8ff4f1)
(MSEUC f471)
110-81
(SJIS f7ef)

U+E5D2 (PUA)

U+E5D2 (PUA)
👼
U+1F47C (SMP)
®
U+00AE (LAT1S)

U+9592 (URO)

U+FA2A (CI)

U+7F7E (URO)
02-84-82
(EUC 8ff4f2)
(MSEUC f472)
110-82
(SJIS f7f0)

U+E5D3 (PUA)

U+E5D3 (PUA)
🐯
U+1F42F (SMP)
📳
U+1F4F3 (SMP)

U+F9DC (CI)

U+FA2B (CI)
𦍌
U+2634C (CJKB)
02-84-83
(EUC 8ff4f3)
(MSEUC f473)
110-83
(SJIS f7f1)

U+E5D4 (PUA)

U+E5D4 (PUA)
🐻
U+1F43B (SMP)
📴
U+1F4F4 (SMP)

U+FA29 (DD)

U+FA2C (CI)

U+7F90 (URO)
02-84-84
(EUC 8ff4f4)
(MSEUC f474)
110-84
(SJIS f7f2)

U+E5D5 (PUA)

U+E5D5 (PUA)
🐭
U+1F42D (SMP)
⚠️
U+26A0+(FE0F)

U+973B (URO)

U+999E (URO)

U+517B (URO)
02-84-85
(EUC 8ff4f5)
(MSEUC f475)
110-85
(SJIS f7f3)

U+E5D6 (PUA)

U+E5D6 (PUA)
😉
U+1F609 (SMP)
💁
U+1F481 (SMP)

U+974D (URO)

U+9AD9 (URO)
𣴎
U+23D0E (CJKB)
02-84-86
(EUC 8ff4f6)
(MSEUC f476)
110-86
(SJIS f7f4)

U+E5D7 (PUA)

U+E5D7 (PUA)
😍
U+1F60D (SMP)
🄹
U+E254 (PUA)
→U+1F139 (SMP)

U+9751 (URO)

U+9B72 (URO)

U+7F96 (URO)

Note: SoftBank's 02-84-86 is named "J-PHONE SHOP".

02-84-87
(EUC 8ff4f7)
(MSEUC f477)
110-87
(SJIS f7f5)

U+E5D8 (PUA)

U+E5D8 (PUA)
😱
U+1F631 (SMP)
🪐
U+E255 (PUA)
→U+1FA90+(F87F)

U+FA2A (CI)

U+FA2D (CI)

U+7F9C (URO)

Note: SoftBank's 02-84-87 is named "SKY WEB", and depicts a body orbiting a planet. The displayed substitution is newer and somewhat similar, but something like this would be closer.

02-84-88
(EUC 8ff4f8)
(MSEUC f478)
110-88
(SJIS f7f6)

U+E5D9 (PUA)

U+E5D9 (PUA)
😓
U+1F613 (SMP)

U+E256 (PUA)

U+FA2B (CI)

U+9ED1 (URO)

U+7FAD (URO)

Note: SoftBank's 02-84-88 is named "SKY WALKER", and depicts a paper aeroplane. Interestingly, no current Unicode-defined emoji (as of Unicode 13) depicts one, although it's U+F1D8 (BMP PUA) or U+10F1D8 (SPUB) in Font Awesome. A possible higher-resolution colour presentation, from the GNOME icon set.

02-84-89
(EUC 8ff4f9)
(MSEUC f479)
110-89
(SJIS f7f7)

U+E5DA (PUA)

U+E5DA (PUA)
🐙
U+1F419 (SMP)
🎵‍🔊
U+E257 (PUA)
→U+1F3B5+200D+1F50A

U+FA2C (CI)
𦐂
U+26402 (CJKB)

Note: SoftBank's 02-84-89 is named "SKY MELODY", and depicts a musical note and waves.

02-84-90
(EUC 8ff4fa)
(MSEUC f47a)
110-90
(SJIS f7f8)

U+E5DB (PUA)

U+E5DB (PUA)
🚀
U+1F680 (SMP)
[J-
U+E258 (PUA)

U+999E (URO)

U+7FC3 (URO)
02-84-91
(EUC 8ff4fb)
(MSEUC f47b)
110-91
(SJIS f7f9)

U+E5DC (PUA)

U+E5DC (PUA)
👑
U+1F451 (SMP)
PHO
U+E259 (PUA)

U+9AD9 (URO)

U+7FCF (URO)
02-84-92
(EUC 8ff4fc)
(MSEUC f47c)
110-92
(SJIS f7fa)

U+E5DD (PUA)

U+E5DD (PUA)
💏
U+1F48F (SMP)
NE]
U+E25A (PUA)

U+9B72 (URO)

U+7FE3 (URO)
02-84-93
(EUC 8ff4fd)
(MSEUC f47d)
110-93
(SJIS f7fb)

U+E5DE (PUA)

U+E5DE (PUA)
🔨
U+1F528 (SMP)

U+FA2D (CI)

U+7FE5 (URO)
02-84-94
(EUC 8ff4fe)
(MSEUC f47e)
110-94
(SJIS f7fc)

U+E5DF (PUA)

U+E5DF (PUA)
🎆
U+1F386 (SMP)

U+9ED1 (URO)

U+7FEF (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-85-01
(EUC 8ff5a1)
(MSEUC f521)
111-01
(SJIS f840)

U+E5E0 (PUA)

U+E5E0 (PUA)

U+E3AC (PUA)

U+E3AC (PUA)

U+7FF2 (URO)
02-85-02
(EUC 8ff5a2)
(MSEUC f522)
111-02
(SJIS f841)

U+E5E1 (PUA)

U+E5E1 (PUA)

U+E3AD (PUA)

U+E3AD (PUA)

U+8002 (URO)
02-85-03
(EUC 8ff5a3)
(MSEUC f523)
111-03
(SJIS f842)

U+E5E2 (PUA)

U+E5E2 (PUA)

U+E3AE (PUA)

U+E3AE (PUA)

U+800A (URO)
02-85-04
(EUC 8ff5a4)
(MSEUC f524)
111-04
(SJIS f843)

U+E5E3 (PUA)

U+E5E3 (PUA)

U+E3AF (PUA)

U+E3AF (PUA)

U+8008 (URO)
02-85-05
(EUC 8ff5a5)
(MSEUC f525)
111-05
(SJIS f844)

U+E5E4 (PUA)

U+E5E4 (PUA)

U+E3B0 (PUA)

U+E3B0 (PUA)

U+800E (URO)
02-85-06
(EUC 8ff5a6)
(MSEUC f526)
111-06
(SJIS f845)

U+E5E5 (PUA)

U+E5E5 (PUA)

U+E3B1 (PUA)

U+E3B1 (PUA)

U+8011 (URO)
02-85-07
(EUC 8ff5a7)
(MSEUC f527)
111-07
(SJIS f846)

U+E5E6 (PUA)

U+E5E6 (PUA)

U+E3B2 (PUA)

U+E3B2 (PUA)

U+8016 (URO)
02-85-08
(EUC 8ff5a8)
(MSEUC f528)
111-08
(SJIS f847)

U+E5E7 (PUA)

U+E5E7 (PUA)

U+E3B3 (PUA)

U+E3B3 (PUA)

U+8024 (URO)
02-85-09
(EUC 8ff5a9)
(MSEUC f529)
111-09
(SJIS f848)

U+E5E8 (PUA)

U+E5E8 (PUA)

U+E3B4 (PUA)

U+E3B4 (PUA)

U+802C (URO)
02-85-10
(EUC 8ff5aa)
(MSEUC f52a)
111-10
(SJIS f849)

U+E5E9 (PUA)

U+E5E9 (PUA)

U+E3B5 (PUA)

U+E3B5 (PUA)

U+8030 (URO)
02-85-11
(EUC 8ff5ab)
(MSEUC f52b)
111-11
(SJIS f84a)

U+E5EA (PUA)

U+E5EA (PUA)

U+E3B6 (PUA)

U+E3B6 (PUA)

U+8043 (URO)
02-85-12
(EUC 8ff5ac)
(MSEUC f52c)
111-12
(SJIS f84b)

U+E5EB (PUA)

U+E5EB (PUA)

U+E3B7 (PUA)

U+E3B7 (PUA)

U+8066 (URO)
02-85-13
(EUC 8ff5ad)
(MSEUC f52d)
111-13
(SJIS f84c)

U+E5EC (PUA)

U+E5EC (PUA)

U+E3B8 (PUA)

U+E3B8 (PUA)

U+8071 (URO)
02-85-14
(EUC 8ff5ae)
(MSEUC f52e)
111-14
(SJIS f84d)

U+E5ED (PUA)

U+E5ED (PUA)

U+E3B9 (PUA)

U+E3B9 (PUA)

U+8075 (URO)
02-85-15
(EUC 8ff5af)
(MSEUC f52f)
111-15
(SJIS f84e)

U+E5EE (PUA)

U+E5EE (PUA)

U+E3BA (PUA)

U+E3BA (PUA)

U+807B (URO)
02-85-16
(EUC 8ff5b0)
(MSEUC f530)
111-16
(SJIS f84f)

U+E5EF (PUA)

U+E5EF (PUA)

U+E3BB (PUA)

U+E3BB (PUA)

U+8099 (URO)
02-85-17
(EUC 8ff5b1)
(MSEUC f531)
111-17
(SJIS f850)

U+E5F0 (PUA)

U+E5F0 (PUA)

U+E3BC (PUA)

U+E3BC (PUA)

U+809C (URO)
02-85-18
(EUC 8ff5b2)
(MSEUC f532)
111-18
(SJIS f851)

U+E5F1 (PUA)

U+E5F1 (PUA)

U+E3BD (PUA)

U+E3BD (PUA)

U+80A4 (URO)
02-85-19
(EUC 8ff5b3)
(MSEUC f533)
111-19
(SJIS f852)

U+E5F2 (PUA)

U+E5F2 (PUA)

U+E3BE (PUA)

U+E3BE (PUA)

U+80A7 (URO)
02-85-20
(EUC 8ff5b4)
(MSEUC f534)
111-20
(SJIS f853)

U+E5F3 (PUA)

U+E5F3 (PUA)

U+E3BF (PUA)

U+E3BF (PUA)

U+80B8 (URO)
02-85-21
(EUC 8ff5b5)
(MSEUC f535)
111-21
(SJIS f854)

U+E5F4 (PUA)

U+E5F4 (PUA)

U+E3C0 (PUA)

U+E3C0 (PUA)
𦙾
U+2667E (CJKB)
02-85-22
(EUC 8ff5b6)
(MSEUC f536)
111-22
(SJIS f855)

U+E5F5 (PUA)

U+E5F5 (PUA)

U+E3C1 (PUA)

U+E3C1 (PUA)

U+80C5 (URO)
02-85-23
(EUC 8ff5b7)
(MSEUC f537)
111-23
(SJIS f856)

U+E5F6 (PUA)

U+E5F6 (PUA)

U+E3C2 (PUA)

U+E3C2 (PUA)

U+80D5 (URO)
02-85-24
(EUC 8ff5b8)
(MSEUC f538)
111-24
(SJIS f857)

U+E5F7 (PUA)

U+E5F7 (PUA)

U+E3C3 (PUA)

U+E3C3 (PUA)

U+80D8 (URO)
02-85-25
(EUC 8ff5b9)
(MSEUC f539)
111-25
(SJIS f858)

U+E5F8 (PUA)

U+E5F8 (PUA)

U+E3C4 (PUA)

U+E3C4 (PUA)

U+80E6 (URO)
02-85-26
(EUC 8ff5ba)
(MSEUC f53a)
111-26
(SJIS f859)

U+E5F9 (PUA)

U+E5F9 (PUA)

U+E3C5 (PUA)

U+E3C5 (PUA)
𦚰
U+266B0 (CJKB)
02-85-27
(EUC 8ff5bb)
(MSEUC f53b)
111-27
(SJIS f85a)

U+E5FA (PUA)

U+E5FA (PUA)

U+E3C6 (PUA)

U+E3C6 (PUA)

U+810D (URO)
02-85-28
(EUC 8ff5bc)
(MSEUC f53c)
111-28
(SJIS f85b)

U+E5FB (PUA)

U+E5FB (PUA)

U+E3C7 (PUA)

U+E3C7 (PUA)

U+80F5 (URO)
02-85-29
(EUC 8ff5bd)
(MSEUC f53d)
111-29
(SJIS f85c)

U+E5FC (PUA)

U+E5FC (PUA)

U+E3C8 (PUA)

U+E3C8 (PUA)

U+80FB (URO)
02-85-30
(EUC 8ff5be)
(MSEUC f53e)
111-30
(SJIS f85d)

U+E5FD (PUA)

U+E5FD (PUA)

U+E3C9 (PUA)

U+E3C9 (PUA)

U+43EE (CJKA)
02-85-31
(EUC 8ff5bf)
(MSEUC f53f)
111-31
(SJIS f85e)

U+E5FE (PUA)

U+E5FE (PUA)

U+E3CA (PUA)

U+E3CA (PUA)

U+8135 (URO)
02-85-32
(EUC 8ff5c0)
(MSEUC f540)
111-32
(SJIS f85f)

U+E5FF (PUA)

U+E5FF (PUA)

U+E3CB (PUA)

U+E3CB (PUA)

U+8116 (URO)
02-85-33
(EUC 8ff5c1)
(MSEUC f541)
111-33
(SJIS f860)

U+E600 (PUA)

U+E600 (PUA)

U+E3CC (PUA)

U+E3CC (PUA)

U+811E (URO)
02-85-34
(EUC 8ff5c2)
(MSEUC f542)
111-34
(SJIS f861)

U+E601 (PUA)

U+E601 (PUA)

U+E3CD (PUA)

U+E3CD (PUA)

U+43F0 (CJKA)
02-85-35
(EUC 8ff5c3)
(MSEUC f543)
111-35
(SJIS f862)

U+E602 (PUA)

U+E602 (PUA)

U+E3CE (PUA)

U+E3CE (PUA)

U+8124 (URO)
02-85-36
(EUC 8ff5c4)
(MSEUC f544)
111-36
(SJIS f863)

U+E603 (PUA)

U+E603 (PUA)

U+E3CF (PUA)

U+E3CF (PUA)

U+8127 (URO)
02-85-37
(EUC 8ff5c5)
(MSEUC f545)
111-37
(SJIS f864)

U+E604 (PUA)

U+E604 (PUA)

U+E3D0 (PUA)

U+E3D0 (PUA)

U+812C (URO)
02-85-38
(EUC 8ff5c6)
(MSEUC f546)
111-38
(SJIS f865)

U+E605 (PUA)

U+E605 (PUA)

U+E3D1 (PUA)

U+E3D1 (PUA)
𦜝
U+2671D (CJKB)
02-85-39
(EUC 8ff5c7)
(MSEUC f547)
111-39
(SJIS f866)

U+E606 (PUA)

U+E606 (PUA)

U+E3D2 (PUA)

U+E3D2 (PUA)

U+813D (URO)
02-85-40
(EUC 8ff5c8)
(MSEUC f548)
111-40
(SJIS f867)

U+E607 (PUA)

U+E607 (PUA)

U+E3D3 (PUA)

U+E3D3 (PUA)

U+4408 (CJKA)
02-85-41
(EUC 8ff5c9)
(MSEUC f549)
111-41
(SJIS f868)

U+E608 (PUA)

U+E608 (PUA)

U+E3D4 (PUA)

U+E3D4 (PUA)

U+8169 (URO)
02-85-42
(EUC 8ff5ca)
(MSEUC f54a)
111-42
(SJIS f869)

U+E609 (PUA)

U+E609 (PUA)

U+E3D5 (PUA)

U+E3D5 (PUA)

U+4417 (CJKA)
02-85-43
(EUC 8ff5cb)
(MSEUC f54b)
111-43
(SJIS f86a)

U+E60A (PUA)

U+E60A (PUA)

U+E3D6 (PUA)

U+E3D6 (PUA)

U+8181 (URO)
02-85-44
(EUC 8ff5cc)
(MSEUC f54c)
111-44
(SJIS f86b)

U+E60B (PUA)

U+E60B (PUA)

U+E3D7 (PUA)

U+E3D7 (PUA)

U+441C (CJKA)
02-85-45
(EUC 8ff5cd)
(MSEUC f54d)
111-45
(SJIS f86c)

U+E60C (PUA)

U+E60C (PUA)

U+E3D8 (PUA)

U+E3D8 (PUA)

U+8184 (URO)
02-85-46
(EUC 8ff5ce)
(MSEUC f54e)
111-46
(SJIS f86d)

U+E60D (PUA)

U+E60D (PUA)

U+E3D9 (PUA)

U+E3D9 (PUA)

U+8185 (URO)
02-85-47
(EUC 8ff5cf)
(MSEUC f54f)
111-47
(SJIS f86e)

U+E60E (PUA)

U+E60E (PUA)

U+E3DA (PUA)

U+E3DA (PUA)

U+4422 (CJKA)
02-85-48
(EUC 8ff5d0)
(MSEUC f550)
111-48
(SJIS f86f)

U+E60F (PUA)

U+E60F (PUA)

U+E3DB (PUA)

U+E3DB (PUA)

U+8198 (URO)
02-85-49
(EUC 8ff5d1)
(MSEUC f551)
111-49
(SJIS f870)

U+E610 (PUA)

U+E610 (PUA)

U+E3DC (PUA)

U+E3DC (PUA)

U+81B2 (URO)
02-85-50
(EUC 8ff5d2)
(MSEUC f552)
111-50
(SJIS f871)

U+E611 (PUA)

U+E611 (PUA)

U+E3DD (PUA)

U+E3DD (PUA)

U+81C1 (URO)
02-85-51
(EUC 8ff5d3)
(MSEUC f553)
111-51
(SJIS f872)

U+E612 (PUA)

U+E612 (PUA)

U+E3DE (PUA)

U+E3DE (PUA)

U+81C3 (URO)
02-85-52
(EUC 8ff5d4)
(MSEUC f554)
111-52
(SJIS f873)

U+E613 (PUA)

U+E613 (PUA)

U+E3DF (PUA)

U+E3DF (PUA)

U+81D6 (URO)
02-85-53
(EUC 8ff5d5)
(MSEUC f555)
111-53
(SJIS f874)

U+E614 (PUA)

U+E614 (PUA)

U+E3E0 (PUA)

U+E3E0 (PUA)

U+81DB (URO)
02-85-54
(EUC 8ff5d6)
(MSEUC f556)
111-54
(SJIS f875)

U+E615 (PUA)

U+E615 (PUA)

U+E3E1 (PUA)

U+E3E1 (PUA)
𦣝
U+268DD (CJKB)
02-85-55
(EUC 8ff5d7)
(MSEUC f557)
111-55
(SJIS f876)

U+E616 (PUA)

U+E616 (PUA)

U+E3E2 (PUA)

U+E3E2 (PUA)

U+81E4 (URO)
02-85-56
(EUC 8ff5d8)
(MSEUC f558)
111-56
(SJIS f877)

U+E617 (PUA)

U+E617 (PUA)

U+E3E3 (PUA)

U+E3E3 (PUA)
𦣪
U+268EA (CJKB)
02-85-57
(EUC 8ff5d9)
(MSEUC f559)
111-57
(SJIS f878)

U+E618 (PUA)

U+E618 (PUA)

U+E3E4 (PUA)

U+E3E4 (PUA)

U+81EC (URO)
02-85-58
(EUC 8ff5da)
(MSEUC f55a)
111-58
(SJIS f879)

U+E619 (PUA)

U+E619 (PUA)

U+E3E5 (PUA)

U+E3E5 (PUA)
𦥑
U+26951 (CJKB)
02-85-59
(EUC 8ff5db)
(MSEUC f55b)
111-59
(SJIS f87a)

U+E61A (PUA)

U+E61A (PUA)

U+E3E6 (PUA)

U+E3E6 (PUA)

U+81FD (URO)
02-85-60
(EUC 8ff5dc)
(MSEUC f55c)
111-60
(SJIS f87b)

U+E61B (PUA)

U+E61B (PUA)

U+E3E7 (PUA)

U+E3E7 (PUA)

U+81FF (URO)
02-85-61
(EUC 8ff5dd)
(MSEUC f55d)
111-61
(SJIS f87c)

U+E61C (PUA)

U+E61C (PUA)

U+E3E8 (PUA)

U+E3E8 (PUA)
𦥯
U+2696F (CJKB)
02-85-62
(EUC 8ff5de)
(MSEUC f55e)
111-62
(SJIS f87d)

U+E61D (PUA)

U+E61D (PUA)

U+E3E9 (PUA)

U+E3E9 (PUA)

U+8204 (URO)
02-85-63
(EUC 8ff5df)
(MSEUC f55f)
111-63
(SJIS f87e)

U+E61E (PUA)

U+E61E (PUA)

U+E3EA (PUA)

U+E3EA (PUA)
𦧝
U+269DD (CJKB)
02-85-64
(EUC 8ff5e0)
(MSEUC f560)
111-64
(SJIS f880)

U+E61F (PUA)

U+E61F (PUA)

U+E3EB (PUA)

U+E3EB (PUA)

U+8219 (URO)
02-85-65
(EUC 8ff5e1)
(MSEUC f561)
111-65
(SJIS f881)

U+E620 (PUA)

U+E620 (PUA)

U+E3EC (PUA)

U+E3EC (PUA)

U+8221 (URO)
02-85-66
(EUC 8ff5e2)
(MSEUC f562)
111-66
(SJIS f882)

U+E621 (PUA)

U+E621 (PUA)

U+E3ED (PUA)

U+E3ED (PUA)

U+8222 (URO)
02-85-67
(EUC 8ff5e3)
(MSEUC f563)
111-67
(SJIS f883)

U+E622 (PUA)

U+E622 (PUA)

U+E3EE (PUA)

U+E3EE (PUA)
𦨞
U+26A1E (CJKB)
02-85-68
(EUC 8ff5e4)
(MSEUC f564)
111-68
(SJIS f884)

U+E623 (PUA)

U+E623 (PUA)

U+E3EF (PUA)

U+E3EF (PUA)

U+8232 (URO)
02-85-69
(EUC 8ff5e5)
(MSEUC f565)
111-69
(SJIS f885)

U+E624 (PUA)

U+E624 (PUA)

U+E3F0 (PUA)

U+E3F0 (PUA)

U+8234 (URO)
02-85-70
(EUC 8ff5e6)
(MSEUC f566)
111-70
(SJIS f886)

U+E625 (PUA)

U+E625 (PUA)

U+E3F1 (PUA)

U+E3F1 (PUA)

U+823C (URO)
02-85-71
(EUC 8ff5e7)
(MSEUC f567)
111-71
(SJIS f887)

U+E626 (PUA)

U+E626 (PUA)

U+E3F2 (PUA)

U+E3F2 (PUA)

U+8246 (URO)
02-85-72
(EUC 8ff5e8)
(MSEUC f568)
111-72
(SJIS f888)

U+E627 (PUA)

U+E627 (PUA)

U+E3F3 (PUA)

U+E3F3 (PUA)

U+8249 (URO)
02-85-73
(EUC 8ff5e9)
(MSEUC f569)
111-73
(SJIS f889)

U+E628 (PUA)

U+E628 (PUA)

U+E3F4 (PUA)

U+E3F4 (PUA)

U+8245 (URO)
02-85-74
(EUC 8ff5ea)
(MSEUC f56a)
111-74
(SJIS f88a)

U+E629 (PUA)

U+E629 (PUA)

U+E3F5 (PUA)

U+E3F5 (PUA)
𦩘
U+26A58 (CJKB)
02-85-75
(EUC 8ff5eb)
(MSEUC f56b)
111-75
(SJIS f88b)

U+E62A (PUA)

U+E62A (PUA)

U+E3F6 (PUA)

U+E3F6 (PUA)

U+824B (URO)
02-85-76
(EUC 8ff5ec)
(MSEUC f56c)
111-76
(SJIS f88c)

U+E62B (PUA)

U+E62B (PUA)

U+E3F7 (PUA)

U+E3F7 (PUA)

U+4476 (CJKA)
02-85-77
(EUC 8ff5ed)
(MSEUC f56d)
111-77
(SJIS f88d)

U+E62C (PUA)

U+E62C (PUA)

U+E3F8 (PUA)

U+E3F8 (PUA)

U+824F (URO)
02-85-78
(EUC 8ff5ee)
(MSEUC f56e)
111-78
(SJIS f88e)

U+E62D (PUA)

U+E62D (PUA)

U+E3F9 (PUA)

U+E3F9 (PUA)

U+447A (CJKA)
02-85-79
(EUC 8ff5ef)
(MSEUC f56f)
111-79
(SJIS f88f)

U+E62E (PUA)

U+E62E (PUA)

U+E3FA (PUA)

U+E3FA (PUA)

U+8257 (URO)
02-85-80
(EUC 8ff5f0)
(MSEUC f570)
111-80
(SJIS f890)

U+E62F (PUA)

U+E62F (PUA)

U+E3FB (PUA)

U+E3FB (PUA)
𦪌
U+26A8C (CJKB)
02-85-81
(EUC 8ff5f1)
(MSEUC f571)
111-81
(SJIS f891)

U+E630 (PUA)

U+E630 (PUA)

U+E3FC (PUA)

U+E3FC (PUA)

U+825C (URO)
02-85-82
(EUC 8ff5f2)
(MSEUC f572)
111-82
(SJIS f892)

U+E631 (PUA)

U+E631 (PUA)

U+E3FD (PUA)

U+E3FD (PUA)

U+8263 (URO)
02-85-83
(EUC 8ff5f3)
(MSEUC f573)
111-83
(SJIS f893)

U+E632 (PUA)

U+E632 (PUA)

U+E3FE (PUA)

U+E3FE (PUA)
𦪷
U+26AB7 (CJKB)
02-85-84
(EUC 8ff5f4)
(MSEUC f574)
111-84
(SJIS f894)

U+E633 (PUA)

U+E633 (PUA)

U+E3FF (PUA)

U+E3FF (PUA)

U+FA5D (CI)
02-85-85
(EUC 8ff5f5)
(MSEUC f575)
111-85
(SJIS f895)

U+E634 (PUA)

U+E634 (PUA)

U+E400 (PUA)

U+E400 (PUA)

U+FA5E (CI)
02-85-86
(EUC 8ff5f6)
(MSEUC f576)
111-86
(SJIS f896)

U+E635 (PUA)

U+E635 (PUA)

U+E401 (PUA)

U+E401 (PUA)

U+8279 (URO)
02-85-87
(EUC 8ff5f7)
(MSEUC f577)
111-87
(SJIS f897)

U+E636 (PUA)

U+E636 (PUA)

U+E402 (PUA)

U+E402 (PUA)

U+4491 (CJKA)
02-85-88
(EUC 8ff5f8)
(MSEUC f578)
111-88
(SJIS f898)

U+E637 (PUA)

U+E637 (PUA)

U+E403 (PUA)

U+E403 (PUA)

U+827D (URO)
02-85-89
(EUC 8ff5f9)
(MSEUC f579)
111-89
(SJIS f899)

U+E638 (PUA)

U+E638 (PUA)

U+E404 (PUA)

U+E404 (PUA)

U+827F (URO)
02-85-90
(EUC 8ff5fa)
(MSEUC f57a)
111-90
(SJIS f89a)

U+E639 (PUA)

U+E639 (PUA)

U+E405 (PUA)

U+E405 (PUA)

U+8283 (URO)
02-85-91
(EUC 8ff5fb)
(MSEUC f57b)
111-91
(SJIS f89b)

U+E63A (PUA)

U+E63A (PUA)

U+E406 (PUA)

U+E406 (PUA)

U+828A (URO)
02-85-92
(EUC 8ff5fc)
(MSEUC f57c)
111-92
(SJIS f89c)

U+E63B (PUA)

U+E63B (PUA)

U+E407 (PUA)

U+E407 (PUA)

U+8293 (URO)
02-85-93
(EUC 8ff5fd)
(MSEUC f57d)
111-93
(SJIS f89d)

U+E63C (PUA)

U+E63C (PUA)

U+E408 (PUA)

U+E408 (PUA)

U+82A7 (URO)
02-85-94
(EUC 8ff5fe)
(MSEUC f57e)
111-94
(SJIS f89e)

U+E63D (PUA)

U+E63D (PUA)

U+E409 (PUA)

U+E409 (PUA)

U+82A8 (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: This DoCoMo row is coded at 9-9121 through 9-917E by TRON.

02-86-01
(EUC 8ff6a1)
(MSEUC f621)
112-01
(SJIS f89f)

U+E63E (PUA)

U+E63E (PUA)
☀️
U+2600+(FE0F)

U+E40A (PUA)

U+E40A (PUA)

U+82B2 (URO)
02-86-02
(EUC 8ff6a2)
(MSEUC f622)
112-02
(SJIS f8a0)

U+E63F (PUA)

U+E63F (PUA)
☁️
U+2601+(FE0F)

U+E40B (PUA)

U+E40B (PUA)

U+82B4 (URO)
02-86-03
(EUC 8ff6a3)
(MSEUC f623)
112-03
(SJIS f8a1)

U+E640 (PUA)

U+E640 (PUA)
☔️
U+2614+(FE0F)

U+E40C (PUA)

U+E40C (PUA)

U+82BA (URO)
02-86-04
(EUC 8ff6a4)
(MSEUC f624)
112-04
(SJIS f8a2)

U+E641 (PUA)

U+E641 (PUA)
⛄️
U+26C4+(FE0F)

U+E40D (PUA)

U+E40D (PUA)

U+82BC (URO)
02-86-05
(EUC 8ff6a5)
(MSEUC f625)
112-05
(SJIS f8a3)

U+E642 (PUA)

U+E642 (PUA)
⚡️
U+26A1+(FE0F)

U+E40E (PUA)

U+E40E (PUA)

U+82E2 (URO)
02-86-06
(EUC 8ff6a6)
(MSEUC f626)
112-06
(SJIS f8a4)

U+E643 (PUA)

U+E643 (PUA)
🌀
U+1F300 (SMP)

U+E40F (PUA)

U+E40F (PUA)

U+82E8 (URO)
02-86-07
(EUC 8ff6a7)
(MSEUC f627)
112-07
(SJIS f8a5)

U+E644 (PUA)

U+E644 (PUA)
🌁
U+1F301 (SMP)

U+E410 (PUA)

U+E410 (PUA)

U+82F7 (URO)
02-86-08
(EUC 8ff6a8)
(MSEUC f628)
112-08
(SJIS f8a6)

U+E645 (PUA)

U+E645 (PUA)
🌂
U+1F302 (SMP)

U+E411 (PUA)

U+E411 (PUA)

U+8307 (URO)
02-86-09
(EUC 8ff6a9)
(MSEUC f629)
112-09
(SJIS f8a7)

U+E646 (PUA)

U+E646 (PUA)
♈️
U+2648+(FE0F)

U+E412 (PUA)

U+E412 (PUA)

U+8308 (URO)
02-86-10
(EUC 8ff6aa)
(MSEUC f62a)
112-10
(SJIS f8a8)

U+E647 (PUA)

U+E647 (PUA)
♉️
U+2649+(FE0F)

U+E413 (PUA)

U+E413 (PUA)

U+830C (URO)
02-86-11
(EUC 8ff6ab)
(MSEUC f62b)
112-11
(SJIS f8a9)

U+E648 (PUA)

U+E648 (PUA)
♊️
U+264A+(FE0F)

U+E414 (PUA)

U+E414 (PUA)

U+8354 (URO)
02-86-12
(EUC 8ff6ac)
(MSEUC f62c)
112-12
(SJIS f8aa)

U+E649 (PUA)

U+E649 (PUA)
♋️
U+264B+(FE0F)

U+E415 (PUA)

U+E415 (PUA)

U+831B (URO)
02-86-13
(EUC 8ff6ad)
(MSEUC f62d)
112-13
(SJIS f8ab)

U+E64A (PUA)

U+E64A (PUA)
♌️
U+264C+(FE0F)

U+E416 (PUA)

U+E416 (PUA)

U+831D (URO)
02-86-14
(EUC 8ff6ae)
(MSEUC f62e)
112-14
(SJIS f8ac)

U+E64B (PUA)

U+E64B (PUA)
♍️
U+264D+(FE0F)

U+E417 (PUA)

U+E417 (PUA)

U+8330 (URO)
02-86-15
(EUC 8ff6af)
(MSEUC f62f)
112-15
(SJIS f8ad)

U+E64C (PUA)

U+E64C (PUA)
♎️
U+264E+(FE0F)

U+E418 (PUA)

U+E418 (PUA)

U+833C (URO)
02-86-16
(EUC 8ff6b0)
(MSEUC f630)
112-16
(SJIS f8ae)

U+E64D (PUA)

U+E64D (PUA)
♏️
U+264F+(FE0F)

U+E419 (PUA)

U+E419 (PUA)

U+8344 (URO)
02-86-17
(EUC 8ff6b1)
(MSEUC f631)
112-17
(SJIS f8af)

U+E64E (PUA)

U+E64E (PUA)
♐️
U+2650+(FE0F)

U+E41A (PUA)

U+E41A (PUA)

U+8357 (URO)
02-86-18
(EUC 8ff6b2)
(MSEUC f632)
112-18
(SJIS f8b0)

U+E64F (PUA)

U+E64F (PUA)
♑️
U+2651+(FE0F)

U+E41B (PUA)

U+E41B (PUA)

U+44BE (CJKA)
02-86-19
(EUC 8ff6b3)
(MSEUC f633)
112-19
(SJIS f8b1)

U+E650 (PUA)

U+E650 (PUA)
♒️
U+2652+(FE0F)

U+E41C (PUA)

U+E41C (PUA)

U+837F (URO)
02-86-20
(EUC 8ff6b4)
(MSEUC f634)
112-20
(SJIS f8b2)

U+E651 (PUA)

U+E651 (PUA)
♓️
U+2653+(FE0F)

U+E41D (PUA)

U+E41D (PUA)

U+44D4 (CJKA)
02-86-21
(EUC 8ff6b5)
(MSEUC f635)
112-21
(SJIS f8b3)

U+E652 (PUA)

U+E652 (PUA)
🎽
U+1F3BD (SMP)

U+E41E (PUA)

U+E41E (PUA)

U+44B3 (CJKA)
02-86-22
(EUC 8ff6b6)
(MSEUC f636)
112-22
(SJIS f8b4)

U+E653 (PUA)

U+E653 (PUA)
⚾️
U+26BE+(FE0F)

U+E41F (PUA)

U+E41F (PUA)

U+838D (URO)
02-86-23
(EUC 8ff6b7)
(MSEUC f637)
112-23
(SJIS f8b5)

U+E654 (PUA)

U+E654 (PUA)
⛳️
U+26F3+(FE0F)

U+E420 (PUA)

U+E420 (PUA)

U+8394 (URO)

Note: Despite its name FLAG IN HOLE, U+26F3 actually unifies two symbols, see 01-88-24 for details.

02-86-24
(EUC 8ff6b8)
(MSEUC f638)
112-24
(SJIS f8b6)

U+E655 (PUA)

U+E655 (PUA)
🎾
U+1F3BE (SMP)

U+E421 (PUA)

U+E421 (PUA)

U+8395 (URO)
02-86-25
(EUC 8ff6b9)
(MSEUC f639)
112-25
(SJIS f8b7)

U+E656 (PUA)

U+E656 (PUA)
⚽️
U+26BD+(FE0F)

U+E422 (PUA)

U+E422 (PUA)

U+839B (URO)
02-86-26
(EUC 8ff6ba)
(MSEUC f63a)
112-26
(SJIS f8b8)

U+E657 (PUA)

U+E657 (PUA)
🎿
U+1F3BF (SMP)

U+E423 (PUA)

U+E423 (PUA)

U+839D (URO)
02-86-27
(EUC 8ff6bb)
(MSEUC f63b)
112-27
(SJIS f8b9)

U+E658 (PUA)

U+E658 (PUA)
🏀
U+1F3C0 (SMP)

U+E424 (PUA)

U+E424 (PUA)

U+83C9 (URO)
02-86-28
(EUC 8ff6bc)
(MSEUC f63c)
112-28
(SJIS f8ba)

U+E659 (PUA)

U+E659 (PUA)
🏁
U+1F3C1 (SMP)

U+E425 (PUA)

U+E425 (PUA)

U+83D0 (URO)
02-86-29
(EUC 8ff6bd)
(MSEUC f63d)
112-29
(SJIS f8bb)

U+E65A (PUA)

U+E65A (PUA)
📟
U+1F4DF (SMP)

U+E426 (PUA)

U+E426 (PUA)

U+83D4 (URO)
02-86-30
(EUC 8ff6be)
(MSEUC f63e)
112-30
(SJIS f8bc)

U+E65B (PUA)

U+E65B (PUA)
🚃
U+1F683 (SMP)

U+E427 (PUA)

U+E427 (PUA)

U+83DD (URO)
02-86-31
(EUC 8ff6bf)
(MSEUC f63f)
112-31
(SJIS f8bd)

U+E65C (PUA)

U+E65C (PUA)
Ⓜ️
U+24C2+(FE0F)

U+E428 (PUA)

U+E428 (PUA)

U+83E5 (URO)
02-86-32
(EUC 8ff6c0)
(MSEUC f640)
112-32
(SJIS f8be)

U+E65D (PUA)

U+E65D (PUA)
🚄
U+1F684 (SMP)

U+E429 (PUA)

U+E429 (PUA)

U+83F9 (URO)
02-86-33
(EUC 8ff6c1)
(MSEUC f641)
112-33
(SJIS f8bf)

U+E65E (PUA)

U+E65E (PUA)
🚗
U+1F697 (SMP)

U+E42A (PUA)

U+E42A (PUA)

U+840F (URO)
02-86-34
(EUC 8ff6c2)
(MSEUC f642)
112-34
(SJIS f8c0)

U+E65F (PUA)

U+E65F (PUA)
🚙
U+1F699 (SMP)

U+E42B (PUA)

U+E42B (PUA)

U+8411 (URO)
02-86-35
(EUC 8ff6c3)
(MSEUC f643)
112-35
(SJIS f8c1)

U+E660 (PUA)

U+E660 (PUA)
🚌
U+1F68C (SMP)

U+E42C (PUA)

U+E42C (PUA)

U+8415 (URO)
02-86-36
(EUC 8ff6c4)
(MSEUC f644)
112-36
(SJIS f8c2)

U+E661 (PUA)

U+E661 (PUA)
🚢
U+1F6A2 (SMP)

U+E42D (PUA)

U+E42D (PUA)
𦱳
U+26C73 (CJKB)
02-86-37
(EUC 8ff6c5)
(MSEUC f645)
112-37
(SJIS f8c3)

U+E662 (PUA)

U+E662 (PUA)
✈️
U+2708+(FE0F)

U+E42E (PUA)

U+E42E (PUA)

U+8417 (URO)
02-86-38
(EUC 8ff6c6)
(MSEUC f646)
112-38
(SJIS f8c4)

U+E663 (PUA)

U+E663 (PUA)
🏠
U+1F3E0 (SMP)

U+E42F (PUA)

U+E42F (PUA)

U+8439 (URO)
02-86-39
(EUC 8ff6c7)
(MSEUC f647)
112-39
(SJIS f8c5)

U+E664 (PUA)

U+E664 (PUA)
🏢
U+1F3E2 (SMP)

U+E430 (PUA)

U+E430 (PUA)

U+844A (URO)
02-86-40
(EUC 8ff6c8)
(MSEUC f648)
112-40
(SJIS f8c6)

U+E665 (PUA)

U+E665 (PUA)
🏣
U+1F3E3 (SMP)

U+E431 (PUA)

U+E431 (PUA)

U+844F (URO)
02-86-41
(EUC 8ff6c9)
(MSEUC f649)
112-41
(SJIS f8c7)

U+E666 (PUA)

U+E666 (PUA)
🏥
U+1F3E5 (SMP)

U+E432 (PUA)

U+E432 (PUA)

U+8451 (URO)
02-86-42
(EUC 8ff6ca)
(MSEUC f64a)
112-42
(SJIS f8c8)

U+E667 (PUA)

U+E667 (PUA)
🏦
U+1F3E6 (SMP)

U+E433 (PUA)

U+E433 (PUA)

U+8452 (URO)
02-86-43
(EUC 8ff6cb)
(MSEUC f64b)
112-43
(SJIS f8c9)

U+E668 (PUA)

U+E668 (PUA)
🏧
U+1F3E7 (SMP)

U+E434 (PUA)

U+E434 (PUA)

U+8459 (URO)
02-86-44
(EUC 8ff6cc)
(MSEUC f64c)
112-44
(SJIS f8ca)

U+E669 (PUA)

U+E669 (PUA)
🏨
U+1F3E8 (SMP)

U+E435 (PUA)

U+E435 (PUA)

U+845A (URO)
02-86-45
(EUC 8ff6cd)
(MSEUC f64d)
112-45
(SJIS f8cb)

U+E66A (PUA)

U+E66A (PUA)
🏪
U+1F3EA (SMP)

U+E436 (PUA)

U+E436 (PUA)

U+845C (URO)
02-86-46
(EUC 8ff6ce)
(MSEUC f64e)
112-46
(SJIS f8cc)

U+E66B (PUA)

U+E66B (PUA)
⛽️
U+26FD+(FE0F)

U+E437 (PUA)

U+E437 (PUA)
𦳝
U+26CDD (CJKB)
02-86-47
(EUC 8ff6cf)
(MSEUC f64f)
112-47
(SJIS f8cd)

U+E66C (PUA)

U+E66C (PUA)
🅿️
U+1F17F+(FE0F)

U+E438 (PUA)

U+E438 (PUA)

U+8465 (URO)
02-86-48
(EUC 8ff6d0)
(MSEUC f650)
112-48
(SJIS f8ce)

U+E66D (PUA)

U+E66D (PUA)
🚥
U+1F6A5 (SMP)

U+E439 (PUA)

U+E439 (PUA)

U+8476 (URO)
02-86-49
(EUC 8ff6d1)
(MSEUC f651)
112-49
(SJIS f8cf)

U+E66E (PUA)

U+E66E (PUA)
🚻
U+1F6BB (SMP)

U+E43A (PUA)

U+E43A (PUA)

U+8478 (URO)
02-86-50
(EUC 8ff6d2)
(MSEUC f652)
112-50
(SJIS f8d0)

U+E66F (PUA)

U+E66F (PUA)
🍴
U+1F374 (SMP)

U+E43B (PUA)

U+E43B (PUA)

U+847C (URO)
02-86-51
(EUC 8ff6d3)
(MSEUC f653)
112-51
(SJIS f8d1)

U+E670 (PUA)

U+E670 (PUA)
☕️
U+2615+(FE0F)

U+E43C (PUA)

U+E43C (PUA)

U+8481 (URO)
02-86-52
(EUC 8ff6d4)
(MSEUC f654)
112-52
(SJIS f8d2)

U+E671 (PUA)

U+E671 (PUA)
🍸
U+1F378 (SMP)

U+E43D (PUA)

U+E43D (PUA)

U+450D (CJKA)
02-86-53
(EUC 8ff6d5)
(MSEUC f655)
112-53
(SJIS f8d3)

U+E672 (PUA)

U+E672 (PUA)
🍺
U+1F37A (SMP)

U+E43E (PUA)

U+E43E (PUA)

U+84DC (URO)
02-86-54
(EUC 8ff6d6)
(MSEUC f656)
112-54
(SJIS f8d4)

U+E673 (PUA)

U+E673 (PUA)
🍔
U+1F354 (SMP)

U+E43F (PUA)

U+E43F (PUA)

U+8497 (URO)
02-86-55
(EUC 8ff6d7)
(MSEUC f657)
112-55
(SJIS f8d5)

U+E674 (PUA)

U+E674 (PUA)
👠
U+1F460 (SMP)

U+E440 (PUA)

U+E440 (PUA)

U+84A6 (URO)
02-86-56
(EUC 8ff6d8)
(MSEUC f658)
112-56
(SJIS f8d6)

U+E675 (PUA)

U+E675 (PUA)
✂️
U+2702+(FE0F)

U+E441 (PUA)

U+E441 (PUA)

U+84BE (URO)
02-86-57
(EUC 8ff6d9)
(MSEUC f659)
112-57
(SJIS f8d7)

U+E676 (PUA)

U+E676 (PUA)
🎤
U+1F3A4 (SMP)

U+E442 (PUA)

U+E442 (PUA)

U+4508 (CJKA)
02-86-58
(EUC 8ff6da)
(MSEUC f65a)
112-58
(SJIS f8d8)

U+E677 (PUA)

U+E677 (PUA)
🎥
U+1F3A5 (SMP)

U+E443 (PUA)

U+E443 (PUA)

U+84CE (URO)
02-86-59
(EUC 8ff6db)
(MSEUC f65b)
112-59
(SJIS f8d9)

U+E678 (PUA)

U+E678 (PUA)
↗️
U+2197+(FE0F)

U+E444 (PUA)

U+E444 (PUA)

U+84CF (URO)
02-86-60
(EUC 8ff6dc)
(MSEUC f65c)
112-60
(SJIS f8da)

U+E679 (PUA)

U+E679 (PUA)
🎠
U+1F3A0 (SMP)

U+E445 (PUA)

U+E445 (PUA)

U+84D3 (URO)
02-86-61
(EUC 8ff6dd)
(MSEUC f65d)
112-61
(SJIS f8db)

U+E67A (PUA)

U+E67A (PUA)
🎧
U+1F3A7 (SMP)

U+E446 (PUA)

U+E446 (PUA)
𦹥
U+26E65 (CJKB)
02-86-62
(EUC 8ff6de)
(MSEUC f65e)
112-62
(SJIS f8dc)

U+E67B (PUA)

U+E67B (PUA)
🎨
U+1F3A8 (SMP)

U+E447 (PUA)

U+E447 (PUA)

U+84E7 (URO)
02-86-63
(EUC 8ff6df)
(MSEUC f65f)
112-63
(SJIS f8dd)

U+E67C (PUA)

U+E67C (PUA)
🎩
U+1F3A9 (SMP)

U+E448 (PUA)

U+E448 (PUA)

U+84EA (URO)
02-86-64
(EUC 8ff6e0)
(MSEUC f660)
112-64
(SJIS f8de)

U+E67D (PUA)

U+E67D (PUA)
🎪
U+1F3AA (SMP)

U+E449 (PUA)

U+E449 (PUA)

U+84EF (URO)
02-86-65
(EUC 8ff6e1)
(MSEUC f661)
112-65
(SJIS f8df)

U+E67E (PUA)

U+E67E (PUA)
🎫
U+1F3AB (SMP)

U+E44A (PUA)

U+E44A (PUA)

U+84F0 (URO)
02-86-66
(EUC 8ff6e2)
(MSEUC f662)
112-66
(SJIS f8e0)

U+E67F (PUA)

U+E67F (PUA)
🚬
U+1F6AC (SMP)

U+E44B (PUA)

U+E44B (PUA)

U+84F1 (URO)
02-86-67
(EUC 8ff6e3)
(MSEUC f663)
112-67
(SJIS f8e1)

U+E680 (PUA)

U+E680 (PUA)
🚭
U+1F6AD (SMP)

U+E44C (PUA)

U+E44C (PUA)

U+84FA (URO)
02-86-68
(EUC 8ff6e4)
(MSEUC f664)
112-68
(SJIS f8e2)

U+E681 (PUA)

U+E681 (PUA)
📷
U+1F4F7 (SMP)

U+E44D (PUA)

U+E44D (PUA)

U+84FD (URO)
02-86-69
(EUC 8ff6e5)
(MSEUC f665)
112-69
(SJIS f8e3)

U+E682 (PUA)

U+E682 (PUA)
👜
U+1F45C (SMP)

U+E44E (PUA)

U+E44E (PUA)

U+850C (URO)
02-86-70
(EUC 8ff6e6)
(MSEUC f666)
112-70
(SJIS f8e4)

U+E683 (PUA)

U+E683 (PUA)
📖
U+1F4D6 (SMP)

U+E44F (PUA)

U+E44F (PUA)

U+851B (URO)
02-86-71
(EUC 8ff6e7)
(MSEUC f667)
112-71
(SJIS f8e5)

U+E684 (PUA)

U+E684 (PUA)
🎀
U+1F380 (SMP)

U+E450 (PUA)

U+E450 (PUA)

U+8524 (URO)
02-86-72
(EUC 8ff6e8)
(MSEUC f668)
112-72
(SJIS f8e6)

U+E685 (PUA)

U+E685 (PUA)
🎁
U+1F381 (SMP)

U+E451 (PUA)

U+E451 (PUA)

U+8525 (URO)
02-86-73
(EUC 8ff6e9)
(MSEUC f669)
112-73
(SJIS f8e7)

U+E686 (PUA)

U+E686 (PUA)
🎂
U+1F382 (SMP)

U+E452 (PUA)

U+E452 (PUA)

U+852B (URO)
02-86-74
(EUC 8ff6ea)
(MSEUC f66a)
112-74
(SJIS f8e8)

U+E687 (PUA)

U+E687 (PUA)
☎️
U+260E+(FE0F)

U+E453 (PUA)

U+E453 (PUA)

U+8534 (URO)
02-86-75
(EUC 8ff6eb)
(MSEUC f66b)
112-75
(SJIS f8e9)

U+E688 (PUA)

U+E688 (PUA)
📱
U+1F4F1 (SMP)

U+E454 (PUA)

U+E454 (PUA)

U+854F (URO)
02-86-76
(EUC 8ff6ec)
(MSEUC f66c)
112-76
(SJIS f8ea)

U+E689 (PUA)

U+E689 (PUA)
📝
U+1F4DD (SMP)

U+E455 (PUA)

U+E455 (PUA)

U+856F (URO)
02-86-77
(EUC 8ff6ed)
(MSEUC f66d)
112-77
(SJIS f8eb)

U+E68A (PUA)

U+E68A (PUA)
📺
U+1F4FA (SMP)

U+E456 (PUA)

U+E456 (PUA)

U+4525 (CJKA)
02-86-78
(EUC 8ff6ee)
(MSEUC f66e)
112-78
(SJIS f8ec)

U+E68B (PUA)

U+E68B (PUA)
🎮
U+1F3AE (SMP)

U+E457 (PUA)

U+E457 (PUA)

U+4543 (CJKA)
02-86-79
(EUC 8ff6ef)
(MSEUC f66f)
112-79
(SJIS f8ed)

U+E68C (PUA)

U+E68C (PUA)
💿
U+1F4BF (SMP)

U+E458 (PUA)

U+E458 (PUA)

U+853E (URO)
02-86-80
(EUC 8ff6f0)
(MSEUC f670)
112-80
(SJIS f8ee)

U+E68D (PUA)

U+E68D (PUA)
♥️
U+2665+(FE0F)

U+E459 (PUA)

U+E459 (PUA)

U+8551 (URO)
02-86-81
(EUC 8ff6f1)
(MSEUC f671)
112-81
(SJIS f8ef)

U+E68E (PUA)

U+E68E (PUA)
♠️
U+2660+(FE0F)

U+E45A (PUA)

U+E45A (PUA)

U+8553 (URO)
02-86-82
(EUC 8ff6f2)
(MSEUC f672)
112-82
(SJIS f8f0)

U+E68F (PUA)

U+E68F (PUA)
♦️
U+2666+(FE0F)

U+E45B (PUA)

U+E45B (PUA)

U+855E (URO)
02-86-83
(EUC 8ff6f3)
(MSEUC f673)
112-83
(SJIS f8f1)

U+E690 (PUA)

U+E690 (PUA)
♣️
U+2663+(FE0F)

U+E45C (PUA)

U+E45C (PUA)

U+8561 (URO)
02-86-84
(EUC 8ff6f4)
(MSEUC f674)
112-84
(SJIS f8f2)

U+E691 (PUA)

U+E691 (PUA)
👀
U+1F440 (SMP)

U+E45D (PUA)

U+E45D (PUA)

U+8562 (URO)
02-86-85
(EUC 8ff6f5)
(MSEUC f675)
112-85
(SJIS f8f3)

U+E692 (PUA)

U+E692 (PUA)
👂
U+1F442 (SMP)

U+E45E (PUA)

U+E45E (PUA)
𦾔
U+26F94 (CJKB)
02-86-86
(EUC 8ff6f6)
(MSEUC f676)
112-86
(SJIS f8f4)

U+E693 (PUA)

U+E693 (PUA)

U+270A (BMP)

U+E45F (PUA)

U+E45F (PUA)

U+857B (URO)
02-86-87
(EUC 8ff6f7)
(MSEUC f677)
112-87
(SJIS f8f5)

U+E694 (PUA)

U+E694 (PUA)
✌️
U+270C+(FE0F)

U+E460 (PUA)

U+E460 (PUA)

U+857D (URO)
02-86-88
(EUC 8ff6f8)
(MSEUC f678)
112-88
(SJIS f8f6)

U+E695 (PUA)

U+E695 (PUA)

U+270B (BMP)

U+E461 (PUA)

U+E461 (PUA)

U+857F (URO)
02-86-89
(EUC 8ff6f9)
(MSEUC f679)
112-89
(SJIS f8f7)

U+E696 (PUA)

U+E696 (PUA)
↘️
U+2198+(FE0F)

U+E462 (PUA)

U+E462 (PUA)

U+8581 (URO)
02-86-90
(EUC 8ff6fa)
(MSEUC f67a)
112-90
(SJIS f8f8)

U+E697 (PUA)

U+E697 (PUA)
↖️
U+2196+(FE0F)

U+E463 (PUA)

U+E463 (PUA)

U+8586 (URO)
02-86-91
(EUC 8ff6fb)
(MSEUC f67b)
112-91
(SJIS f8f9)

U+E698 (PUA)

U+E698 (PUA)
👣
U+1F463 (SMP)

U+E464 (PUA)

U+E464 (PUA)

U+8593 (URO)
02-86-92
(EUC 8ff6fc)
(MSEUC f67c)
112-92
(SJIS f8fa)

U+E699 (PUA)

U+E699 (PUA)
👟
U+1F45F (SMP)

U+E465 (PUA)

U+E465 (PUA)

U+859D (URO)
02-86-93
(EUC 8ff6fd)
(MSEUC f67d)
112-93
(SJIS f8fb)

U+E69A (PUA)

U+E69A (PUA)
👓
U+1F453 (SMP)

U+E466 (PUA)

U+E466 (PUA)

U+859F (URO)
02-86-94
(EUC 8ff6fe)
(MSEUC f67e)
112-94
(SJIS f8fc)

U+E69B (PUA)

U+E69B (PUA)
♿️
U+267F+(FE0F)

U+E467 (PUA)

U+E467 (PUA)
𦿸
U+26FF8 (CJKB)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: RE DoCoMo: this row is coded at 9-9221 through 9-927E by TRON.

RE SoftBank: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ G in the 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 2 here) is over 0x21 (!).

This SoftBank row comprises the oldest emoji characters in that set, dating back to J-Phone's 1997 SkyWalker DP-211 SW.

02-87-01
(EUC 8ff7a1)
(MSEUC f721)
113-01
(SJIS f940)

U+E69C (PUA)

U+E69C (PUA)
🌑
U+1F311 (SMP)

U+E468 (PUA)

U+E468 (PUA)
𦿶
U+26FF6 (CJKB)
02-87-02
(EUC 8ff7a2)
(MSEUC f722)
113-02
(SJIS f941)

U+E69D (PUA)

U+E69D (PUA)
🌔
U+1F314 (SMP)
👦
U+1F466 (SMP)

U+E469 (PUA)

U+E469 (PUA)
𦿷
U+26FF7 (CJKB)
02-87-03
(EUC 8ff7a3)
(MSEUC f723)
113-03
(SJIS f942)

U+E69E (PUA)

U+E69E (PUA)
🌓
U+1F313 (SMP)
👧
U+1F467 (SMP)

U+E46A (PUA)

U+E46A (PUA)

U+85B7 (URO)
02-87-04
(EUC 8ff7a4)
(MSEUC f724)
113-04
(SJIS f943)

U+E69F (PUA)

U+E69F (PUA)
🌙
U+1F319 (SMP)
💋
U+1F48B (SMP)

U+E46B (PUA)

U+E46B (PUA)

U+85BC (URO)
02-87-05
(EUC 8ff7a5)
(MSEUC f725)
113-05
(SJIS f944)

U+E6A0 (PUA)

U+E6A0 (PUA)
🌕
U+1F315 (SMP)
👨
U+1F468 (SMP)

U+E46C (PUA)

U+E46C (PUA)

U+85C7 (URO)
02-87-06
(EUC 8ff7a6)
(MSEUC f726)
113-06
(SJIS f945)

U+E6A1 (PUA)

U+E6A1 (PUA)
🐶
U+1F436 (SMP)
👩
U+1F469 (SMP)

U+E46D (PUA)

U+E46D (PUA)

U+85CA (URO)
02-87-07
(EUC 8ff7a7)
(MSEUC f727)
113-07
(SJIS f946)

U+E6A2 (PUA)

U+E6A2 (PUA)
🐱
U+1F431 (SMP)
👕
U+1F455 (SMP)

U+E46E (PUA)

U+E46E (PUA)

U+85D8 (URO)
02-87-08
(EUC 8ff7a8)
(MSEUC f728)
113-08
(SJIS f947)

U+E6A3 (PUA)

U+E6A3 (PUA)
⛵️
U+26F5+(FE0F)
👟
U+1F45F (SMP)

U+E46F (PUA)

U+E46F (PUA)

U+85D9 (URO)
02-87-09
(EUC 8ff7a9)
(MSEUC f729)
113-09
(SJIS f948)

U+E6A4 (PUA)

U+E6A4 (PUA)
🎄
U+1F384 (SMP)
📷
U+1F4F7 (SMP)

U+E470 (PUA)

U+E470 (PUA)

U+85DF (URO)
02-87-10
(EUC 8ff7aa)
(MSEUC f72a)
113-10
(SJIS f949)

U+E6A5 (PUA)

U+E6A5 (PUA)
↙️
U+2199+(FE0F)
☎️
U+260E+(FE0F)

U+E471 (PUA)

U+E471 (PUA)

U+85E1 (URO)
02-87-11
(EUC 8ff7ab)
(MSEUC f72b)
113-11
(SJIS f94a)

U+E6A6 (PUA)

U+E6A6 (PUA)
ぴ⃣
U+E6A6 (PUA)
→U+3074+20E3
📱
U+1F4F1 (SMP)

U+E472 (PUA)

U+E472 (PUA)

U+85E6 (URO)
02-87-12
(EUC 8ff7ac)
(MSEUC f72c)
113-12
(SJIS f94b)

U+E6A7 (PUA)

U+E6A7 (PUA)
あ⃣
U+E6A7 (PUA)
→U+3042+20E3
📠
U+1F4E0 (SMP)

U+E473 (PUA)

U+E473 (PUA)

U+85F6 (URO)
02-87-13
(EUC 8ff7ad)
(MSEUC f72d)
113-13
(SJIS f94c)

U+E6A8 (PUA)

U+E6A8 (PUA)
[チケ]
U+E6A8 (PUA)
💻
U+1F4BB (SMP)

U+E474 (PUA)

U+E474 (PUA)

U+8600 (URO)
02-87-14
(EUC 8ff7ae)
(MSEUC f72e)
113-14
(SJIS f94d)

U+E6A9 (PUA)

U+E6A9 (PUA)
[チケ]
U+E6A9 (PUA)
👊
U+1F44A (SMP)

U+E475 (PUA)

U+E475 (PUA)

U+8611 (URO)
02-87-15
(EUC 8ff7af)
(MSEUC f72f)
113-15
(SJIS f94e)

U+E6AA (PUA)

U+E6AA (PUA)
[先tel]
U+E6AA (PUA)
👍
U+1F44D (SMP)

U+E476 (PUA)

U+E476 (PUA)

U+861E (URO)
02-87-16
(EUC 8ff7b0)
(MSEUC f730)
113-16
(SJIS f94f)

U+E6AB (PUA)

U+E6AB (PUA)
[Pコード]
U+E6AB (PUA)
☝️
U+261D+(FE0F)

U+E477 (PUA)

U+E477 (PUA)

U+8621 (URO)
02-87-17
(EUC 8ff7b1)
(MSEUC f731)
113-17
(SJIS f950)

U+E6AC (PUA)

U+E6AC (PUA)
🎬
U+1F3AC (SMP)

U+270A (BMP)

U+E478 (PUA)

U+E478 (PUA)

U+8624 (URO)
02-87-18
(EUC 8ff7b2)
(MSEUC f732)
113-18
(SJIS f951)

U+E6AD (PUA)

U+E6AD (PUA)
👝
U+1F45D (SMP)
✌️
U+270C+(FE0F)

U+E479 (PUA)

U+E479 (PUA)

U+8627 (URO)
02-87-19
(EUC 8ff7b3)
(MSEUC f733)
113-19
(SJIS f952)

U+E6AE (PUA)

U+E6AE (PUA)
✒️
U+2712+(FE0F)

U+270B (BMP)

U+E47A (PUA)

U+E47A (PUA)
𧄍
U+2710D (CJKB)
02-87-20
(EUC 8ff7b4)
(MSEUC f734)
113-20
(SJIS f953)

U+E6AF (PUA)

U+E6AF (PUA)
🎥
U+E6AF (PUA)
→U+1F3A5+(F87F)
🎿
U+1F3BF (SMP)

U+E47B (PUA)

U+E47B (PUA)

U+8639 (URO)

Note: DoCoMo's 02-87-20 has a featureless texture, without the dots / markings present in their 02-86-58 (for comparison).

02-87-21
(EUC 8ff7b5)
(MSEUC f735)
113-21
(SJIS f954)

U+E6B0 (PUA)

U+E6B0 (PUA)

U+E6B0 (PUA)
→U+3074+20E3+(F87A)
⛳️
U+26F3+(FE0F)

U+E47C (PUA)

U+E47C (PUA)

U+863C (URO)
02-87-22
(EUC 8ff7b6)
(MSEUC f736)
113-22
(SJIS f955)

U+E6B1 (PUA)

U+E6B1 (PUA)
👤
U+1F464 (SMP)
🎾
U+1F3BE (SMP)

U+E47D (PUA)

U+E47D (PUA)
𧄹
U+27139 (CJKB)
02-87-23
(EUC 8ff7b7)
(MSEUC f737)
113-23
(SJIS f956)

U+E6B2 (PUA)

U+E6B2 (PUA)
💺
U+1F4BA (SMP)
⚾️
U+26BE+(FE0F)

U+E47E (PUA)

U+E47E (PUA)

U+8640 (URO)
02-87-24
(EUC 8ff7b8)
(MSEUC f738)
113-24
(SJIS f957)

U+E6B3 (PUA)

U+E6B3 (PUA)
🌃
U+1F303 (SMP)
🏄
U+1F3C4 (SMP)

U+E47F (PUA)

U+E47F (PUA)

U+FA20 (CI)
02-87-25
(EUC 8ff7b9)
(MSEUC f739)
113-25
(SJIS f958)

U+E6B4 (PUA)

U+E6B4 (PUA)

U+E6B4 (PUA)
→U+3074+20DD
⚽️
U+26BD+(FE0F)

U+E480 (PUA)

U+E480 (PUA)

U+8653 (URO)
02-87-26
(EUC 8ff7ba)
(MSEUC f73a)
113-26
(SJIS f959)

U+E6B5 (PUA)

U+E6B5 (PUA)

U+E6B5 (PUA)
→U+3074+20DE
🐟
U+1F41F (SMP)

U+E481 (PUA)

U+E481 (PUA)

U+8656 (URO)
02-87-27
(EUC 8ff7bb)
(MSEUC f73b)
113-27
(SJIS f95a)

U+E6B6 (PUA)

U+E6B6 (PUA)
[チェック]
U+E6B6 (PUA)
🐴
U+1F434 (SMP)

U+E482 (PUA)

U+E482 (PUA)

U+866F (URO)
02-87-28
(EUC 8ff7bc)
(MSEUC f73c)
113-28
(SJIS f95b)

U+E6B7 (PUA)

U+E6B7 (PUA)
🔜
U+1F51C (SMP)
🚗
U+1F697 (SMP)

U+E483 (PUA)

U+E483 (PUA)

U+8677 (URO)
02-87-29
(EUC 8ff7bd)
(MSEUC f73d)
113-29
(SJIS f95c)

U+E6B8 (PUA)

U+E6B8 (PUA)
🔛
U+1F51B (SMP)
⛵️
U+26F5+(FE0F)

U+E484 (PUA)

U+E484 (PUA)

U+867A (URO)
02-87-30
(EUC 8ff7be)
(MSEUC f73e)
113-30
(SJIS f95d)

U+E6B9 (PUA)

U+E6B9 (PUA)
🔚
U+1F51A (SMP)
✈️
U+2708+(FE0F)

U+E485 (PUA)

U+E485 (PUA)

U+8687 (URO)
02-87-31
(EUC 8ff7bf)
(MSEUC f73f)
113-31
(SJIS f95e)

U+E6BA (PUA)

U+E6BA (PUA)

U+23F0 (BMP)
🚃
U+1F683 (SMP)

U+E486 (PUA)

U+E486 (PUA)

U+8689 (URO)
02-87-32
(EUC 8ff7c0)
(MSEUC f740)
113-32
(SJIS f95f)

U+E6BB (PUA)

U+E6BB (PUA)
🄵
U+E6BB (PUA)
→U+1F135 (SMP)
🚅
U+1F685 (SMP)

U+E487 (PUA)

U+E487 (PUA)

U+868D (URO)
02-87-33
(EUC 8ff7c1)
(MSEUC f741)
113-33
(SJIS f960)

U+E6BC (PUA)

U+E6BC (PUA)
🄳
U+E6BC (PUA)
→U+1F133 (SMP)

U+2753 (BMP)

U+E488 (PUA)

U+E488 (PUA)

U+8691 (URO)
02-87-34
(EUC 8ff7c2)
(MSEUC f742)
113-34
(SJIS f961)

U+E6BD (PUA)

U+E6BD (PUA)
🅂
U+E6BD (PUA)
→U+1F142 (SMP)
❗️
U+2757+(FE0F)

U+E489 (PUA)

U+E489 (PUA)

U+869C (URO)
02-87-35
(EUC 8ff7c3)
(MSEUC f743)
113-35
(SJIS f962)

U+E6BE (PUA)

U+E6BE (PUA)
🄲
U+E6BE (PUA)
→U+1F132 (SMP)
❤️
U+2764+(FE0F)

U+E48A (PUA)

U+E48A (PUA)

U+869D (URO)
02-87-36
(EUC 8ff7c4)
(MSEUC f744)
113-36
(SJIS f963)

U+E6BF (PUA)

U+E6BF (PUA)
🅁
U+E6BF (PUA)
→U+1F141 (SMP)
💔
U+1F494 (SMP)

U+E48B (PUA)

U+E48B (PUA)

U+86A8 (URO)

Note: DoCoMo's 02-87-32 through 02-87-36 appear as boxed letters F, D, S, C, R with drop shadows (food, décor, service, cost and recommendation).

02-87-37
(EUC 8ff7c5)
(MSEUC f745)
113-37
(SJIS f964)

U+E6C0 (PUA)

U+E6C0 (PUA)

U+E6C0 (PUA)
→U+25EA (BMP)
🕐
U+1F550 (SMP)

U+E48C (PUA)

U+E48C (PUA)

U+FA21 (DD)
02-87-38
(EUC 8ff7c6)
(MSEUC f746)
113-38
(SJIS f965)

U+E6C1 (PUA)

U+E6C1 (PUA)

U+E6C1 (PUA)
→U+2BC0 (BMP)
🕑
U+1F551 (SMP)

U+E48D (PUA)

U+E48D (PUA)

U+86B1 (URO)
02-87-39
(EUC 8ff7c7)
(MSEUC f747)
113-39
(SJIS f966)

U+E6C2 (PUA)

U+E6C2 (PUA)

U+E6C2 (PUA)
→U+25BF (BMP)
🕒
U+1F552 (SMP)

U+E48E (PUA)

U+E48E (PUA)

U+86B3 (URO)
02-87-40
(EUC 8ff7c8)
(MSEUC f748)
113-40
(SJIS f967)

U+E6C3 (PUA)

U+E6C3 (PUA)
††††
U+E6C3 (PUA)
🕓
U+1F553 (SMP)

U+E48F (PUA)

U+E48F (PUA)

U+86C1 (URO)
02-87-41
(EUC 8ff7c9)
(MSEUC f749)
113-41
(SJIS f968)

U+E6C4 (PUA)

U+E6C4 (PUA)
†††
U+E6C4 (PUA)
🕔
U+1F554 (SMP)

U+E490 (PUA)

U+E490 (PUA)

U+86C3 (URO)
02-87-42
(EUC 8ff7ca)
(MSEUC f74a)
113-42
(SJIS f969)

U+E6C5 (PUA)

U+E6C5 (PUA)
††
U+E6C5 (PUA)
🕕
U+1F555 (SMP)

U+E491 (PUA)

U+E491 (PUA)

U+86D1 (URO)
02-87-43
(EUC 8ff7cb)
(MSEUC f74b)
113-43
(SJIS f96a)

U+E6C6 (PUA)

U+E6C6 (PUA)

U+E6C6 (PUA)
→U+2020+(F87F)
🕖
U+1F556 (SMP)

U+E492 (PUA)

U+E492 (PUA)

U+86D5 (URO)
02-87-44
(EUC 8ff7cc)
(MSEUC f74c)
113-44
(SJIS f96b)

U+E6C7 (PUA)

U+E6C7 (PUA)
🄸
U+E6C7 (PUA)
→U+1F138 (SMP)
🕗
U+1F557 (SMP)

U+E493 (PUA)

U+E493 (PUA)

U+86D7 (URO)
02-87-45
(EUC 8ff7cd)
(MSEUC f74d)
113-45
(SJIS f96c)

U+E6C8 (PUA)

U+E6C8 (PUA)
🄼
U+E6C8 (PUA)
→U+1F13C (SMP)
🕘
U+1F558 (SMP)

U+E494 (PUA)

U+E494 (PUA)

U+86E3 (URO)
02-87-46
(EUC 8ff7ce)
(MSEUC f74e)
113-46
(SJIS f96d)

U+E6C9 (PUA)

U+E6C9 (PUA)
🄴
U+E6C9 (PUA)
→U+1F134 (SMP)
🕙
U+1F559 (SMP)

U+E495 (PUA)

U+E495 (PUA)

U+86E6 (URO)
02-87-47
(EUC 8ff7cf)
(MSEUC f74f)
113-47
(SJIS f96e)

U+E6CA (PUA)

U+E6CA (PUA)
[VE]
U+E6CA (PUA)
🕚
U+1F55A (SMP)

U+E496 (PUA)

U+E496 (PUA)

U+45B8 (CJKA)

Note: DoCoMo's 02-87-44 through 02-87-47 appear as boxed letters I, M, E, VE with drop shadows (inexpensive, moderately priced, expensive and very expensive).

02-87-48
(EUC 8ff7d0)
(MSEUC f750)
113-48
(SJIS f96f)

U+E6CB (PUA)

U+E6CB (PUA)
🌙‍●️
U+E6CB (PUA)
→U+1F319+200D+25CF+(FE0F)
🕛
U+1F55B (SMP)

U+E497 (PUA)

U+E497 (PUA)

U+8705 (URO)

Note: DoCoMo's 02-87-48 is a crescent-on-circle "open late" symbol, yet it is a separate character from their 02-87-04. Google misinterpreted it as a depth-shaded sphere, and gave it the name SPHERE in their emoji PUA scheme, using just ● as the substitute.

02-87-49
(EUC 8ff7d1)
(MSEUC f751)
113-49
(SJIS f970)

U+E6CC (PUA)

U+E6CC (PUA)
💳⃠
U+E6CC (PUA)
→U+1F4B3+20E0
🌸
U+1F338 (SMP)

U+E498 (PUA)

U+E498 (PUA)

U+8707 (URO)
02-87-50
(EUC 8ff7d2)
(MSEUC f752)
113-50
(SJIS f971)

U+E6CD (PUA)

U+E6CD (PUA)
❎︎
U+E6CD (PUA)
→U+274E+(FE0E)
🔱
U+1F531 (SMP)

U+E499 (PUA)

U+E499 (PUA)

U+870E (URO)
02-87-51
(EUC 8ff7d3)
(MSEUC f753)
113-51
(SJIS f972)

U+E6CE (PUA)

U+E6CE (PUA)
📲
U+1F4F2 (SMP)
🌹
U+1F339 (SMP)

U+E49A (PUA)

U+E49A (PUA)

U+8710 (URO)
02-87-52
(EUC 8ff7d4)
(MSEUC f754)
113-52
(SJIS f973)

U+E6CF (PUA)

U+E6CF (PUA)
📩
U+1F4E9 (SMP)
🎄
U+1F384 (SMP)

U+E49B (PUA)

U+E49B (PUA)

U+8713 (URO)
02-87-53
(EUC 8ff7d5)
(MSEUC f755)
113-53
(SJIS f974)

U+E6D0 (PUA)

U+E6D0 (PUA)
📠
U+1F4E0 (SMP)
💍
U+1F48D (SMP)

U+E49C (PUA)

U+E49C (PUA)

U+8719 (URO)
02-87-54
(EUC 8ff7d6)
(MSEUC f756)
113-54
(SJIS f975)

U+E6D1 (PUA)

U+E6D1 (PUA)
[iモード]
U+E6D1 (PUA)
💎
U+1F48E (SMP)

U+E49D (PUA)

U+E49D (PUA)

U+871F (URO)
02-87-55
(EUC 8ff7d7)
(MSEUC f757)
113-55
(SJIS f976)

U+E6D2 (PUA)

U+E6D2 (PUA)
[iモード]
U+E6D2 (PUA)
🏠
U+1F3E0 (SMP)

U+E49E (PUA)

U+E49E (PUA)

U+8721 (URO)
02-87-56
(EUC 8ff7d8)
(MSEUC f758)
113-56
(SJIS f977)

U+E6D3 (PUA)

U+E6D3 (PUA)
✉️
U+2709+(FE0F)
⛪️
U+26EA+(FE0F)

U+E49F (PUA)

U+E49F (PUA)

U+8723 (URO)
02-87-57
(EUC 8ff7d9)
(MSEUC f759)
113-57
(SJIS f978)

U+E6D4 (PUA)

U+E6D4 (PUA)
Ð
U+E6D4 (PUA)
→U+00D0+(F87F)
🏢
U+1F3E2 (SMP)

U+E4A0 (PUA)

U+E4A0 (PUA)

U+8731 (URO)
02-87-58
(EUC 8ff7da)
(MSEUC f75a)
113-58
(SJIS f979)

U+E6D5 (PUA)

U+E6D5 (PUA)
Ð⃣
U+E6D5 (PUA)
→U+00D0+20E3+(F87F)
🚉
U+1F689 (SMP)

U+E4A1 (PUA)

U+E4A1 (PUA)

U+873A (URO)

Note: DoCoMo's 02-87-57 and 02-87-58 display a DoCoMo logo, which resembles a Ð.

02-87-59
(EUC 8ff7db)
(MSEUC f75b)
113-59
(SJIS f97a)

U+E6D6 (PUA)

U+E6D6 (PUA)
💴
U+1F4B4 (SMP)
⛽️
U+26FD+(FE0F)

U+E4A2 (PUA)

U+E4A2 (PUA)

U+873E (URO)
02-87-60
(EUC 8ff7dc)
(MSEUC f75c)
113-60
(SJIS f97b)

U+E6D7 (PUA)

U+E6D7 (PUA)
🆓
U+1F193 (SMP)
🗻
U+1F5FB (SMP)

U+E4A3 (PUA)

U+E4A3 (PUA)

U+8740 (URO)
02-87-61
(EUC 8ff7dd)
(MSEUC f75d)
113-61
(SJIS f97c)

U+E6D8 (PUA)

U+E6D8 (PUA)
🆔
U+1F194 (SMP)
🎤
U+1F3A4 (SMP)

U+E4A4 (PUA)

U+E4A4 (PUA)

U+8743 (URO)
02-87-62
(EUC 8ff7de)
(MSEUC f75e)
113-62
(SJIS f97d)

U+E6D9 (PUA)

U+E6D9 (PUA)
🔑
U+1F511 (SMP)
🎥
U+1F3A5 (SMP)

U+E4A5 (PUA)

U+E4A5 (PUA)

U+8751 (URO)
02-87-63
(EUC 8ff7df)
(MSEUC f75f)
113-63
(SJIS f97e)

U+E6DA (PUA)

U+E6DA (PUA)
↩️
U+21A9+(FE0F)
🎵
U+1F3B5 (SMP)

U+E4A6 (PUA)

U+E4A6 (PUA)

U+8758 (URO)
02-87-64
(EUC 8ff7e0)
(MSEUC f760)
113-64
(SJIS f980)

U+E6DB (PUA)

U+E6DB (PUA)
🆑
U+1F191 (SMP)
🔑
U+1F511 (SMP)

U+E4A7 (PUA)

U+E4A7 (PUA)

U+8764 (URO)
02-87-65
(EUC 8ff7e1)
(MSEUC f761)
113-65
(SJIS f981)

U+E6DC (PUA)

U+E6DC (PUA)
🔍
U+1F50D (SMP)
🎷
U+1F3B7 (SMP)

U+E4A8 (PUA)

U+E4A8 (PUA)

U+8765 (URO)
02-87-66
(EUC 8ff7e2)
(MSEUC f762)
113-66
(SJIS f982)

U+E6DD (PUA)

U+E6DD (PUA)
🆕
U+1F195 (SMP)
🎸
U+1F3B8 (SMP)

U+E4A9 (PUA)

U+E4A9 (PUA)

U+8772 (URO)
02-87-67
(EUC 8ff7e3)
(MSEUC f763)
113-67
(SJIS f983)

U+E6DE (PUA)

U+E6DE (PUA)
🚩
U+1F6A9 (SMP)
🎺
U+1F3BA (SMP)

U+E4AA (PUA)

U+E4AA (PUA)

U+877C (URO)
02-87-68
(EUC 8ff7e4)
(MSEUC f764)
113-68
(SJIS f984)

U+E6DF (PUA)

U+E6DF (PUA)

U+27BF (BMP)
🍴
U+1F374 (SMP)

U+E4AB (PUA)

U+E4AB (PUA)
𧏛
U+273DB (CJKB)
02-87-69
(EUC 8ff7e5)
(MSEUC f765)
113-69
(SJIS f985)

U+E6E0 (PUA)

U+E6E0 (PUA)
#️⃣
U+0023+(FE0F)+20E3
🍸
U+1F378 (SMP)

U+E4AC (PUA)

U+E4AC (PUA)
𧏚
U+273DA (CJKB)
02-87-70
(EUC 8ff7e6)
(MSEUC f766)
113-70
(SJIS f986)

U+E6E1 (PUA)

U+E6E1 (PUA)
🅀
U+E6E1 (PUA)
→U+1F140 (SMP)
☕️
U+2615+(FE0F)

U+E4AD (PUA)

U+E4AD (PUA)

U+87A7 (URO)
02-87-71
(EUC 8ff7e7)
(MSEUC f767)
113-71
(SJIS f987)

U+E6E2 (PUA)

U+E6E2 (PUA)
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3
🍰
U+1F370 (SMP)

U+E4AE (PUA)

U+E4AE (PUA)

U+8789 (URO)
02-87-72
(EUC 8ff7e8)
(MSEUC f768)
113-72
(SJIS f988)

U+E6E3 (PUA)

U+E6E3 (PUA)
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3
🍺
U+1F37A (SMP)

U+E4AF (PUA)

U+E4AF (PUA)

U+878B (URO)
02-87-73
(EUC 8ff7e9)
(MSEUC f769)
113-73
(SJIS f989)

U+E6E4 (PUA)

U+E6E4 (PUA)
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3
⛄️
U+26C4+(FE0F)

U+E4B0 (PUA)

U+E4B0 (PUA)

U+8793 (URO)
02-87-74
(EUC 8ff7ea)
(MSEUC f76a)
113-74
(SJIS f98a)

U+E6E5 (PUA)

U+E6E5 (PUA)
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3
☁️
U+2601+(FE0F)

U+E4B1 (PUA)

U+E4B1 (PUA)

U+87A0 (URO)
02-87-75
(EUC 8ff7eb)
(MSEUC f76b)
113-75
(SJIS f98b)

U+E6E6 (PUA)

U+E6E6 (PUA)
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3
☀️
U+2600+(FE0F)

U+E4B2 (PUA)

U+E4B2 (PUA)
𧏾
U+273FE (CJKB)
02-87-76
(EUC 8ff7ec)
(MSEUC f76c)
113-76
(SJIS f98c)

U+E6E7 (PUA)

U+E6E7 (PUA)
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3
☔️
U+2614+(FE0F)

U+E4B3 (PUA)

U+E4B3 (PUA)

U+45E5 (CJKA)
02-87-77
(EUC 8ff7ed)
(MSEUC f76d)
113-77
(SJIS f98d)

U+E6E8 (PUA)

U+E6E8 (PUA)
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3
🌙
U+1F319 (SMP)

U+E4B4 (PUA)

U+E4B4 (PUA)

U+87BE (URO)
02-87-78
(EUC 8ff7ee)
(MSEUC f76e)
113-78
(SJIS f98e)

U+E6E9 (PUA)

U+E6E9 (PUA)
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3
🌄
U+1F304 (SMP)

U+E4B5 (PUA)

U+E4B5 (PUA)
𧐐
U+27410 (CJKB)
02-87-79
(EUC 8ff7ef)
(MSEUC f76f)
113-79
(SJIS f98f)

U+E6EA (PUA)

U+E6EA (PUA)
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3
👼
U+1F47C (SMP)

U+E4B6 (PUA)

U+E4B6 (PUA)

U+87C1 (URO)
02-87-80
(EUC 8ff7f0)
(MSEUC f770)
113-80
(SJIS f990)

U+E6EB (PUA)

U+E6EB (PUA)
0️⃣
U+0030+(FE0F)+20E3
🐱
U+1F431 (SMP)

U+E4B7 (PUA)

U+E4B7 (PUA)

U+87CE (URO)
02-87-81
(EUC 8ff7f1)
(MSEUC f771)
113-81
(SJIS f991)

U+E6EC (PUA)

U+E6EC (PUA)
❤️
U+2764+(FE0F)
🐯
U+1F42F (SMP)

U+E4B8 (PUA)

U+E4B8 (PUA)

U+87F5 (URO)
02-87-82
(EUC 8ff7f2)
(MSEUC f772)
113-82
(SJIS f992)

U+E6ED (PUA)

U+E6ED (PUA)
💓
U+1F493 (SMP)
🐻
U+1F43B (SMP)

U+E4B9 (PUA)

U+E4B9 (PUA)

U+87DF (URO)
02-87-83
(EUC 8ff7f3)
(MSEUC f773)
113-83
(SJIS f993)

U+E6EE (PUA)

U+E6EE (PUA)
💔
U+1F494 (SMP)
🐶
U+1F436 (SMP)

U+E4BA (PUA)

U+E4BA (PUA)
𧑉
U+27449 (CJKB)
02-87-84
(EUC 8ff7f4)
(MSEUC f774)
113-84
(SJIS f994)

U+E6EF (PUA)

U+E6EF (PUA)
💕
U+1F495 (SMP)
🐭
U+1F42D (SMP)

U+E4BB (PUA)

U+E4BB (PUA)

U+87E3 (URO)
02-87-85
(EUC 8ff7f5)
(MSEUC f775)
113-85
(SJIS f995)

U+E6F0 (PUA)

U+E6F0 (PUA)
😃
U+1F603 (SMP)
🐳
U+1F433 (SMP)

U+E4BC (PUA)

U+E4BC (PUA)

U+87E5 (URO)
02-87-86
(EUC 8ff7f6)
(MSEUC f776)
113-86
(SJIS f996)

U+E6F1 (PUA)

U+E6F1 (PUA)
😠
U+1F620 (SMP)
🐧
U+1F427 (SMP)

U+E4BD (PUA)

U+E4BD (PUA)

U+87E6 (URO)
02-87-87
(EUC 8ff7f7)
(MSEUC f777)
113-87
(SJIS f997)

U+E6F2 (PUA)

U+E6F2 (PUA)
😞
U+1F61E (SMP)
😊
U+1F60A (SMP)

U+E4BE (PUA)

U+E4BE (PUA)

U+87EA (URO)
02-87-88
(EUC 8ff7f8)
(MSEUC f778)
113-88
(SJIS f998)

U+E6F3 (PUA)

U+E6F3 (PUA)
😖
U+1F616 (SMP)
😃
U+1F603 (SMP)

U+E4BF (PUA)

U+E4BF (PUA)

U+87EB (URO)
02-87-89
(EUC 8ff7f9)
(MSEUC f779)
113-89
(SJIS f999)

U+E6F4 (PUA)

U+E6F4 (PUA)
😵
U+1F635 (SMP)
😞
U+1F61E (SMP)

U+E4C0 (PUA)

U+E4C0 (PUA)

U+87ED (URO)
02-87-90
(EUC 8ff7fa)
(MSEUC f77a)
113-90
(SJIS f99a)

U+E6F5 (PUA)

U+E6F5 (PUA)
⤴️
U+2934+(FE0F)
😠
U+1F620 (SMP)

U+E4C1 (PUA)

U+E4C1 (PUA)

U+8801 (URO)
02-87-91
(EUC 8ff7fb)
(MSEUC f77b)
113-91
(SJIS f99b)

U+E6F6 (PUA)

U+E6F6 (PUA)
🎵
U+1F3B5 (SMP)
💩
U+1F4A9 (SMP)

U+E4C2 (PUA)

U+E4C2 (PUA)

U+8803 (URO)
02-87-92
(EUC 8ff7fc)
(MSEUC f77c)
113-92
(SJIS f99c)

U+E6F7 (PUA)

U+E6F7 (PUA)
♨️
U+2668+(FE0F)

U+E4C3 (PUA)

U+E4C3 (PUA)

U+880B (URO)
02-87-93
(EUC 8ff7fd)
(MSEUC f77d)
113-93
(SJIS f99d)

U+E6F8 (PUA)

U+E6F8 (PUA)
💠
U+1F4A0 (SMP)

U+E4C4 (PUA)

U+E4C4 (PUA)

U+8813 (URO)
02-87-94
(EUC 8ff7fe)
(MSEUC f77e)
113-94
(SJIS f99e)

U+E6F9 (PUA)

U+E6F9 (PUA)
💋
U+1F48B (SMP)

U+E4C5 (PUA)

U+E4C5 (PUA)

U+8828 (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: RE DoCoMo: this row is coded at 9-9321 through 9-937E by TRON.

RE SoftBank: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ O in the 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 3 here) is over 0x21 (!).

02-88-01
(EUC 8ff8a1)
(MSEUC f821)
114-01
(SJIS f99f)

U+E6FA (PUA)

U+E6FA (PUA)

U+2728 (BMP)

U+E4C6 (PUA)

U+E4C6 (PUA)

U+882E (URO)
02-88-02
(EUC 8ff8a2)
(MSEUC f822)
114-02
(SJIS f9a0)

U+E6FB (PUA)

U+E6FB (PUA)
💡
U+1F4A1 (SMP)

U+E4C7 (PUA)

U+E4C7 (PUA)

U+8832 (URO)
02-88-03
(EUC 8ff8a3)
(MSEUC f823)
114-03
(SJIS f9a1)

U+E6FC (PUA)

U+E6FC (PUA)
💢
U+1F4A2 (SMP)
📝
U+1F4DD (SMP)

U+E4C8 (PUA)

U+E4C8 (PUA)

U+883C (URO)
02-88-04
(EUC 8ff8a4)
(MSEUC f824)
114-04
(SJIS f9a2)

U+E6FD (PUA)

U+E6FD (PUA)
👊
U+1F44A (SMP)
👔
U+1F454 (SMP)

U+E4C9 (PUA)

U+E4C9 (PUA)

U+460F (CJKA)
02-88-05
(EUC 8ff8a5)
(MSEUC f825)
114-05
(SJIS f9a3)

U+E6FE (PUA)

U+E6FE (PUA)
💣
U+1F4A3 (SMP)
🌺
U+1F33A (SMP)

U+E4CA (PUA)

U+E4CA (PUA)

U+884A (URO)
02-88-06
(EUC 8ff8a6)
(MSEUC f826)
114-06
(SJIS f9a4)

U+E6FF (PUA)

U+E6FF (PUA)
🎶
U+1F3B6 (SMP)
🌷
U+1F337 (SMP)

U+E4CB (PUA)

U+E4CB (PUA)

U+8858 (URO)
02-88-07
(EUC 8ff8a7)
(MSEUC f827)
114-07
(SJIS f9a5)

U+E700 (PUA)

U+E700 (PUA)
⤵️
U+2935+(FE0F)
🌻
U+1F33B (SMP)

U+E4CC (PUA)

U+E4CC (PUA)

U+885F (URO)
02-88-08
(EUC 8ff8a8)
(MSEUC f828)
114-08
(SJIS f9a6)

U+E701 (PUA)

U+E701 (PUA)
💤
U+1F4A4 (SMP)
💐
U+1F490 (SMP)

U+E4CD (PUA)

U+E4CD (PUA)

U+8864 (URO)
02-88-09
(EUC 8ff8a9)
(MSEUC f829)
114-09
(SJIS f9a7)

U+E702 (PUA)

U+E702 (PUA)
❗️
U+2757+(FE0F)
🌴
U+1F334 (SMP)

U+E4CE (PUA)

U+E4CE (PUA)
𧘕
U+27615 (CJKB)
02-88-10
(EUC 8ff8aa)
(MSEUC f82a)
114-10
(SJIS f9a8)

U+E703 (PUA)

U+E703 (PUA)
⁉️
U+2049+(FE0F)
🌵
U+1F335 (SMP)

U+E4CF (PUA)

U+E4CF (PUA)
𧘔
U+27614 (CJKB)
02-88-11
(EUC 8ff8ab)
(MSEUC f82b)
114-11
(SJIS f9a9)

U+E704 (PUA)

U+E704 (PUA)
‼️
U+203C+(FE0F)
🚾
U+1F6BE (SMP)

U+E4D0 (PUA)

U+E4D0 (PUA)

U+8869 (URO)
02-88-12
(EUC 8ff8ac)
(MSEUC f82c)
114-12
(SJIS f9aa)

U+E705 (PUA)

U+E705 (PUA)
💥
U+1F4A5 (SMP)
🎧
U+1F3A7 (SMP)

U+E4D1 (PUA)

U+E4D1 (PUA)
𧘱
U+27631 (CJKB)
02-88-13
(EUC 8ff8ad)
(MSEUC f82d)
114-13
(SJIS f9ab)

U+E706 (PUA)

U+E706 (PUA)
💦
U+1F4A6 (SMP)
🍶
U+1F376 (SMP)

U+E4D2 (PUA)

U+E4D2 (PUA)

U+886F (URO)
02-88-14
(EUC 8ff8ae)
(MSEUC f82e)
114-14
(SJIS f9ac)

U+E707 (PUA)

U+E707 (PUA)
💧
U+1F4A7 (SMP)
🍻
U+1F37B (SMP)

U+E4D3 (PUA)

U+E4D3 (PUA)

U+88A0 (URO)
02-88-15
(EUC 8ff8af)
(MSEUC f82f)
114-15
(SJIS f9ad)

U+E708 (PUA)

U+E708 (PUA)
💨
U+1F4A8 (SMP)
㊗️
U+3297+(FE0F)

U+E4D4 (PUA)

U+E4D4 (PUA)

U+88BC (URO)
02-88-16
(EUC 8ff8b0)
(MSEUC f830)
114-16
(SJIS f9ae)

U+E709 (PUA)

U+E709 (PUA)

U+3030 (BMP)
🚬
U+1F6AC (SMP)

U+E4D5 (PUA)

U+E4D5 (PUA)

U+88BD (URO)
02-88-17
(EUC 8ff8b1)
(MSEUC f831)
114-17
(SJIS f9af)

U+E70A (PUA)

U+E70A (PUA)

U+27B0 (BMP)
💊
U+1F48A (SMP)

U+E4D6 (PUA)

U+E4D6 (PUA)

U+88BE (URO)
02-88-18
(EUC 8ff8b2)
(MSEUC f832)
114-18
(SJIS f9b0)

U+E70B (PUA)

U+E70B (PUA)
🆗
U+1F197 (SMP)
🎈
U+1F388 (SMP)

U+E4D7 (PUA)

U+E4D7 (PUA)

U+88C0 (URO)
02-88-19
(EUC 8ff8b3)
(MSEUC f833)
114-19
(SJIS f9b1)

U+E70C (PUA)

U+E70C (PUA)
𝜶
U+E70C (PUA)
→U+1D736+(F87F)
💣
U+1F4A3 (SMP)

U+E4D8 (PUA)

U+E4D8 (PUA)

U+88D2 (URO)
02-88-20
(EUC 8ff8b4)
(MSEUC f834)
114-20
(SJIS f9b2)

U+E70D (PUA)

U+E70D (PUA)
𝜶⃣
U+E70D (PUA)
→U+1D736+20E3+(F87F)
🎉
U+1F389 (SMP)

U+E4D9 (PUA)

U+E4D9 (PUA)
𧚓
U+27693 (CJKB)
02-88-21
(EUC 8ff8b5)
(MSEUC f835)
114-21
(SJIS f9b3)

U+E70E (PUA)

U+E70E (PUA)
👕
U+1F455 (SMP)
✂️
U+2702+(FE0F)

U+E4DA (PUA)

U+E4DA (PUA)

U+88D1 (URO)
02-88-22
(EUC 8ff8b6)
(MSEUC f836)
114-22
(SJIS f9b4)

U+E70F (PUA)

U+E70F (PUA)
👛
U+1F45B (SMP)
🎀
U+1F380 (SMP)

U+E4DB (PUA)

U+E4DB (PUA)

U+88D3 (URO)
02-88-23
(EUC 8ff8b7)
(MSEUC f837)
114-23
(SJIS f9b5)

U+E710 (PUA)

U+E710 (PUA)
💄
U+1F484 (SMP)
㊙️
U+3299+(FE0F)

U+E4DC (PUA)

U+E4DC (PUA)

U+88DB (URO)
02-88-24
(EUC 8ff8b8)
(MSEUC f838)
114-24
(SJIS f9b6)

U+E711 (PUA)

U+E711 (PUA)
👖
U+1F456 (SMP)
💽
U+1F4BD (SMP)

U+E4DD (PUA)

U+E4DD (PUA)

U+88F0 (URO)
02-88-25
(EUC 8ff8b9)
(MSEUC f839)
114-25
(SJIS f9b7)

U+E712 (PUA)

U+E712 (PUA)
🏂
U+1F3C2 (SMP)
📣
U+1F4E3 (SMP)

U+E4DE (PUA)

U+E4DE (PUA)

U+88F1 (URO)
02-88-26
(EUC 8ff8ba)
(MSEUC f83a)
114-26
(SJIS f9b8)

U+E713 (PUA)

U+E713 (PUA)
🔔
U+1F514 (SMP)
👒
U+1F452 (SMP)

U+E4DF (PUA)

U+E4DF (PUA)

U+4641 (CJKA)
02-88-27
(EUC 8ff8bb)
(MSEUC f83b)
114-27
(SJIS f9b9)

U+E714 (PUA)

U+E714 (PUA)
🚪
U+1F6AA (SMP)
👗
U+1F457 (SMP)

U+E4E0 (PUA)

U+E4E0 (PUA)

U+8901 (URO)
02-88-28
(EUC 8ff8bc)
(MSEUC f83c)
114-28
(SJIS f9ba)

U+E715 (PUA)

U+E715 (PUA)
💰
U+1F4B0 (SMP)
👡
U+1F461 (SMP)

U+E4E1 (PUA)

U+E4E1 (PUA)
𧜎
U+2770E (CJKB)
02-88-29
(EUC 8ff8bd)
(MSEUC f83d)
114-29
(SJIS f9bb)

U+E716 (PUA)

U+E716 (PUA)
💻
U+1F4BB (SMP)
👢
U+1F462 (SMP)

U+E4E2 (PUA)

U+E4E2 (PUA)

U+8937 (URO)
02-88-30
(EUC 8ff8be)
(MSEUC f83e)
114-30
(SJIS f9bc)

U+E717 (PUA)

U+E717 (PUA)
💌
U+1F48C (SMP)
💄
U+1F484 (SMP)

U+E4E3 (PUA)

U+E4E3 (PUA)
𧜣
U+27723 (CJKB)
02-88-31
(EUC 8ff8bf)
(MSEUC f83f)
114-31
(SJIS f9bd)

U+E718 (PUA)

U+E718 (PUA)
🔧
U+1F527 (SMP)
💅
U+1F485 (SMP)

U+E4E4 (PUA)

U+E4E4 (PUA)

U+8942 (URO)
02-88-32
(EUC 8ff8c0)
(MSEUC f840)
114-32
(SJIS f9be)

U+E719 (PUA)

U+E719 (PUA)
✏️
U+270F+(FE0F)
💆
U+1F486 (SMP)

U+E4E5 (PUA)

U+E4E5 (PUA)

U+8945 (URO)
02-88-33
(EUC 8ff8c1)
(MSEUC f841)
114-33
(SJIS f9bf)

U+E71A (PUA)

U+E71A (PUA)
👑
U+1F451 (SMP)
💇
U+1F487 (SMP)

U+E4E6 (PUA)

U+E4E6 (PUA)

U+8949 (URO)
02-88-34
(EUC 8ff8c2)
(MSEUC f842)
114-34
(SJIS f9c0)

U+E71B (PUA)

U+E71B (PUA)
💍
U+1F48D (SMP)
💈
U+1F488 (SMP)

U+E4E7 (PUA)

U+E4E7 (PUA)
𧝒
U+27752 (CJKB)
02-88-35
(EUC 8ff8c3)
(MSEUC f843)
114-35
(SJIS f9c1)

U+E71C (PUA)

U+E71C (PUA)

U+23F3 (BMP)
👘
U+1F458 (SMP)

U+E4E8 (PUA)

U+E4E8 (PUA)

U+4665 (CJKA)
02-88-36
(EUC 8ff8c4)
(MSEUC f844)
114-36
(SJIS f9c2)

U+E71D (PUA)

U+E71D (PUA)
🚲
U+1F6B2 (SMP)
👙
U+1F459 (SMP)

U+E4E9 (PUA)

U+E4E9 (PUA)

U+8962 (URO)
02-88-37
(EUC 8ff8c5)
(MSEUC f845)
114-37
(SJIS f9c3)

U+E71E (PUA)

U+E71E (PUA)
🍵
U+1F375 (SMP)
👜
U+1F45C (SMP)

U+E4EA (PUA)

U+E4EA (PUA)

U+8980 (URO)
02-88-38
(EUC 8ff8c6)
(MSEUC f846)
114-38
(SJIS f9c4)

U+E71F (PUA)

U+E71F (PUA)
⌚️
U+231A+(FE0F)
🎬
U+1F3AC (SMP)

U+E4EB (PUA)

U+E4EB (PUA)

U+8989 (URO)
02-88-39
(EUC 8ff8c7)
(MSEUC f847)
114-39
(SJIS f9c5)

U+E720 (PUA)

U+E720 (PUA)
😔
U+1F614 (SMP)
🔔
U+1F514 (SMP)

U+E4EC (PUA)

U+E4EC (PUA)

U+8990 (URO)
02-88-40
(EUC 8ff8c8)
(MSEUC f848)
114-40
(SJIS f9c6)

U+E721 (PUA)

U+E721 (PUA)
😌
U+1F60C (SMP)
🎶
U+1F3B6 (SMP)

U+E4ED (PUA)

U+E4ED (PUA)

U+899F (URO)
02-88-41
(EUC 8ff8c9)
(MSEUC f849)
114-41
(SJIS f9c7)

U+E722 (PUA)

U+E722 (PUA)
😅
U+1F605 (SMP)
💓
U+1F493 (SMP)

U+E4EE (PUA)

U+E4EE (PUA)

U+89B0 (URO)
02-88-42
(EUC 8ff8ca)
(MSEUC f84a)
114-42
(SJIS f9c8)

U+E723 (PUA)

U+E723 (PUA)
😓
U+1F613 (SMP)
💗
U+1F497 (SMP)

U+E4EF (PUA)

U+E4EF (PUA)

U+89B7 (URO)
02-88-43
(EUC 8ff8cb)
(MSEUC f84b)
114-43
(SJIS f9c9)

U+E724 (PUA)

U+E724 (PUA)
😡
U+1F621 (SMP)
💘
U+1F498 (SMP)

U+E4F0 (PUA)

U+E4F0 (PUA)

U+89D6 (URO)
02-88-44
(EUC 8ff8cc)
(MSEUC f84c)
114-44
(SJIS f9ca)

U+E725 (PUA)

U+E725 (PUA)
😒
U+1F612 (SMP)
💙
U+1F499 (SMP)

U+E4F1 (PUA)

U+E4F1 (PUA)

U+89D8 (URO)
02-88-45
(EUC 8ff8cd)
(MSEUC f84d)
114-45
(SJIS f9cb)

U+E726 (PUA)

U+E726 (PUA)
😍
U+1F60D (SMP)
💚
U+1F49A (SMP)

U+E4F2 (PUA)

U+E4F2 (PUA)

U+89EB (URO)
02-88-46
(EUC 8ff8ce)
(MSEUC f84e)
114-46
(SJIS f9cc)

U+E727 (PUA)

U+E727 (PUA)
👍
U+1F44D (SMP)
💛
U+1F49B (SMP)

U+E4F3 (PUA)

U+E4F3 (PUA)

U+46A1 (CJKA)
02-88-47
(EUC 8ff8cf)
(MSEUC f84f)
114-47
(SJIS f9cd)

U+E728 (PUA)

U+E728 (PUA)
😜
U+1F61C (SMP)
💜
U+1F49C (SMP)

U+E4F4 (PUA)

U+E4F4 (PUA)

U+89F1 (URO)
02-88-48
(EUC 8ff8d0)
(MSEUC f850)
114-48
(SJIS f9ce)

U+E729 (PUA)

U+E729 (PUA)
😉
U+1F609 (SMP)

U+2728 (BMP)

U+E4F5 (PUA)

U+E4F5 (PUA)

U+89F3 (URO)
02-88-49
(EUC 8ff8d1)
(MSEUC f851)
114-49
(SJIS f9cf)

U+E72A (PUA)

U+E72A (PUA)
😆
U+1F606 (SMP)
⭐️
U+2B50+(FE0F)

U+E4F6 (PUA)

U+E4F6 (PUA)

U+89FD (URO)
02-88-50
(EUC 8ff8d2)
(MSEUC f852)
114-50
(SJIS f9d0)

U+E72B (PUA)

U+E72B (PUA)
😣
U+1F623 (SMP)
💨
U+1F4A8 (SMP)

U+E4F7 (PUA)

U+E4F7 (PUA)
觿
U+89FF (URO)
02-88-51
(EUC 8ff8d3)
(MSEUC f853)
114-51
(SJIS f9d1)

U+E72C (PUA)

U+E72C (PUA)
😏
U+1F60F (SMP)
💦
U+1F4A6 (SMP)

U+E4F8 (PUA)

U+E4F8 (PUA)

U+46AF (CJKA)
02-88-52
(EUC 8ff8d4)
(MSEUC f854)
114-52
(SJIS f9d2)

U+E72D (PUA)

U+E72D (PUA)
😭
U+1F62D (SMP)
⭕️
U+2B55+(FE0F)

U+E4F9 (PUA)

U+E4F9 (PUA)

U+8A11 (URO)
02-88-53
(EUC 8ff8d5)
(MSEUC f855)
114-53
(SJIS f9d3)

U+E72E (PUA)

U+E72E (PUA)
😢
U+1F622 (SMP)

U+274C (BMP)

U+E4FA (PUA)

U+E4FA (PUA)

U+8A14 (URO)
02-88-54
(EUC 8ff8d6)
(MSEUC f856)
114-54
(SJIS f9d4)

U+E72F (PUA)

U+E72F (PUA)
🆖
U+1F196 (SMP)
💢
U+1F4A2 (SMP)

U+E4FB (PUA)

U+E4FB (PUA)
𧦅
U+27985 (CJKB)
02-88-55
(EUC 8ff8d7)
(MSEUC f857)
114-55
(SJIS f9d5)

U+E730 (PUA)

U+E730 (PUA)
📎
U+1F4CE (SMP)
🌟
U+1F31F (SMP)

U+E4FC (PUA)

U+E4FC (PUA)

U+8A21 (URO)
02-88-56
(EUC 8ff8d8)
(MSEUC f858)
114-56
(SJIS f9d6)

U+E731 (PUA)

U+E731 (PUA)
©
U+00A9 (LAT1S)

U+2754 (BMP)

U+E4FD (PUA)

U+E4FD (PUA)

U+8A35 (URO)
02-88-57
(EUC 8ff8d9)
(MSEUC f859)
114-57
(SJIS f9d7)

U+E732 (PUA)

U+E732 (PUA)

U+2122 (BMP)

U+2755 (BMP)

U+E4FE (PUA)

U+E4FE (PUA)

U+8A3E (URO)
02-88-58
(EUC 8ff8da)
(MSEUC f85a)
114-58
(SJIS f9d8)

U+E733 (PUA)

U+E733 (PUA)
🏃
U+1F3C3 (SMP)
🍵
U+1F375 (SMP)

U+E4FF (PUA)

U+E4FF (PUA)

U+8A45 (URO)
02-88-59
(EUC 8ff8db)
(MSEUC f85b)
114-59
(SJIS f9d9)

U+E734 (PUA)

U+E734 (PUA)
㊙️
U+3299+(FE0F)
🍞
U+1F35E (SMP)

U+E500 (PUA)

U+E500 (PUA)

U+8A4D (URO)
02-88-60
(EUC 8ff8dc)
(MSEUC f85c)
114-60
(SJIS f9da)

U+E735 (PUA)

U+E735 (PUA)
♻️
U+267B+(FE0F)
🍦
U+1F366 (SMP)

U+E501 (PUA)

U+E501 (PUA)

U+8A58 (URO)
02-88-61
(EUC 8ff8dd)
(MSEUC f85d)
114-61
(SJIS f9db)

U+E736 (PUA)

U+E736 (PUA)
®
U+00AE (LAT1S)
🍟
U+1F35F (SMP)

U+E502 (PUA)

U+E502 (PUA)

U+8AAE (URO)
02-88-62
(EUC 8ff8de)
(MSEUC f85e)
114-62
(SJIS f9dc)

U+E737 (PUA)

U+E737 (PUA)
⚠️
U+26A0+(FE0F)
🍡
U+1F361 (SMP)

U+E503 (PUA)

U+E503 (PUA)

U+8A90 (URO)
02-88-63
(EUC 8ff8df)
(MSEUC f85f)
114-63
(SJIS f9dd)

U+E738 (PUA)

U+E738 (PUA)
🈲
U+1F232 (SMP)
🍘
U+1F358 (SMP)

U+E504 (PUA)

U+E504 (PUA)

U+8AB7 (URO)
02-88-64
(EUC 8ff8e0)
(MSEUC f860)
114-64
(SJIS f9de)

U+E739 (PUA)

U+E739 (PUA)
🈳
U+1F233 (SMP)
🍚
U+1F35A (SMP)

U+E505 (PUA)

U+E505 (PUA)

U+8ABE (URO)
02-88-65
(EUC 8ff8e1)
(MSEUC f861)
114-65
(SJIS f9df)

U+E73A (PUA)

U+E73A (PUA)
🈴
U+1F234 (SMP)
🍝
U+1F35D (SMP)

U+E506 (PUA)

U+E506 (PUA)

U+8AD7 (URO)
02-88-66
(EUC 8ff8e2)
(MSEUC f862)
114-66
(SJIS f9e0)

U+E73B (PUA)

U+E73B (PUA)
🈵
U+1F235 (SMP)
🍜
U+1F35C (SMP)

U+E507 (PUA)

U+E507 (PUA)

U+8AFC (URO)
02-88-67
(EUC 8ff8e3)
(MSEUC f863)
114-67
(SJIS f9e1)

U+E73C (PUA)

U+E73C (PUA)
↔️
U+2194+(FE0F)
🍛
U+1F35B (SMP)

U+E508 (PUA)

U+E508 (PUA)
𧪄
U+27A84 (CJKB)
02-88-68
(EUC 8ff8e4)
(MSEUC f864)
114-68
(SJIS f9e2)

U+E73D (PUA)

U+E73D (PUA)
↕️
U+2195+(FE0F)
🍙
U+1F359 (SMP)

U+E509 (PUA)

U+E509 (PUA)

U+8B0A (URO)
02-88-69
(EUC 8ff8e5)
(MSEUC f865)
114-69
(SJIS f9e3)

U+E73E (PUA)

U+E73E (PUA)
🏫
U+1F3EB (SMP)
🍢
U+1F362 (SMP)

U+E50A (PUA)

U+E50A (PUA)

U+8B05 (URO)
02-88-70
(EUC 8ff8e6)
(MSEUC f866)
114-70
(SJIS f9e4)

U+E73F (PUA)

U+E73F (PUA)
🌊
U+1F30A (SMP)
🍣
U+1F363 (SMP)

U+E50B (PUA)

U+E50B (PUA)

U+8B0D (URO)
02-88-71
(EUC 8ff8e7)
(MSEUC f867)
114-71
(SJIS f9e5)

U+E740 (PUA)

U+E740 (PUA)
🗻
U+1F5FB (SMP)
🍎
U+1F34E (SMP)

U+E50C (PUA)

U+E50C (PUA)

U+8B1C (URO)
02-88-72
(EUC 8ff8e8)
(MSEUC f868)
114-72
(SJIS f9e6)

U+E741 (PUA)

U+E741 (PUA)
🍀
U+1F340 (SMP)
🍊
U+1F34A (SMP)

U+E50D (PUA)

U+E50D (PUA)

U+8B1F (URO)
02-88-73
(EUC 8ff8e9)
(MSEUC f869)
114-73
(SJIS f9e7)

U+E742 (PUA)

U+E742 (PUA)
🍒
U+1F352 (SMP)
🍓
U+1F353 (SMP)

U+E50E (PUA)

U+E50E (PUA)

U+8B2D (URO)
02-88-74
(EUC 8ff8ea)
(MSEUC f86a)
114-74
(SJIS f9e8)

U+E743 (PUA)

U+E743 (PUA)
🌷
U+1F337 (SMP)
🍉
U+1F349 (SMP)

U+E50F (PUA)

U+E50F (PUA)

U+8B43 (URO)
02-88-75
(EUC 8ff8eb)
(MSEUC f86b)
114-75
(SJIS f9e9)

U+E744 (PUA)

U+E744 (PUA)
🍌
U+1F34C (SMP)
🍅
U+1F345 (SMP)

U+E510 (PUA)

U+E510 (PUA)

U+470C (CJKA)
02-88-76
(EUC 8ff8ec)
(MSEUC f86c)
114-76
(SJIS f9ea)

U+E745 (PUA)

U+E745 (PUA)
🍎
U+1F34E (SMP)
🍆
U+1F346 (SMP)

U+E511 (PUA)

U+E511 (PUA)

U+8B51 (URO)
02-88-77
(EUC 8ff8ed)
(MSEUC f86d)
114-77
(SJIS f9eb)

U+E746 (PUA)

U+E746 (PUA)
🌱
U+1F331 (SMP)
🎂
U+1F382 (SMP)

U+E512 (PUA)

U+E512 (PUA)

U+8B5E (URO)
02-88-78
(EUC 8ff8ee)
(MSEUC f86e)
114-78
(SJIS f9ec)

U+E747 (PUA)

U+E747 (PUA)
🍁
U+1F341 (SMP)
🍱
U+1F371 (SMP)

U+E513 (PUA)

U+E513 (PUA)

U+8B76 (URO)
02-88-79
(EUC 8ff8ef)
(MSEUC f86f)
114-79
(SJIS f9ed)

U+E748 (PUA)

U+E748 (PUA)
🌸
U+1F338 (SMP)
🍲
U+1F372 (SMP)

U+E514 (PUA)

U+E514 (PUA)
譿
U+8B7F (URO)
02-88-80
(EUC 8ff8f0)
(MSEUC f870)
114-80
(SJIS f9ee)

U+E749 (PUA)

U+E749 (PUA)
🍙
U+1F359 (SMP)

U+E515 (PUA)

U+E515 (PUA)

U+8B81 (URO)
02-88-81
(EUC 8ff8f1)
(MSEUC f871)
114-81
(SJIS f9ef)

U+E74A (PUA)

U+E74A (PUA)
🍰
U+1F370 (SMP)

U+E516 (PUA)

U+E516 (PUA)

U+8B8B (URO)
02-88-82
(EUC 8ff8f2)
(MSEUC f872)
114-82
(SJIS f9f0)

U+E74B (PUA)

U+E74B (PUA)
🍶
U+1F376 (SMP)

U+E517 (PUA)

U+E517 (PUA)

U+8B94 (URO)
02-88-83
(EUC 8ff8f3)
(MSEUC f873)
114-83
(SJIS f9f1)

U+E74C (PUA)

U+E74C (PUA)
🍜
U+1F35C (SMP)

U+E518 (PUA)

U+E518 (PUA)

U+8B95 (URO)
02-88-84
(EUC 8ff8f4)
(MSEUC f874)
114-84
(SJIS f9f2)

U+E74D (PUA)

U+E74D (PUA)
🍞
U+1F35E (SMP)

U+E519 (PUA)

U+E519 (PUA)

U+8B9C (URO)
02-88-85
(EUC 8ff8f5)
(MSEUC f875)
114-85
(SJIS f9f3)

U+E74E (PUA)

U+E74E (PUA)
🐌
U+1F40C (SMP)

U+E51A (PUA)

U+E51A (PUA)

U+8B9E (URO)
02-88-86
(EUC 8ff8f6)
(MSEUC f876)
114-86
(SJIS f9f4)

U+E74F (PUA)

U+E74F (PUA)
🐤
U+1F424 (SMP)

U+E51B (PUA)

U+E51B (PUA)

U+8C39 (URO)
02-88-87
(EUC 8ff8f7)
(MSEUC f877)
114-87
(SJIS f9f5)

U+E750 (PUA)

U+E750 (PUA)
🐧
U+1F427 (SMP)

U+E51C (PUA)

U+E51C (PUA)
𧮳
U+27BB3 (CJKB)
02-88-88
(EUC 8ff8f8)
(MSEUC f878)
114-88
(SJIS f9f6)

U+E751 (PUA)

U+E751 (PUA)
🐟
U+1F41F (SMP)

U+E51D (PUA)

U+E51D (PUA)

U+8C3D (URO)
02-88-89
(EUC 8ff8f9)
(MSEUC f879)
114-89
(SJIS f9f7)

U+E752 (PUA)

U+E752 (PUA)
😋
U+1F60B (SMP)

U+E51E (PUA)

U+E51E (PUA)
𧮾
U+27BBE (CJKB)
02-88-90
(EUC 8ff8fa)
(MSEUC f87a)
114-90
(SJIS f9f8)

U+E753 (PUA)

U+E753 (PUA)
😁
U+1F601 (SMP)

U+E51F (PUA)

U+E51F (PUA)
𧯇
U+27BC7 (CJKB)
02-88-91
(EUC 8ff8fb)
(MSEUC f87b)
114-91
(SJIS f9f9)

U+E754 (PUA)

U+E754 (PUA)
🐴
U+1F434 (SMP)

U+E520 (PUA)

U+E520 (PUA)

U+8C45 (URO)
02-88-92
(EUC 8ff8fc)
(MSEUC f87c)
114-92
(SJIS f9fa)

U+E755 (PUA)

U+E755 (PUA)
🐷
U+1F437 (SMP)

U+E521 (PUA)

U+E521 (PUA)

U+8C47 (URO)
02-88-93
(EUC 8ff8fd)
(MSEUC f87d)
114-93
(SJIS f9fb)

U+E756 (PUA)

U+E756 (PUA)
🍷
U+1F377 (SMP)

U+E522 (PUA)

U+E522 (PUA)

U+8C4F (URO)
02-88-94
(EUC 8ff8fe)
(MSEUC f87e)
114-94
(SJIS f9fc)

U+E757 (PUA)

U+E757 (PUA)
😱
U+1F631 (SMP)

U+E523 (PUA)

U+E523 (PUA)

U+8C54 (URO)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-89-01
(EUC 8ff9a1)
(MSEUC f921)
115-01
(SJIS fa40)

U+2170 (BMP)

U+2170 (BMP)

U+E524 (PUA)

U+E524 (PUA)

U+8C57 (URO)
02-89-02
(EUC 8ff9a2)
(MSEUC f922)
115-02
(SJIS fa41)

U+2171 (BMP)

U+2171 (BMP)

U+E525 (PUA)

U+E525 (PUA)

U+8C69 (URO)
02-89-03
(EUC 8ff9a3)
(MSEUC f923)
115-03
(SJIS fa42)

U+2172 (BMP)

U+2172 (BMP)

U+E526 (PUA)

U+E526 (PUA)

U+8C6D (URO)
02-89-04
(EUC 8ff9a4)
(MSEUC f924)
115-04
(SJIS fa43)

U+2173 (BMP)

U+2173 (BMP)

U+E527 (PUA)

U+E527 (PUA)

U+8C73 (URO)
02-89-05
(EUC 8ff9a5)
(MSEUC f925)
115-05
(SJIS fa44)

U+2174 (BMP)

U+2174 (BMP)

U+E528 (PUA)

U+E528 (PUA)
𧲸
U+27CB8 (CJKB)
02-89-06
(EUC 8ff9a6)
(MSEUC f926)
115-06
(SJIS fa45)

U+2175 (BMP)

U+2175 (BMP)

U+E529 (PUA)

U+E529 (PUA)

U+8C93 (URO)
02-89-07
(EUC 8ff9a7)
(MSEUC f927)
115-07
(SJIS fa46)

U+2176 (BMP)

U+2176 (BMP)

U+E52A (PUA)

U+E52A (PUA)

U+8C92 (URO)
02-89-08
(EUC 8ff9a8)
(MSEUC f928)
115-08
(SJIS fa47)

U+2177 (BMP)

U+2177 (BMP)

U+E52B (PUA)

U+E52B (PUA)

U+8C99 (URO)
02-89-09
(EUC 8ff9a9)
(MSEUC f929)
115-09
(SJIS fa48)

U+2178 (BMP)

U+2178 (BMP)

U+E52C (PUA)

U+E52C (PUA)

U+4764 (CJKA)
02-89-10
(EUC 8ff9aa)
(MSEUC f92a)
115-10
(SJIS fa49)

U+2179 (BMP)

U+2179 (BMP)

U+E52D (PUA)

U+E52D (PUA)

U+8C9B (URO)
02-89-11
(EUC 8ff9ab)
(MSEUC f92b)
115-11
(SJIS fa4a)

U+2160 (BMP)

U+2160 (BMP)

U+E52E (PUA)

U+E52E (PUA)

U+8CA4 (URO)
02-89-12
(EUC 8ff9ac)
(MSEUC f92c)
115-12
(SJIS fa4b)

U+2161 (BMP)

U+2161 (BMP)

U+E52F (PUA)

U+E52F (PUA)

U+8CD6 (URO)
02-89-13
(EUC 8ff9ad)
(MSEUC f92d)
115-13
(SJIS fa4c)

U+2162 (BMP)

U+2162 (BMP)

U+E530 (PUA)

U+E530 (PUA)

U+8CD5 (URO)
02-89-14
(EUC 8ff9ae)
(MSEUC f92e)
115-14
(SJIS fa4d)

U+2163 (BMP)

U+2163 (BMP)

U+E531 (PUA)

U+E531 (PUA)

U+8CD9 (URO)
02-89-15
(EUC 8ff9af)
(MSEUC f92f)
115-15
(SJIS fa4e)

U+2164 (BMP)

U+2164 (BMP)

U+E532 (PUA)

U+E532 (PUA)
𧶠
U+27DA0 (CJKB)
02-89-16
(EUC 8ff9b0)
(MSEUC f930)
115-16
(SJIS fa4f)

U+2165 (BMP)

U+2165 (BMP)

U+E533 (PUA)

U+E533 (PUA)

U+8CF0 (URO)
02-89-17
(EUC 8ff9b1)
(MSEUC f931)
115-17
(SJIS fa50)

U+2166 (BMP)

U+2166 (BMP)

U+E534 (PUA)

U+E534 (PUA)

U+8CF1 (URO)
02-89-18
(EUC 8ff9b2)
(MSEUC f932)
115-18
(SJIS fa51)

U+2167 (BMP)

U+2167 (BMP)

U+E535 (PUA)

U+E535 (PUA)
𧸐
U+27E10 (CJKB)
02-89-19
(EUC 8ff9b3)
(MSEUC f933)
115-19
(SJIS fa52)

U+2168 (BMP)

U+2168 (BMP)

U+E536 (PUA)

U+E536 (PUA)

U+8D09 (URO)
02-89-20
(EUC 8ff9b4)
(MSEUC f934)
115-20
(SJIS fa53)

U+2169 (BMP)

U+2169 (BMP)

U+E537 (PUA)

U+E537 (PUA)

U+8D0E (URO)
02-89-21
(EUC 8ff9b5)
(MSEUC f935)
115-21
(SJIS fa54)

U+FFE2 (FWF)

U+FFE2 (FWF)

U+E538 (PUA)

U+E538 (PUA)

U+8D6C (URO)

Note: Compare 01-02-44.

02-89-22
(EUC 8ff9b6)
(MSEUC f936)
115-22
(SJIS fa55)

U+FFE4 (FWF)

U+FFE4 (FWF)

U+E539 (PUA)

U+E539 (PUA)

U+8D84 (URO)
02-89-23
(EUC 8ff9b7)
(MSEUC f937)
115-23
(SJIS fa56)

U+FF07 (FWF)

U+FF07 (FWF)

U+E53A (PUA)

U+E53A (PUA)

U+8D95 (URO)
02-89-24
(EUC 8ff9b8)
(MSEUC f938)
115-24
(SJIS fa57)

U+FF02 (FWF)

U+FF02 (FWF)

U+E53B (PUA)

U+E53B (PUA)

U+8DA6 (URO)
02-89-25
(EUC 8ff9b9)
(MSEUC f939)
115-25
(SJIS fa58)

U+3231 (BMP)

U+3231 (BMP)

U+E53C (PUA)

U+E53C (PUA)
𧾷
U+27FB7 (CJKB)
02-89-26
(EUC 8ff9ba)
(MSEUC f93a)
115-26
(SJIS fa59)

U+2116 (BMP)

U+2116 (BMP)

U+E53D (PUA)

U+E53D (PUA)

U+8DC6 (URO)
02-89-27
(EUC 8ff9bb)
(MSEUC f93b)
115-27
(SJIS fa5a)

U+2121 (BMP)

U+2121 (BMP)

U+E53E (PUA)

U+E53E (PUA)

U+8DC8 (URO)
02-89-28
(EUC 8ff9bc)
(MSEUC f93c)
115-28
(SJIS fa5b)

U+2235 (BMP)

U+2235 (BMP)

U+E53F (PUA)

U+E53F (PUA)

U+8DD9 (URO)

Note: Compare 01-02-72.

02-89-29
(EUC 8ff9bd)
(MSEUC f93d)
115-29
(SJIS fa5c)

U+7E8A (URO)

U+7E8A (URO)

U+E540 (PUA)

U+E540 (PUA)

U+8DEC (URO)
02-89-30
(EUC 8ff9be)
(MSEUC f93e)
115-30
(SJIS fa5d)

U+891C (URO)

U+891C (URO)

U+E541 (PUA)

U+E541 (PUA)

U+8E0C (URO)
02-89-31
(EUC 8ff9bf)
(MSEUC f93f)
115-31
(SJIS fa5e)

U+9348 (URO)

U+9348 (URO)

U+E542 (PUA)

U+E542 (PUA)

U+47FD (CJKA)
02-89-32
(EUC 8ff9c0)
(MSEUC f940)
115-32
(SJIS fa5f)

U+9288 (URO)

U+9288 (URO)

U+E543 (PUA)

U+E543 (PUA)

U+8DFD (URO)
02-89-33
(EUC 8ff9c1)
(MSEUC f941)
115-33
(SJIS fa60)

U+84DC (URO)

U+84DC (URO)

U+E544 (PUA)

U+E544 (PUA)

U+8E06 (URO)
02-89-34
(EUC 8ff9c2)
(MSEUC f942)
115-34
(SJIS fa61)

U+4FC9 (URO)

U+4FC9 (URO)

U+E545 (PUA)

U+E545 (PUA)
𨂊
U+2808A (CJKB)
02-89-35
(EUC 8ff9c3)
(MSEUC f943)
115-35
(SJIS fa62)

U+70BB (URO)

U+70BB (URO)

U+E546 (PUA)

U+E546 (PUA)

U+8E14 (URO)
02-89-36
(EUC 8ff9c4)
(MSEUC f944)
115-36
(SJIS fa63)

U+6631 (URO)

U+6631 (URO)

U+E547 (PUA)

U+E547 (PUA)

U+8E16 (URO)
02-89-37
(EUC 8ff9c5)
(MSEUC f945)
115-37
(SJIS fa64)

U+68C8 (URO)

U+68C8 (URO)

U+E548 (PUA)

U+E548 (PUA)

U+8E21 (URO)
02-89-38
(EUC 8ff9c6)
(MSEUC f946)
115-38
(SJIS fa65)

U+92F9 (URO)

U+92F9 (URO)

U+E549 (PUA)

U+E549 (PUA)

U+8E22 (URO)
02-89-39
(EUC 8ff9c7)
(MSEUC f947)
115-39
(SJIS fa66)

U+66FB (URO)

U+66FB (URO)

U+E54A (PUA)

U+E54A (PUA)

U+8E27 (URO)
02-89-40
(EUC 8ff9c8)
(MSEUC f948)
115-40
(SJIS fa67)

U+5F45 (URO)

U+5F45 (URO)

U+E54B (PUA)

U+E54B (PUA)
𨂻
U+280BB (CJKB)
02-89-41
(EUC 8ff9c9)
(MSEUC f949)
115-41
(SJIS fa68)

U+4E28 (URO)

U+4E28 (URO)

U+E54C (PUA)

U+E54C (PUA)

U+4816 (CJKA)
02-89-42
(EUC 8ff9ca)
(MSEUC f94a)
115-42
(SJIS fa69)

U+4EE1 (URO)

U+4EE1 (URO)

U+E54D (PUA)

U+E54D (PUA)

U+8E36 (URO)
02-89-43
(EUC 8ff9cb)
(MSEUC f94b)
115-43
(SJIS fa6a)

U+4EFC (URO)

U+4EFC (URO)

U+E54E (PUA)

U+E54E (PUA)

U+8E39 (URO)
02-89-44
(EUC 8ff9cc)
(MSEUC f94c)
115-44
(SJIS fa6b)

U+4F00 (URO)

U+4F00 (URO)

U+E54F (PUA)

U+E54F (PUA)

U+8E4B (URO)
02-89-45
(EUC 8ff9cd)
(MSEUC f94d)
115-45
(SJIS fa6c)

U+4F03 (URO)

U+4F03 (URO)

U+E550 (PUA)

U+E550 (PUA)

U+8E54 (URO)
02-89-46
(EUC 8ff9ce)
(MSEUC f94e)
115-46
(SJIS fa6d)

U+4F39 (URO)

U+4F39 (URO)

U+E551 (PUA)

U+E551 (PUA)

U+8E62 (URO)
02-89-47
(EUC 8ff9cf)
(MSEUC f94f)
115-47
(SJIS fa6e)

U+4F56 (URO)

U+4F56 (URO)

U+E552 (PUA)

U+E552 (PUA)

U+8E6C (URO)
02-89-48
(EUC 8ff9d0)
(MSEUC f950)
115-48
(SJIS fa6f)

U+4F92 (URO)

U+4F92 (URO)

U+E553 (PUA)

U+E553 (PUA)

U+8E6D (URO)
02-89-49
(EUC 8ff9d1)
(MSEUC f951)
115-49
(SJIS fa70)

U+4F8A (URO)

U+4F8A (URO)

U+E554 (PUA)

U+E554 (PUA)

U+8E6F (URO)
02-89-50
(EUC 8ff9d2)
(MSEUC f952)
115-50
(SJIS fa71)

U+4F9A (URO)

U+4F9A (URO)

U+E555 (PUA)

U+E555 (PUA)

U+8E98 (URO)
02-89-51
(EUC 8ff9d3)
(MSEUC f953)
115-51
(SJIS fa72)

U+4F94 (URO)

U+4F94 (URO)

U+E556 (PUA)

U+E556 (PUA)

U+8E9E (URO)
02-89-52
(EUC 8ff9d4)
(MSEUC f954)
115-52
(SJIS fa73)

U+4FCD (URO)

U+4FCD (URO)

U+E557 (PUA)

U+E557 (PUA)

U+8EAE (URO)
02-89-53
(EUC 8ff9d5)
(MSEUC f955)
115-53
(SJIS fa74)

U+5040 (URO)

U+5040 (URO)

U+E558 (PUA)

U+E558 (PUA)

U+8EB3 (URO)
02-89-54
(EUC 8ff9d6)
(MSEUC f956)
115-54
(SJIS fa75)

U+5022 (URO)

U+5022 (URO)

U+E559 (PUA)

U+E559 (PUA)

U+8EB5 (URO)
02-89-55
(EUC 8ff9d7)
(MSEUC f957)
115-55
(SJIS fa76)
俿
U+4FFF (URO)
俿
U+4FFF (URO)

U+E55A (PUA)

U+E55A (PUA)

U+8EB6 (URO)
02-89-56
(EUC 8ff9d8)
(MSEUC f958)
115-56
(SJIS fa77)

U+501E (URO)

U+501E (URO)

U+E55B (PUA)

U+E55B (PUA)

U+8EBB (URO)
02-89-57
(EUC 8ff9d9)
(MSEUC f959)
115-57
(SJIS fa78)

U+5046 (URO)

U+5046 (URO)

U+E55C (PUA)

U+E55C (PUA)
𨊂
U+28282 (CJKB)
02-89-58
(EUC 8ff9da)
(MSEUC f95a)
115-58
(SJIS fa79)

U+5070 (URO)

U+5070 (URO)

U+E55D (PUA)

U+E55D (PUA)

U+8ED1 (URO)
02-89-59
(EUC 8ff9db)
(MSEUC f95b)
115-59
(SJIS fa7a)

U+5042 (URO)

U+5042 (URO)

U+E55E (PUA)

U+E55E (PUA)

U+8ED4 (URO)
02-89-60
(EUC 8ff9dc)
(MSEUC f95c)
115-60
(SJIS fa7b)

U+5094 (URO)

U+5094 (URO)

U+E55F (PUA)

U+E55F (PUA)

U+484E (CJKA)
02-89-61
(EUC 8ff9dd)
(MSEUC f95d)
115-61
(SJIS fa7c)

U+50F4 (URO)

U+50F4 (URO)

U+E560 (PUA)

U+E560 (PUA)

U+8EF9 (URO)
02-89-62
(EUC 8ff9de)
(MSEUC f95e)
115-62
(SJIS fa7d)

U+50D8 (URO)

U+50D8 (URO)

U+E561 (PUA)

U+E561 (PUA)
𨋳
U+282F3 (CJKB)
02-89-63
(EUC 8ff9df)
(MSEUC f95f)
115-63
(SJIS fa7e)

U+514A (URO)

U+514A (URO)

U+E562 (PUA)

U+E562 (PUA)

U+8F00 (URO)
02-89-64
(EUC 8ff9e0)
(MSEUC f960)
115-64
(SJIS fa80)

U+5164 (URO)

U+5164 (URO)

U+E563 (PUA)

U+E563 (PUA)

U+8F08 (URO)
02-89-65
(EUC 8ff9e1)
(MSEUC f961)
115-65
(SJIS fa81)

U+519D (URO)

U+519D (URO)

U+E564 (PUA)

U+E564 (PUA)

U+8F17 (URO)
02-89-66
(EUC 8ff9e2)
(MSEUC f962)
115-66
(SJIS fa82)

U+51BE (URO)

U+51BE (URO)

U+E565 (PUA)

U+E565 (PUA)

U+8F2B (URO)
02-89-67
(EUC 8ff9e3)
(MSEUC f963)
115-67
(SJIS fa83)

U+51EC (URO)

U+51EC (URO)

U+E566 (PUA)

U+E566 (PUA)

U+8F40 (URO)
02-89-68
(EUC 8ff9e4)
(MSEUC f964)
115-68
(SJIS fa84)

U+5215 (URO)

U+5215 (URO)

U+E567 (PUA)

U+E567 (PUA)

U+8F4A (URO)
02-89-69
(EUC 8ff9e5)
(MSEUC f965)
115-69
(SJIS fa85)

U+529C (URO)

U+529C (URO)

U+E568 (PUA)

U+E568 (PUA)

U+8F58 (URO)
02-89-70
(EUC 8ff9e6)
(MSEUC f966)
115-70
(SJIS fa86)

U+52A6 (URO)

U+52A6 (URO)

U+E569 (PUA)

U+E569 (PUA)
𨐌
U+2840C (CJKB)
02-89-71
(EUC 8ff9e7)
(MSEUC f967)
115-71
(SJIS fa87)

U+52C0 (URO)

U+52C0 (URO)

U+E56A (PUA)

U+E56A (PUA)

U+8FA4 (URO)
02-89-72
(EUC 8ff9e8)
(MSEUC f968)
115-72
(SJIS fa88)

U+52DB (URO)

U+52DB (URO)

U+E56B (PUA)

U+E56B (PUA)

U+8FB4 (URO)
02-89-73
(EUC 8ff9e9)
(MSEUC f969)
115-73
(SJIS fa89)

U+5300 (URO)

U+5300 (URO)

U+E56C (PUA)

U+E56C (PUA)

U+FA66 (CI)
02-89-74
(EUC 8ff9ea)
(MSEUC f96a)
115-74
(SJIS fa8a)

U+5307 (URO)

U+5307 (URO)

U+E56D (PUA)

U+E56D (PUA)

U+8FB6 (URO)
02-89-75
(EUC 8ff9eb)
(MSEUC f96b)
115-75
(SJIS fa8b)

U+5324 (URO)

U+5324 (URO)

U+E56E (PUA)

U+E56E (PUA)
𨑕
U+28455 (CJKB)
02-89-76
(EUC 8ff9ec)
(MSEUC f96c)
115-76
(SJIS fa8c)

U+5372 (URO)

U+5372 (URO)

U+E56F (PUA)

U+E56F (PUA)

U+8FC1 (URO)
02-89-77
(EUC 8ff9ed)
(MSEUC f96d)
115-77
(SJIS fa8d)

U+5393 (URO)

U+5393 (URO)

U+E570 (PUA)

U+E570 (PUA)

U+8FC6 (URO)
02-89-78
(EUC 8ff9ee)
(MSEUC f96e)
115-78
(SJIS fa8e)

U+53B2 (URO)

U+53B2 (URO)

U+E571 (PUA)

U+E571 (PUA)

U+FA24 (DD)
02-89-79
(EUC 8ff9ef)
(MSEUC f96f)
115-79
(SJIS fa8f)

U+53DD (URO)

U+53DD (URO)

U+E572 (PUA)

U+E572 (PUA)

U+8FCA (URO)
02-89-80
(EUC 8ff9f0)
(MSEUC f970)
115-80
(SJIS fa90)

U+FA0E (DD)

U+FA0E (DD)

U+E573 (PUA)

U+E573 (PUA)

U+8FCD (URO)
02-89-81
(EUC 8ff9f1)
(MSEUC f971)
115-81
(SJIS fa91)

U+549C (URO)

U+549C (URO)

U+E574 (PUA)

U+E574 (PUA)

U+8FD3 (URO)
02-89-82
(EUC 8ff9f2)
(MSEUC f972)
115-82
(SJIS fa92)

U+548A (URO)

U+548A (URO)

U+E575 (PUA)

U+E575 (PUA)

U+8FD5 (URO)
02-89-83
(EUC 8ff9f3)
(MSEUC f973)
115-83
(SJIS fa93)

U+54A9 (URO)

U+54A9 (URO)

U+E576 (PUA)

U+E576 (PUA)

U+8FE0 (URO)
02-89-84
(EUC 8ff9f4)
(MSEUC f974)
115-84
(SJIS fa94)

U+54FF (URO)

U+54FF (URO)

U+E577 (PUA)

U+E577 (PUA)

U+8FF1 (URO)
02-89-85
(EUC 8ff9f5)
(MSEUC f975)
115-85
(SJIS fa95)

U+5586 (URO)

U+5586 (URO)

U+E578 (PUA)

U+E578 (PUA)

U+8FF5 (URO)
02-89-86
(EUC 8ff9f6)
(MSEUC f976)
115-86
(SJIS fa96)

U+5759 (URO)

U+5759 (URO)

U+E579 (PUA)

U+E579 (PUA)

U+8FFB (URO)
02-89-87
(EUC 8ff9f7)
(MSEUC f977)
115-87
(SJIS fa97)

U+5765 (URO)

U+5765 (URO)

U+E57A (PUA)

U+E57A (PUA)

U+9002 (URO)
02-89-88
(EUC 8ff9f8)
(MSEUC f978)
115-88
(SJIS fa98)

U+57AC (URO)

U+57AC (URO)

U+E57B (PUA)

U+E57B (PUA)

U+900C (URO)
02-89-89
(EUC 8ff9f9)
(MSEUC f979)
115-89
(SJIS fa99)

U+57C8 (URO)

U+57C8 (URO)

U+E57C (PUA)

U+E57C (PUA)

U+9037 (URO)
02-89-90
(EUC 8ff9fa)
(MSEUC f97a)
115-90
(SJIS fa9a)

U+57C7 (URO)

U+57C7 (URO)

U+E57D (PUA)

U+E57D (PUA)
𨕫
U+2856B (CJKB)
02-89-91
(EUC 8ff9fb)
(MSEUC f97b)
115-91
(SJIS fa9b)

U+FA0F (DD)

U+FA0F (DD)

U+E57E (PUA)

U+E57E (PUA)

U+9043 (URO)
02-89-92
(EUC 8ff9fc)
(MSEUC f97c)
115-92
(SJIS fa9c)

U+FA10 (CI)

U+FA10 (CI)

U+E57F (PUA)

U+E57F (PUA)

U+9044 (URO)
02-89-93
(EUC 8ff9fd)
(MSEUC f97d)
115-93
(SJIS fa9d)

U+589E (URO)

U+589E (URO)

U+E580 (PUA)

U+E580 (PUA)

U+905D (URO)
02-89-94
(EUC 8ff9fe)
(MSEUC f97e)
115-94
(SJIS fa9e)

U+58B2 (URO)

U+58B2 (URO)

U+E581 (PUA)

U+E581 (PUA)
𨗈
U+285C8 (CJKB)
Codepoint IBM SJIS Ext
78JIS Ver.
IBM SJIS Ext
MS / HTML5
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-90-01
(EUC 8ffaa1)
(MSEUC fa21)
116-01
(SJIS fa9f)

U+590B (URO)

U+590B (URO)

U+E582 (PUA)

U+E582 (PUA)
𨗉
U+285C9 (CJKB)
02-90-02
(EUC 8ffaa2)
(MSEUC fa22)
116-02
(SJIS faa0)

U+5953 (