JIS plane 2, part 6Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-80-01
(EUC 8ff0a1)
106-01
(SJIS f59f)

U+E40A (PUA)

U+71B3 (URO)
02-80-02
(EUC 8ff0a2)
106-02
(SJIS f5a0)

U+E40B (PUA)
𤎼
U+243BC (CJKB)
02-80-03
(EUC 8ff0a3)
106-03
(SJIS f5a1)

U+E40C (PUA)

U+71CB (URO)
02-80-04
(EUC 8ff0a4)
106-04
(SJIS f5a2)

U+E40D (PUA)

U+71D3 (URO)
02-80-05
(EUC 8ff0a5)
106-05
(SJIS f5a3)

U+E40E (PUA)

U+71D9 (URO)
02-80-06
(EUC 8ff0a6)
106-06
(SJIS f5a4)

U+E40F (PUA)

U+71DC (URO)
02-80-07
(EUC 8ff0a7)
106-07
(SJIS f5a5)

U+E410 (PUA)

U+7207 (URO)
02-80-08
(EUC 8ff0a8)
106-08
(SJIS f5a6)

U+E411 (PUA)

U+3E05 (CJKA)
02-80-09
(EUC 8ff0a9)
106-09
(SJIS f5a7)

U+E412 (PUA)

U+FA49 (CI)
02-80-10
(EUC 8ff0aa)
106-10
(SJIS f5a8)

U+E413 (PUA)

U+722B (URO)
02-80-11
(EUC 8ff0ab)
106-11
(SJIS f5a9)

U+E414 (PUA)

U+7234 (URO)
02-80-12
(EUC 8ff0ac)
106-12
(SJIS f5aa)

U+E415 (PUA)

U+7238 (URO)
02-80-13
(EUC 8ff0ad)
106-13
(SJIS f5ab)

U+E416 (PUA)

U+7239 (URO)
02-80-14
(EUC 8ff0ae)
106-14
(SJIS f5ac)

U+E417 (PUA)

U+4E2C (URO)
02-80-15
(EUC 8ff0af)
106-15
(SJIS f5ad)

U+E418 (PUA)

U+7242 (URO)
02-80-16
(EUC 8ff0b0)
106-16
(SJIS f5ae)

U+E419 (PUA)

U+7253 (URO)
02-80-17
(EUC 8ff0b1)
106-17
(SJIS f5af)

U+E41A (PUA)

U+7257 (URO)
02-80-18
(EUC 8ff0b2)
106-18
(SJIS f5b0)

U+E41B (PUA)

U+7263 (URO)
02-80-19
(EUC 8ff0b3)
106-19
(SJIS f5b1)

U+E41C (PUA)
𤘩
U+24629 (CJKB)
02-80-20
(EUC 8ff0b4)
106-20
(SJIS f5b2)

U+E41D (PUA)

U+726E (URO)
02-80-21
(EUC 8ff0b5)
106-21
(SJIS f5b3)

U+E41E (PUA)

U+726F (URO)
02-80-22
(EUC 8ff0b6)
106-22
(SJIS f5b4)

U+E41F (PUA)

U+7278 (URO)
02-80-23
(EUC 8ff0b7)
106-23
(SJIS f5b5)

U+E420 (PUA)

U+727F (URO)
02-80-24
(EUC 8ff0b8)
106-24
(SJIS f5b6)

U+E421 (PUA)

U+728E (URO)
02-80-25
(EUC 8ff0b9)
106-25
(SJIS f5b7)

U+E422 (PUA)
𤚥
U+246A5 (CJKB)
02-80-26
(EUC 8ff0ba)
106-26
(SJIS f5b8)

U+E423 (PUA)

U+72AD (URO)
02-80-27
(EUC 8ff0bb)
106-27
(SJIS f5b9)

U+E424 (PUA)

U+72AE (URO)
02-80-28
(EUC 8ff0bc)
106-28
(SJIS f5ba)

U+E425 (PUA)

U+72B0 (URO)
02-80-29
(EUC 8ff0bd)
106-29
(SJIS f5bb)

U+E426 (PUA)

U+72B1 (URO)
02-80-30
(EUC 8ff0be)
106-30
(SJIS f5bc)

U+E427 (PUA)

U+72C1 (URO)
02-80-31
(EUC 8ff0bf)
106-31
(SJIS f5bd)

U+E428 (PUA)

U+3E60 (CJKA)
02-80-32
(EUC 8ff0c0)
106-32
(SJIS f5be)

U+E429 (PUA)

U+72CC (URO)
02-80-33
(EUC 8ff0c1)
106-33
(SJIS f5bf)

U+E42A (PUA)

U+3E66 (CJKA)
02-80-34
(EUC 8ff0c2)
106-34
(SJIS f5c0)

U+E42B (PUA)

U+3E68 (CJKA)
02-80-35
(EUC 8ff0c3)
106-35
(SJIS f5c1)

U+E42C (PUA)

U+72F3 (URO)
02-80-36
(EUC 8ff0c4)
106-36
(SJIS f5c2)

U+E42D (PUA)

U+72FA (URO)
02-80-37
(EUC 8ff0c5)
106-37
(SJIS f5c3)

U+E42E (PUA)

U+7307 (URO)
02-80-38
(EUC 8ff0c6)
106-38
(SJIS f5c4)

U+E42F (PUA)

U+7312 (URO)
02-80-39
(EUC 8ff0c7)
106-39
(SJIS f5c5)

U+E430 (PUA)

U+7318 (URO)
02-80-40
(EUC 8ff0c8)
106-40
(SJIS f5c6)

U+E431 (PUA)

U+7319 (URO)
02-80-41
(EUC 8ff0c9)
106-41
(SJIS f5c7)

U+E432 (PUA)

U+3E83 (CJKA)
02-80-42
(EUC 8ff0ca)
106-42
(SJIS f5c8)

U+E433 (PUA)

U+7339 (URO)
02-80-43
(EUC 8ff0cb)
106-43
(SJIS f5c9)

U+E434 (PUA)

U+732C (URO)
02-80-44
(EUC 8ff0cc)
106-44
(SJIS f5ca)

U+E435 (PUA)

U+7331 (URO)
02-80-45
(EUC 8ff0cd)
106-45
(SJIS f5cb)

U+E436 (PUA)

U+7333 (URO)
02-80-46
(EUC 8ff0ce)
106-46
(SJIS f5cc)

U+E437 (PUA)

U+733D (URO)
02-80-47
(EUC 8ff0cf)
106-47
(SJIS f5cd)

U+E438 (PUA)

U+7352 (URO)
02-80-48
(EUC 8ff0d0)
106-48
(SJIS f5ce)

U+E439 (PUA)

U+3E94 (CJKA)
02-80-49
(EUC 8ff0d1)
106-49
(SJIS f5cf)

U+E43A (PUA)

U+736B (URO)
02-80-50
(EUC 8ff0d2)
106-50
(SJIS f5d0)

U+E43B (PUA)

U+736C (URO)
02-80-51
(EUC 8ff0d3)
106-51
(SJIS f5d1)

U+E43C (PUA)
𤢖
U+24896 (CJKB)
02-80-52
(EUC 8ff0d4)
106-52
(SJIS f5d2)

U+E43D (PUA)

U+736E (URO)
02-80-53
(EUC 8ff0d5)
106-53
(SJIS f5d3)

U+E43E (PUA)

U+736F (URO)
02-80-54
(EUC 8ff0d6)
106-54
(SJIS f5d4)

U+E43F (PUA)

U+7371 (URO)
02-80-55
(EUC 8ff0d7)
106-55
(SJIS f5d5)

U+E440 (PUA)

U+7377 (URO)
02-80-56
(EUC 8ff0d8)
106-56
(SJIS f5d6)

U+E441 (PUA)

U+7381 (URO)
02-80-57
(EUC 8ff0d9)
106-57
(SJIS f5d7)

U+E442 (PUA)

U+7385 (URO)
02-80-58
(EUC 8ff0da)
106-58
(SJIS f5d8)

U+E443 (PUA)

U+738A (URO)
02-80-59
(EUC 8ff0db)
106-59
(SJIS f5d9)

U+E444 (PUA)

U+7394 (URO)
02-80-60
(EUC 8ff0dc)
106-60
(SJIS f5da)

U+E445 (PUA)

U+7398 (URO)
02-80-61
(EUC 8ff0dd)
106-61
(SJIS f5db)

U+E446 (PUA)

U+739C (URO)
02-80-62
(EUC 8ff0de)
106-62
(SJIS f5dc)

U+E447 (PUA)

U+739E (URO)
02-80-63
(EUC 8ff0df)
106-63
(SJIS f5dd)

U+E448 (PUA)

U+73A5 (URO)
02-80-64
(EUC 8ff0e0)
106-64
(SJIS f5de)

U+E449 (PUA)

U+73A8 (URO)
02-80-65
(EUC 8ff0e1)
106-65
(SJIS f5df)

U+E44A (PUA)

U+73B5 (URO)
02-80-66
(EUC 8ff0e2)
106-66
(SJIS f5e0)

U+E44B (PUA)

U+73B7 (URO)
02-80-67
(EUC 8ff0e3)
106-67
(SJIS f5e1)

U+E44C (PUA)

U+73B9 (URO)
02-80-68
(EUC 8ff0e4)
106-68
(SJIS f5e2)

U+E44D (PUA)

U+73BC (URO)
02-80-69
(EUC 8ff0e5)
106-69
(SJIS f5e3)

U+E44E (PUA)

U+73BF (URO)
02-80-70
(EUC 8ff0e6)
106-70
(SJIS f5e4)

U+E44F (PUA)

U+73C5 (URO)
02-80-71
(EUC 8ff0e7)
106-71
(SJIS f5e5)

U+E450 (PUA)

U+73CB (URO)
02-80-72
(EUC 8ff0e8)
106-72
(SJIS f5e6)

U+E451 (PUA)

U+73E1 (URO)
02-80-73
(EUC 8ff0e9)
106-73
(SJIS f5e7)

U+E452 (PUA)

U+73E7 (URO)
02-80-74
(EUC 8ff0ea)
106-74
(SJIS f5e8)

U+E453 (PUA)

U+73F9 (URO)
02-80-75
(EUC 8ff0eb)
106-75
(SJIS f5e9)

U+E454 (PUA)

U+7413 (URO)
02-80-76
(EUC 8ff0ec)
106-76
(SJIS f5ea)

U+E455 (PUA)

U+73FA (URO)
02-80-77
(EUC 8ff0ed)
106-77
(SJIS f5eb)

U+E456 (PUA)

U+7401 (URO)
02-80-78
(EUC 8ff0ee)
106-78
(SJIS f5ec)

U+E457 (PUA)

U+7424 (URO)
02-80-79
(EUC 8ff0ef)
106-79
(SJIS f5ed)

U+E458 (PUA)

U+7431 (URO)
02-80-80
(EUC 8ff0f0)
106-80
(SJIS f5ee)

U+E459 (PUA)

U+7439 (URO)
02-80-81
(EUC 8ff0f1)
106-81
(SJIS f5ef)

U+E45A (PUA)

U+7453 (URO)
02-80-82
(EUC 8ff0f2)
106-82
(SJIS f5f0)

U+E45B (PUA)

U+7440 (URO)
02-80-83
(EUC 8ff0f3)
106-83
(SJIS f5f1)

U+E45C (PUA)

U+7443 (URO)
02-80-84
(EUC 8ff0f4)
106-84
(SJIS f5f2)

U+E45D (PUA)

U+744D (URO)
02-80-85
(EUC 8ff0f5)
106-85
(SJIS f5f3)

U+E45E (PUA)

U+7452 (URO)
02-80-86
(EUC 8ff0f6)
106-86
(SJIS f5f4)

U+E45F (PUA)

U+745D (URO)
02-80-87
(EUC 8ff0f7)
106-87
(SJIS f5f5)

U+E460 (PUA)

U+7471 (URO)
02-80-88
(EUC 8ff0f8)
106-88
(SJIS f5f6)

U+E461 (PUA)

U+7481 (URO)
02-80-89
(EUC 8ff0f9)
106-89
(SJIS f5f7)

U+E462 (PUA)

U+7485 (URO)
02-80-90
(EUC 8ff0fa)
106-90
(SJIS f5f8)

U+E463 (PUA)

U+7488 (URO)
02-80-91
(EUC 8ff0fb)
106-91
(SJIS f5f9)

U+E464 (PUA)
𤩍
U+24A4D (CJKB)
02-80-92
(EUC 8ff0fc)
106-92
(SJIS f5fa)

U+E465 (PUA)

U+7492 (URO)
02-80-93
(EUC 8ff0fd)
106-93
(SJIS f5fb)

U+E466 (PUA)

U+7497 (URO)
02-80-94
(EUC 8ff0fe)
106-94
(SJIS f5fc)

U+E467 (PUA)

U+7499 (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-81-01
(EUC 8ff1a1)
107-01
(SJIS f640)

U+E468 (PUA)
🌠
U+1F320 (SMP)

U+74A0 (URO)
02-81-02
(EUC 8ff1a2)
107-02
(SJIS f641)

U+E469 (PUA)
🌀
U+1F300 (SMP)

U+74A1 (URO)
02-81-03
(EUC 8ff1a3)
107-03
(SJIS f642)

U+E46A (PUA)
🚥
U+1F6A5 (SMP)

U+74A5 (URO)
02-81-04
(EUC 8ff1a4)
107-04
(SJIS f643)

U+E46B (PUA)
🏃
U+1F3C3 (SMP)

U+74AA (URO)
02-81-05
(EUC 8ff1a5)
107-05
(SJIS f644)

U+E46C (PUA)
❇️
U+2747+(FE0F)

U+74AB (URO)
02-81-06
(EUC 8ff1a6)
107-06
(SJIS f645)

U+E46D (PUA)
🎡
U+1F3A1 (SMP)

U+74B9 (URO)
02-81-07
(EUC 8ff1a7)
107-07
(SJIS f646)

U+E46E (PUA)
🎰
U+1F3B0 (SMP)

U+74BB (URO)
02-81-08
(EUC 8ff1a8)
107-08
(SJIS f647)

U+E46F (PUA)
🎊
U+1F38A (SMP)

U+74BA (URO)
02-81-09
(EUC 8ff1a9)
107-09
(SJIS f648)

U+E470 (PUA)
🐳
U+1F433 (SMP)

U+74D6 (URO)
02-81-10
(EUC 8ff1aa)
107-10
(SJIS f649)

U+E471 (PUA)
😃
U+1F603 (SMP)

U+74D8 (URO)
02-81-11
(EUC 8ff1ab)
107-11
(SJIS f64a)

U+E472 (PUA)
😠
U+1F620 (SMP)

U+74DE (URO)
02-81-12
(EUC 8ff1ac)
107-12
(SJIS f64b)

U+E473 (PUA)
😭
U+1F62D (SMP)

U+74EF (URO)
02-81-13
(EUC 8ff1ad)
107-13
(SJIS f64c)

U+E474 (PUA)
😫
U+1F62B (SMP)

U+74EB (URO)
02-81-14
(EUC 8ff1ae)
107-14
(SJIS f64d)

U+E475 (PUA)
💤
U+1F4A4 (SMP)
𤭖
U+24B56 (CJKB)
02-81-15
(EUC 8ff1af)
107-15
(SJIS f64e)

U+E476 (PUA)
💡
U+1F4A1 (SMP)

U+74FA (URO)
02-81-16
(EUC 8ff1b0)
107-16
(SJIS f64f)

U+E477 (PUA)
💔
U+1F494 (SMP)
𤭯
U+24B6F (CJKB)
02-81-17
(EUC 8ff1b1)
107-17
(SJIS f650)

U+E478 (PUA)
💕
U+1F495 (SMP)

U+7520 (URO)
02-81-18
(EUC 8ff1b2)
107-18
(SJIS f651)

U+E479 (PUA)
✴️
U+2734+(FE0F)

U+7524 (URO)
02-81-19
(EUC 8ff1b3)
107-19
(SJIS f652)

U+E47A (PUA)
💣
U+1F4A3 (SMP)

U+752A (URO)
02-81-20
(EUC 8ff1b4)
107-20
(SJIS f653)

U+E47B (PUA)
🔥
U+1F525 (SMP)

U+3F57 (CJKA)
02-81-21
(EUC 8ff1b5)
107-21
(SJIS f654)

U+E47C (PUA)

U+23F3 (BMP)
𤰖
U+24C16 (CJKB)
02-81-22
(EUC 8ff1b6)
107-22
(SJIS f655)

U+E47D (PUA)
🚬
U+1F6AC (SMP)

U+753D (URO)
02-81-23
(EUC 8ff1b7)
107-23
(SJIS f656)

U+E47E (PUA)
🚭
U+1F6AD (SMP)

U+753E (URO)
02-81-24
(EUC 8ff1b8)
107-24
(SJIS f657)

U+E47F (PUA)
♿️
U+267F+(FE0F)

U+7540 (URO)
02-81-25
(EUC 8ff1b9)
107-25
(SJIS f658)

U+E480 (PUA)
🔰
U+1F530 (SMP)

U+7548 (URO)
02-81-26
(EUC 8ff1ba)
107-26
(SJIS f659)

U+E481 (PUA)
⚠️
U+26A0+(FE0F)

U+754E (URO)
02-81-27
(EUC 8ff1bb)
107-27
(SJIS f65a)

U+E482 (PUA)
❗️
U+2757+(FE0F)

U+7550 (URO)
02-81-28
(EUC 8ff1bc)
107-28
(SJIS f65b)

U+E483 (PUA)

U+2753 (BMP)

U+7552 (URO)
02-81-29
(EUC 8ff1bd)
107-29
(SJIS f65c)

U+E484 (PUA)
⛔️
U+26D4+(FE0F)

U+756C (URO)
02-81-30
(EUC 8ff1be)
107-30
(SJIS f65d)

U+E485 (PUA)
⛄️
U+26C4+(FE0F)

U+7572 (URO)
02-81-31
(EUC 8ff1bf)
107-31
(SJIS f65e)

U+E486 (PUA)
🌙
U+1F319 (SMP)

U+7571 (URO)
02-81-32
(EUC 8ff1c0)
107-32
(SJIS f65f)

U+E487 (PUA)
⚡️
U+26A1+(FE0F)

U+757A (URO)
02-81-33
(EUC 8ff1c1)
107-33
(SJIS f660)

U+E488 (PUA)
☀️
U+2600+(FE0F)

U+757D (URO)
02-81-34
(EUC 8ff1c2)
107-34
(SJIS f661)

U+E489 (PUA)
🌛
U+1F31B (SMP)

U+757E (URO)
02-81-35
(EUC 8ff1c3)
107-35
(SJIS f662)

U+E48A (PUA)
❄️
U+2744+(FE0F)

U+7581 (URO)
02-81-36
(EUC 8ff1c4)
107-36
(SJIS f663)

U+E48B (PUA)
⭐️
U+2B50+(FE0F)
𤴔
U+24D14 (CJKB)
02-81-37
(EUC 8ff1c5)
107-37
(SJIS f664)

U+E48C (PUA)
☔️
U+2614+(FE0F)

U+758C (URO)
02-81-38
(EUC 8ff1c6)
107-38
(SJIS f665)

U+E48D (PUA)
☁️
U+2601+(FE0F)

U+3F75 (CJKA)
02-81-39
(EUC 8ff1c7)
107-39
(SJIS f666)

U+E48E (PUA)
⛅️
U+26C5+(FE0F)

U+75A2 (URO)

Note: The zodiac signs following this point were implemented as images of the actual animals, et cetera, by au by KDDI prior to 2012. Most of these today have considerably closer Unicode mappings than just the signs. See au's own chart for the changes and cross-vendor issues.

02-81-40
(EUC 8ff1c8)
107-40
(SJIS f667)

U+E48F (PUA)
♈️ / 🐏
U+2648+(FE0F)
→U+1F40F (SMP)

U+3F77 (CJKA)
02-81-41
(EUC 8ff1c9)
107-41
(SJIS f668)

U+E490 (PUA)
♉️ / 🐂
U+2649+(FE0F)
→U+1F402 (SMP)

U+75B0 (URO)
02-81-42
(EUC 8ff1ca)
107-42
(SJIS f669)

U+E491 (PUA)
♊️ / 👬
U+264A+(FE0F)
→U+1F46C (SMP)

U+75B7 (URO)

Note: The old au-by-KDDI glyph is two smiling faces (Castor and Pollux, presumably) pressed together.

02-81-43
(EUC 8ff1cb)
107-43
(SJIS f66a)

U+E492 (PUA)
♋️ / 🦀
U+264B+(FE0F)
→U+1F980 (SMP)

U+75BF (URO)
02-81-44
(EUC 8ff1cc)
107-44
(SJIS f66b)

U+E493 (PUA)
♌️ / 🦁
U+264C+(FE0F)
→U+1F981 (SMP)

U+75C0 (URO)
02-81-45
(EUC 8ff1cd)
107-45
(SJIS f66c)

U+E494 (PUA)
♍️ / 👧
U+264D+(FE0F)
→U+1F467 (SMP)

U+75C6 (URO)
02-81-46
(EUC 8ff1ce)
107-46
(SJIS f66d)

U+E495 (PUA)
♎️ / ⚖️
U+264E+(FE0F)
→U+2696+(FE0F)

U+75CF (URO)
02-81-47
(EUC 8ff1cf)
107-47
(SJIS f66e)

U+E496 (PUA)
♏️ / 🦂
U+264F+(FE0F)
→U+1F982 (SMP)

U+75D3 (URO)
02-81-48
(EUC 8ff1d0)
107-48
(SJIS f66f)

U+E497 (PUA)
♐️ / 🏹
U+2650+(FE0F)
→U+1F3F9 (SMP)

U+75DD (URO)
02-81-49
(EUC 8ff1d1)
107-49
(SJIS f670)

U+E498 (PUA)
♑️ / 🐐
U+2651+(FE0F)
→U+1F410 (SMP)

U+75DF (URO)
02-81-50
(EUC 8ff1d2)
107-50
(SJIS f671)

U+E499 (PUA)
♒️ / 🏺
U+2652+(FE0F)
→U+1F3FA (SMP)

U+75E0 (URO)
02-81-51
(EUC 8ff1d3)
107-51
(SJIS f672)

U+E49A (PUA)
♓️ / 🐟
U+2653+(FE0F)
→U+1F41F (SMP)

U+75E7 (URO)
02-81-52
(EUC 8ff1d4)
107-52
(SJIS f673)

U+E49B (PUA)

U+26CE (BMP)

U+75EC (URO)

Note: The old au-by-KDDI glyph is a herculean figure wrestling a snake.

02-81-53
(EUC 8ff1d5)
107-53
(SJIS f674)

U+E49C (PUA)
👜
U+1F45C (SMP)

U+75EE (URO)
02-81-54
(EUC 8ff1d6)
107-54
(SJIS f675)

U+E49D (PUA)
📔
U+1F4D4 (SMP)

U+75F1 (URO)
02-81-55
(EUC 8ff1d7)
107-55
(SJIS f676)

U+E49E (PUA)
🎫
U+1F3AB (SMP)

U+75F9 (URO)
02-81-56
(EUC 8ff1d8)
107-56
(SJIS f677)

U+E49F (PUA)
📖
U+1F4D6 (SMP)

U+7603 (URO)
02-81-57
(EUC 8ff1d9)
107-57
(SJIS f678)

U+E4A0 (PUA)
📎
U+1F4CE (SMP)

U+7618 (URO)
02-81-58
(EUC 8ff1da)
107-58
(SJIS f679)

U+E4A1 (PUA)
✏️
U+270F+(FE0F)

U+7607 (URO)
02-81-59
(EUC 8ff1db)
107-59
(SJIS f67a)

U+E4A2 (PUA)
📐
U+1F4D0 (SMP)

U+760F (URO)
02-81-60
(EUC 8ff1dc)
107-60
(SJIS f67b)

U+E4A3 (PUA)
🏧
U+1F3E7 (SMP)

U+3FAE (CJKA)
02-81-61
(EUC 8ff1dd)
107-61
(SJIS f67c)

U+E4A4 (PUA)
🏪
U+1F3EA (SMP)
𤸎
U+24E0E (CJKB)
02-81-62
(EUC 8ff1de)
107-62
(SJIS f67d)

U+E4A5 (PUA)
🚻
U+1F6BB (SMP)

U+7613 (URO)
02-81-63
(EUC 8ff1df)
107-63
(SJIS f67e)

U+E4A6 (PUA)
🅿️
U+1F17F+(FE0F)

U+761B (URO)
02-81-64
(EUC 8ff1e0)
107-64
(SJIS f680)

U+E4A7 (PUA)
🚏
U+1F68F (SMP)

U+761C (URO)
02-81-65
(EUC 8ff1e1)
107-65
(SJIS f681)

U+E4A8 (PUA)
📡
U+1F4E1 (SMP)
𤸷
U+24E37 (CJKB)
02-81-66
(EUC 8ff1e2)
107-66
(SJIS f682)

U+E4A9 (PUA)
⚓️
U+2693+(FE0F)

U+7625 (URO)
02-81-67
(EUC 8ff1e3)
107-67
(SJIS f683)

U+E4AA (PUA)
🏦
U+1F3E6 (SMP)

U+7628 (URO)
02-81-68
(EUC 8ff1e4)
107-68
(SJIS f684)

U+E4AB (PUA)
🏠
U+1F3E0 (SMP)

U+763C (URO)
02-81-69
(EUC 8ff1e5)
107-69
(SJIS f685)

U+E4AC (PUA)
🍴
U+1F374 (SMP)

U+7633 (URO)
02-81-70
(EUC 8ff1e6)
107-70
(SJIS f686)

U+E4AD (PUA)
🏢
U+1F3E2 (SMP)
𤹪
U+24E6A (CJKB)
02-81-71
(EUC 8ff1e7)
107-71
(SJIS f687)

U+E4AE (PUA)
🚲
U+1F6B2 (SMP)

U+3FC9 (CJKA)
02-81-72
(EUC 8ff1e8)
107-72
(SJIS f688)

U+E4AF (PUA)
🚌
U+1F68C (SMP)

U+7641 (URO)
02-81-73
(EUC 8ff1e9)
107-73
(SJIS f689)

U+E4B0 (PUA)
🚅
U+1F685 (SMP)
𤺋
U+24E8B (CJKB)
02-81-74
(EUC 8ff1ea)
107-74
(SJIS f68a)

U+E4B1 (PUA)
🚗
U+1F697 (SMP)

U+7649 (URO)
02-81-75
(EUC 8ff1eb)
107-75
(SJIS f68b)

U+E4B2 (PUA)
🚚
U+1F69A (SMP)

U+7655 (URO)
02-81-76
(EUC 8ff1ec)
107-76
(SJIS f68c)

U+E4B3 (PUA)
✈️
U+2708+(FE0F)

U+3FD7 (CJKA)
02-81-77
(EUC 8ff1ed)
107-77
(SJIS f68d)

U+E4B4 (PUA)
⛵️
U+26F5+(FE0F)

U+766E (URO)
02-81-78
(EUC 8ff1ee)
107-78
(SJIS f68e)

U+E4B5 (PUA)
🚃
U+1F683 (SMP)

U+7695 (URO)
02-81-79
(EUC 8ff1ef)
107-79
(SJIS f68f)

U+E4B6 (PUA)
⚽️
U+26BD+(FE0F)

U+769C (URO)
02-81-80
(EUC 8ff1f0)
107-80
(SJIS f690)

U+E4B7 (PUA)
🎾
U+1F3BE (SMP)

U+76A1 (URO)
02-81-81
(EUC 8ff1f1)
107-81
(SJIS f691)

U+E4B8 (PUA)
🏂
U+1F3C2 (SMP)

U+76A0 (URO)
02-81-82
(EUC 8ff1f2)
107-82
(SJIS f692)

U+E4B9 (PUA)
🏁
U+1F3C1 (SMP)

U+76A7 (URO)
02-81-83
(EUC 8ff1f3)
107-83
(SJIS f693)

U+E4BA (PUA)
⚾️
U+26BE+(FE0F)

U+76A8 (URO)
02-81-84
(EUC 8ff1f4)
107-84
(SJIS f694)

U+E4BB (PUA)
🏈
U+1F3C8 (SMP)

U+76AF (URO)
02-81-85
(EUC 8ff1f5)
107-85
(SJIS f695)

U+E4BC (PUA)
♨️
U+2668+(FE0F)
𥁊
U+2504A (CJKB)
02-81-86
(EUC 8ff1f6)
107-86
(SJIS f696)

U+E4BD (PUA)
🏮
U+1F3EE (SMP)

U+76C9 (URO)
02-81-87
(EUC 8ff1f7)
107-87
(SJIS f697)

U+E4BE (PUA)
🎬
U+1F3AC (SMP)
𥁕
U+25055 (CJKB)
02-81-88
(EUC 8ff1f8)
107-88
(SJIS f698)

U+E4BF (PUA)
🌉
U+1F309 (SMP)

U+76E8 (URO)
02-81-89
(EUC 8ff1f9)
107-89
(SJIS f699)

U+E4C0 (PUA)
🗼
U+1F5FC (SMP)

U+76EC (URO)
02-81-90
(EUC 8ff1fa)
107-90
(SJIS f69a)

U+E4C1 (PUA)
🍷
U+1F377 (SMP)
𥄢
U+25122 (CJKB)
02-81-91
(EUC 8ff1fb)
107-91
(SJIS f69b)

U+E4C2 (PUA)
🍸
U+1F378 (SMP)

U+7717 (URO)
02-81-92
(EUC 8ff1fc)
107-92
(SJIS f69c)

U+E4C3 (PUA)
🍺
U+1F37A (SMP)

U+771A (URO)
02-81-93
(EUC 8ff1fd)
107-93
(SJIS f69d)

U+E4C4 (PUA)
🍖
U+1F356 (SMP)

U+772D (URO)
02-81-94
(EUC 8ff1fe)
107-94
(SJIS f69e)

U+E4C5 (PUA)
🎯
U+1F3AF (SMP)

U+7735 (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-82-01
(EUC 8ff2a1)
108-01
(SJIS f69f)

U+E4C6 (PUA)
🎮
U+1F3AE (SMP)
𥆩
U+251A9 (CJKB)
02-82-02
(EUC 8ff2a2)
108-02
(SJIS f6a0)

U+E4C7 (PUA)
💰
U+1F4B0 (SMP)

U+4039 (CJKA)
02-82-03
(EUC 8ff2a3)
108-03
(SJIS f6a1)

U+E4C8 (PUA)
🎲
U+1F3B2 (SMP)
𥇥
U+251E5 (CJKB)
02-82-04
(EUC 8ff2a4)
108-04
(SJIS f6a2)

U+E4C9 (PUA)
🎄
U+1F384 (SMP)
𥇍
U+251CD (CJKB)
02-82-05
(EUC 8ff2a5)
108-05
(SJIS f6a3)

U+E4CA (PUA)
🌸
U+1F338 (SMP)

U+7758 (URO)
02-82-06
(EUC 8ff2a6)
108-06
(SJIS f6a4)

U+E4CB (PUA)
👻
U+1F47B (SMP)

U+7760 (URO)
02-82-07
(EUC 8ff2a7)
108-07
(SJIS f6a5)

U+E4CC (PUA)
🇯🇵
U+1F1EF+1F1F5

U+776A (URO)
02-82-08
(EUC 8ff2a8)
108-08
(SJIS f6a6)

U+E4CD (PUA)
🍉
U+1F349 (SMP)
𥈞
U+2521E (CJKB)
02-82-09
(EUC 8ff2a9)
108-09
(SJIS f6a7)

U+E4CE (PUA)
🍁
U+1F341 (SMP)

U+7772 (URO)
02-82-10
(EUC 8ff2aa)
108-10
(SJIS f6a8)

U+E4CF (PUA)
🎁
U+1F381 (SMP)

U+777C (URO)
02-82-11
(EUC 8ff2ab)
108-11
(SJIS f6a9)

U+E4D0 (PUA)
🍰
U+1F370 (SMP)

U+777D (URO)
02-82-12
(EUC 8ff2ac)
108-12
(SJIS f6aa)

U+E4D1 (PUA)
🍳
U+1F373 (SMP)
𥉌
U+2524C (CJKB)
02-82-13
(EUC 8ff2ad)
108-13
(SJIS f6ab)

U+E4D2 (PUA)
🍒
U+1F352 (SMP)

U+4058 (CJKA)
02-82-14
(EUC 8ff2ae)
108-14
(SJIS f6ac)

U+E4D3 (PUA)
🐡
U+1F421 (SMP)

U+779A (URO)
02-82-15
(EUC 8ff2af)
108-15
(SJIS f6ad)

U+E4D4 (PUA)
🍓
U+1F353 (SMP)

U+779F (URO)
02-82-16
(EUC 8ff2b0)
108-16
(SJIS f6ae)

U+E4D5 (PUA)
🍙
U+1F359 (SMP)

U+77A2 (URO)
02-82-17
(EUC 8ff2b1)
108-17
(SJIS f6af)

U+E4D6 (PUA)
🍔
U+1F354 (SMP)

U+77A4 (URO)
02-82-18
(EUC 8ff2b2)
108-18
(SJIS f6b0)

U+E4D7 (PUA)
🐰
U+1F430 (SMP)

U+77A9 (URO)
02-82-19
(EUC 8ff2b3)
108-19
(SJIS f6b1)

U+E4D8 (PUA)
🐴
U+1F434 (SMP)

U+77DE (URO)
02-82-20
(EUC 8ff2b4)
108-20
(SJIS f6b2)

U+E4D9 (PUA)
🐵
U+1F435 (SMP)

U+77DF (URO)
02-82-21
(EUC 8ff2b5)
108-21
(SJIS f6b3)

U+E4DA (PUA)
🐸
U+1F438 (SMP)

U+77E4 (URO)
02-82-22
(EUC 8ff2b6)
108-22
(SJIS f6b4)

U+E4DB (PUA)
🐱
U+1F431 (SMP)

U+77E6 (URO)
02-82-23
(EUC 8ff2b7)
108-23
(SJIS f6b5)

U+E4DC (PUA)
🐧
U+1F427 (SMP)

U+77EA (URO)
02-82-24
(EUC 8ff2b8)
108-24
(SJIS f6b6)

U+E4DD (PUA)
🐜
U+1F41C (SMP)

U+77EC (URO)
02-82-25
(EUC 8ff2b9)
108-25
(SJIS f6b7)

U+E4DE (PUA)
🐷
U+1F437 (SMP)

U+4093 (CJKA)
02-82-26
(EUC 8ff2ba)
108-26
(SJIS f6b8)

U+E4DF (PUA)
🐩
U+1F429 (SMP)

U+77F0 (URO)
02-82-27
(EUC 8ff2bb)
108-27
(SJIS f6b9)

U+E4E0 (PUA)
🐤
U+1F424 (SMP)

U+77F4 (URO)
02-82-28
(EUC 8ff2bc)
108-28
(SJIS f6ba)

U+E4E1 (PUA)
🐶
U+1F436 (SMP)

U+77FB (URO)
02-82-29
(EUC 8ff2bd)
108-29
(SJIS f6bb)

U+E4E2 (PUA)
🌴
U+1F334 (SMP)
𥐮
U+2542E (CJKB)
02-82-30
(EUC 8ff2be)
108-30
(SJIS f6bc)

U+E4E3 (PUA)
🌻
U+1F33B (SMP)

U+7805 (URO)
02-82-31
(EUC 8ff2bf)
108-31
(SJIS f6bd)

U+E4E4 (PUA)
🌷
U+1F337 (SMP)

U+7806 (URO)
02-82-32
(EUC 8ff2c0)
108-32
(SJIS f6be)

U+E4E5 (PUA)
💢
U+1F4A2 (SMP)

U+7809 (URO)
02-82-33
(EUC 8ff2c1)
108-33
(SJIS f6bf)

U+E4E6 (PUA)
💧
U+1F4A7 (SMP)

U+780D (URO)
02-82-34
(EUC 8ff2c2)
108-34
(SJIS f6c0)

U+E4E7 (PUA)
😜
U+1F61C (SMP)

U+7819 (URO)
02-82-35
(EUC 8ff2c3)
108-35
(SJIS f6c1)

U+E4E8 (PUA)
🆘
U+1F198 (SMP)

U+7821 (URO)
02-82-36
(EUC 8ff2c4)
108-36
(SJIS f6c2)

U+E4E9 (PUA)
💪
U+1F4AA (SMP)

U+782C (URO)
02-82-37
(EUC 8ff2c5)
108-37
(SJIS f6c3)

U+E4EA (PUA)
💘
U+1F498 (SMP)

U+7847 (URO)
02-82-38
(EUC 8ff2c6)
108-38
(SJIS f6c4)

U+E4EB (PUA)
💋
U+1F48B (SMP)

U+7864 (URO)
02-82-39
(EUC 8ff2c7)
108-39
(SJIS f6c5)

U+E4EC (PUA)
👾
U+1F47E (SMP)

U+786A (URO)
02-82-40
(EUC 8ff2c8)
108-40
(SJIS f6c6)

U+E4ED (PUA)
🍥
U+1F365 (SMP)
𥓙
U+254D9 (CJKB)
02-82-41
(EUC 8ff2c9)
108-41
(SJIS f6c7)

U+E4EE (PUA)
🐾
U+1F43E (SMP)

U+788A (URO)
02-82-42
(EUC 8ff2ca)
108-42
(SJIS f6c8)

U+E4EF (PUA)
👿
U+1F47F (SMP)

U+7894 (URO)
02-82-43
(EUC 8ff2cb)
108-43
(SJIS f6c9)

U+E4F0 (PUA)
💮
U+1F4AE (SMP)

U+78A4 (URO)
02-82-44
(EUC 8ff2cc)
108-44
(SJIS f6ca)

U+E4F1 (PUA)
㊙️
U+3299+(FE0F)

U+789D (URO)
02-82-45
(EUC 8ff2cd)
108-45
(SJIS f6cb)

U+E4F2 (PUA)
💯
U+1F4AF (SMP)

U+789E (URO)
02-82-46
(EUC 8ff2ce)
108-46
(SJIS f6cc)

U+E4F3 (PUA)
👊
U+1F44A (SMP)

U+789F (URO)
02-82-47
(EUC 8ff2cf)
108-47
(SJIS f6cd)

U+E4F4 (PUA)
💨
U+1F4A8 (SMP)

U+78BB (URO)
02-82-48
(EUC 8ff2d0)
108-48
(SJIS f6ce)

U+E4F5 (PUA)
💩
U+1F4A9 (SMP)

U+78C8 (URO)
02-82-49
(EUC 8ff2d1)
108-49
(SJIS f6cf)

U+E4F6 (PUA)
☝️
U+261D+(FE0F)

U+78CC (URO)
02-82-50
(EUC 8ff2d2)
108-50
(SJIS f6d0)

U+E4F7 (PUA)
🉐
U+1F250 (SMP)

U+78CE (URO)
02-82-51
(EUC 8ff2d3)
108-51
(SJIS f6d1)

U+E4F8 (PUA)
💀
U+1F480 (SMP)

U+78D5 (URO)
02-82-52
(EUC 8ff2d4)
108-52
(SJIS f6d2)

U+E4F9 (PUA)
👍
U+1F44D (SMP)

U+78E0 (URO)
02-82-53
(EUC 8ff2d5)
108-53
(SJIS f6d3)

U+E4FA (PUA)
👩
U+1F469 (SMP)

U+78E1 (URO)
02-82-54
(EUC 8ff2d6)
108-54
(SJIS f6d4)

U+E4FB (PUA)
☺️
U+263A+(FE0F)

U+78E6 (URO)
02-82-55
(EUC 8ff2d7)
108-55
(SJIS f6d5)

U+E4FC (PUA)
👨
U+1F468 (SMP)

U+78F9 (URO)
02-82-56
(EUC 8ff2d8)
108-56
(SJIS f6d6)

U+E4FD (PUA)
💬
U+1F4AC (SMP)

U+78FA (URO)
02-82-57
(EUC 8ff2d9)
108-57
(SJIS f6d7)

U+E4FE (PUA)
👓
U+1F453 (SMP)

U+78FB (URO)
02-82-58
(EUC 8ff2da)
108-58
(SJIS f6d8)

U+E4FF (PUA)
👈
U+1F448 (SMP)

U+78FE (URO)
02-82-59
(EUC 8ff2db)
108-59
(SJIS f6d9)

U+E500 (PUA)
👉
U+1F449 (SMP)
𥖧
U+255A7 (CJKB)
02-82-60
(EUC 8ff2dc)
108-60
(SJIS f6da)

U+E501 (PUA)
👪
U+1F46A (SMP)

U+7910 (URO)
02-82-61
(EUC 8ff2dd)
108-61
(SJIS f6db)

U+E502 (PUA)
📺
U+1F4FA (SMP)

U+791B (URO)
02-82-62
(EUC 8ff2de)
108-62
(SJIS f6dc)

U+E503 (PUA)
🎤
U+1F3A4 (SMP)

U+7930 (URO)
02-82-63
(EUC 8ff2df)
108-63
(SJIS f6dd)

U+E504 (PUA)
👛
U+1F45B (SMP)

U+7925 (URO)
02-82-64
(EUC 8ff2e0)
108-64
(SJIS f6de)

U+E505 (PUA)
🎶
U+1F3B6 (SMP)

U+793B (URO)
02-82-65
(EUC 8ff2e1)
108-65
(SJIS f6df)

U+E506 (PUA)
🎸
U+1F3B8 (SMP)

U+794A (URO)
02-82-66
(EUC 8ff2e2)
108-66
(SJIS f6e0)

U+E507 (PUA)
🎻
U+1F3BB (SMP)

U+7958 (URO)
02-82-67
(EUC 8ff2e3)
108-67
(SJIS f6e1)

U+E508 (PUA)
🎧
U+1F3A7 (SMP)

U+795B (URO)
02-82-68
(EUC 8ff2e4)
108-68
(SJIS f6e2)

U+E509 (PUA)
💄
U+1F484 (SMP)

U+4105 (CJKA)
02-82-69
(EUC 8ff2e5)
108-69
(SJIS f6e3)

U+E50A (PUA)
🔫
U+1F52B (SMP)

U+7967 (URO)
02-82-70
(EUC 8ff2e6)
108-70
(SJIS f6e4)

U+E50B (PUA)
💆
U+1F486 (SMP)

U+7972 (URO)
02-82-71
(EUC 8ff2e7)
108-71
(SJIS f6e5)

U+E50C (PUA)
💿
U+1F4BF (SMP)

U+7994 (URO)
02-82-72
(EUC 8ff2e8)
108-72
(SJIS f6e6)

U+E50D (PUA)
👚
U+1F45A (SMP)

U+7995 (URO)
02-82-73
(EUC 8ff2e9)
108-73
(SJIS f6e7)

U+E50E (PUA)
👽
U+1F47D (SMP)

U+7996 (URO)
02-82-74
(EUC 8ff2ea)
108-74
(SJIS f6e8)

U+E50F (PUA)
🆙
U+1F199 (SMP)

U+799B (URO)
02-82-75
(EUC 8ff2eb)
108-75
(SJIS f6e9)

U+E510 (PUA)
💉
U+1F489 (SMP)

U+79A1 (URO)
02-82-76
(EUC 8ff2ec)
108-76
(SJIS f6ea)

U+E511 (PUA)
🔊
U+1F50A (SMP)

U+79A9 (URO)
02-82-77
(EUC 8ff2ed)
108-77
(SJIS f6eb)

U+E512 (PUA)
🔔
U+1F514 (SMP)

U+79B4 (URO)
02-82-78
(EUC 8ff2ee)
108-78
(SJIS f6ec)

U+E513 (PUA)
🍀
U+1F340 (SMP)

U+79BB (URO)
02-82-79
(EUC 8ff2ef)
108-79
(SJIS f6ed)

U+E514 (PUA)
💍
U+1F48D (SMP)

U+79C2 (URO)
02-82-80
(EUC 8ff2f0)
108-80
(SJIS f6ee)

U+E515 (PUA)
📷
U+1F4F7 (SMP)

U+79C7 (URO)
02-82-81
(EUC 8ff2f1)
108-81
(SJIS f6ef)

U+E516 (PUA)
✂️
U+2702+(FE0F)

U+79CC (URO)
02-82-82
(EUC 8ff2f2)
108-82
(SJIS f6f0)

U+E517 (PUA)
🎥
U+1F3A5 (SMP)

U+79CD (URO)
02-82-83
(EUC 8ff2f3)
108-83
(SJIS f6f1)

U+E518 (PUA)
🔍
U+1F50D (SMP)

U+79D6 (URO)
02-82-84
(EUC 8ff2f4)
108-84
(SJIS f6f2)

U+E519 (PUA)
🔑
U+1F511 (SMP)

U+4148 (CJKA)
02-82-85
(EUC 8ff2f5)
108-85
(SJIS f6f3)

U+E51A (PUA)
👠
U+1F460 (SMP)
𥞩
U+257A9 (CJKB)
02-82-86
(EUC 8ff2f6)
108-86
(SJIS f6f4)

U+E51B (PUA)
📪
U+1F4EA (SMP)
𥞴
U+257B4 (CJKB)
02-82-87
(EUC 8ff2f7)
108-87
(SJIS f6f5)

U+E51C (PUA)
🔒
U+1F512 (SMP)

U+414F (CJKA)
02-82-88
(EUC 8ff2f8)
108-88
(SJIS f6f6)

U+E51D (PUA)
📛
U+1F4DB (SMP)

U+7A0A (URO)
02-82-89
(EUC 8ff2f9)
108-89
(SJIS f6f7)

U+E51E (PUA)
📞
U+1F4DE (SMP)

U+7A11 (URO)
02-82-90
(EUC 8ff2fa)
108-90
(SJIS f6f8)

U+E51F (PUA)
📦
U+1F4E6 (SMP)

U+7A15 (URO)
02-82-91
(EUC 8ff2fb)
108-91
(SJIS f6f9)

U+E520 (PUA)
📠
U+1F4E0 (SMP)

U+7A1B (URO)
02-82-92
(EUC 8ff2fc)
108-92
(SJIS f6fa)

U+E521 (PUA)
✉️
U+2709+(FE0F)

U+7A1E (URO)
02-82-93
(EUC 8ff2fd)
108-93
(SJIS f6fb)

U+E522 (PUA)
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3

U+4163 (CJKA)
02-82-94
(EUC 8ff2fe)
108-94
(SJIS f6fc)

U+E523 (PUA)
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3

U+7A2D (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ E in SoftBank's 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 2 here) is over 0x21 (!).

02-83-01
(EUC 8ff3a1)
109-01
(SJIS f740)

U+E524 (PUA)
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3

U+2170 (BMP)

U+2170 (BMP)

U+7A38 (URO)
02-83-02
(EUC 8ff3a2)
109-02
(SJIS f741)

U+E525 (PUA)
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3
📫
U+1F4EB (SMP)

U+2171 (BMP)

U+2171 (BMP)

U+7A47 (URO)
02-83-03
(EUC 8ff3a3)
109-03
(SJIS f742)

U+E526 (PUA)
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3
📮
U+1F4EE (SMP)

U+2172 (BMP)

U+2172 (BMP)

U+7A4C (URO)
02-83-04
(EUC 8ff3a4)
109-04
(SJIS f743)

U+E527 (PUA)
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3
📩
U+1F4E9 (SMP)

U+2173 (BMP)

U+2173 (BMP)

U+7A56 (URO)
02-83-05
(EUC 8ff3a5)
109-05
(SJIS f744)

U+E528 (PUA)
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3
📲
U+1F4F2 (SMP)

U+2174 (BMP)

U+2174 (BMP)

U+7A59 (URO)
02-83-06
(EUC 8ff3a6)
109-06
(SJIS f745)

U+E529 (PUA)
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3
😜
U+1F61C (SMP)

U+2175 (BMP)

U+2175 (BMP)

U+7A5C (URO)
02-83-07
(EUC 8ff3a7)
109-07
(SJIS f746)

U+E52A (PUA)
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3
😍
U+1F60D (SMP)

U+2176 (BMP)

U+2176 (BMP)

U+7A5F (URO)
02-83-08
(EUC 8ff3a8)
109-08
(SJIS f747)

U+E52B (PUA)
🔟
U+1F51F (SMP)
😱
U+1F631 (SMP)

U+2177 (BMP)

U+2177 (BMP)

U+7A60 (URO)
02-83-09
(EUC 8ff3a9)
109-09
(SJIS f748)

U+E52C (PUA)
🅀
U+F048 (PUA)
→U+1F140 (SMP)
😓
U+1F613 (SMP)

U+2178 (BMP)

U+2178 (BMP)

U+7A67 (URO)
02-83-10
(EUC 8ff3aa)
109-10
(SJIS f749)

U+E52D (PUA)
◀️
U+25C0+(FE0F)
🐵
U+1F435 (SMP)

U+2179 (BMP)

U+2179 (BMP)

U+7A6A (URO)
02-83-11
(EUC 8ff3ab)
109-11
(SJIS f74a)

U+E52E (PUA)
▶️
U+25B6+(FE0F)
🐙
U+1F419 (SMP)

U+2160 (BMP)

U+2160 (BMP)

U+7A75 (URO)
02-83-12
(EUC 8ff3ac)
109-12
(SJIS f74b)

U+E52F (PUA)

U+23EA (BMP)
🐷
U+1F437 (SMP)

U+2161 (BMP)

U+2161 (BMP)

U+7A78 (URO)
02-83-13
(EUC 8ff3ad)
109-13
(SJIS f74c)

U+E530 (PUA)

U+23E9 (BMP)
👽
U+1F47D (SMP)

U+2162 (BMP)

U+2162 (BMP)

U+7A82 (URO)
02-83-14
(EUC 8ff3ae)
109-14
(SJIS f74d)

U+E531 (PUA)
▫️
U+25AB+(FE0F)
🚀
U+1F680 (SMP)

U+2163 (BMP)

U+2163 (BMP)

U+7A8A (URO)
02-83-15
(EUC 8ff3af)
109-15
(SJIS f74e)

U+E532 (PUA)
▪️
U+25AA+(FE0F)
👑
U+1F451 (SMP)

U+2164 (BMP)

U+2164 (BMP)

U+7A90 (URO)
02-83-16
(EUC 8ff3b0)
109-16
(SJIS f74f)

U+E533 (PUA)
ℹ️
U+2139+(FE0F)
💡
U+1F4A1 (SMP)

U+2165 (BMP)

U+2165 (BMP)

U+7AA3 (URO)
02-83-17
(EUC 8ff3b1)
109-17
(SJIS f750)

U+E534 (PUA)
◽️
U+25FD+(FE0F)
🍀
U+1F340 (SMP)

U+2166 (BMP)

U+2166 (BMP)

U+7AAC (URO)
02-83-18
(EUC 8ff3b2)
109-18
(SJIS f751)

U+E535 (PUA)
◾️
U+25FE+(FE0F)
💏
U+1F48F (SMP)

U+2167 (BMP)

U+2167 (BMP)
𥧔
U+259D4 (CJKB)
02-83-19
(EUC 8ff3b3)
109-19
(SJIS f752)

U+E536 (PUA)
🔸
U+1F538 (SMP)
🎁
U+1F381 (SMP)

U+2168 (BMP)

U+2168 (BMP)

U+41B4 (CJKA)
02-83-20
(EUC 8ff3b4)
109-20
(SJIS f753)

U+E537 (PUA)
🔹
U+1F539 (SMP)
🔫
U+1F52B (SMP)

U+2169 (BMP)

U+2169 (BMP)

U+7AB9 (URO)
02-83-21
(EUC 8ff3b5)
109-21
(SJIS f754)

U+E538 (PUA)
◻️
U+25FB+(FE0F)
🔍
U+1F50D (SMP)

U+FF07 (FWF)

U+7ABC (URO)
02-83-22
(EUC 8ff3b6)
109-22
(SJIS f755)

U+E539 (PUA)
◼️
U+25FC+(FE0F)
🏃
U+1F3C3 (SMP)

U+FF02 (FWF)

U+7ABE (URO)
02-83-23
(EUC 8ff3b7)
109-23
(SJIS f756)

U+E53A (PUA)
⚪️
U+26AA+(FE0F)
🔨
U+1F528 (SMP)

U+3231 (BMP)

U+3231 (BMP)

U+41BF (CJKA)
02-83-24
(EUC 8ff3b8)
109-24
(SJIS f757)

U+E53B (PUA)
⚫️
U+26AB+(FE0F)
🎆
U+1F386 (SMP)

U+2116 (BMP)

U+7ACC (URO)
02-83-25
(EUC 8ff3b9)
109-25
(SJIS f758)

U+E53C (PUA)

U+2795 (BMP)
🍁
U+1F341 (SMP)

U+2121 (BMP)

U+7AD1 (URO)
02-83-26
(EUC 8ff3ba)
109-26
(SJIS f759)

U+E53D (PUA)

U+2796 (BMP)
🍂
U+1F342 (SMP)

U+7AE7 (URO)
02-83-27
(EUC 8ff3bb)
109-27
(SJIS f75a)

U+E53E (PUA)
✳️
U+2733+(FE0F)
👿
U+1F47F (SMP)

U+7AE8 (URO)
02-83-28
(EUC 8ff3bc)
109-28
(SJIS f75b)

U+E53F (PUA)
⬆️
U+2B06+(FE0F)
👻
U+1F47B (SMP)

U+7AF4 (URO)
02-83-29
(EUC 8ff3bd)
109-29
(SJIS f75c)

U+E540 (PUA)
⬇️
U+2B07+(FE0F)
💀
U+1F480 (SMP)
𥫤
U+25AE4 (CJKB)
02-83-30
(EUC 8ff3be)
109-30
(SJIS f75d)

U+E541 (PUA)
🚫
U+1F6AB (SMP)
🔥
U+1F525 (SMP)
𥫣
U+25AE3 (CJKB)
02-83-31
(EUC 8ff3bf)
109-31
(SJIS f75e)

U+E542 (PUA)
🔽
U+1F53D (SMP)
💼
U+1F4BC (SMP)

U+7B07 (URO)
02-83-32
(EUC 8ff3c0)
109-32
(SJIS f75f)

U+E543 (PUA)
🔼
U+1F53C (SMP)
💺
U+1F4BA (SMP)
𥫱
U+25AF1 (CJKB)
02-83-33
(EUC 8ff3c1)
109-33
(SJIS f760)

U+E544 (PUA)

U+23EC (BMP)
🍔
U+1F354 (SMP)

U+7B3D (URO)
02-83-34
(EUC 8ff3c2)
109-34
(SJIS f761)

U+E545 (PUA)

U+23EB (BMP)
⛲️
U+26F2+(FE0F)

U+7B27 (URO)
02-83-35
(EUC 8ff3c3)
109-35
(SJIS f762)

U+E546 (PUA)
🔶
U+1F536 (SMP)
⛺️
U+26FA+(FE0F)

U+7B2A (URO)
02-83-36
(EUC 8ff3c4)
109-36
(SJIS f763)

U+E547 (PUA)
🔷
U+1F537 (SMP)
♨️
U+2668+(FE0F)

U+7B2E (URO)
02-83-37
(EUC 8ff3c5)
109-37
(SJIS f764)

U+E548 (PUA)
⬜️
U+2B1C+(FE0F)
🎡
U+1F3A1 (SMP)

U+7B2F (URO)
02-83-38
(EUC 8ff3c6)
109-38
(SJIS f765)

U+E549 (PUA)
⬛️
U+2B1B+(FE0F)
🎫
U+1F3AB (SMP)

U+7B31 (URO)
02-83-39
(EUC 8ff3c7)
109-39
(SJIS f766)

U+E54A (PUA)
🔴
U+1F534 (SMP)
💿
U+1F4BF (SMP)

U+41E6 (CJKA)
02-83-40
(EUC 8ff3c8)
109-40
(SJIS f767)

U+E54B (PUA)
🔵
U+1F535 (SMP)
📀
U+1F4C0 (SMP)

U+41F3 (CJKA)
02-83-41
(EUC 8ff3c9)
109-41
(SJIS f768)

U+E54C (PUA)
↖️
U+2196+(FE0F)
📻
U+1F4FB (SMP)
筿
U+7B7F (URO)
02-83-42
(EUC 8ff3ca)
109-42
(SJIS f769)

U+E54D (PUA)
↘️
U+2198+(FE0F)
📼
U+1F4FC (SMP)

U+7B41 (URO)
02-83-43
(EUC 8ff3cb)
109-43
(SJIS f76a)

U+E54E (PUA)

U+2122 (BMP)
📺
U+1F4FA (SMP)

U+41EE (CJKA)
02-83-44
(EUC 8ff3cc)
109-44
(SJIS f76b)

U+E54F (PUA)
✖️
U+2716+(FE0F)
👾
U+1F47E (SMP)

U+7B55 (URO)
02-83-45
(EUC 8ff3cd)
109-45
(SJIS f76c)

U+E550 (PUA)

U+274C (BMP)
〽️
U+303D+(FE0F)

U+7B79 (URO)
02-83-46
(EUC 8ff3ce)
109-46
(SJIS f76d)

U+E551 (PUA)

U+274E (BMP)
🀄️
U+1F004+(FE0F)

U+7B64 (URO)
02-83-47
(EUC 8ff3cf)
109-47
(SJIS f76e)

U+E552 (PUA)
➡️
U+27A1+(FE0F)
🆚
U+1F19A (SMP)

U+7B66 (URO)
02-83-48
(EUC 8ff3d0)
109-48
(SJIS f76f)

U+E553 (PUA)
⬅️
U+2B05+(FE0F)
💰
U+1F4B0 (SMP)

U+7B69 (URO)
02-83-49
(EUC 8ff3d1)
109-49
(SJIS f770)

U+E554 (PUA)

U+2797 (BMP)
🎯
U+1F3AF (SMP)

U+7B73 (URO)
02-83-50
(EUC 8ff3d2)
109-50
(SJIS f771)

U+E555 (PUA)
↗️
U+2197+(FE0F)
🏆
U+1F3C6 (SMP)
𥮲
U+25BB2 (CJKB)
02-83-51
(EUC 8ff3d3)
109-51
(SJIS f772)

U+E556 (PUA)
↙️
U+2199+(FE0F)
🏁
U+1F3C1 (SMP)

U+4207 (CJKA)
02-83-52
(EUC 8ff3d4)
109-52
(SJIS f773)

U+E557 (PUA)
✔️
U+2714+(FE0F)
🎰
U+1F3B0 (SMP)

U+7B90 (URO)
02-83-53
(EUC 8ff3d5)
109-53
(SJIS f774)

U+E558 (PUA)
©
U+00A9 (LAT1S)
🐎
U+1F40E (SMP)

U+7B91 (URO)
02-83-54
(EUC 8ff3d6)
109-54
(SJIS f775)

U+E559 (PUA)
®
U+00AE (LAT1S)
🚤
U+1F6A4 (SMP)

U+7B9B (URO)
02-83-55
(EUC 8ff3d7)
109-55
(SJIS f776)

U+E55A (PUA)
🔺
U+1F53A (SMP)
🚲
U+1F6B2 (SMP)

U+420E (CJKA)
02-83-56
(EUC 8ff3d8)
109-56
(SJIS f777)

U+E55B (PUA)
🔻
U+1F53B (SMP)
🚧
U+1F6A7 (SMP)

U+7BAF (URO)
02-83-57
(EUC 8ff3d9)
109-57
(SJIS f778)

U+E55C (PUA)
↪️
U+21AA+(FE0F)
🚹
U+1F6B9 (SMP)

U+7BB5 (URO)
02-83-58
(EUC 8ff3da)
109-58
(SJIS f779)

U+E55D (PUA)
↩️
U+21A9+(FE0F)
🚺
U+1F6BA (SMP)

U+7BBC (URO)
02-83-59
(EUC 8ff3db)
109-59
(SJIS f77a)

U+E55E (PUA)

U+2705 (BMP)
🚼
U+1F6BC (SMP)

U+7BC5 (URO)
02-83-60
(EUC 8ff3dc)
109-60
(SJIS f77b)

U+E55F (PUA)
📜
U+1F4DC (SMP)
💉
U+1F489 (SMP)

U+7BCA (URO)
02-83-61
(EUC 8ff3dd)
109-61
(SJIS f77c)

U+E560 (PUA)
📍
U+1F4CD (SMP)
💤
U+1F4A4 (SMP)
𥱋
U+25C4B (CJKB)
02-83-62
(EUC 8ff3de)
109-62
(SJIS f77d)

U+E561 (PUA)
📃
U+1F4C3 (SMP)
⚡️
U+26A1+(FE0F)
𥱤
U+25C64 (CJKB)
02-83-63
(EUC 8ff3df)
109-63
(SJIS f77e)

U+E562 (PUA)
💾
U+1F4BE (SMP)
👠
U+1F460 (SMP)

U+7BD4 (URO)
02-83-64
(EUC 8ff3e0)
109-64
(SJIS f780)

U+E563 (PUA)
📅
U+1F4C5 (SMP)
🛀
U+1F6C0 (SMP)

U+7BD6 (URO)
02-83-65
(EUC 8ff3e1)
109-65
(SJIS f781)

U+E564 (PUA)
📋
U+1F4CB (SMP)
🚽
U+1F6BD (SMP)

U+7BDA (URO)
02-83-66
(EUC 8ff3e2)
109-66
(SJIS f782)

U+E565 (PUA)
📗
U+1F4D7 (SMP)
🔊
U+1F50A (SMP)

U+7BEA (URO)
02-83-67
(EUC 8ff3e3)
109-67
(SJIS f783)

U+E566 (PUA)
📘
U+1F4D8 (SMP)
📢
U+1F4E2 (SMP)

U+7BF0 (URO)
02-83-68
(EUC 8ff3e4)
109-68
(SJIS f784)

U+E567 (PUA)
📙
U+1F4D9 (SMP)
🎌
U+1F38C (SMP)

U+7C03 (URO)
02-83-69
(EUC 8ff3e5)
109-69
(SJIS f785)

U+E568 (PUA)
📕
U+1F4D5 (SMP)
🔒
U+1F512 (SMP)

U+7C0B (URO)
02-83-70
(EUC 8ff3e6)
109-70
(SJIS f786)

U+E569 (PUA)
📄
U+1F4C4 (SMP)
🔓
U+1F513 (SMP)

U+7C0E (URO)
02-83-71
(EUC 8ff3e7)
109-71
(SJIS f787)

U+E56A (PUA)
📆
U+1F4C6 (SMP)
🌆
U+1F306 (SMP)

U+7C0F (URO)
02-83-72
(EUC 8ff3e8)
109-72
(SJIS f788)

U+E56B (PUA)
📓
U+1F4D3 (SMP)
🍳
U+1F373 (SMP)

U+7C26 (URO)
02-83-73
(EUC 8ff3e9)
109-73
(SJIS f789)

U+E56C (PUA)
📇
U+1F4C7 (SMP)
📖
U+1F4D6 (SMP)

U+7C45 (URO)
02-83-74
(EUC 8ff3ea)
109-74
(SJIS f78a)

U+E56D (PUA)
📌
U+1F4CC (SMP)
💱
U+1F4B1 (SMP)

U+7C4A (URO)
02-83-75
(EUC 8ff3eb)
109-75
(SJIS f78b)

U+E56E (PUA)
📒
U+1F4D2 (SMP)
💹
U+1F4B9 (SMP)

U+7C51 (URO)
02-83-76
(EUC 8ff3ec)
109-76
(SJIS f78c)

U+E56F (PUA)
📚
U+1F4DA (SMP)
📡
U+1F4E1 (SMP)

U+7C57 (URO)
02-83-77
(EUC 8ff3ed)
109-77
(SJIS f78d)

U+E570 (PUA)
📏
U+1F4CF (SMP)
💪
U+1F4AA (SMP)

U+7C5E (URO)
02-83-78
(EUC 8ff3ee)
109-78
(SJIS f78e)

U+E571 (PUA)
⛽️
U+26FD+(FE0F)
🏦
U+1F3E6 (SMP)

U+7C61 (URO)
02-83-79
(EUC 8ff3ef)
109-79
(SJIS f78f)

U+E572 (PUA)
🗾
U+1F5FE (SMP)
🚥
U+1F6A5 (SMP)

U+7C69 (URO)
02-83-80
(EUC 8ff3f0)
109-80
(SJIS f790)

U+E573 (PUA)
🇺🇸
U+1F1FA+1F1F8
🅿️
U+1F17F+(FE0F)

U+7C6E (URO)
02-83-81
(EUC 8ff3f1)
109-81
(SJIS f791)

U+E574 (PUA)
📊
U+1F4CA (SMP)
🚏
U+1F68F (SMP)

U+7C6F (URO)
02-83-82
(EUC 8ff3f2)
109-82
(SJIS f792)

U+E575 (PUA)
📈
U+1F4C8 (SMP)
🚻
U+1F6BB (SMP)

U+7C70 (URO)
02-83-83
(EUC 8ff3f3)
109-83
(SJIS f793)

U+E576 (PUA)
📉
U+1F4C9 (SMP)
👮
U+1F46E (SMP)

U+2170 (BMP)
𥸮
U+25E2E (CJKB)
02-83-84
(EUC 8ff3f4)
109-84
(SJIS f794)

U+E577 (PUA)
[EZ]
U+F094 (PUA)
🏣
U+1F3E3 (SMP)

U+2171 (BMP)
𥹖
U+25E56 (CJKB)
02-83-85
(EUC 8ff3f5)
109-85
(SJIS f795)

U+E578 (PUA)
🆓
U+1F193 (SMP)
🏧
U+1F3E7 (SMP)

U+2172 (BMP)
𥹥
U+25E65 (CJKB)
02-83-86
(EUC 8ff3f6)
109-86
(SJIS f796)

U+E579 (PUA)
💲
U+1F4B2 (SMP)
🏥
U+1F3E5 (SMP)

U+2173 (BMP)

U+7CA6 (URO)
02-83-87
(EUC 8ff3f7)
109-87
(SJIS f797)

U+E57A (PUA)
⌚️
U+231A+(FE0F)
🏪
U+1F3EA (SMP)

U+2174 (BMP)
𥹢
U+25E62 (CJKB)
02-83-88
(EUC 8ff3f8)
109-88
(SJIS f798)

U+E57B (PUA)
⌛️
U+231B+(FE0F)
🏫
U+1F3EB (SMP)

U+2175 (BMP)

U+7CB6 (URO)
02-83-89
(EUC 8ff3f9)
109-89
(SJIS f799)

U+E57C (PUA)
💳
U+1F4B3 (SMP)
🏨
U+1F3E8 (SMP)

U+2176 (BMP)

U+7CB7 (URO)
02-83-90
(EUC 8ff3fa)
109-90
(SJIS f79a)

U+E57D (PUA)
💴
U+1F4B4 (SMP)
🚌
U+1F68C (SMP)

U+2177 (BMP)
粿
U+7CBF (URO)
02-83-91
(EUC 8ff3fb)
109-91
(SJIS f79b)

U+E57E (PUA)
📹
U+1F4F9 (SMP)
🚕
U+1F695 (SMP)

U+2178 (BMP)
𥻘
U+25ED8 (CJKB)
02-83-92
(EUC 8ff3fc)
109-92
(SJIS f79c)

U+E57F (PUA)
🔪
U+1F52A (SMP)

U+2179 (BMP)

U+7CC4 (URO)
02-83-93
(EUC 8ff3fd)
109-93
(SJIS f79d)

U+E580 (PUA)
📼
U+1F4FC (SMP)

U+2160 (BMP)
𥻂
U+25EC2 (CJKB)
02-83-94
(EUC 8ff3fe)
109-94
(SJIS f79e)

U+E581 (PUA)
🔩
U+1F529 (SMP)

U+2161 (BMP)

U+7CC8 (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ F in SoftBank's 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 3 here) is over 0x21 (!).

02-84-01
(EUC 8ff4a1)
110-01
(SJIS f79f)

U+E582 (PUA)
💽
U+1F4BD (SMP)

U+2162 (BMP)

U+70BB (URO)

U+7CCD (URO)
02-84-02
(EUC 8ff4a2)
110-02
(SJIS f7a0)

U+E583 (PUA)
🔦
U+1F526 (SMP)

U+2163 (BMP)

U+4EFC (URO)
𥻨
U+25EE8 (CJKB)
02-84-03
(EUC 8ff4a3)
110-03
(SJIS f7a1)

U+E584 (PUA)
🔋
U+1F50B (SMP)
🚶
U+1F6B6 (SMP)

U+2164 (BMP)

U+50F4 (URO)

U+7CD7 (URO)
02-84-04
(EUC 8ff4a4)
110-04
(SJIS f7a2)

U+E585 (PUA)
💵
U+1F4B5 (SMP)
🚢
U+1F6A2 (SMP)

U+2165 (BMP)

U+51EC (URO)
𥼣
U+25F23 (CJKB)
02-84-05
(EUC 8ff4a5)
110-05
(SJIS f7a3)

U+E586 (PUA)
[PDC]
U+F0A3 (PUA)
🈁
U+1F201 (SMP)

U+2166 (BMP)

U+5307 (URO)

U+7CE6 (URO)
02-84-06
(EUC 8ff4a6)
110-06
(SJIS f7a4)

U+E587 (PUA)
🔧
U+1F527 (SMP)
💟
U+1F49F (SMP)

U+2167 (BMP)

U+5324 (URO)

U+7CEB (URO)
02-84-07
(EUC 8ff4a7)
110-07
(SJIS f7a5)

U+E588 (PUA)
📱
U+1F4F1 (SMP)
✴️
U+2734+(FE0F)

U+2168 (BMP)

U+FA0E (DD)
𥽜
U+25F5C (CJKB)
02-84-08
(EUC 8ff4a8)
110-08
(SJIS f7a6)

U+E589 (PUA)
🔌
U+1F50C (SMP)
✳️
U+2733+(FE0F)

U+2169 (BMP)

U+548A (URO)

U+7CF5 (URO)
02-84-09
(EUC 8ff4a9)
110-09
(SJIS f7a7)

U+E58A (PUA)
🔗
U+1F517 (SMP)
🔞
U+1F51E (SMP)

U+FF07 (FWF)

U+5759 (URO)

U+7D03 (URO)
02-84-10
(EUC 8ff4aa)
110-10
(SJIS f7a8)

U+E58B (PUA)
📰
U+1F4F0 (SMP)
🚭
U+1F6AD (SMP)

U+FF02 (FWF)

U+FA0F (DD)

U+7D09 (URO)
02-84-11
(EUC 8ff4ab)
110-11
(SJIS f7a9)

U+E58C (PUA)

U+2003 (BMP)
🔰
U+1F530 (SMP)

U+3231 (BMP)

U+FA10 (CI)

U+42C6 (CJKA)
02-84-12
(EUC 8ff4ac)
110-12
(SJIS f7aa)

U+E58D (PUA)

U+2002 (BMP)
♿️
U+267F+(FE0F)

U+2116 (BMP)

U+589E (URO)

U+7D12 (URO)
02-84-13
(EUC 8ff4ad)
110-13
(SJIS f7ab)

U+E58E (PUA)

U+2005 (BMP)
📶
U+1F4F6 (SMP)

U+2121 (BMP)

U+7D1E (URO)
02-84-14
(EUC 8ff4ae)
110-14
(SJIS f7ac)

U+E58F (PUA)
📁
U+1F4C1 (SMP)
♥️
U+2665+(FE0F)

U+70BB (URO)

U+5BEC (URO)
𥿠
U+25FE0 (CJKB)
02-84-15
(EUC 8ff4af)
110-15
(SJIS f7ad)

U+E590 (PUA)
📂
U+1F4C2 (SMP)
♦️
U+2666+(FE0F)

U+4EFC (URO)

U+5CF5 (URO)
𥿔
U+25FD4 (CJKB)
02-84-16
(EUC 8ff4b0)
110-16
(SJIS f7ae)

U+E591 (PUA)
📨
U+1F4E8 (SMP)
♠️
U+2660+(FE0F)

U+50F4 (URO)

U+5D53 (URO)

U+7D3D (URO)
02-84-17
(EUC 8ff4b1)
110-17
(SJIS f7af)

U+E592 (PUA)
📤
U+1F4E4 (SMP)
♣️
U+2663+(FE0F)

U+51EC (URO)

U+FA11 (DD)

U+7D3E (URO)
02-84-18
(EUC 8ff4b2)
110-18
(SJIS f7b0)

U+E593 (PUA)
📥
U+1F4E5 (SMP)
#️⃣
U+0023+(FE0F)+20E3

U+5307 (URO)

U+5FB7 (URO)

U+7D40 (URO)
02-84-19
(EUC 8ff4b3)
110-19
(SJIS f7b1)

U+E594 (PUA)

U+23F0 (BMP)

U+27BF (BMP)

U+5324 (URO)

U+6085 (URO)

U+7D47 (URO)
02-84-20
(EUC 8ff4b4)
110-20
(SJIS f7b2)

U+E595 (PUA)
❤️
U+2764+(FE0F)
🆕
U+1F195 (SMP)

U+FA0E (DD)

U+6120 (URO)
𦀌
U+2600C (CJKB)
02-84-21
(EUC 8ff4b5)
110-21
(SJIS f7b3)

U+E596 (PUA)
☎️
U+260E+(FE0F)
🆙
U+1F199 (SMP)

U+548A (URO)

U+654E (URO)
𥿻
U+25FFB (CJKB)
02-84-22
(EUC 8ff4b6)
110-22
(SJIS f7b4)

U+E597 (PUA)
☕️
U+2615+(FE0F)
🆒
U+1F192 (SMP)

U+5759 (URO)

U+663B (URO)

U+42D6 (CJKA)
02-84-23
(EUC 8ff4b7)
110-23
(SJIS f7b5)

U+E598 (PUA)
🌁
U+1F301 (SMP)
🈶
U+1F236 (SMP)

U+FA0F (DD)

U+6665 (URO)

U+7D59 (URO)
02-84-24
(EUC 8ff4b8)
110-24
(SJIS f7b6)

U+E599 (PUA)
⛳️
U+26F3+(FE0F)
🈚️
U+1F21A+(FE0F)

U+FA10 (CI)

U+FA12 (CI)

U+7D5A (URO)

Note: Despite its name FLAG IN HOLE, U+26F3 actually unifies two symbols, see 01-88-24 for details.

02-84-25
(EUC 8ff4b9)
110-25
(SJIS f7b7)

U+E59A (PUA)
🏀
U+1F3C0 (SMP)
🈷
U+1F237 (SMP)

U+589E (URO)

U+F929 (CI)

U+7D6A (URO)
02-84-26
(EUC 8ff4ba)
110-26
(SJIS f7b8)

U+E59B (PUA)
📟
U+1F4DF (SMP)
🈸
U+1F238 (SMP)

U+5BEC (URO)

U+6801 (URO)

U+7D70 (URO)
02-84-27
(EUC 8ff4bb)
110-27
(SJIS f7b9)

U+E59C (PUA)
🎨
U+1F3A8 (SMP)
🔴
U+1F534 (SMP)

U+5CF5 (URO)

U+FA13 (DD)

U+42DD (CJKA)
02-84-28
(EUC 8ff4bc)
110-28
(SJIS f7ba)

U+E59D (PUA)
🎭
U+1F3AD (SMP)
🔲
U+1F532 (SMP)

U+5D53 (URO)

U+FA14 (DD)
絿
U+7D7F (URO)
02-84-29
(EUC 8ff4bd)
110-29
(SJIS f7bb)

U+E59E (PUA)
🎪
U+1F3AA (SMP)
🔳
U+1F533 (SMP)

U+FA11 (DD)

U+6A6B (URO)
𦀗
U+26017 (CJKB)
02-84-30
(EUC 8ff4be)
110-30
(SJIS f7bc)

U+E59F (PUA)
🎀
U+1F380 (SMP)
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3

U+5FB7 (URO)

U+6AE2 (URO)

U+7D86 (URO)
02-84-31
(EUC 8ff4bf)
110-31
(SJIS f7bd)

U+E5A0 (PUA)
🎂
U+1F382 (SMP)
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3

U+6085 (URO)

U+6DF8 (URO)

U+7D88 (URO)
02-84-32
(EUC 8ff4c0)
110-32
(SJIS f7be)

U+E5A1 (PUA)
♠️
U+2660+(FE0F)
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3

U+6120 (URO)

U+6DF2 (URO)

U+7D8C (URO)
02-84-33
(EUC 8ff4c1)
110-33
(SJIS f7bf)

U+E5A2 (PUA)
♦️
U+2666+(FE0F)
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3

U+654E (URO)

U+7D97 (URO)
02-84-34
(EUC 8ff4c2)
110-34
(SJIS f7c0)

U+E5A3 (PUA)
♣️
U+2663+(FE0F)
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3

U+663B (URO)

U+7028 (URO)
𦁠
U+26060 (CJKB)
02-84-35
(EUC 8ff4c3)
110-35
(SJIS f7c1)

U+E5A4 (PUA)
👀
U+1F440 (SMP)
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3

U+6665 (URO)

U+7D9D (URO)
02-84-36
(EUC 8ff4c4)
110-36
(SJIS f7c2)

U+E5A5 (PUA)
👂
U+1F442 (SMP)
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3

U+FA12 (CI)

U+FA15 (CI)

U+7DA7 (URO)
02-84-37
(EUC 8ff4c5)
110-37
(SJIS f7c3)

U+E5A6 (PUA)
✌️
U+270C+(FE0F)
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3

U+F929 (CI)

U+FA16 (CI)

U+7DAA (URO)
02-84-38
(EUC 8ff4c6)
110-38
(SJIS f7c4)

U+E5A7 (PUA)

U+270B (BMP)
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3

U+6801 (URO)

U+7501 (URO)

U+7DB6 (URO)
02-84-39
(EUC 8ff4c7)
110-39
(SJIS f7c5)

U+E5A8 (PUA)
🌑
U+1F311 (SMP)
0️⃣
U+0030+(FE0F)+20E3

U+FA13 (DD)

U+7682 (URO)

U+7DB7 (URO)
02-84-40
(EUC 8ff4c8)
110-40
(SJIS f7c6)

U+E5A9 (PUA)
🌔
U+1F314 (SMP)
🉐
U+1F250 (SMP)

U+FA14 (DD)

U+769E (URO)

U+7DC0 (URO)
02-84-41
(EUC 8ff4c9)
110-41
(SJIS f7c7)

U+E5AA (PUA)
🌓
U+1F313 (SMP)
🈹
U+1F239 (SMP)

U+6A6B (URO)

U+FA17 (CI)

U+7DD7 (URO)
02-84-42
(EUC 8ff4ca)
110-42
(SJIS f7c8)

U+E5AB (PUA)
🆑
U+1F191 (SMP)
🈂
U+1F202 (SMP)

U+6AE2 (URO)

U+7DD9 (URO)
02-84-43
(EUC 8ff4cb)
110-43
(SJIS f7c9)

U+E5AC (PUA)
0️⃣
U+0030+(FE0F)+20E3
🆔
U+1F194 (SMP)

U+6DF8 (URO)

U+7930 (URO)

U+7DE6 (URO)
02-84-44
(EUC 8ff4cc)
110-44
(SJIS f7ca)

U+E5AD (PUA)
🆗
U+1F197 (SMP)
🈵
U+1F235 (SMP)

U+6DF2 (URO)

U+FA18 (CI)

U+7DF1 (URO)
02-84-45
(EUC 8ff4cd)
110-45
(SJIS f7cb)

U+E5AE (PUA)
😵
U+1F635 (SMP)
🈳
U+1F233 (SMP)

U+7028 (URO)

U+FA19 (CI)

U+7DF9 (URO)
02-84-46
(EUC 8ff4ce)
110-46
(SJIS f7cc)

U+E5AF (PUA)
💞
U+1F49E (SMP)
🈯️
U+1F22F+(FE0F)

U+FA15 (CI)

U+FA1A (CI)

U+4302 (CJKA)
02-84-47
(EUC 8ff4cf)
110-47
(SJIS f7cd)

U+E5B0 (PUA)
💥
U+1F4A5 (SMP)
🈺
U+1F23A (SMP)

U+FA16 (CI)

U+FA1B (CI)
𦃭
U+260ED (CJKB)
02-84-48
(EUC 8ff4d0)
110-48
(SJIS f7ce)

U+E5B1 (PUA)
💦
U+1F4A6 (SMP)
👆
U+1F446 (SMP)

U+7501 (URO)

U+7AE7 (URO)

U+FA58 (CI)
02-84-49
(EUC 8ff4d1)
110-49
(SJIS f7cf)

U+E5B2 (PUA)
[ezplus]
U+F0CF (PUA)
👇
U+1F447 (SMP)

U+7682 (URO)

U+FA1C (CI)

U+7E10 (URO)
02-84-50
(EUC 8ff4d2)
110-50
(SJIS f7d0)

U+E5B3 (PUA)
🌏
U+1F30F (SMP)
👈
U+1F448 (SMP)

U+769E (URO)

U+7E17 (URO)
02-84-51
(EUC 8ff4d3)
110-51
(SJIS f7d1)

U+E5B4 (PUA)
🍜
U+1F35C (SMP)
👉
U+1F449 (SMP)

U+FA17 (CI)

U+FA1D (CI)

U+7E1D (URO)
02-84-52
(EUC 8ff4d4)
110-52
(SJIS f7d2)

U+E5B5 (PUA)
[オープンウェブ]
U+F0D2 (PUA)
⬆️
U+2B06+(FE0F)

U+7930 (URO)

U+7DA0 (URO)

U+7E20 (URO)
02-84-53
(EUC 8ff4d5)
110-53
(SJIS f7d3)

U+E5B6 (PUA)
🔐
U+1F510 (SMP)
⬇️
U+2B07+(FE0F)

U+FA18 (CI)

U+7DD6 (URO)

U+7E27 (URO)
02-84-54
(EUC 8ff4d6)
110-54
(SJIS f7d4)

U+E5B7 (PUA)
🔠
U+1F520 (SMP)
➡️
U+27A1+(FE0F)

U+FA19 (CI)

U+FA1E (CI)

U+7E2C (URO)
02-84-55
(EUC 8ff4d7)
110-55
(SJIS f7d5)

U+E5B8 (PUA)
🔡
U+1F521 (SMP)
⬅️
U+2B05+(FE0F)

U+FA1A (CI)

U+8362 (URO)

U+7E45 (URO)
02-84-56
(EUC 8ff4d8)
110-56
(SJIS f7d6)

U+E5B9 (PUA)
🔢
U+1F522 (SMP)
↗️
U+2197+(FE0F)

U+FA1B (CI)

U+FA1F (DD)

U+7E73 (URO)
02-84-57
(EUC 8ff4d9)
110-57
(SJIS f7d7)

U+E5BA (PUA)
🔣
U+1F523 (SMP)
↖️
U+2196+(FE0F)

U+7AE7 (URO)

U+85B0 (URO)

U+7E75 (URO)
02-84-58
(EUC 8ff4da)
110-58
(SJIS f7d8)

U+E5BB (PUA)
🉑
U+1F251 (SMP)
↘️
U+2198+(FE0F)

U+FA1C (CI)

U+FA20 (CI)

U+7E7E (URO)
02-84-59
(EUC 8ff4db)
110-59
(SJIS f7d9)

U+E5BC (PUA)
☑️
U+2611+(FE0F)
↙️
U+2199+(FE0F)

U+FA1D (CI)

U+FA21 (DD)

U+7E86 (URO)
02-84-60
(EUC 8ff4dc)
110-60
(SJIS f7da)

U+E5BD (PUA)
✒️
U+2712+(FE0F)
▶️
U+25B6+(FE0F)

U+7DA0 (URO)

U+8807 (URO)

U+7E87 (URO)
02-84-61
(EUC 8ff4dd)
110-61
(SJIS f7db)

U+E5BE (PUA)
🔘
U+1F518 (SMP)
◀️
U+25C0+(FE0F)

U+7DD6 (URO)

U+432B (CJKA)
02-84-62
(EUC 8ff4de)
110-62
(SJIS f7dc)

U+E5BF (PUA)
🔎
U+1F50E (SMP)

U+23E9 (BMP)

U+FA1E (CI)

U+FA22 (CI)

U+7E91 (URO)
02-84-63
(EUC 8ff4df)
110-63
(SJIS f7dd)

U+E5C0 (PUA)
🔙
U+1F519 (SMP)

U+23EA (BMP)

U+8362 (URO)
譿
U+8B7F (URO)

U+7E98 (URO)
02-84-64
(EUC 8ff4e0)
110-64
(SJIS f7de)

U+E5C1 (PUA)
🔖
U+1F516 (SMP)
🔯
U+1F52F (SMP)

U+FA1F (DD)

U+8CF4 (URO)

U+7E9A (URO)
02-84-65
(EUC 8ff4e1)
110-65
(SJIS f7df)

U+E5C2 (PUA)
📲
U+1F4F2 (SMP)
♈️
U+2648+(FE0F)

U+85B0 (URO)

U+8D76 (URO)

U+4343 (CJKA)
02-84-66
(EUC 8ff4e2)
110-66
(SJIS f7e0)

U+E5C3 (PUA)
🏡
U+1F3E1 (SMP)
♉️
U+2649+(FE0F)

U+FA20 (CI)

U+FA23 (DD)

U+7F3C (URO)
02-84-67
(EUC 8ff4e3)
110-67
(SJIS f7e1)

U+E5C4 (PUA)
📫
U+1F4EB (SMP)
♊️
U+264A+(FE0F)

U+FA21 (DD)

U+FA24 (DD)

U+7F3B (URO)
02-84-68
(EUC 8ff4e4)
110-68
(SJIS f7e2)

U+E5C5 (PUA)
📑
U+1F4D1 (SMP)
♋️
U+264B+(FE0F)

U+8807 (URO)

U+FA25 (CI)

U+7F3E (URO)
02-84-69
(EUC 8ff4e5)
110-69
(SJIS f7e3)

U+E5C6 (PUA)
🔏
U+1F50F (SMP)
♌️
U+264C+(FE0F)

U+FA22 (CI)

U+90DE (URO)

U+7F43 (URO)
02-84-70
(EUC 8ff4e6)
110-70
(SJIS f7e4)

U+E5C7 (PUA)
🔃
U+1F503 (SMP)
♍️
U+264D+(FE0F)
譿
U+8B7F (URO)

U+FA26 (CI)

U+7F44 (URO)
02-84-71
(EUC 8ff4e7)
110-71
(SJIS f7e5)

U+E5C8 (PUA)
🆕
U+1F195 (SMP)
♎️
U+264E+(FE0F)

U+8CF4 (URO)

U+9115 (URO)

U+7F4F (URO)
02-84-72
(EUC 8ff4e8)
110-72
(SJIS f7e6)

U+E5C9 (PUA)
👕
U+1F455 (SMP)
♏️
U+264F+(FE0F)

U+8D76 (URO)

U+FA27 (DD)

U+34C1 (CJKA)
02-84-73
(EUC 8ff4e9)
110-73
(SJIS f7e7)

U+E5CA (PUA)
👞
U+1F45E (SMP)
♐️
U+2650+(FE0F)

U+FA23 (DD)

U+FA28 (DD)
𦉰
U+26270 (CJKB)
02-84-74
(EUC 8ff4ea)
110-74
(SJIS f7e8)

U+E5CB (PUA)
💻
U+1F4BB (SMP)
♑️
U+2651+(FE0F)

U+FA24 (DD)

U+9592 (URO)

U+7F52 (URO)
02-84-75
(EUC 8ff4eb)
110-75
(SJIS f7e9)

U+E5CC (PUA)
📻
U+1F4FB (SMP)
♒️
U+2652+(FE0F)

U+FA25 (CI)

U+F9DC (CI)
𦊆
U+26286 (CJKB)
02-84-76
(EUC 8ff4ec)
110-76
(SJIS f7ea)

U+E5CD (PUA)
🌹
U+1F339 (SMP)
♓️
U+2653+(FE0F)

U+90DE (URO)

U+FA29 (DD)

U+7F61 (URO)
02-84-77
(EUC 8ff4ed)
110-77
(SJIS f7eb)

U+E5CE (PUA)
⛪️
U+26EA+(FE0F)

U+26CE (BMP)

U+FA26 (CI)

U+973B (URO)

U+7F63 (URO)
02-84-78
(EUC 8ff4ee)
110-78
(SJIS f7ec)

U+E5CF (PUA)
🚇
U+1F687 (SMP)
🔝
U+1F51D (SMP)

U+9115 (URO)

U+974D (URO)

U+7F64 (URO)
02-84-79
(EUC 8ff4ef)
110-79
(SJIS f7ed)

U+E5D0 (PUA)
🗻
U+1F5FB (SMP)
🆗
U+1F197 (SMP)

U+FA27 (DD)

U+9751 (URO)

U+7F6D (URO)
02-84-80
(EUC 8ff4f0)
110-80
(SJIS f7ee)

U+E5D1 (PUA)
🎵
U+1F3B5 (SMP)
©
U+00A9 (LAT1S)

U+FA28 (DD)

U+7F7D (URO)
02-84-81
(EUC 8ff4f1)
110-81
(SJIS f7ef)

U+E5D2 (PUA)
👼
U+1F47C (SMP)
®
U+00AE (LAT1S)

U+9592 (URO)

U+FA2A (CI)

U+7F7E (URO)
02-84-82
(EUC 8ff4f2)
110-82
(SJIS f7f0)

U+E5D3 (PUA)
🐯
U+1F42F (SMP)
📳
U+1F4F3 (SMP)

U+F9DC (CI)

U+FA2B (CI)
𦍌
U+2634C (CJKB)
02-84-83
(EUC 8ff4f3)
110-83
(SJIS f7f1)

U+E5D4 (PUA)
🐻
U+1F43B (SMP)
📴
U+1F4F4 (SMP)

U+FA29 (DD)

U+FA2C (CI)

U+7F90 (URO)
02-84-84
(EUC 8ff4f4)
110-84
(SJIS f7f2)

U+E5D5 (PUA)
🐭
U+1F42D (SMP)
⚠️
U+26A0+(FE0F)

U+973B (URO)

U+999E (URO)

U+517B (URO)
02-84-85
(EUC 8ff4f5)
110-85
(SJIS f7f3)

U+E5D6 (PUA)
😉
U+1F609 (SMP)
💁
U+1F481 (SMP)

U+974D (URO)

U+9AD9 (URO)
𣴎
U+23D0E (CJKB)
02-84-86
(EUC 8ff4f6)
110-86
(SJIS f7f4)

U+E5D7 (PUA)
😍
U+1F60D (SMP)
🄹
U+E254 (PUA)
→U+1F139 (SMP)

U+9751 (URO)

U+9B72 (URO)

U+7F96 (URO)

Note: SoftBank's 02-84-86 is named "J-PHONE SHOP".

02-84-87
(EUC 8ff4f7)
110-87
(SJIS f7f5)

U+E5D8 (PUA)
😱
U+1F631 (SMP)
🪐
U+E255 (PUA)
→U+1FA90+(F87F)

U+FA2A (CI)

U+FA2D (CI)

U+7F9C (URO)

Note: SoftBank's 02-84-87 is named "SKY WEB", and depicts a body orbiting a planet. The displayed substitution is newer and somewhat similar, but something like this would be closer.

02-84-88
(EUC 8ff4f8)
110-88
(SJIS f7f6)

U+E5D9 (PUA)
😓
U+1F613 (SMP)

U+E256 (PUA)

U+FA2B (CI)

U+9ED1 (URO)

U+7FAD (URO)

Note: SoftBank's 02-84-88 is named "SKY WALKER", and depicts a paper aeroplane. Interestingly, no current Unicode-defined emoji (as of Unicode 13) depicts one, although it's U+F1D8 (BMP PUA) or U+10F1D8 (SPUB) in Font Awesome. A possible higher-resolution colour presentation, from the GNOME icon set.

02-84-89
(EUC 8ff4f9)
110-89
(SJIS f7f7)

U+E5DA (PUA)
🐙
U+1F419 (SMP)
🎵‍🔊
U+E257 (PUA)
→U+1F3B5+200D+1F50A

U+FA2C (CI)
𦐂
U+26402 (CJKB)

Note: SoftBank's 02-84-89 is named "SKY MELODY", and depicts a musical note and waves.

02-84-90
(EUC 8ff4fa)
110-90
(SJIS f7f8)

U+E5DB (PUA)
🚀
U+1F680 (SMP)
[J-
U+E258 (PUA)

U+999E (URO)

U+7FC3 (URO)
02-84-91
(EUC 8ff4fb)
110-91
(SJIS f7f9)

U+E5DC (PUA)
👑
U+1F451 (SMP)
PHO
U+E259 (PUA)

U+9AD9 (URO)

U+7FCF (URO)
02-84-92
(EUC 8ff4fc)
110-92
(SJIS f7fa)

U+E5DD (PUA)
💏
U+1F48F (SMP)
NE]
U+E25A (PUA)

U+9B72 (URO)

U+7FE3 (URO)
02-84-93
(EUC 8ff4fd)
110-93
(SJIS f7fb)

U+E5DE (PUA)
🔨
U+1F528 (SMP)

U+FA2D (CI)

U+7FE5 (URO)
02-84-94
(EUC 8ff4fe)
110-94
(SJIS f7fc)

U+E5DF (PUA)
🎆
U+1F386 (SMP)

U+9ED1 (URO)

U+7FEF (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-85-01
(EUC 8ff5a1)
111-01
(SJIS f840)

U+E5E0 (PUA)

U+E3AC (PUA)

U+E3AC (PUA)

U+7FF2 (URO)
02-85-02
(EUC 8ff5a2)
111-02
(SJIS f841)

U+E5E1 (PUA)

U+E3AD (PUA)

U+E3AD (PUA)

U+8002 (URO)
02-85-03
(EUC 8ff5a3)
111-03
(SJIS f842)

U+E5E2 (PUA)

U+E3AE (PUA)

U+E3AE (PUA)

U+800A (URO)
02-85-04
(EUC 8ff5a4)
111-04
(SJIS f843)

U+E5E3 (PUA)

U+E3AF (PUA)

U+E3AF (PUA)

U+8008 (URO)
02-85-05
(EUC 8ff5a5)
111-05
(SJIS f844)

U+E5E4 (PUA)

U+E3B0 (PUA)

U+E3B0 (PUA)

U+800E (URO)
02-85-06
(EUC 8ff5a6)
111-06
(SJIS f845)

U+E5E5 (PUA)

U+E3B1 (PUA)

U+E3B1 (PUA)

U+8011 (URO)
02-85-07
(EUC 8ff5a7)
111-07
(SJIS f846)

U+E5E6 (PUA)

U+E3B2 (PUA)

U+E3B2 (PUA)

U+8016 (URO)
02-85-08
(EUC 8ff5a8)
111-08
(SJIS f847)

U+E5E7 (PUA)

U+E3B3 (PUA)

U+E3B3 (PUA)

U+8024 (URO)
02-85-09
(EUC 8ff5a9)
111-09
(SJIS f848)

U+E5E8 (PUA)

U+E3B4 (PUA)

U+E3B4 (PUA)

U+802C (URO)
02-85-10
(EUC 8ff5aa)
111-10
(SJIS f849)

U+E5E9 (PUA)

U+E3B5 (PUA)

U+E3B5 (PUA)

U+8030 (URO)
02-85-11
(EUC 8ff5ab)
111-11
(SJIS f84a)

U+E5EA (PUA)

U+E3B6 (PUA)

U+E3B6 (PUA)

U+8043 (URO)
02-85-12
(EUC 8ff5ac)
111-12
(SJIS f84b)

U+E5EB (PUA)

U+E3B7 (PUA)

U+E3B7 (PUA)

U+8066 (URO)
02-85-13
(EUC 8ff5ad)
111-13
(SJIS f84c)

U+E5EC (PUA)

U+E3B8 (PUA)

U+E3B8 (PUA)

U+8071 (URO)
02-85-14
(EUC 8ff5ae)
111-14
(SJIS f84d)

U+E5ED (PUA)

U+E3B9 (PUA)

U+E3B9 (PUA)

U+8075 (URO)
02-85-15
(EUC 8ff5af)
111-15
(SJIS f84e)

U+E5EE (PUA)

U+E3BA (PUA)

U+E3BA (PUA)

U+807B (URO)
02-85-16
(EUC 8ff5b0)
111-16
(SJIS f84f)

U+E5EF (PUA)

U+E3BB (PUA)

U+E3BB (PUA)

U+8099 (URO)
02-85-17
(EUC 8ff5b1)
111-17
(SJIS f850)

U+E5F0 (PUA)

U+E3BC (PUA)

U+E3BC (PUA)

U+809C (URO)
02-85-18
(EUC 8ff5b2)
111-18
(SJIS f851)

U+E5F1 (PUA)

U+E3BD (PUA)

U+E3BD (PUA)

U+80A4 (URO)
02-85-19
(EUC 8ff5b3)
111-19
(SJIS f852)

U+E5F2 (PUA)

U+E3BE (PUA)

U+E3BE (PUA)

U+80A7 (URO)
02-85-20
(EUC 8ff5b4)
111-20
(SJIS f853)

U+E5F3 (PUA)

U+E3BF (PUA)

U+E3BF (PUA)

U+80B8 (URO)
02-85-21
(EUC 8ff5b5)
111-21
(SJIS f854)

U+E5F4 (PUA)

U+E3C0 (PUA)

U+E3C0 (PUA)
𦙾
U+2667E (CJKB)
02-85-22
(EUC 8ff5b6)
111-22
(SJIS f855)

U+E5F5 (PUA)

U+E3C1 (PUA)

U+E3C1 (PUA)

U+80C5 (URO)
02-85-23
(EUC 8ff5b7)
111-23
(SJIS f856)

U+E5F6 (PUA)

U+E3C2 (PUA)

U+E3C2 (PUA)

U+80D5 (URO)
02-85-24
(EUC 8ff5b8)
111-24
(SJIS f857)

U+E5F7 (PUA)

U+E3C3 (PUA)

U+E3C3 (PUA)

U+80D8 (URO)
02-85-25
(EUC 8ff5b9)
111-25
(SJIS f858)

U+E5F8 (PUA)

U+E3C4 (PUA)

U+E3C4 (PUA)

U+80E6 (URO)
02-85-26
(EUC 8ff5ba)
111-26
(SJIS f859)

U+E5F9 (PUA)

U+E3C5 (PUA)

U+E3C5 (PUA)
𦚰
U+266B0 (CJKB)
02-85-27
(EUC 8ff5bb)
111-27
(SJIS f85a)

U+E5FA (PUA)

U+E3C6 (PUA)

U+E3C6 (PUA)

U+810D (URO)
02-85-28
(EUC 8ff5bc)
111-28
(SJIS f85b)

U+E5FB (PUA)

U+E3C7 (PUA)

U+E3C7 (PUA)

U+80F5 (URO)
02-85-29
(EUC 8ff5bd)
111-29
(SJIS f85c)

U+E5FC (PUA)

U+E3C8 (PUA)

U+E3C8 (PUA)

U+80FB (URO)
02-85-30
(EUC 8ff5be)
111-30
(SJIS f85d)

U+E5FD (PUA)

U+E3C9 (PUA)

U+E3C9 (PUA)

U+43EE (CJKA)
02-85-31
(EUC 8ff5bf)
111-31
(SJIS f85e)

U+E5FE (PUA)

U+E3CA (PUA)

U+E3CA (PUA)

U+8135 (URO)
02-85-32
(EUC 8ff5c0)
111-32
(SJIS f85f)

U+E5FF (PUA)

U+E3CB (PUA)

U+E3CB (PUA)

U+8116 (URO)
02-85-33
(EUC 8ff5c1)
111-33
(SJIS f860)

U+E600 (PUA)

U+E3CC (PUA)

U+E3CC (PUA)

U+811E (URO)
02-85-34
(EUC 8ff5c2)
111-34
(SJIS f861)

U+E601 (PUA)

U+E3CD (PUA)

U+E3CD (PUA)

U+43F0 (CJKA)
02-85-35
(EUC 8ff5c3)
111-35
(SJIS f862)

U+E602 (PUA)

U+E3CE (PUA)

U+E3CE (PUA)

U+8124 (URO)
02-85-36
(EUC 8ff5c4)
111-36
(SJIS f863)

U+E603 (PUA)

U+E3CF (PUA)

U+E3CF (PUA)

U+8127 (URO)
02-85-37
(EUC 8ff5c5)
111-37
(SJIS f864)

U+E604 (PUA)

U+E3D0 (PUA)

U+E3D0 (PUA)

U+812C (URO)
02-85-38
(EUC 8ff5c6)
111-38
(SJIS f865)

U+E605 (PUA)

U+E3D1 (PUA)

U+E3D1 (PUA)
𦜝
U+2671D (CJKB)
02-85-39
(EUC 8ff5c7)
111-39
(SJIS f866)

U+E606 (PUA)

U+E3D2 (PUA)

U+E3D2 (PUA)

U+813D (URO)
02-85-40
(EUC 8ff5c8)
111-40
(SJIS f867)

U+E607 (PUA)

U+E3D3 (PUA)

U+E3D3 (PUA)

U+4408 (CJKA)
02-85-41
(EUC 8ff5c9)
111-41
(SJIS f868)

U+E608 (PUA)

U+E3D4 (PUA)

U+E3D4 (PUA)

U+8169 (URO)
02-85-42
(EUC 8ff5ca)
111-42
(SJIS f869)

U+E609 (PUA)

U+E3D5 (PUA)

U+E3D5 (PUA)

U+4417 (CJKA)
02-85-43
(EUC 8ff5cb)
111-43
(SJIS f86a)

U+E60A (PUA)

U+E3D6 (PUA)

U+E3D6 (PUA)

U+8181 (URO)
02-85-44
(EUC 8ff5cc)
111-44
(SJIS f86b)

U+E60B (PUA)

U+E3D7 (PUA)

U+E3D7 (PUA)

U+441C (CJKA)
02-85-45
(EUC 8ff5cd)
111-45
(SJIS f86c)

U+E60C (PUA)

U+E3D8 (PUA)

U+E3D8 (PUA)

U+8184 (URO)
02-85-46
(EUC 8ff5ce)
111-46
(SJIS f86d)

U+E60D (PUA)

U+E3D9 (PUA)

U+E3D9 (PUA)

U+8185 (URO)
02-85-47
(EUC 8ff5cf)
111-47
(SJIS f86e)

U+E60E (PUA)

U+E3DA (PUA)

U+E3DA (PUA)

U+4422 (CJKA)
02-85-48
(EUC 8ff5d0)
111-48
(SJIS f86f)

U+E60F (PUA)

U+E3DB (PUA)

U+E3DB (PUA)

U+8198 (URO)
02-85-49
(EUC 8ff5d1)
111-49
(SJIS f870)

U+E610 (PUA)

U+E3DC (PUA)

U+E3DC (PUA)

U+81B2 (URO)
02-85-50
(EUC 8ff5d2)
111-50
(SJIS f871)

U+E611 (PUA)

U+E3DD (PUA)

U+E3DD (PUA)

U+81C1 (URO)
02-85-51
(EUC 8ff5d3)
111-51
(SJIS f872)

U+E612 (PUA)

U+E3DE (PUA)

U+E3DE (PUA)

U+81C3 (URO)
02-85-52
(EUC 8ff5d4)
111-52
(SJIS f873)

U+E613 (PUA)

U+E3DF (PUA)

U+E3DF (PUA)

U+81D6 (URO)
02-85-53
(EUC 8ff5d5)
111-53
(SJIS f874)

U+E614 (PUA)

U+E3E0 (PUA)

U+E3E0 (PUA)

U+81DB (URO)
02-85-54
(EUC 8ff5d6)
111-54
(SJIS f875)

U+E615 (PUA)

U+E3E1 (PUA)

U+E3E1 (PUA)
𦣝
U+268DD (CJKB)
02-85-55
(EUC 8ff5d7)
111-55
(SJIS f876)

U+E616 (PUA)

U+E3E2 (PUA)

U+E3E2 (PUA)

U+81E4 (URO)
02-85-56
(EUC 8ff5d8)
111-56
(SJIS f877)

U+E617 (PUA)

U+E3E3 (PUA)

U+E3E3 (PUA)
𦣪
U+268EA (CJKB)
02-85-57
(EUC 8ff5d9)
111-57
(SJIS f878)

U+E618 (PUA)

U+E3E4 (PUA)

U+E3E4 (PUA)

U+81EC (URO)
02-85-58
(EUC 8ff5da)
111-58
(SJIS f879)

U+E619 (PUA)

U+E3E5 (PUA)

U+E3E5 (PUA)
𦥑
U+26951 (CJKB)
02-85-59
(EUC 8ff5db)
111-59
(SJIS f87a)

U+E61A (PUA)

U+E3E6 (PUA)

U+E3E6 (PUA)

U+81FD (URO)
02-85-60
(EUC 8ff5dc)
111-60
(SJIS f87b)

U+E61B (PUA)

U+E3E7 (PUA)

U+E3E7 (PUA)

U+81FF (URO)
02-85-61
(EUC 8ff5dd)
111-61
(SJIS f87c)

U+E61C (PUA)

U+E3E8 (PUA)

U+E3E8 (PUA)
𦥯
U+2696F (CJKB)
02-85-62
(EUC 8ff5de)
111-62
(SJIS f87d)

U+E61D (PUA)

U+E3E9 (PUA)

U+E3E9 (PUA)

U+8204 (URO)
02-85-63
(EUC 8ff5df)
111-63
(SJIS f87e)

U+E61E (PUA)

U+E3EA (PUA)

U+E3EA (PUA)
𦧝
U+269DD (CJKB)
02-85-64
(EUC 8ff5e0)
111-64
(SJIS f880)

U+E61F (PUA)

U+E3EB (PUA)

U+E3EB (PUA)

U+8219 (URO)
02-85-65
(EUC 8ff5e1)
111-65
(SJIS f881)

U+E620 (PUA)

U+E3EC (PUA)

U+E3EC (PUA)

U+8221 (URO)
02-85-66
(EUC 8ff5e2)
111-66
(SJIS f882)

U+E621 (PUA)

U+E3ED (PUA)

U+E3ED (PUA)

U+8222 (URO)
02-85-67
(EUC 8ff5e3)
111-67
(SJIS f883)

U+E622 (PUA)

U+E3EE (PUA)

U+E3EE (PUA)
𦨞
U+26A1E (CJKB)
02-85-68
(EUC 8ff5e4)
111-68
(SJIS f884)

U+E623 (PUA)

U+E3EF (PUA)

U+E3EF (PUA)

U+8232 (URO)
02-85-69
(EUC 8ff5e5)
111-69
(SJIS f885)

U+E624 (PUA)

U+E3F0 (PUA)

U+E3F0 (PUA)

U+8234 (URO)
02-85-70
(EUC 8ff5e6)
111-70
(SJIS f886)

U+E625 (PUA)

U+E3F1 (PUA)

U+E3F1 (PUA)

U+823C (URO)
02-85-71
(EUC 8ff5e7)
111-71
(SJIS f887)

U+E626 (PUA)

U+E3F2 (PUA)

U+E3F2 (PUA)

U+8246 (URO)
02-85-72
(EUC 8ff5e8)
111-72
(SJIS f888)

U+E627 (PUA)

U+E3F3 (PUA)

U+E3F3 (PUA)

U+8249 (URO)
02-85-73
(EUC 8ff5e9)
111-73
(SJIS f889)

U+E628 (PUA)

U+E3F4 (PUA)

U+E3F4 (PUA)

U+8245 (URO)
02-85-74
(EUC 8ff5ea)
111-74
(SJIS f88a)

U+E629 (PUA)

U+E3F5 (PUA)

U+E3F5 (PUA)
𦩘
U+26A58 (CJKB)
02-85-75
(EUC 8ff5eb)
111-75
(SJIS f88b)

U+E62A (PUA)

U+E3F6 (PUA)

U+E3F6 (PUA)

U+824B (URO)
02-85-76
(EUC 8ff5ec)
111-76
(SJIS f88c)

U+E62B (PUA)

U+E3F7 (PUA)

U+E3F7 (PUA)

U+4476 (CJKA)
02-85-77
(EUC 8ff5ed)
111-77
(SJIS f88d)

U+E62C (PUA)

U+E3F8 (PUA)

U+E3F8 (PUA)

U+824F (URO)
02-85-78
(EUC 8ff5ee)
111-78
(SJIS f88e)

U+E62D (PUA)

U+E3F9 (PUA)

U+E3F9 (PUA)

U+447A (CJKA)
02-85-79
(EUC 8ff5ef)
111-79
(SJIS f88f)

U+E62E (PUA)

U+E3FA (PUA)

U+E3FA (PUA)

U+8257 (URO)
02-85-80
(EUC 8ff5f0)
111-80
(SJIS f890)

U+E62F (PUA)

U+E3FB (PUA)

U+E3FB (PUA)
𦪌
U+26A8C (CJKB)
02-85-81
(EUC 8ff5f1)
111-81
(SJIS f891)

U+E630 (PUA)

U+E3FC (PUA)

U+E3FC (PUA)

U+825C (URO)
02-85-82
(EUC 8ff5f2)
111-82
(SJIS f892)

U+E631 (PUA)

U+E3FD (PUA)

U+E3FD (PUA)

U+8263 (URO)
02-85-83
(EUC 8ff5f3)
111-83
(SJIS f893)

U+E632 (PUA)

U+E3FE (PUA)

U+E3FE (PUA)
𦪷
U+26AB7 (CJKB)
02-85-84
(EUC 8ff5f4)
111-84
(SJIS f894)

U+E633 (PUA)

U+E3FF (PUA)

U+E3FF (PUA)

U+FA5D (CI)
02-85-85
(EUC 8ff5f5)
111-85
(SJIS f895)

U+E634 (PUA)

U+E400 (PUA)

U+E400 (PUA)

U+FA5E (CI)
02-85-86
(EUC 8ff5f6)
111-86
(SJIS f896)

U+E635 (PUA)

U+E401 (PUA)

U+E401 (PUA)

U+8279 (URO)
02-85-87
(EUC 8ff5f7)
111-87
(SJIS f897)

U+E636 (PUA)

U+E402 (PUA)

U+E402 (PUA)

U+4491 (CJKA)
02-85-88
(EUC 8ff5f8)
111-88
(SJIS f898)

U+E637 (PUA)

U+E403 (PUA)

U+E403 (PUA)

U+827D (URO)
02-85-89
(EUC 8ff5f9)
111-89
(SJIS f899)

U+E638 (PUA)

U+E404 (PUA)

U+E404 (PUA)

U+827F (URO)
02-85-90
(EUC 8ff5fa)
111-90
(SJIS f89a)

U+E639 (PUA)

U+E405 (PUA)

U+E405 (PUA)

U+8283 (URO)
02-85-91
(EUC 8ff5fb)
111-91
(SJIS f89b)

U+E63A (PUA)

U+E406 (PUA)

U+E406 (PUA)

U+828A (URO)
02-85-92
(EUC 8ff5fc)
111-92
(SJIS f89c)

U+E63B (PUA)

U+E407 (PUA)

U+E407 (PUA)

U+8293 (URO)
02-85-93
(EUC 8ff5fd)
111-93
(SJIS f89d)

U+E63C (PUA)

U+E408 (PUA)

U+E408 (PUA)

U+82A7 (URO)
02-85-94
(EUC 8ff5fe)
111-94
(SJIS f89e)

U+E63D (PUA)

U+E409 (PUA)

U+E409 (PUA)

U+82A8 (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: This DoCoMo row is coded at 9-9121 through 9-917E by TRON.

02-86-01
(EUC 8ff6a1)
112-01
(SJIS f89f)

U+E63E (PUA)
☀️
U+2600+(FE0F)

U+E40A (PUA)

U+E40A (PUA)

U+82B2 (URO)
02-86-02
(EUC 8ff6a2)
112-02
(SJIS f8a0)

U+E63F (PUA)
☁️
U+2601+(FE0F)

U+E40B (PUA)

U+E40B (PUA)

U+82B4 (URO)
02-86-03
(EUC 8ff6a3)
112-03
(SJIS f8a1)

U+E640 (PUA)
☔️
U+2614+(FE0F)

U+E40C (PUA)

U+E40C (PUA)

U+82BA (URO)
02-86-04
(EUC 8ff6a4)
112-04
(SJIS f8a2)

U+E641 (PUA)
⛄️
U+26C4+(FE0F)

U+E40D (PUA)

U+E40D (PUA)

U+82BC (URO)
02-86-05
(EUC 8ff6a5)
112-05
(SJIS f8a3)

U+E642 (PUA)
⚡️
U+26A1+(FE0F)

U+E40E (PUA)

U+E40E (PUA)

U+82E2 (URO)
02-86-06
(EUC 8ff6a6)
112-06
(SJIS f8a4)

U+E643 (PUA)
🌀
U+1F300 (SMP)

U+E40F (PUA)

U+E40F (PUA)

U+82E8 (URO)
02-86-07
(EUC 8ff6a7)
112-07
(SJIS f8a5)

U+E644 (PUA)
🌁
U+1F301 (SMP)

U+E410 (PUA)

U+E410 (PUA)

U+82F7 (URO)
02-86-08
(EUC 8ff6a8)
112-08
(SJIS f8a6)

U+E645 (PUA)
🌂
U+1F302 (SMP)

U+E411 (PUA)

U+E411 (PUA)

U+8307 (URO)
02-86-09
(EUC 8ff6a9)
112-09
(SJIS f8a7)

U+E646 (PUA)
♈️
U+2648+(FE0F)

U+E412 (PUA)

U+E412 (PUA)

U+8308 (URO)
02-86-10
(EUC 8ff6aa)
112-10
(SJIS f8a8)

U+E647 (PUA)
♉️
U+2649+(FE0F)

U+E413 (PUA)

U+E413 (PUA)

U+830C (URO)
02-86-11
(EUC 8ff6ab)
112-11
(SJIS f8a9)

U+E648 (PUA)
♊️
U+264A+(FE0F)

U+E414 (PUA)

U+E414 (PUA)

U+8354 (URO)
02-86-12
(EUC 8ff6ac)
112-12
(SJIS f8aa)

U+E649 (PUA)
♋️
U+264B+(FE0F)

U+E415 (PUA)

U+E415 (PUA)

U+831B (URO)
02-86-13
(EUC 8ff6ad)
112-13
(SJIS f8ab)

U+E64A (PUA)
♌️
U+264C+(FE0F)

U+E416 (PUA)

U+E416 (PUA)

U+831D (URO)
02-86-14
(EUC 8ff6ae)
112-14
(SJIS f8ac)

U+E64B (PUA)
♍️
U+264D+(FE0F)

U+E417 (PUA)

U+E417 (PUA)

U+8330 (URO)
02-86-15
(EUC 8ff6af)
112-15
(SJIS f8ad)

U+E64C (PUA)
♎️
U+264E+(FE0F)

U+E418 (PUA)

U+E418 (PUA)

U+833C (URO)
02-86-16
(EUC 8ff6b0)
112-16
(SJIS f8ae)

U+E64D (PUA)
♏️
U+264F+(FE0F)

U+E419 (PUA)

U+E419 (PUA)

U+8344 (URO)
02-86-17
(EUC 8ff6b1)
112-17
(SJIS f8af)

U+E64E (PUA)
♐️
U+2650+(FE0F)

U+E41A (PUA)

U+E41A (PUA)

U+8357 (URO)
02-86-18
(EUC 8ff6b2)
112-18
(SJIS f8b0)

U+E64F (PUA)
♑️
U+2651+(FE0F)

U+E41B (PUA)

U+E41B (PUA)

U+44BE (CJKA)
02-86-19
(EUC 8ff6b3)
112-19
(SJIS f8b1)

U+E650 (PUA)
♒️
U+2652+(FE0F)

U+E41C (PUA)

U+E41C (PUA)

U+837F (URO)
02-86-20
(EUC 8ff6b4)
112-20
(SJIS f8b2)

U+E651 (PUA)
♓️
U+2653+(FE0F)

U+E41D (PUA)

U+E41D (PUA)

U+44D4 (CJKA)
02-86-21
(EUC 8ff6b5)
112-21
(SJIS f8b3)

U+E652 (PUA)
🎽
U+1F3BD (SMP)

U+E41E (PUA)

U+E41E (PUA)

U+44B3 (CJKA)
02-86-22
(EUC 8ff6b6)
112-22
(SJIS f8b4)

U+E653 (PUA)
⚾️
U+26BE+(FE0F)

U+E41F (PUA)

U+E41F (PUA)

U+838D (URO)
02-86-23
(EUC 8ff6b7)
112-23
(SJIS f8b5)

U+E654 (PUA)
⛳️
U+26F3+(FE0F)

U+E420 (PUA)

U+E420 (PUA)

U+8394 (URO)

Note: Despite its name FLAG IN HOLE, U+26F3 actually unifies two symbols, see 01-88-24 for details.

02-86-24
(EUC 8ff6b8)
112-24
(SJIS f8b6)

U+E655 (PUA)
🎾
U+1F3BE (SMP)

U+E421 (PUA)

U+E421 (PUA)

U+8395 (URO)
02-86-25
(EUC 8ff6b9)
112-25
(SJIS f8b7)

U+E656 (PUA)
⚽️
U+26BD+(FE0F)

U+E422 (PUA)

U+E422 (PUA)

U+839B (URO)
02-86-26
(EUC 8ff6ba)
112-26
(SJIS f8b8)

U+E657 (PUA)
🎿
U+1F3BF (SMP)

U+E423 (PUA)

U+E423 (PUA)

U+839D (URO)
02-86-27
(EUC 8ff6bb)
112-27
(SJIS f8b9)

U+E658 (PUA)
🏀
U+1F3C0 (SMP)

U+E424 (PUA)

U+E424 (PUA)

U+83C9 (URO)
02-86-28
(EUC 8ff6bc)
112-28
(SJIS f8ba)

U+E659 (PUA)
🏁
U+1F3C1 (SMP)

U+E425 (PUA)

U+E425 (PUA)

U+83D0 (URO)
02-86-29
(EUC 8ff6bd)
112-29
(SJIS f8bb)

U+E65A (PUA)
📟
U+1F4DF (SMP)

U+E426 (PUA)

U+E426 (PUA)

U+83D4 (URO)
02-86-30
(EUC 8ff6be)
112-30
(SJIS f8bc)

U+E65B (PUA)
🚃
U+1F683 (SMP)

U+E427 (PUA)

U+E427 (PUA)

U+83DD (URO)
02-86-31
(EUC 8ff6bf)
112-31
(SJIS f8bd)

U+E65C (PUA)
Ⓜ️
U+24C2+(FE0F)

U+E428 (PUA)

U+E428 (PUA)

U+83E5 (URO)
02-86-32
(EUC 8ff6c0)
112-32
(SJIS f8be)

U+E65D (PUA)
🚄
U+1F684 (SMP)

U+E429 (PUA)

U+E429 (PUA)

U+83F9 (URO)
02-86-33
(EUC 8ff6c1)
112-33
(SJIS f8bf)

U+E65E (PUA)
🚗
U+1F697 (SMP)

U+E42A (PUA)

U+E42A (PUA)

U+840F (URO)
02-86-34
(EUC 8ff6c2)
112-34
(SJIS f8c0)

U+E65F (PUA)
🚙
U+1F699 (SMP)

U+E42B (PUA)

U+E42B (PUA)

U+8411 (URO)
02-86-35
(EUC 8ff6c3)
112-35
(SJIS f8c1)

U+E660 (PUA)
🚌
U+1F68C (SMP)

U+E42C (PUA)

U+E42C (PUA)

U+8415 (URO)
02-86-36
(EUC 8ff6c4)
112-36
(SJIS f8c2)

U+E661 (PUA)
🚢
U+1F6A2 (SMP)

U+E42D (PUA)

U+E42D (PUA)
𦱳
U+26C73 (CJKB)
02-86-37
(EUC 8ff6c5)
112-37
(SJIS f8c3)

U+E662 (PUA)
✈️
U+2708+(FE0F)

U+E42E (PUA)

U+E42E (PUA)

U+8417 (URO)
02-86-38
(EUC 8ff6c6)
112-38
(SJIS f8c4)

U+E663 (PUA)
🏠
U+1F3E0 (SMP)

U+E42F (PUA)

U+E42F (PUA)

U+8439 (URO)
02-86-39
(EUC 8ff6c7)
112-39
(SJIS f8c5)

U+E664 (PUA)
🏢
U+1F3E2 (SMP)

U+E430 (PUA)

U+E430 (PUA)

U+844A (URO)
02-86-40
(EUC 8ff6c8)
112-40
(SJIS f8c6)

U+E665 (PUA)
🏣
U+1F3E3 (SMP)

U+E431 (PUA)

U+E431 (PUA)

U+844F (URO)
02-86-41
(EUC 8ff6c9)
112-41
(SJIS f8c7)

U+E666 (PUA)
🏥
U+1F3E5 (SMP)

U+E432 (PUA)

U+E432 (PUA)

U+8451 (URO)
02-86-42
(EUC 8ff6ca)
112-42
(SJIS f8c8)

U+E667 (PUA)
🏦
U+1F3E6 (SMP)

U+E433 (PUA)

U+E433 (PUA)

U+8452 (URO)
02-86-43
(EUC 8ff6cb)
112-43
(SJIS f8c9)

U+E668 (PUA)
🏧
U+1F3E7 (SMP)

U+E434 (PUA)

U+E434 (PUA)

U+8459 (URO)
02-86-44
(EUC 8ff6cc)
112-44
(SJIS f8ca)

U+E669 (PUA)
🏨
U+1F3E8 (SMP)

U+E435 (PUA)

U+E435 (PUA)

U+845A (URO)
02-86-45
(EUC 8ff6cd)
112-45
(SJIS f8cb)

U+E66A (PUA)
🏪
U+1F3EA (SMP)

U+E436 (PUA)

U+E436 (PUA)

U+845C (URO)
02-86-46
(EUC 8ff6ce)
112-46
(SJIS f8cc)

U+E66B (PUA)
⛽️
U+26FD+(FE0F)

U+E437 (PUA)

U+E437 (PUA)
𦳝
U+26CDD (CJKB)
02-86-47
(EUC 8ff6cf)
112-47
(SJIS f8cd)

U+E66C (PUA)
🅿️
U+1F17F+(FE0F)

U+E438 (PUA)

U+E438 (PUA)

U+8465 (URO)
02-86-48
(EUC 8ff6d0)
112-48
(SJIS f8ce)

U+E66D (PUA)
🚥
U+1F6A5 (SMP)

U+E439 (PUA)

U+E439 (PUA)

U+8476 (URO)
02-86-49
(EUC 8ff6d1)
112-49
(SJIS f8cf)

U+E66E (PUA)
🚻
U+1F6BB (SMP)

U+E43A (PUA)

U+E43A (PUA)

U+8478 (URO)
02-86-50
(EUC 8ff6d2)
112-50
(SJIS f8d0)

U+E66F (PUA)
🍴
U+1F374 (SMP)

U+E43B (PUA)

U+E43B (PUA)

U+847C (URO)
02-86-51
(EUC 8ff6d3)
112-51
(SJIS f8d1)

U+E670 (PUA)
☕️
U+2615+(FE0F)

U+E43C (PUA)

U+E43C (PUA)

U+8481 (URO)
02-86-52
(EUC 8ff6d4)
112-52
(SJIS f8d2)

U+E671 (PUA)
🍸
U+1F378 (SMP)

U+E43D (PUA)

U+E43D (PUA)

U+450D (CJKA)
02-86-53
(EUC 8ff6d5)
112-53
(SJIS f8d3)

U+E672 (PUA)
🍺
U+1F37A (SMP)

U+E43E (PUA)

U+E43E (PUA)

U+84DC (URO)
02-86-54
(EUC 8ff6d6)
112-54
(SJIS f8d4)

U+E673 (PUA)
🍔
U+1F354 (SMP)

U+E43F (PUA)

U+E43F (PUA)

U+8497 (URO)
02-86-55
(EUC 8ff6d7)
112-55
(SJIS f8d5)

U+E674 (PUA)
👠
U+1F460 (SMP)

U+E440 (PUA)

U+E440 (PUA)

U+84A6 (URO)
02-86-56
(EUC 8ff6d8)
112-56
(SJIS f8d6)

U+E675 (PUA)
✂️
U+2702+(FE0F)

U+E441 (PUA)

U+E441 (PUA)

U+84BE (URO)
02-86-57
(EUC 8ff6d9)
112-57
(SJIS f8d7)

U+E676 (PUA)
🎤
U+1F3A4 (SMP)

U+E442 (PUA)

U+E442 (PUA)

U+4508 (CJKA)
02-86-58
(EUC 8ff6da)
112-58
(SJIS f8d8)

U+E677 (PUA)
🎥
U+1F3A5 (SMP)

U+E443 (PUA)

U+E443 (PUA)

U+84CE (URO)
02-86-59
(EUC 8ff6db)
112-59
(SJIS f8d9)

U+E678 (PUA)
↗️
U+2197+(FE0F)

U+E444 (PUA)

U+E444 (PUA)

U+84CF (URO)
02-86-60
(EUC 8ff6dc)
112-60
(SJIS f8da)

U+E679 (PUA)
🎠
U+1F3A0 (SMP)

U+E445 (PUA)

U+E445 (PUA)

U+84D3 (URO)
02-86-61
(EUC 8ff6dd)
112-61
(SJIS f8db)

U+E67A (PUA)
🎧
U+1F3A7 (SMP)

U+E446 (PUA)

U+E446 (PUA)
𦹥
U+26E65 (CJKB)
02-86-62
(EUC 8ff6de)
112-62
(SJIS f8dc)

U+E67B (PUA)
🎨
U+1F3A8 (SMP)

U+E447 (PUA)

U+E447 (PUA)

U+84E7 (URO)
02-86-63
(EUC 8ff6df)
112-63
(SJIS f8dd)

U+E67C (PUA)
🎩
U+1F3A9 (SMP)

U+E448 (PUA)

U+E448 (PUA)

U+84EA (URO)
02-86-64
(EUC 8ff6e0)
112-64
(SJIS f8de)

U+E67D (PUA)
🎪
U+1F3AA (SMP)

U+E449 (PUA)

U+E449 (PUA)

U+84EF (URO)
02-86-65
(EUC 8ff6e1)
112-65
(SJIS f8df)

U+E67E (PUA)
🎫
U+1F3AB (SMP)

U+E44A (PUA)

U+E44A (PUA)

U+84F0 (URO)
02-86-66
(EUC 8ff6e2)
112-66
(SJIS f8e0)

U+E67F (PUA)
🚬
U+1F6AC (SMP)

U+E44B (PUA)

U+E44B (PUA)

U+84F1 (URO)
02-86-67
(EUC 8ff6e3)
112-67
(SJIS f8e1)

U+E680 (PUA)
🚭
U+1F6AD (SMP)

U+E44C (PUA)

U+E44C (PUA)

U+84FA (URO)
02-86-68
(EUC 8ff6e4)
112-68
(SJIS f8e2)

U+E681 (PUA)
📷
U+1F4F7 (SMP)

U+E44D (PUA)

U+E44D (PUA)

U+84FD (URO)
02-86-69
(EUC 8ff6e5)
112-69
(SJIS f8e3)

U+E682 (PUA)
👜
U+1F45C (SMP)

U+E44E (PUA)

U+E44E (PUA)

U+850C (URO)
02-86-70
(EUC 8ff6e6)
112-70
(SJIS f8e4)

U+E683 (PUA)
📖
U+1F4D6 (SMP)

U+E44F (PUA)

U+E44F (PUA)

U+851B (URO)
02-86-71
(EUC 8ff6e7)
112-71
(SJIS f8e5)

U+E684 (PUA)
🎀
U+1F380 (SMP)

U+E450 (PUA)

U+E450 (PUA)

U+8524 (URO)
02-86-72
(EUC 8ff6e8)
112-72
(SJIS f8e6)

U+E685 (PUA)
🎁
U+1F381 (SMP)

U+E451 (PUA)

U+E451 (PUA)

U+8525 (URO)
02-86-73
(EUC 8ff6e9)
112-73
(SJIS f8e7)

U+E686 (PUA)
🎂
U+1F382 (SMP)

U+E452 (PUA)

U+E452 (PUA)

U+852B (URO)
02-86-74
(EUC 8ff6ea)
112-74
(SJIS f8e8)

U+E687 (PUA)
☎️
U+260E+(FE0F)

U+E453 (PUA)

U+E453 (PUA)

U+8534 (URO)
02-86-75
(EUC 8ff6eb)
112-75
(SJIS f8e9)

U+E688 (PUA)
📱
U+1F4F1 (SMP)

U+E454 (PUA)

U+E454 (PUA)

U+854F (URO)
02-86-76
(EUC 8ff6ec)
112-76
(SJIS f8ea)

U+E689 (PUA)
📝
U+1F4DD (SMP)

U+E455 (PUA)

U+E455 (PUA)

U+856F (URO)
02-86-77
(EUC 8ff6ed)
112-77
(SJIS f8eb)

U+E68A (PUA)
📺
U+1F4FA (SMP)

U+E456 (PUA)

U+E456 (PUA)

U+4525 (CJKA)
02-86-78
(EUC 8ff6ee)
112-78
(SJIS f8ec)

U+E68B (PUA)
🎮
U+1F3AE (SMP)

U+E457 (PUA)

U+E457 (PUA)

U+4543 (CJKA)
02-86-79
(EUC 8ff6ef)
112-79
(SJIS f8ed)

U+E68C (PUA)
💿
U+1F4BF (SMP)

U+E458 (PUA)

U+E458 (PUA)

U+853E (URO)
02-86-80
(EUC 8ff6f0)
112-80
(SJIS f8ee)

U+E68D (PUA)
♥️
U+2665+(FE0F)

U+E459 (PUA)

U+E459 (PUA)

U+8551 (URO)
02-86-81
(EUC 8ff6f1)
112-81
(SJIS f8ef)

U+E68E (PUA)
♠️
U+2660+(FE0F)

U+E45A (PUA)

U+E45A (PUA)

U+8553 (URO)
02-86-82
(EUC 8ff6f2)
112-82
(SJIS f8f0)

U+E68F (PUA)
♦️
U+2666+(FE0F)

U+E45B (PUA)

U+E45B (PUA)

U+855E (URO)
02-86-83
(EUC 8ff6f3)
112-83
(SJIS f8f1)

U+E690 (PUA)
♣️
U+2663+(FE0F)

U+E45C (PUA)

U+E45C (PUA)

U+8561 (URO)
02-86-84
(EUC 8ff6f4)
112-84
(SJIS f8f2)

U+E691 (PUA)
👀
U+1F440 (SMP)

U+E45D (PUA)

U+E45D (PUA)

U+8562 (URO)
02-86-85
(EUC 8ff6f5)
112-85
(SJIS f8f3)

U+E692 (PUA)
👂
U+1F442 (SMP)

U+E45E (PUA)

U+E45E (PUA)
𦾔
U+26F94 (CJKB)
02-86-86
(EUC 8ff6f6)
112-86
(SJIS f8f4)

U+E693 (PUA)

U+270A (BMP)

U+E45F (PUA)

U+E45F (PUA)

U+857B (URO)
02-86-87
(EUC 8ff6f7)
112-87
(SJIS f8f5)

U+E694 (PUA)
✌️
U+270C+(FE0F)

U+E460 (PUA)

U+E460 (PUA)

U+857D (URO)
02-86-88
(EUC 8ff6f8)
112-88
(SJIS f8f6)

U+E695 (PUA)

U+270B (BMP)

U+E461 (PUA)

U+E461 (PUA)

U+857F (URO)
02-86-89
(EUC 8ff6f9)
112-89
(SJIS f8f7)

U+E696 (PUA)
↘️
U+2198+(FE0F)

U+E462 (PUA)

U+E462 (PUA)

U+8581 (URO)
02-86-90
(EUC 8ff6fa)
112-90
(SJIS f8f8)

U+E697 (PUA)
↖️
U+2196+(FE0F)

U+E463 (PUA)

U+E463 (PUA)

U+8586 (URO)
02-86-91
(EUC 8ff6fb)
112-91
(SJIS f8f9)

U+E698 (PUA)
👣
U+1F463 (SMP)

U+E464 (PUA)

U+E464 (PUA)

U+8593 (URO)
02-86-92
(EUC 8ff6fc)
112-92
(SJIS f8fa)

U+E699 (PUA)
👟
U+1F45F (SMP)

U+E465 (PUA)

U+E465 (PUA)

U+859D (URO)
02-86-93
(EUC 8ff6fd)
112-93
(SJIS f8fb)

U+E69A (PUA)
👓
U+1F453 (SMP)

U+E466 (PUA)

U+E466 (PUA)

U+859F (URO)
02-86-94
(EUC 8ff6fe)
112-94
(SJIS f8fc)

U+E69B (PUA)
♿️
U+267F+(FE0F)

U+E467 (PUA)

U+E467 (PUA)
𦿸
U+26FF8 (CJKB)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: RE DoCoMo: this row is coded at 9-9221 through 9-927E by TRON.

RE SoftBank: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ G in the 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 2 here) is over 0x21 (!).

This SoftBank row comprises the oldest emoji characters in that set, dating back to J-Phone's 1997 SkyWalker DP-211 SW.

02-87-01
(EUC 8ff7a1)
113-01
(SJIS f940)

U+E69C (PUA)
🌑
U+1F311 (SMP)

U+E468 (PUA)

U+E468 (PUA)
𦿶
U+26FF6 (CJKB)
02-87-02
(EUC 8ff7a2)
113-02
(SJIS f941)

U+E69D (PUA)
🌔
U+1F314 (SMP)
👦
U+1F466 (SMP)

U+E469 (PUA)

U+E469 (PUA)
𦿷
U+26FF7 (CJKB)
02-87-03
(EUC 8ff7a3)
113-03
(SJIS f942)

U+E69E (PUA)
🌓
U+1F313 (SMP)
👧
U+1F467 (SMP)

U+E46A (PUA)

U+E46A (PUA)

U+85B7 (URO)
02-87-04
(EUC 8ff7a4)
113-04
(SJIS f943)

U+E69F (PUA)
🌙
U+1F319 (SMP)
💋
U+1F48B (SMP)

U+E46B (PUA)

U+E46B (PUA)

U+85BC (URO)
02-87-05
(EUC 8ff7a5)
113-05
(SJIS f944)

U+E6A0 (PUA)
🌕
U+1F315 (SMP)
👨
U+1F468 (SMP)

U+E46C (PUA)

U+E46C (PUA)

U+85C7 (URO)
02-87-06
(EUC 8ff7a6)
113-06
(SJIS f945)

U+E6A1 (PUA)
🐶
U+1F436 (SMP)
👩
U+1F469 (SMP)

U+E46D (PUA)

U+E46D (PUA)

U+85CA (URO)
02-87-07
(EUC 8ff7a7)
113-07
(SJIS f946)

U+E6A2 (PUA)
🐱
U+1F431 (SMP)
👕
U+1F455 (SMP)

U+E46E (PUA)

U+E46E (PUA)

U+85D8 (URO)
02-87-08
(EUC 8ff7a8)
113-08
(SJIS f947)

U+E6A3 (PUA)
⛵️
U+26F5+(FE0F)
👟
U+1F45F (SMP)

U+E46F (PUA)

U+E46F (PUA)

U+85D9 (URO)
02-87-09
(EUC 8ff7a9)
113-09
(SJIS f948)

U+E6A4 (PUA)
🎄
U+1F384 (SMP)
📷
U+1F4F7 (SMP)

U+E470 (PUA)

U+E470 (PUA)

U+85DF (URO)
02-87-10
(EUC 8ff7aa)
113-10
(SJIS f949)

U+E6A5 (PUA)
↙️
U+2199+(FE0F)
☎️
U+260E+(FE0F)

U+E471 (PUA)

U+E471 (PUA)

U+85E1 (URO)
02-87-11
(EUC 8ff7ab)
113-11
(SJIS f94a)

U+E6A6 (PUA)
ぴ⃣
U+E6A6 (PUA)
→U+3074+20E3
📱
U+1F4F1 (SMP)

U+E472 (PUA)

U+E472 (PUA)

U+85E6 (URO)
02-87-12
(EUC 8ff7ac)
113-12
(SJIS f94b)

U+E6A7 (PUA)
あ⃣
U+E6A7 (PUA)
→U+3042+20E3
📠
U+1F4E0 (SMP)

U+E473 (PUA)

U+E473 (PUA)

U+85F6 (URO)
02-87-13
(EUC 8ff7ad)
113-13
(SJIS f94c)

U+E6A8 (PUA)
[チケ]
U+E6A8 (PUA)
💻
U+1F4BB (SMP)

U+E474 (PUA)

U+E474 (PUA)

U+8600 (URO)
02-87-14
(EUC 8ff7ae)
113-14
(SJIS f94d)

U+E6A9 (PUA)
[チケ]
U+E6A9 (PUA)
👊
U+1F44A (SMP)

U+E475 (PUA)

U+E475 (PUA)

U+8611 (URO)
02-87-15
(EUC 8ff7af)
113-15
(SJIS f94e)

U+E6AA (PUA)
[先tel]
U+E6AA (PUA)
👍
U+1F44D (SMP)

U+E476 (PUA)

U+E476 (PUA)

U+861E (URO)
02-87-16
(EUC 8ff7b0)
113-16
(SJIS f94f)

U+E6AB (PUA)
[Pコード]
U+E6AB (PUA)
☝️
U+261D+(FE0F)

U+E477 (PUA)

U+E477 (PUA)

U+8621 (URO)
02-87-17
(EUC 8ff7b1)
113-17
(SJIS f950)

U+E6AC (PUA)
🎬
U+1F3AC (SMP)

U+270A (BMP)

U+E478 (PUA)

U+E478 (PUA)

U+8624 (URO)
02-87-18
(EUC 8ff7b2)
113-18
(SJIS f951)

U+E6AD (PUA)
👝
U+1F45D (SMP)
✌️
U+270C+(FE0F)

U+E479 (PUA)

U+E479 (PUA)

U+8627 (URO)
02-87-19
(EUC 8ff7b3)
113-19
(SJIS f952)

U+E6AE (PUA)
✒️
U+2712+(FE0F)

U+270B (BMP)

U+E47A (PUA)

U+E47A (PUA)
𧄍
U+2710D (CJKB)
02-87-20
(EUC 8ff7b4)
113-20
(SJIS f953)

U+E6AF (PUA)
🎥
U+E6AF (PUA)
→U+1F3A5+(F87F)
🎿
U+1F3BF (SMP)

U+E47B (PUA)

U+E47B (PUA)

U+8639 (URO)

Note: DoCoMo's 02-87-20 has a featureless texture, without the dots / markings present in their 02-86-58 (for comparison).

02-87-21
(EUC 8ff7b5)
113-21
(SJIS f954)

U+E6B0 (PUA)

U+E6B0 (PUA)
→U+3074+20E3+(F87A)
⛳️
U+26F3+(FE0F)

U+E47C (PUA)

U+E47C (PUA)

U+863C (URO)
02-87-22
(EUC 8ff7b6)
113-22
(SJIS f955)

U+E6B1 (PUA)
👤
U+1F464 (SMP)
🎾
U+1F3BE (SMP)

U+E47D (PUA)

U+E47D (PUA)
𧄹
U+27139 (CJKB)
02-87-23
(EUC 8ff7b7)
113-23
(SJIS f956)

U+E6B2 (PUA)
💺
U+1F4BA (SMP)
⚾️
U+26BE+(FE0F)

U+E47E (PUA)

U+E47E (PUA)

U+8640 (URO)
02-87-24
(EUC 8ff7b8)
113-24
(SJIS f957)

U+E6B3 (PUA)
🌃
U+1F303 (SMP)
🏄
U+1F3C4 (SMP)

U+E47F (PUA)

U+E47F (PUA)

U+FA20 (CI)
02-87-25
(EUC 8ff7b9)
113-25
(SJIS f958)

U+E6B4 (PUA)

U+E6B4 (PUA)
→U+3074+20DD
⚽️
U+26BD+(FE0F)

U+E480 (PUA)

U+E480 (PUA)

U+8653 (URO)
02-87-26
(EUC 8ff7ba)
113-26
(SJIS f959)

U+E6B5 (PUA)

U+E6B5 (PUA)
→U+3074+20DE
🐟
U+1F41F (SMP)

U+E481 (PUA)

U+E481 (PUA)

U+8656 (URO)
02-87-27
(EUC 8ff7bb)
113-27
(SJIS f95a)

U+E6B6 (PUA)
[チェック]
U+E6B6 (PUA)
🐴
U+1F434 (SMP)

U+E482 (PUA)

U+E482 (PUA)

U+866F (URO)
02-87-28
(EUC 8ff7bc)
113-28
(SJIS f95b)

U+E6B7 (PUA)
🔜
U+1F51C (SMP)
🚗
U+1F697 (SMP)

U+E483 (PUA)

U+E483 (PUA)

U+8677 (URO)
02-87-29
(EUC 8ff7bd)
113-29
(SJIS f95c)

U+E6B8 (PUA)
🔛
U+1F51B (SMP)
⛵️
U+26F5+(FE0F)

U+E484 (PUA)

U+E484 (PUA)

U+867A (URO)
02-87-30
(EUC 8ff7be)
113-30
(SJIS f95d)

U+E6B9 (PUA)
🔚
U+1F51A (SMP)
✈️
U+2708+(FE0F)

U+E485 (PUA)

U+E485 (PUA)

U+8687 (URO)
02-87-31
(EUC 8ff7bf)
113-31
(SJIS f95e)

U+E6BA (PUA)

U+23F0 (BMP)
🚃
U+1F683 (SMP)

U+E486 (PUA)

U+E486 (PUA)

U+8689 (URO)
02-87-32
(EUC 8ff7c0)
113-32
(SJIS f95f)

U+E6BB (PUA)
🄵
U+E6BB (PUA)
→U+1F135 (SMP)
🚅
U+1F685 (SMP)

U+E487 (PUA)

U+E487 (PUA)

U+868D (URO)
02-87-33
(EUC 8ff7c1)
113-33
(SJIS f960)

U+E6BC (PUA)
🄳
U+E6BC (PUA)
→U+1F133 (SMP)

U+2753 (BMP)

U+E488 (PUA)

U+E488 (PUA)

U+8691 (URO)
02-87-34
(EUC 8ff7c2)
113-34
(SJIS f961)

U+E6BD (PUA)
🅂
U+E6BD (PUA)
→U+1F142 (SMP)
❗️
U+2757+(FE0F)

U+E489 (PUA)

U+E489 (PUA)

U+869C (URO)
02-87-35
(EUC 8ff7c3)
113-35
(SJIS f962)

U+E6BE (PUA)
🄲
U+E6BE (PUA)
→U+1F132 (SMP)
❤️
U+2764+(FE0F)

U+E48A (PUA)

U+E48A (PUA)

U+869D (URO)
02-87-36
(EUC 8ff7c4)
113-36
(SJIS f963)

U+E6BF (PUA)
🅁
U+E6BF (PUA)
→U+1F141 (SMP)
💔
U+1F494 (SMP)

U+E48B (PUA)

U+E48B (PUA)

U+86A8 (URO)

Note: DoCoMo's 02-87-32 through 02-87-36 appear as boxed letters F, D, S, C, R with drop shadows.

02-87-37
(EUC 8ff7c5)
113-37
(SJIS f964)

U+E6C0 (PUA)

U+E6C0 (PUA)
→U+25EA (BMP)
🕐
U+1F550 (SMP)

U+E48C (PUA)

U+E48C (PUA)

U+FA21 (DD)
02-87-38
(EUC 8ff7c6)
113-38
(SJIS f965)

U+E6C1 (PUA)

U+E6C1 (PUA)
→U+2BC0 (BMP)
🕑
U+1F551 (SMP)

U+E48D (PUA)

U+E48D (PUA)

U+86B1 (URO)
02-87-39
(EUC 8ff7c7)
113-39
(SJIS f966)

U+E6C2 (PUA)

U+E6C2 (PUA)
→U+25BF (BMP)
🕒
U+1F552 (SMP)

U+E48E (PUA)

U+E48E (PUA)

U+86B3 (URO)
02-87-40
(EUC 8ff7c8)
113-40
(SJIS f967)

U+E6C3 (PUA)
††††
U+E6C3 (PUA)
🕓
U+1F553 (SMP)

U+E48F (PUA)

U+E48F (PUA)

U+86C1 (URO)
02-87-41
(EUC 8ff7c9)
113-41
(SJIS f968)

U+E6C4 (PUA)
†††
U+E6C4 (PUA)
🕔
U+1F554 (SMP)

U+E490 (PUA)

U+E490 (PUA)

U+86C3 (URO)
02-87-42
(EUC 8ff7ca)
113-42
(SJIS f969)

U+E6C5 (PUA)
††
U+E6C5 (PUA)
🕕
U+1F555 (SMP)

U+E491 (PUA)

U+E491 (PUA)

U+86D1 (URO)
02-87-43
(EUC 8ff7cb)
113-43
(SJIS f96a)

U+E6C6 (PUA)

U+E6C6 (PUA)
→U+2020+(F87F)
🕖
U+1F556 (SMP)

U+E492 (PUA)

U+E492 (PUA)

U+86D5 (URO)
02-87-44
(EUC 8ff7cc)
113-44
(SJIS f96b)

U+E6C7 (PUA)
🄸
U+E6C7 (PUA)
→U+1F138 (SMP)
🕗
U+1F557 (SMP)

U+E493 (PUA)

U+E493 (PUA)

U+86D7 (URO)
02-87-45
(EUC 8ff7cd)
113-45
(SJIS f96c)

U+E6C8 (PUA)
🄼
U+E6C8 (PUA)
→U+1F13C (SMP)
🕘
U+1F558 (SMP)

U+E494 (PUA)

U+E494 (PUA)

U+86E3 (URO)
02-87-46
(EUC 8ff7ce)
113-46
(SJIS f96d)

U+E6C9 (PUA)
🄴
U+E6C9 (PUA)
→U+1F134 (SMP)
🕙
U+1F559 (SMP)

U+E495 (PUA)

U+E495 (PUA)

U+86E6 (URO)
02-87-47
(EUC 8ff7cf)
113-47
(SJIS f96e)

U+E6CA (PUA)
[VE]
U+E6CA (PUA)
🕚
U+1F55A (SMP)

U+E496 (PUA)

U+E496 (PUA)

U+45B8 (CJKA)

Note: DoCoMo's 02-87-44 through 02-87-47 appear as boxed letters I, M, E, VE with drop shadows.

02-87-48
(EUC 8ff7d0)
113-48
(SJIS f96f)

U+E6CB (PUA)

U+E6CB (PUA)
→U+25CF+(F87F)
🕛
U+1F55B (SMP)

U+E497 (PUA)

U+E497 (PUA)

U+8705 (URO)
02-87-49
(EUC 8ff7d1)
113-49
(SJIS f970)

U+E6CC (PUA)
💳⃠
U+E6CC (PUA)
→U+1F4B3+20E0
🌸
U+1F338 (SMP)

U+E498 (PUA)

U+E498 (PUA)

U+8707 (URO)
02-87-50
(EUC 8ff7d2)
113-50
(SJIS f971)

U+E6CD (PUA)
❎︎
U+E6CD (PUA)
→U+274E+(FE0E)
🔱
U+1F531 (SMP)

U+E499 (PUA)

U+E499 (PUA)

U+870E (URO)
02-87-51
(EUC 8ff7d3)
113-51
(SJIS f972)

U+E6CE (PUA)
📲
U+1F4F2 (SMP)
🌹
U+1F339 (SMP)

U+E49A (PUA)

U+E49A (PUA)

U+8710 (URO)
02-87-52
(EUC 8ff7d4)
113-52
(SJIS f973)

U+E6CF (PUA)
📩
U+1F4E9 (SMP)
🎄
U+1F384 (SMP)

U+E49B (PUA)

U+E49B (PUA)

U+8713 (URO)
02-87-53
(EUC 8ff7d5)
113-53
(SJIS f974)

U+E6D0 (PUA)
📠
U+1F4E0 (SMP)
💍
U+1F48D (SMP)

U+E49C (PUA)

U+E49C (PUA)

U+8719 (URO)
02-87-54
(EUC 8ff7d6)
113-54
(SJIS f975)

U+E6D1 (PUA)
[iモード]
U+E6D1 (PUA)
💎
U+1F48E (SMP)

U+E49D (PUA)

U+E49D (PUA)

U+871F (URO)
02-87-55
(EUC 8ff7d7)
113-55
(SJIS f976)

U+E6D2 (PUA)
[iモード]
U+E6D2 (PUA)
🏠
U+1F3E0 (SMP)

U+E49E (PUA)

U+E49E (PUA)

U+8721 (URO)
02-87-56
(EUC 8ff7d8)
113-56
(SJIS f977)

U+E6D3 (PUA)
✉️
U+2709+(FE0F)
⛪️
U+26EA+(FE0F)

U+E49F (PUA)

U+E49F (PUA)

U+8723 (URO)
02-87-57
(EUC 8ff7d9)
113-57
(SJIS f978)

U+E6D4 (PUA)
Ð
U+E6D4 (PUA)
→U+00D0+(F87F)
🏢
U+1F3E2 (SMP)

U+E4A0 (PUA)

U+E4A0 (PUA)

U+8731 (URO)
02-87-58
(EUC 8ff7da)
113-58
(SJIS f979)

U+E6D5 (PUA)
Ð⃣
U+E6D5 (PUA)
→U+00D0+20E3+(F87F)
🚉
U+1F689 (SMP)

U+E4A1 (PUA)

U+E4A1 (PUA)

U+873A (URO)

Note: DoCoMo's 02-87-57 and 02-87-58 display a DoCoMo logo, which resembles a Ð.

02-87-59
(EUC 8ff7db)
113-59
(SJIS f97a)

U+E6D6 (PUA)
💴
U+1F4B4 (SMP)
⛽️
U+26FD+(FE0F)

U+E4A2 (PUA)

U+E4A2 (PUA)

U+873E (URO)
02-87-60
(EUC 8ff7dc)
113-60
(SJIS f97b)

U+E6D7 (PUA)
🆓
U+1F193 (SMP)
🗻
U+1F5FB (SMP)

U+E4A3 (PUA)

U+E4A3 (PUA)

U+8740 (URO)
02-87-61
(EUC 8ff7dd)
113-61
(SJIS f97c)

U+E6D8 (PUA)
🆔
U+1F194 (SMP)
🎤
U+1F3A4 (SMP)

U+E4A4 (PUA)

U+E4A4 (PUA)

U+8743 (URO)
02-87-62
(EUC 8ff7de)
113-62
(SJIS f97d)

U+E6D9 (PUA)
🔑
U+1F511 (SMP)
🎥
U+1F3A5 (SMP)

U+E4A5 (PUA)

U+E4A5 (PUA)

U+8751 (URO)
02-87-63
(EUC 8ff7df)
113-63
(SJIS f97e)

U+E6DA (PUA)
↩️
U+21A9+(FE0F)
🎵
U+1F3B5 (SMP)

U+E4A6 (PUA)

U+E4A6 (PUA)

U+8758 (URO)
02-87-64
(EUC 8ff7e0)
113-64
(SJIS f980)

U+E6DB (PUA)
🆑
U+1F191 (SMP)
🔑
U+1F511 (SMP)

U+E4A7 (PUA)

U+E4A7 (PUA)

U+8764 (URO)
02-87-65
(EUC 8ff7e1)
113-65
(SJIS f981)

U+E6DC (PUA)
🔍
U+1F50D (SMP)
🎷
U+1F3B7 (SMP)

U+E4A8 (PUA)

U+E4A8 (PUA)

U+8765 (URO)
02-87-66
(EUC 8ff7e2)
113-66
(SJIS f982)

U+E6DD (PUA)
🆕
U+1F195 (SMP)
🎸
U+1F3B8 (SMP)

U+E4A9 (PUA)

U+E4A9 (PUA)

U+8772 (URO)
02-87-67
(EUC 8ff7e3)
113-67
(SJIS f983)

U+E6DE (PUA)
🚩
U+1F6A9 (SMP)
🎺
U+1F3BA (SMP)

U+E4AA (PUA)

U+E4AA (PUA)

U+877C (URO)
02-87-68
(EUC 8ff7e4)
113-68
(SJIS f984)

U+E6DF (PUA)

U+27BF (BMP)
🍴
U+1F374 (SMP)

U+E4AB (PUA)

U+E4AB (PUA)
𧏛
U+273DB (CJKB)
02-87-69
(EUC 8ff7e5)
113-69
(SJIS f985)

U+E6E0 (PUA)
#️⃣
U+0023+(FE0F)+20E3
🍸
U+1F378 (SMP)

U+E4AC (PUA)

U+E4AC (PUA)
𧏚
U+273DA (CJKB)
02-87-70
(EUC 8ff7e6)
113-70
(SJIS f986)

U+E6E1 (PUA)
🅀
U+E6E1 (PUA)
→U+1F140 (SMP)
☕️
U+2615+(FE0F)

U+E4AD (PUA)

U+E4AD (PUA)

U+87A7 (URO)
02-87-71
(EUC 8ff7e7)
113-71
(SJIS f987)

U+E6E2 (PUA)
1️⃣
U+0031+(FE0F)+20E3
🍰
U+1F370 (SMP)

U+E4AE (PUA)

U+E4AE (PUA)

U+8789 (URO)
02-87-72
(EUC 8ff7e8)
113-72
(SJIS f988)

U+E6E3 (PUA)
2️⃣
U+0032+(FE0F)+20E3
🍺
U+1F37A (SMP)

U+E4AF (PUA)

U+E4AF (PUA)

U+878B (URO)
02-87-73
(EUC 8ff7e9)
113-73
(SJIS f989)

U+E6E4 (PUA)
3️⃣
U+0033+(FE0F)+20E3
⛄️
U+26C4+(FE0F)

U+E4B0 (PUA)

U+E4B0 (PUA)

U+8793 (URO)
02-87-74
(EUC 8ff7ea)
113-74
(SJIS f98a)

U+E6E5 (PUA)
4️⃣
U+0034+(FE0F)+20E3
☁️
U+2601+(FE0F)

U+E4B1 (PUA)

U+E4B1 (PUA)

U+87A0 (URO)
02-87-75
(EUC 8ff7eb)
113-75
(SJIS f98b)

U+E6E6 (PUA)
5️⃣
U+0035+(FE0F)+20E3
☀️
U+2600+(FE0F)

U+E4B2 (PUA)

U+E4B2 (PUA)
𧏾
U+273FE (CJKB)
02-87-76
(EUC 8ff7ec)
113-76
(SJIS f98c)

U+E6E7 (PUA)
6️⃣
U+0036+(FE0F)+20E3
☔️
U+2614+(FE0F)

U+E4B3 (PUA)

U+E4B3 (PUA)

U+45E5 (CJKA)
02-87-77
(EUC 8ff7ed)
113-77
(SJIS f98d)

U+E6E8 (PUA)
7️⃣
U+0037+(FE0F)+20E3
🌙
U+1F319 (SMP)

U+E4B4 (PUA)

U+E4B4 (PUA)

U+87BE (URO)
02-87-78
(EUC 8ff7ee)
113-78
(SJIS f98e)

U+E6E9 (PUA)
8️⃣
U+0038+(FE0F)+20E3
🌄
U+1F304 (SMP)

U+E4B5 (PUA)

U+E4B5 (PUA)
𧐐
U+27410 (CJKB)
02-87-79
(EUC 8ff7ef)
113-79
(SJIS f98f)

U+E6EA (PUA)
9️⃣
U+0039+(FE0F)+20E3
👼
U+1F47C (SMP)

U+E4B6 (PUA)

U+E4B6 (PUA)

U+87C1 (URO)
02-87-80
(EUC 8ff7f0)
113-80
(SJIS f990)

U+E6EB (PUA)
0️⃣
U+0030+(FE0F)+20E3
🐱
U+1F431 (SMP)

U+E4B7 (PUA)

U+E4B7 (PUA)

U+87CE (URO)
02-87-81
(EUC 8ff7f1)
113-81
(SJIS f991)

U+E6EC (PUA)
❤️
U+2764+(FE0F)
🐯
U+1F42F (SMP)

U+E4B8 (PUA)

U+E4B8 (PUA)

U+87F5 (URO)
02-87-82
(EUC 8ff7f2)
113-82
(SJIS f992)

U+E6ED (PUA)
💓
U+1F493 (SMP)
🐻
U+1F43B (SMP)

U+E4B9 (PUA)

U+E4B9 (PUA)

U+87DF (URO)
02-87-83
(EUC 8ff7f3)
113-83
(SJIS f993)

U+E6EE (PUA)
💔
U+1F494 (SMP)
🐶
U+1F436 (SMP)

U+E4BA (PUA)

U+E4BA (PUA)
𧑉
U+27449 (CJKB)
02-87-84
(EUC 8ff7f4)
113-84
(SJIS f994)

U+E6EF (PUA)
💕
U+1F495 (SMP)
🐭
U+1F42D (SMP)

U+E4BB (PUA)

U+E4BB (PUA)

U+87E3 (URO)
02-87-85
(EUC 8ff7f5)
113-85
(SJIS f995)

U+E6F0 (PUA)
😃
U+1F603 (SMP)
🐳
U+1F433 (SMP)

U+E4BC (PUA)

U+E4BC (PUA)

U+87E5 (URO)
02-87-86
(EUC 8ff7f6)
113-86
(SJIS f996)

U+E6F1 (PUA)
😠
U+1F620 (SMP)
🐧
U+1F427 (SMP)

U+E4BD (PUA)

U+E4BD (PUA)

U+87E6 (URO)
02-87-87
(EUC 8ff7f7)
113-87
(SJIS f997)

U+E6F2 (PUA)
😞
U+1F61E (SMP)
😊
U+1F60A (SMP)

U+E4BE (PUA)

U+E4BE (PUA)

U+87EA (URO)
02-87-88
(EUC 8ff7f8)
113-88
(SJIS f998)

U+E6F3 (PUA)
😖
U+1F616 (SMP)
😃
U+1F603 (SMP)

U+E4BF (PUA)

U+E4BF (PUA)

U+87EB (URO)
02-87-89
(EUC 8ff7f9)
113-89
(SJIS f999)

U+E6F4 (PUA)
😵
U+1F635 (SMP)
😞
U+1F61E (SMP)

U+E4C0 (PUA)

U+E4C0 (PUA)

U+87ED (URO)
02-87-90
(EUC 8ff7fa)
113-90
(SJIS f99a)

U+E6F5 (PUA)
⤴️
U+2934+(FE0F)
😠
U+1F620 (SMP)

U+E4C1 (PUA)

U+E4C1 (PUA)

U+8801 (URO)
02-87-91
(EUC 8ff7fb)
113-91
(SJIS f99b)

U+E6F6 (PUA)
🎵
U+1F3B5 (SMP)
💩
U+1F4A9 (SMP)

U+E4C2 (PUA)

U+E4C2 (PUA)

U+8803 (URO)
02-87-92
(EUC 8ff7fc)
113-92
(SJIS f99c)

U+E6F7 (PUA)
♨️
U+2668+(FE0F)

U+E4C3 (PUA)

U+E4C3 (PUA)

U+880B (URO)
02-87-93
(EUC 8ff7fd)
113-93
(SJIS f99d)

U+E6F8 (PUA)
💠
U+1F4A0 (SMP)

U+E4C4 (PUA)

U+E4C4 (PUA)

U+8813 (URO)
02-87-94
(EUC 8ff7fe)
113-94
(SJIS f99e)

U+E6F9 (PUA)
💋
U+1F48B (SMP)

U+E4C5 (PUA)

U+E4C5 (PUA)

U+8828 (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: RE DoCoMo: this row is coded at 9-9321 through 9-937E by TRON.

RE SoftBank: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ O in the 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 3 here) is over 0x21 (!).

02-88-01
(EUC 8ff8a1)
114-01
(SJIS f99f)

U+E6FA (PUA)

U+2728 (BMP)

U+E4C6 (PUA)

U+E4C6 (PUA)

U+882E (URO)
02-88-02
(EUC 8ff8a2)
114-02
(SJIS f9a0)

U+E6FB (PUA)
💡
U+1F4A1 (SMP)

U+E4C7 (PUA)

U+E4C7 (PUA)

U+8832 (URO)
02-88-03
(EUC 8ff8a3)
114-03
(SJIS f9a1)

U+E6FC (PUA)
💢
U+1F4A2 (SMP)
📝
U+1F4DD (SMP)

U+E4C8 (PUA)

U+E4C8 (PUA)

U+883C (URO)
02-88-04
(EUC 8ff8a4)
114-04
(SJIS f9a2)

U+E6FD (PUA)
👊
U+1F44A (SMP)
👔
U+1F454 (SMP)

U+E4C9 (PUA)

U+E4C9 (PUA)

U+460F (CJKA)
02-88-05
(EUC 8ff8a5)
114-05
(SJIS f9a3)

U+E6FE (PUA)
💣
U+1F4A3 (SMP)
🌺
U+1F33A (SMP)

U+E4CA (PUA)

U+E4CA (PUA)

U+884A (URO)
02-88-06
(EUC 8ff8a6)
114-06
(SJIS f9a4)

U+E6FF (PUA)
🎶
U+1F3B6 (SMP)
🌷
U+1F337 (SMP)

U+E4CB (PUA)

U+E4CB (PUA)

U+8858 (URO)
02-88-07
(EUC 8ff8a7)
114-07
(SJIS f9a5)

U+E700 (PUA)
⤵️
U+2935+(FE0F)
🌻
U+1F33B (SMP)

U+E4CC (PUA)

U+E4CC (PUA)

U+885F (URO)
02-88-08
(EUC 8ff8a8)
114-08
(SJIS f9a6)

U+E701 (PUA)
💤
U+1F4A4 (SMP)
💐
U+1F490 (SMP)

U+E4CD (PUA)

U+E4CD (PUA)

U+8864 (URO)
02-88-09
(EUC 8ff8a9)
114-09
(SJIS f9a7)

U+E702 (PUA)
❗️
U+2757+(FE0F)
🌴
U+1F334 (SMP)

U+E4CE (PUA)

U+E4CE (PUA)
𧘕
U+27615 (CJKB)
02-88-10
(EUC 8ff8aa)
114-10
(SJIS f9a8)

U+E703 (PUA)
⁉️
U+2049+(FE0F)
🌵
U+1F335 (SMP)

U+E4CF (PUA)

U+E4CF (PUA)
𧘔
U+27614 (CJKB)
02-88-11
(EUC 8ff8ab)
114-11
(SJIS f9a9)

U+E704 (PUA)
‼️
U+203C+(FE0F)
🚾
U+1F6BE (SMP)

U+E4D0 (PUA)

U+E4D0 (PUA)

U+8869 (URO)
02-88-12
(EUC 8ff8ac)
114-12
(SJIS f9aa)

U+E705 (PUA)
💥
U+1F4A5 (SMP)
🎧
U+1F3A7 (SMP)

U+E4D1 (PUA)

U+E4D1 (PUA)
𧘱
U+27631 (CJKB)
02-88-13
(EUC 8ff8ad)
114-13
(SJIS f9ab)

U+E706 (PUA)
💦
U+1F4A6 (SMP)
🍶
U+1F376 (SMP)

U+E4D2 (PUA)

U+E4D2 (PUA)

U+886F (URO)
02-88-14
(EUC 8ff8ae)
114-14
(SJIS f9ac)

U+E707 (PUA)
💧
U+1F4A7 (SMP)
🍻
U+1F37B (SMP)

U+E4D3 (PUA)

U+E4D3 (PUA)

U+88A0 (URO)
02-88-15
(EUC 8ff8af)
114-15
(SJIS f9ad)

U+E708 (PUA)
💨
U+1F4A8 (SMP)
㊗️
U+3297+(FE0F)

U+E4D4 (PUA)

U+E4D4 (PUA)

U+88BC (URO)
02-88-16
(EUC 8ff8b0)
114-16
(SJIS f9ae)

U+E709 (PUA)

U+3030 (BMP)
🚬
U+1F6AC (SMP)

U+E4D5 (PUA)

U+E4D5 (PUA)

U+88BD (URO)
02-88-17
(EUC 8ff8b1)
114-17
(SJIS f9af)

U+E70A (PUA)

U+27B0 (BMP)
💊
U+1F48A (SMP)

U+E4D6 (PUA)

U+E4D6 (PUA)

U+88BE (URO)
02-88-18
(EUC 8ff8b2)
114-18
(SJIS f9b0)

U+E70B (PUA)
🆗
U+1F197 (SMP)
🎈
U+1F388 (SMP)

U+E4D7 (PUA)

U+E4D7 (PUA)

U+88C0 (URO)
02-88-19
(EUC 8ff8b3)
114-19
(SJIS f9b1)

U+E70C (PUA)
𝜶
U+E70C (PUA)
→U+1D736+(F87F)
💣
U+1F4A3 (SMP)

U+E4D8 (PUA)

U+E4D8 (PUA)

U+88D2 (URO)
02-88-20
(EUC 8ff8b4)
114-20
(SJIS f9b2)

U+E70D (PUA)
𝜶⃣
U+E70D (PUA)
→U+1D736+20E3+(F87F)
🎉
U+1F389 (SMP)

U+E4D9 (PUA)

U+E4D9 (PUA)
𧚓
U+27693 (CJKB)
02-88-21
(EUC 8ff8b5)
114-21
(SJIS f9b3)

U+E70E (PUA)
👕
U+1F455 (SMP)
✂️
U+2702+(FE0F)

U+E4DA (PUA)

U+E4DA (PUA)

U+88D1 (URO)
02-88-22
(EUC 8ff8b6)
114-22
(SJIS f9b4)

U+E70F (PUA)
👛
U+1F45B (SMP)
🎀
U+1F380 (SMP)

U+E4DB (PUA)

U+E4DB (PUA)

U+88D3 (URO)
02-88-23
(EUC 8ff8b7)
114-23
(SJIS f9b5)

U+E710 (PUA)
💄
U+1F484 (SMP)
㊙️
U+3299+(FE0F)

U+E4DC (PUA)

U+E4DC (PUA)

U+88DB (URO)
02-88-24
(EUC 8ff8b8)
114-24
(SJIS f9b6)

U+E711 (PUA)
👖
U+1F456 (SMP)
💽
U+1F4BD (SMP)

U+E4DD (PUA)

U+E4DD (PUA)

U+88F0 (URO)
02-88-25
(EUC 8ff8b9)
114-25
(SJIS f9b7)

U+E712 (PUA)
🏂
U+1F3C2 (SMP)
📣
U+1F4E3 (SMP)

U+E4DE (PUA)

U+E4DE (PUA)

U+88F1 (URO)
02-88-26
(EUC 8ff8ba)
114-26
(SJIS f9b8)

U+E713 (PUA)
🔔
U+1F514 (SMP)
👒
U+1F452 (SMP)

U+E4DF (PUA)

U+E4DF (PUA)

U+4641 (CJKA)
02-88-27
(EUC 8ff8bb)
114-27
(SJIS f9b9)

U+E714 (PUA)
🚪
U+1F6AA (SMP)
👗
U+1F457 (SMP)

U+E4E0 (PUA)

U+E4E0 (PUA)

U+8901 (URO)
02-88-28
(EUC 8ff8bc)
114-28
(SJIS f9ba)

U+E715 (PUA)
💰
U+1F4B0 (SMP)
👡
U+1F461 (SMP)

U+E4E1 (PUA)

U+E4E1 (PUA)
𧜎
U+2770E (CJKB)
02-88-29
(EUC 8ff8bd)
114-29
(SJIS f9bb)

U+E716 (PUA)
💻
U+1F4BB (SMP)
👢
U+1F462 (SMP)

U+E4E2 (PUA)

U+E4E2 (PUA)

U+8937 (URO)
02-88-30
(EUC 8ff8be)
114-30
(SJIS f9bc)

U+E717 (PUA)
💌
U+1F48C (SMP)
💄
U+1F484 (SMP)

U+E4E3 (PUA)

U+E4E3 (PUA)
𧜣
U+27723 (CJKB)
02-88-31
(EUC 8ff8bf)
114-31
(SJIS f9bd)

U+E718 (PUA)
🔧
U+1F527 (SMP)
💅
U+1F485 (SMP)

U+E4E4 (PUA)

U+E4E4 (PUA)

U+8942 (URO)
02-88-32
(EUC 8ff8c0)
114-32
(SJIS f9be)

U+E719 (PUA)
✏️
U+270F+(FE0F)
💆
U+1F486 (SMP)

U+E4E5 (PUA)

U+E4E5 (PUA)

U+8945 (URO)
02-88-33
(EUC 8ff8c1)
114-33
(SJIS f9bf)

U+E71A (PUA)
👑
U+1F451 (SMP)
💇
U+1F487 (SMP)

U+E4E6 (PUA)

U+E4E6 (PUA)

U+8949 (URO)
02-88-34
(EUC 8ff8c2)
114-34
(SJIS f9c0)

U+E71B (PUA)
💍
U+1F48D (SMP)
💈
U+1F488 (SMP)

U+E4E7 (PUA)

U+E4E7 (PUA)
𧝒
U+27752 (CJKB)
02-88-35
(EUC 8ff8c3)
114-35
(SJIS f9c1)

U+E71C (PUA)

U+23F3 (BMP)
👘
U+1F458 (SMP)

U+E4E8 (PUA)

U+E4E8 (PUA)

U+4665 (CJKA)
02-88-36
(EUC 8ff8c4)
114-36
(SJIS f9c2)

U+E71D (PUA)
🚲
U+1F6B2 (SMP)
👙
U+1F459 (SMP)

U+E4E9 (PUA)

U+E4E9 (PUA)

U+8962 (URO)
02-88-37
(EUC 8ff8c5)
114-37
(SJIS f9c3)

U+E71E (PUA)
🍵
U+1F375 (SMP)
👜
U+1F45C (SMP)

U+E4EA (PUA)

U+E4EA (PUA)

U+8980 (URO)
02-88-38
(EUC 8ff8c6)
114-38
(SJIS f9c4)

U+E71F (PUA)
⌚️
U+231A+(FE0F)
🎬
U+1F3AC (SMP)

U+E4EB (PUA)

U+E4EB (PUA)

U+8989 (URO)
02-88-39
(EUC 8ff8c7)
114-39
(SJIS f9c5)

U+E720 (PUA)
😔
U+1F614 (SMP)
🔔
U+1F514 (SMP)

U+E4EC (PUA)

U+E4EC (PUA)

U+8990 (URO)
02-88-40
(EUC 8ff8c8)
114-40
(SJIS f9c6)

U+E721 (PUA)
😌
U+1F60C (SMP)
🎶
U+1F3B6 (SMP)

U+E4ED (PUA)

U+E4ED (PUA)

U+899F (URO)
02-88-41
(EUC 8ff8c9)
114-41
(SJIS f9c7)

U+E722 (PUA)
😅
U+1F605 (SMP)
💓
U+1F493 (SMP)

U+E4EE (PUA)

U+E4EE (PUA)

U+89B0 (URO)
02-88-42
(EUC 8ff8ca)
114-42
(SJIS f9c8)

U+E723 (PUA)
😓
U+1F613 (SMP)
💗
U+1F497 (SMP)

U+E4EF (PUA)

U+E4EF (PUA)

U+89B7 (URO)
02-88-43
(EUC 8ff8cb)
114-43
(SJIS f9c9)

U+E724 (PUA)
😡
U+1F621 (SMP)
💘
U+1F498 (SMP)

U+E4F0 (PUA)

U+E4F0 (PUA)

U+89D6 (URO)
02-88-44
(EUC 8ff8cc)
114-44
(SJIS f9ca)

U+E725 (PUA)
😒
U+1F612 (SMP)
💙
U+1F499 (SMP)

U+E4F1 (PUA)

U+E4F1 (PUA)

U+89D8 (URO)
02-88-45
(EUC 8ff8cd)
114-45
(SJIS f9cb)

U+E726 (PUA)
😍
U+1F60D (SMP)
💚
U+1F49A (SMP)

U+E4F2 (PUA)

U+E4F2 (PUA)

U+89EB (URO)
02-88-46
(EUC 8ff8ce)
114-46
(SJIS f9cc)

U+E727 (PUA)
👍
U+1F44D (SMP)
💛
U+1F49B (SMP)

U+E4F3 (PUA)

U+E4F3 (PUA)

U+46A1 (CJKA)
02-88-47
(EUC 8ff8cf)
114-47
(SJIS f9cd)

U+E728 (PUA)
😜
U+1F61C (SMP)
💜
U+1F49C (SMP)

U+E4F4 (PUA)

U+E4F4 (PUA)

U+89F1 (URO)
02-88-48
(EUC 8ff8d0)
114-48
(SJIS f9ce)

U+E729 (PUA)
😉
U+1F609 (SMP)

U+2728 (BMP)

U+E4F5 (PUA)

U+E4F5 (PUA)

U+89F3 (URO)
02-88-49
(EUC 8ff8d1)
114-49
(SJIS f9cf)

U+E72A (PUA)
😆
U+1F606 (SMP)
⭐️
U+2B50+(FE0F)

U+E4F6 (PUA)

U+E4F6 (PUA)

U+89FD (URO)
02-88-50
(EUC 8ff8d2)
114-50
(SJIS f9d0)

U+E72B (PUA)
😣
U+1F623 (SMP)
💨
U+1F4A8 (SMP)

U+E4F7 (PUA)

U+E4F7 (PUA)
觿
U+89FF (URO)
02-88-51
(EUC 8ff8d3)
114-51
(SJIS f9d1)

U+E72C (PUA)
😏
U+1F60F (SMP)
💦
U+1F4A6 (SMP)

U+E4F8 (PUA)

U+E4F8 (PUA)

U+46AF (CJKA)
02-88-52
(EUC 8ff8d4)
114-52
(SJIS f9d2)

U+E72D (PUA)
😭
U+1F62D (SMP)
⭕️
U+2B55+(FE0F)

U+E4F9 (PUA)

U+E4F9 (PUA)

U+8A11 (URO)
02-88-53
(EUC 8ff8d5)
114-53
(SJIS f9d3)

U+E72E (PUA)
😢
U+1F622 (SMP)

U+274C (BMP)

U+E4FA (PUA)

U+E4FA (PUA)

U+8A14 (URO)
02-88-54
(EUC 8ff8d6)
114-54
(SJIS f9d4)

U+E72F (PUA)
🆖
U+1F196 (SMP)
💢
U+1F4A2 (SMP)

U+E4FB (PUA)

U+E4FB (PUA)
𧦅
U+27985 (CJKB)
02-88-55
(EUC 8ff8d7)
114-55
(SJIS f9d5)

U+E730 (PUA)
📎
U+1F4CE (SMP)
🌟
U+1F31F (SMP)

U+E4FC (PUA)

U+E4FC (PUA)

U+8A21 (URO)
02-88-56
(EUC 8ff8d8)
114-56
(SJIS f9d6)

U+E731 (PUA)
©
U+00A9 (LAT1S)

U+2754 (BMP)

U+E4FD (PUA)

U+E4FD (PUA)

U+8A35 (URO)
02-88-57
(EUC 8ff8d9)
114-57
(SJIS f9d7)

U+E732 (PUA)

U+2122 (BMP)

U+2755 (BMP)

U+E4FE (PUA)

U+E4FE (PUA)

U+8A3E (URO)
02-88-58
(EUC 8ff8da)
114-58
(SJIS f9d8)

U+E733 (PUA)
🏃
U+1F3C3 (SMP)
🍵
U+1F375 (SMP)

U+E4FF (PUA)

U+E4FF (PUA)

U+8A45 (URO)
02-88-59
(EUC 8ff8db)
114-59
(SJIS f9d9)

U+E734 (PUA)
㊙️
U+3299+(FE0F)
🍞
U+1F35E (SMP)

U+E500 (PUA)

U+E500 (PUA)

U+8A4D (URO)
02-88-60
(EUC 8ff8dc)
114-60
(SJIS f9da)

U+E735 (PUA)
♻️
U+267B+(FE0F)
🍦
U+1F366 (SMP)

U+E501 (PUA)

U+E501 (PUA)

U+8A58 (URO)
02-88-61
(EUC 8ff8dd)
114-61
(SJIS f9db)

U+E736 (PUA)
®
U+00AE (LAT1S)
🍟
U+1F35F (SMP)

U+E502 (PUA)

U+E502 (PUA)

U+8AAE (URO)
02-88-62
(EUC 8ff8de)
114-62
(SJIS f9dc)

U+E737 (PUA)
⚠️
U+26A0+(FE0F)
🍡
U+1F361 (SMP)

U+E503 (PUA)

U+E503 (PUA)

U+8A90 (URO)
02-88-63
(EUC 8ff8df)
114-63
(SJIS f9dd)

U+E738 (PUA)
🈲
U+1F232 (SMP)
🍘
U+1F358 (SMP)

U+E504 (PUA)

U+E504 (PUA)

U+8AB7 (URO)
02-88-64
(EUC 8ff8e0)
114-64
(SJIS f9de)

U+E739 (PUA)
🈳
U+1F233 (SMP)
🍚
U+1F35A (SMP)

U+E505 (PUA)

U+E505 (PUA)

U+8ABE (URO)
02-88-65
(EUC 8ff8e1)
114-65
(SJIS f9df)

U+E73A (PUA)
🈴
U+1F234 (SMP)
🍝
U+1F35D (SMP)

U+E506 (PUA)

U+E506 (PUA)

U+8AD7 (URO)
02-88-66
(EUC 8ff8e2)
114-66
(SJIS f9e0)

U+E73B (PUA)
🈵
U+1F235 (SMP)
🍜
U+1F35C (SMP)

U+E507 (PUA)

U+E507 (PUA)

U+8AFC (URO)
02-88-67
(EUC 8ff8e3)
114-67
(SJIS f9e1)

U+E73C (PUA)
↔️
U+2194+(FE0F)
🍛
U+1F35B (SMP)

U+E508 (PUA)

U+E508 (PUA)
𧪄
U+27A84 (CJKB)
02-88-68
(EUC 8ff8e4)
114-68
(SJIS f9e2)

U+E73D (PUA)
↕️
U+2195+(FE0F)
🍙
U+1F359 (SMP)

U+E509 (PUA)

U+E509 (PUA)

U+8B0A (URO)
02-88-69
(EUC 8ff8e5)
114-69
(SJIS f9e3)

U+E73E (PUA)
🏫
U+1F3EB (SMP)
🍢
U+1F362 (SMP)

U+E50A (PUA)

U+E50A (PUA)

U+8B05 (URO)
02-88-70
(EUC 8ff8e6)
114-70
(SJIS f9e4)

U+E73F (PUA)
🌊
U+1F30A (SMP)
🍣
U+1F363 (SMP)

U+E50B (PUA)

U+E50B (PUA)

U+8B0D (URO)
02-88-71
(EUC 8ff8e7)
114-71
(SJIS f9e5)

U+E740 (PUA)
🗻
U+1F5FB (SMP)
🍎
U+1F34E (SMP)

U+E50C (PUA)

U+E50C (PUA)

U+8B1C (URO)
02-88-72
(EUC 8ff8e8)
114-72
(SJIS f9e6)

U+E741 (PUA)
🍀
U+1F340 (SMP)
🍊
U+1F34A (SMP)

U+E50D (PUA)

U+E50D (PUA)

U+8B1F (URO)
02-88-73
(EUC 8ff8e9)
114-73
(SJIS f9e7)

U+E742 (PUA)
🍒
U+1F352 (SMP)
🍓
U+1F353 (SMP)

U+E50E (PUA)

U+E50E (PUA)

U+8B2D (URO)
02-88-74
(EUC 8ff8ea)
114-74
(SJIS f9e8)

U+E743 (PUA)
🌷
U+1F337 (SMP)
🍉
U+1F349 (SMP)

U+E50F (PUA)

U+E50F (PUA)

U+8B43 (URO)
02-88-75
(EUC 8ff8eb)
114-75
(SJIS f9e9)

U+E744 (PUA)
🍌
U+1F34C (SMP)
🍅
U+1F345 (SMP)

U+E510 (PUA)

U+E510 (PUA)

U+470C (CJKA)
02-88-76
(EUC 8ff8ec)
114-76
(SJIS f9ea)

U+E745 (PUA)
🍎
U+1F34E (SMP)
🍆
U+1F346 (SMP)

U+E511 (PUA)

U+E511 (PUA)

U+8B51 (URO)
02-88-77
(EUC 8ff8ed)
114-77
(SJIS f9eb)

U+E746 (PUA)
🌱
U+1F331 (SMP)
🎂
U+1F382 (SMP)

U+E512 (PUA)

U+E512 (PUA)

U+8B5E (URO)
02-88-78
(EUC 8ff8ee)
114-78
(SJIS f9ec)

U+E747 (PUA)
🍁
U+1F341 (SMP)
🍱
U+1F371 (SMP)

U+E513 (PUA)

U+E513 (PUA)

U+8B76 (URO)
02-88-79
(EUC 8ff8ef)
114-79
(SJIS f9ed)

U+E748 (PUA)
🌸
U+1F338 (SMP)
🍲
U+1F372 (SMP)

U+E514 (PUA)

U+E514 (PUA)
譿
U+8B7F (URO)
02-88-80
(EUC 8ff8f0)
114-80
(SJIS f9ee)

U+E749 (PUA)
🍙
U+1F359 (SMP)

U+E515 (PUA)

U+E515 (PUA)

U+8B81 (URO)
02-88-81
(EUC 8ff8f1)
114-81
(SJIS f9ef)

U+E74A (PUA)
🍰
U+1F370 (SMP)

U+E516 (PUA)

U+E516 (PUA)

U+8B8B (URO)
02-88-82
(EUC 8ff8f2)
114-82
(SJIS f9f0)

U+E74B (PUA)
🍶
U+1F376 (SMP)

U+E517 (PUA)

U+E517 (PUA)

U+8B94 (URO)
02-88-83
(EUC 8ff8f3)
114-83
(SJIS f9f1)

U+E74C (PUA)
🍜
U+1F35C (SMP)

U+E518 (PUA)

U+E518 (PUA)

U+8B95 (URO)
02-88-84
(EUC 8ff8f4)
114-84
(SJIS f9f2)

U+E74D (PUA)
🍞
U+1F35E (SMP)

U+E519 (PUA)

U+E519 (PUA)

U+8B9C (URO)
02-88-85
(EUC 8ff8f5)
114-85
(SJIS f9f3)

U+E74E (PUA)
🐌
U+1F40C (SMP)

U+E51A (PUA)

U+E51A (PUA)

U+8B9E (URO)
02-88-86
(EUC 8ff8f6)
114-86
(SJIS f9f4)

U+E74F (PUA)
🐤
U+1F424 (SMP)

U+E51B (PUA)

U+E51B (PUA)

U+8C39 (URO)
02-88-87
(EUC 8ff8f7)
114-87
(SJIS f9f5)

U+E750 (PUA)
🐧
U+1F427 (SMP)

U+E51C (PUA)

U+E51C (PUA)
𧮳
U+27BB3 (CJKB)
02-88-88
(EUC 8ff8f8)
114-88
(SJIS f9f6)

U+E751 (PUA)
🐟
U+1F41F (SMP)

U+E51D (PUA)

U+E51D (PUA)

U+8C3D (URO)
02-88-89
(EUC 8ff8f9)
114-89
(SJIS f9f7)

U+E752 (PUA)
😋
U+1F60B (SMP)

U+E51E (PUA)

U+E51E (PUA)
𧮾
U+27BBE (CJKB)
02-88-90
(EUC 8ff8fa)
114-90
(SJIS f9f8)

U+E753 (PUA)
😁
U+1F601 (SMP)

U+E51F (PUA)

U+E51F (PUA)
𧯇
U+27BC7 (CJKB)
02-88-91
(EUC 8ff8fb)
114-91
(SJIS f9f9)

U+E754 (PUA)
🐴
U+1F434 (SMP)

U+E520 (PUA)

U+E520 (PUA)

U+8C45 (URO)
02-88-92
(EUC 8ff8fc)
114-92
(SJIS f9fa)

U+E755 (PUA)
🐷
U+1F437 (SMP)

U+E521 (PUA)

U+E521 (PUA)

U+8C47 (URO)
02-88-93
(EUC 8ff8fd)
114-93
(SJIS f9fb)

U+E756 (PUA)
🍷
U+1F377 (SMP)

U+E522 (PUA)

U+E522 (PUA)

U+8C4F (URO)
02-88-94
(EUC 8ff8fe)
114-94
(SJIS f9fc)

U+E757 (PUA)
😱
U+1F631 (SMP)

U+E523 (PUA)

U+E523 (PUA)

U+8C54 (URO)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-89-01
(EUC 8ff9a1)
115-01
(SJIS fa40)

U+2170 (BMP)

U+E524 (PUA)

U+E524 (PUA)

U+8C57 (URO)
02-89-02
(EUC 8ff9a2)
115-02
(SJIS fa41)

U+2171 (BMP)

U+E525 (PUA)

U+E525 (PUA)

U+8C69 (URO)
02-89-03
(EUC 8ff9a3)
115-03
(SJIS fa42)

U+2172 (BMP)

U+E526 (PUA)

U+E526 (PUA)

U+8C6D (URO)
02-89-04
(EUC 8ff9a4)
115-04
(SJIS fa43)

U+2173 (BMP)

U+E527 (PUA)

U+E527 (PUA)

U+8C73 (URO)
02-89-05
(EUC 8ff9a5)
115-05
(SJIS fa44)

U+2174 (BMP)

U+E528 (PUA)

U+E528 (PUA)
𧲸
U+27CB8 (CJKB)
02-89-06
(EUC 8ff9a6)
115-06
(SJIS fa45)

U+2175 (BMP)

U+E529 (PUA)

U+E529 (PUA)

U+8C93 (URO)
02-89-07
(EUC 8ff9a7)
115-07
(SJIS fa46)

U+2176 (BMP)

U+E52A (PUA)

U+E52A (PUA)

U+8C92 (URO)
02-89-08
(EUC 8ff9a8)
115-08
(SJIS fa47)

U+2177 (BMP)

U+E52B (PUA)

U+E52B (PUA)

U+8C99 (URO)
02-89-09
(EUC 8ff9a9)
115-09
(SJIS fa48)

U+2178 (BMP)

U+E52C (PUA)

U+E52C (PUA)

U+4764 (CJKA)
02-89-10
(EUC 8ff9aa)
115-10
(SJIS fa49)

U+2179 (BMP)

U+E52D (PUA)

U+E52D (PUA)

U+8C9B (URO)
02-89-11
(EUC 8ff9ab)
115-11
(SJIS fa4a)

U+2160 (BMP)

U+E52E (PUA)

U+E52E (PUA)

U+8CA4 (URO)
02-89-12
(EUC 8ff9ac)
115-12
(SJIS fa4b)

U+2161 (BMP)

U+E52F (PUA)

U+E52F (PUA)

U+8CD6 (URO)
02-89-13
(EUC 8ff9ad)
115-13
(SJIS fa4c)

U+2162 (BMP)

U+E530 (PUA)

U+E530 (PUA)

U+8CD5 (URO)
02-89-14
(EUC 8ff9ae)
115-14
(SJIS fa4d)

U+2163 (BMP)

U+E531 (PUA)

U+E531 (PUA)

U+8CD9 (URO)
02-89-15
(EUC 8ff9af)
115-15
(SJIS fa4e)

U+2164 (BMP)

U+E532 (PUA)

U+E532 (PUA)
𧶠
U+27DA0 (CJKB)
02-89-16
(EUC 8ff9b0)
115-16
(SJIS fa4f)

U+2165 (BMP)

U+E533 (PUA)

U+E533 (PUA)

U+8CF0 (URO)
02-89-17
(EUC 8ff9b1)
115-17
(SJIS fa50)

U+2166 (BMP)

U+E534 (PUA)

U+E534 (PUA)

U+8CF1 (URO)
02-89-18
(EUC 8ff9b2)
115-18
(SJIS fa51)

U+2167 (BMP)

U+E535 (PUA)

U+E535 (PUA)
𧸐
U+27E10 (CJKB)
02-89-19
(EUC 8ff9b3)
115-19
(SJIS fa52)

U+2168 (BMP)

U+E536 (PUA)

U+E536 (PUA)

U+8D09 (URO)
02-89-20
(EUC 8ff9b4)
115-20
(SJIS fa53)

U+2169 (BMP)

U+E537 (PUA)

U+E537 (PUA)

U+8D0E (URO)
02-89-21
(EUC 8ff9b5)
115-21
(SJIS fa54)

U+FFE2 (FWF)

U+E538 (PUA)

U+E538 (PUA)

U+8D6C (URO)

Note: Compare 01-02-44.

02-89-22
(EUC 8ff9b6)
115-22
(SJIS fa55)

U+FFE4 (FWF)

U+E539 (PUA)

U+E539 (PUA)

U+8D84 (URO)
02-89-23
(EUC 8ff9b7)
115-23
(SJIS fa56)

U+FF07 (FWF)

U+E53A (PUA)

U+E53A (PUA)

U+8D95 (URO)
02-89-24
(EUC 8ff9b8)
115-24
(SJIS fa57)

U+FF02 (FWF)

U+E53B (PUA)

U+E53B (PUA)

U+8DA6 (URO)
02-89-25
(EUC 8ff9b9)
115-25
(SJIS fa58)

U+3231 (BMP)

U+E53C (PUA)

U+E53C (PUA)
𧾷
U+27FB7 (CJKB)
02-89-26
(EUC 8ff9ba)
115-26
(SJIS fa59)

U+2116 (BMP)

U+E53D (PUA)

U+E53D (PUA)

U+8DC6 (URO)
02-89-27
(EUC 8ff9bb)
115-27
(SJIS fa5a)

U+2121 (BMP)

U+E53E (PUA)

U+E53E (PUA)

U+8DC8 (URO)
02-89-28
(EUC 8ff9bc)
115-28
(SJIS fa5b)

U+2235 (BMP)

U+E53F (PUA)

U+E53F (PUA)

U+8DD9 (URO)

Note: Compare 01-02-72.

02-89-29
(EUC 8ff9bd)
115-29
(SJIS fa5c)

U+7E8A (URO)

U+E540 (PUA)

U+E540 (PUA)

U+8DEC (URO)
02-89-30
(EUC 8ff9be)
115-30
(SJIS fa5d)

U+891C (URO)

U+E541 (PUA)

U+E541 (PUA)

U+8E0C (URO)
02-89-31
(EUC 8ff9bf)
115-31
(SJIS fa5e)

U+9348 (URO)

U+E542 (PUA)

U+E542 (PUA)

U+47FD (CJKA)
02-89-32
(EUC 8ff9c0)
115-32
(SJIS fa5f)

U+9288 (URO)

U+E543 (PUA)

U+E543 (PUA)

U+8DFD (URO)
02-89-33
(EUC 8ff9c1)
115-33
(SJIS fa60)

U+84DC (URO)

U+E544 (PUA)

U+E544 (PUA)

U+8E06 (URO)
02-89-34
(EUC 8ff9c2)
115-34
(SJIS fa61)

U+4FC9 (URO)

U+E545 (PUA)

U+E545 (PUA)
𨂊
U+2808A (CJKB)
02-89-35
(EUC 8ff9c3)
115-35
(SJIS fa62)

U+70BB (URO)

U+E546 (PUA)

U+E546 (PUA)

U+8E14 (URO)
02-89-36
(EUC 8ff9c4)
115-36
(SJIS fa63)

U+6631 (URO)

U+E547 (PUA)

U+E547 (PUA)

U+8E16 (URO)
02-89-37
(EUC 8ff9c5)
115-37
(SJIS fa64)

U+68C8 (URO)

U+E548 (PUA)

U+E548 (PUA)

U+8E21 (URO)
02-89-38
(EUC 8ff9c6)
115-38
(SJIS fa65)

U+92F9 (URO)

U+E549 (PUA)

U+E549 (PUA)

U+8E22 (URO)
02-89-39
(EUC 8ff9c7)
115-39
(SJIS fa66)

U+66FB (URO)

U+E54A (PUA)

U+E54A (PUA)

U+8E27 (URO)
02-89-40
(EUC 8ff9c8)
115-40
(SJIS fa67)

U+5F45 (URO)

U+E54B (PUA)

U+E54B (PUA)
𨂻
U+280BB (CJKB)
02-89-41
(EUC 8ff9c9)
115-41
(SJIS fa68)

U+4E28 (URO)

U+E54C (PUA)

U+E54C (PUA)

U+4816 (CJKA)
02-89-42
(EUC 8ff9ca)
115-42
(SJIS fa69)

U+4EE1 (URO)

U+E54D (PUA)

U+E54D (PUA)

U+8E36 (URO)
02-89-43
(EUC 8ff9cb)
115-43
(SJIS fa6a)

U+4EFC (URO)

U+E54E (PUA)

U+E54E (PUA)

U+8E39 (URO)
02-89-44
(EUC 8ff9cc)
115-44
(SJIS fa6b)

U+4F00 (URO)

U+E54F (PUA)

U+E54F (PUA)

U+8E4B (URO)
02-89-45
(EUC 8ff9cd)
115-45
(SJIS fa6c)

U+4F03 (URO)

U+E550 (PUA)

U+E550 (PUA)

U+8E54 (URO)
02-89-46
(EUC 8ff9ce)
115-46
(SJIS fa6d)

U+4F39 (URO)

U+E551 (PUA)

U+E551 (PUA)

U+8E62 (URO)
02-89-47
(EUC 8ff9cf)
115-47
(SJIS fa6e)

U+4F56 (URO)

U+E552 (PUA)

U+E552 (PUA)

U+8E6C (URO)
02-89-48
(EUC 8ff9d0)
115-48
(SJIS fa6f)

U+4F92 (URO)

U+E553 (PUA)

U+E553 (PUA)

U+8E6D (URO)
02-89-49
(EUC 8ff9d1)
115-49
(SJIS fa70)

U+4F8A (URO)

U+E554 (PUA)

U+E554 (PUA)

U+8E6F (URO)
02-89-50
(EUC 8ff9d2)
115-50
(SJIS fa71)

U+4F9A (URO)

U+E555 (PUA)

U+E555 (PUA)

U+8E98 (URO)
02-89-51
(EUC 8ff9d3)
115-51
(SJIS fa72)

U+4F94 (URO)

U+E556 (PUA)

U+E556 (PUA)

U+8E9E (URO)
02-89-52
(EUC 8ff9d4)
115-52
(SJIS fa73)

U+4FCD (URO)

U+E557 (PUA)

U+E557 (PUA)

U+8EAE (URO)
02-89-53
(EUC 8ff9d5)
115-53
(SJIS fa74)

U+5040 (URO)

U+E558 (PUA)

U+E558 (PUA)

U+8EB3 (URO)
02-89-54
(EUC 8ff9d6)
115-54
(SJIS fa75)

U+5022 (URO)

U+E559 (PUA)

U+E559 (PUA)

U+8EB5 (URO)
02-89-55
(EUC 8ff9d7)
115-55
(SJIS fa76)
俿
U+4FFF (URO)

U+E55A (PUA)

U+E55A (PUA)

U+8EB6 (URO)
02-89-56
(EUC 8ff9d8)
115-56
(SJIS fa77)

U+501E (URO)

U+E55B (PUA)

U+E55B (PUA)

U+8EBB (URO)
02-89-57
(EUC 8ff9d9)
115-57
(SJIS fa78)

U+5046 (URO)

U+E55C (PUA)

U+E55C (PUA)
𨊂
U+28282 (CJKB)
02-89-58
(EUC 8ff9da)
115-58
(SJIS fa79)

U+5070 (URO)

U+E55D (PUA)

U+E55D (PUA)

U+8ED1 (URO)
02-89-59
(EUC 8ff9db)
115-59
(SJIS fa7a)

U+5042 (URO)

U+E55E (PUA)

U+E55E (PUA)

U+8ED4 (URO)
02-89-60
(EUC 8ff9dc)
115-60
(SJIS fa7b)

U+5094 (URO)

U+E55F (PUA)

U+E55F (PUA)

U+484E (CJKA)
02-89-61
(EUC 8ff9dd)
115-61
(SJIS fa7c)

U+50F4 (URO)

U+E560 (PUA)

U+E560 (PUA)

U+8EF9 (URO)
02-89-62
(EUC 8ff9de)
115-62
(SJIS fa7d)

U+50D8 (URO)

U+E561 (PUA)

U+E561 (PUA)
𨋳
U+282F3 (CJKB)
02-89-63
(EUC 8ff9df)
115-63
(SJIS fa7e)

U+514A (URO)

U+E562 (PUA)

U+E562 (PUA)

U+8F00 (URO)
02-89-64
(EUC 8ff9e0)
115-64
(SJIS fa80)

U+5164 (URO)

U+E563 (PUA)

U+E563 (PUA)

U+8F08 (URO)
02-89-65
(EUC 8ff9e1)
115-65
(SJIS fa81)

U+519D (URO)

U+E564 (PUA)

U+E564 (PUA)

U+8F17 (URO)
02-89-66
(EUC 8ff9e2)
115-66
(SJIS fa82)

U+51BE (URO)

U+E565 (PUA)

U+E565 (PUA)

U+8F2B (URO)
02-89-67
(EUC 8ff9e3)
115-67
(SJIS fa83)

U+51EC (URO)

U+E566 (PUA)

U+E566 (PUA)

U+8F40 (URO)
02-89-68
(EUC 8ff9e4)
115-68
(SJIS fa84)

U+5215 (URO)

U+E567 (PUA)

U+E567 (PUA)

U+8F4A (URO)
02-89-69
(EUC 8ff9e5)
115-69
(SJIS fa85)

U+529C (URO)

U+E568 (PUA)

U+E568 (PUA)

U+8F58 (URO)
02-89-70
(EUC 8ff9e6)
115-70
(SJIS fa86)

U+52A6 (URO)

U+E569 (PUA)

U+E569 (PUA)
𨐌
U+2840C (CJKB)
02-89-71
(EUC 8ff9e7)
115-71
(SJIS fa87)

U+52C0 (URO)

U+E56A (PUA)

U+E56A (PUA)

U+8FA4 (URO)
02-89-72
(EUC 8ff9e8)
115-72
(SJIS fa88)

U+52DB (URO)

U+E56B (PUA)

U+E56B (PUA)

U+8FB4 (URO)
02-89-73
(EUC 8ff9e9)
115-73
(SJIS fa89)

U+5300 (URO)

U+E56C (PUA)

U+E56C (PUA)

U+FA66 (CI)
02-89-74
(EUC 8ff9ea)
115-74
(SJIS fa8a)

U+5307 (URO)

U+E56D (PUA)

U+E56D (PUA)

U+8FB6 (URO)
02-89-75
(EUC 8ff9eb)
115-75
(SJIS fa8b)

U+5324 (URO)

U+E56E (PUA)

U+E56E (PUA)
𨑕
U+28455 (CJKB)
02-89-76
(EUC 8ff9ec)
115-76
(SJIS fa8c)

U+5372 (URO)

U+E56F (PUA)

U+E56F (PUA)

U+8FC1 (URO)
02-89-77
(EUC 8ff9ed)
115-77
(SJIS fa8d)

U+5393 (URO)

U+E570 (PUA)

U+E570 (PUA)

U+8FC6 (URO)
02-89-78
(EUC 8ff9ee)
115-78
(SJIS fa8e)

U+53B2 (URO)

U+E571 (PUA)

U+E571 (PUA)

U+FA24 (DD)
02-89-79
(EUC 8ff9ef)
115-79
(SJIS fa8f)

U+53DD (URO)

U+E572 (PUA)

U+E572 (PUA)

U+8FCA (URO)
02-89-80
(EUC 8ff9f0)
115-80
(SJIS fa90)

U+FA0E (DD)

U+E573 (PUA)

U+E573 (PUA)

U+8FCD (URO)
02-89-81
(EUC 8ff9f1)
115-81
(SJIS fa91)

U+549C (URO)

U+E574 (PUA)

U+E574 (PUA)

U+8FD3 (URO)
02-89-82
(EUC 8ff9f2)
115-82
(SJIS fa92)

U+548A (URO)

U+E575 (PUA)

U+E575 (PUA)

U+8FD5 (URO)
02-89-83
(EUC 8ff9f3)
115-83
(SJIS fa93)

U+54A9 (URO)

U+E576 (PUA)

U+E576 (PUA)

U+8FE0 (URO)
02-89-84
(EUC 8ff9f4)
115-84
(SJIS fa94)

U+54FF (URO)

U+E577 (PUA)

U+E577 (PUA)

U+8FF1 (URO)
02-89-85
(EUC 8ff9f5)
115-85
(SJIS fa95)

U+5586 (URO)

U+E578 (PUA)

U+E578 (PUA)

U+8FF5 (URO)
02-89-86
(EUC 8ff9f6)
115-86
(SJIS fa96)

U+5759 (URO)

U+E579 (PUA)

U+E579 (PUA)

U+8FFB (URO)
02-89-87
(EUC 8ff9f7)
115-87
(SJIS fa97)

U+5765 (URO)

U+E57A (PUA)

U+E57A (PUA)

U+9002 (URO)
02-89-88
(EUC 8ff9f8)
115-88
(SJIS fa98)

U+57AC (URO)

U+E57B (PUA)

U+E57B (PUA)

U+900C (URO)
02-89-89
(EUC 8ff9f9)
115-89
(SJIS fa99)

U+57C8 (URO)

U+E57C (PUA)

U+E57C (PUA)

U+9037 (URO)
02-89-90
(EUC 8ff9fa)
115-90
(SJIS fa9a)

U+57C7 (URO)

U+E57D (PUA)

U+E57D (PUA)
𨕫
U+2856B (CJKB)
02-89-91
(EUC 8ff9fb)
115-91
(SJIS fa9b)

U+FA0F (DD)

U+E57E (PUA)

U+E57E (PUA)

U+9043 (URO)
02-89-92
(EUC 8ff9fc)
115-92
(SJIS fa9c)

U+FA10 (CI)

U+E57F (PUA)

U+E57F (PUA)

U+9044 (URO)
02-89-93
(EUC 8ff9fd)
115-93
(SJIS fa9d)

U+589E (URO)

U+E580 (PUA)

U+E580 (PUA)

U+905D (URO)
02-89-94
(EUC 8ff9fe)
115-94
(SJIS fa9e)

U+58B2 (URO)

U+E581 (PUA)

U+E581 (PUA)
𨗈
U+285C8 (CJKB)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2
02-90-01
(EUC 8ffaa1)
116-01
(SJIS fa9f)

U+590B (URO)

U+E582 (PUA)

U+E582 (PUA)
𨗉
U+285C9 (CJKB)
02-90-02
(EUC 8ffaa2)
116-02
(SJIS faa0)

U+5953 (URO)

U+E583 (PUA)

U+E583 (PUA)

U+9085 (URO)
02-90-03
(EUC 8ffaa3)
116-03
(SJIS faa1)

U+595B (URO)

U+E584 (PUA)

U+E584 (PUA)

U+908C (URO)
02-90-04
(EUC 8ffaa4)
116-04
(SJIS faa2)

U+595D (URO)

U+E585 (PUA)

U+E585 (PUA)

U+9090 (URO)
02-90-05
(EUC 8ffaa5)
116-05
(SJIS faa3)

U+5963 (URO)

U+E586 (PUA)

U+E586 (PUA)

U+961D (URO)
02-90-06
(EUC 8ffaa6)
116-06
(SJIS faa4)

U+59A4 (URO)

U+E587 (PUA)

U+E587 (PUA)

U+90A1 (URO)
02-90-07
(EUC 8ffaa7)
116-07
(SJIS faa5)

U+59BA (URO)

U+E588 (PUA)

U+E588 (PUA)

U+48B5 (CJKA)
02-90-08
(EUC 8ffaa8)
116-08
(SJIS faa6)

U+5B56 (URO)

U+E589 (PUA)

U+E589 (PUA)

U+90B0 (URO)
02-90-09
(EUC 8ffaa9)
116-09
(SJIS faa7)

U+5BC0 (URO)

U+E58A (PUA)

U+E58A (PUA)

U+90B6 (URO)
02-90-10
(EUC 8ffaaa)
116-10
(SJIS faa8)

U+752F (URO)

U+E58B (PUA)

U+E58B (PUA)

U+90C3 (URO)
02-90-11
(EUC 8ffaab)
116-11
(SJIS faa9)

U+5BD8 (URO)

U+E58C (PUA)

U+E58C (PUA)

U+90C8 (URO)
02-90-12
(EUC 8ffaac)
116-12
(SJIS faaa)

U+5BEC (URO)

U+E58D (PUA)

U+E58D (PUA)
𨛗
U+286D7 (CJKB)
02-90-13
(EUC 8ffaad)
116-13
(SJIS faab)

U+5C1E (URO)

U+E58E (PUA)

U+E58E (PUA)

U+90DC (URO)
02-90-14
(EUC 8ffaae)
116-14
(SJIS faac)

U+5CA6 (URO)

U+E58F (PUA)

U+E58F (PUA)

U+90DF (URO)
02-90-15
(EUC 8ffaaf)
116-15
(SJIS faad)

U+5CBA (URO)

U+E590 (PUA)

U+E590 (PUA)
𨛺
U+286FA (CJKB)
02-90-16
(EUC 8ffab0)
116-16
(SJIS faae)

U+5CF5 (URO)

U+E591 (PUA)

U+E591 (PUA)

U+90F6 (URO)
02-90-17
(EUC 8ffab1)
116-17
(SJIS faaf)

U+5D27 (URO)

U+E592 (PUA)

U+E592 (PUA)

U+90F2 (URO)
02-90-18
(EUC 8ffab2)
116-18
(SJIS fab0)

U+5D53 (URO)

U+E593 (PUA)

U+E593 (PUA)

U+9100 (URO)
02-90-19
(EUC 8ffab3)
116-19
(SJIS fab1)

U+FA11 (DD)

U+E594 (PUA)

U+E594 (PUA)

U+90EB (URO)
02-90-20
(EUC 8ffab4)
116-20
(SJIS fab2)

U+5D42 (URO)

U+E595 (PUA)

U+E595 (PUA)

U+90FE (URO)
02-90-21
(EUC 8ffab5)
116-21
(SJIS fab3)

U+5D6D (URO)

U+E596 (PUA)

U+E596 (PUA)

U+90FF (URO)
02-90-22
(EUC 8ffab6)
116-22
(SJIS fab4)

U+5DB8 (URO)

U+E597 (PUA)

U+E597 (PUA)

U+9104 (URO)
02-90-23
(EUC 8ffab7)
116-23
(SJIS fab5)

U+5DB9 (URO)

U+E598 (PUA)

U+E598 (PUA)

U+9106 (URO)
02-90-24
(EUC 8ffab8)
116-24
(SJIS fab6)

U+5DD0 (URO)

U+E599 (PUA)

U+E599 (PUA)

U+9118 (URO)
02-90-25
(EUC 8ffab9)
116-25
(SJIS fab7)

U+5F21 (URO)

U+E59A (PUA)

U+E59A (PUA)

U+911C (URO)
02-90-26
(EUC 8ffaba)
116-26
(SJIS fab8)

U+5F34 (URO)

U+E59B (PUA)

U+E59B (PUA)

U+911E (URO)
02-90-27
(EUC 8ffabb)
116-27
(SJIS fab9)

U+5F67 (URO)

U+E59C (PUA)

U+E59C (PUA)

U+9137 (URO)
02-90-28
(EUC 8ffabc)
116-28
(SJIS faba)

U+5FB7 (URO)

U+E59D (PUA)

U+E59D (PUA)

U+9139 (URO)
02-90-29
(EUC 8ffabd)
116-29
(SJIS fabb)

U+5FDE (URO)

U+E59E (PUA)

U+E59E (PUA)

U+913A (URO)
02-90-30
(EUC 8ffabe)
116-30
(SJIS fabc)

U+605D (URO)

U+E59F (PUA)

U+E59F (PUA)

U+9146 (URO)
02-90-31
(EUC 8ffabf)
116-31
(SJIS fabd)

U+6085 (URO)

U+E5A0 (PUA)

U+E5A0 (PUA)

U+9147 (URO)
02-90-32
(EUC 8ffac0)
116-32
(SJIS fabe)

U+608A (URO)

U+E5A1 (PUA)

U+E5A1 (PUA)

U+9157 (URO)
02-90-33
(EUC 8ffac1)
116-33
(SJIS fabf)

U+60DE (URO)

U+E5A2 (PUA)

U+E5A2 (PUA)

U+9159 (URO)
02-90-34
(EUC 8ffac2)
116-34
(SJIS fac0)

U+60D5 (URO)

U+E5A3 (PUA)

U+E5A3 (PUA)

U+9161 (URO)
02-90-35
(EUC 8ffac3)
116-35
(SJIS fac1)

U+6120 (URO)

U+E5A4 (PUA)

U+E5A4 (PUA)

U+9164 (URO)
02-90-36
(EUC 8ffac4)
116-36
(SJIS fac2)

U+60F2 (URO)

U+E5A5 (PUA)

U+E5A5 (PUA)

U+9174 (URO)
02-90-37
(EUC 8ffac5)
116-37
(SJIS fac3)

U+6111 (URO)

U+E5A6 (PUA)

U+E5A6 (PUA)

U+9179 (URO)
02-90-38
(EUC 8ffac6)
116-38
(SJIS fac4)

U+6137 (URO)

U+E5A7 (PUA)

U+E5A7 (PUA)

U+9185 (URO)
02-90-39
(EUC 8ffac7)
116-39
(SJIS fac5)

U+6130 (URO)

U+E5A8 (PUA)

U+E5A8 (PUA)

U+918E (URO)
02-90-40
(EUC 8ffac8)
116-40
(SJIS fac6)

U+6198 (URO)

U+E5A9 (PUA)

U+E5A9 (PUA)

U+91A8 (URO)
02-90-41
(EUC 8ffac9)
116-41
(SJIS fac7)

U+6213 (URO)

U+E5AA (PUA)

U+E5AA (PUA)

U+91AE (URO)
02-90-42
(EUC 8ffaca)
116-42
(SJIS fac8)

U+62A6 (URO)

U+E5AB (PUA)

U+E5AB (PUA)

U+91B3 (URO)
02-90-43
(EUC 8ffacb)
116-43
(SJIS fac9)

U+63F5 (URO)

U+E5AC (PUA)

U+E5AC (PUA)

U+91B6 (URO)
02-90-44
(EUC 8ffacc)
116-44
(SJIS faca)

U+6460 (URO)

U+E5AD (PUA)

U+E5AD (PUA)

U+91C3 (URO)
02-90-45
(EUC 8ffacd)
116-45
(SJIS facb)

U+649D (URO)

U+E5AE (PUA)

U+E5AE (PUA)

U+91C4 (URO)
02-90-46
(EUC 8fface)
116-46
(SJIS facc)

U+64CE (URO)

U+E5AF (PUA)

U+E5AF (PUA)

U+91DA (URO)
02-90-47
(EUC 8ffacf)
116-47
(SJIS facd)

U+654E (URO)

U+E5B0 (PUA)

U+E5B0 (PUA)
𨥉
U+28949 (CJKB)
02-90-48
(EUC 8ffad0)
116-48
(SJIS face)

U+6600 (URO)

U+E5B1 (PUA)

U+E5B1 (PUA)
𨥆
U+28946 (CJKB)
02-90-49
(EUC 8ffad1)
116-49
(SJIS facf)

U+6615 (URO)

U+E5B2 (PUA)

U+E5B2 (PUA)

U+91EC (URO)
02-90-50
(EUC 8ffad2)
116-50
(SJIS fad0)

U+663B (URO)

U+E5B3 (PUA)

U+E5B3 (PUA)

U+91EE (URO)
02-90-51
(EUC 8ffad3)
116-51
(SJIS fad1)

U+6609 (URO)

U+E5B4 (PUA)

U+E5B4 (PUA)

U+9201 (URO)
02-90-52
(EUC 8ffad4)
116-52
(SJIS fad2)

U+662E (URO)

U+E5B5 (PUA)

U+E5B5 (PUA)

U+920A (URO)
02-90-53
(EUC 8ffad5)
116-53
(SJIS fad3)

U+661E (URO)

U+E5B6 (PUA)

U+E5B6 (PUA)

U+9216 (URO)
02-90-54
(EUC 8ffad6)
116-54
(SJIS fad4)

U+6624 (URO)

U+E5B7 (PUA)

U+E5B7 (PUA)

U+9217 (URO)
02-90-55
(EUC 8ffad7)
116-55
(SJIS fad5)

U+6665 (URO)

U+E5B8 (PUA)

U+E5B8 (PUA)
𨥫
U+2896B (CJKB)
02-90-56
(EUC 8ffad8)
116-56
(SJIS fad6)

U+6657 (URO)

U+E5B9 (PUA)

U+E5B9 (PUA)

U+9233 (URO)
02-90-57
(EUC 8ffad9)
116-57
(SJIS fad7)

U+6659 (URO)

U+E5BA (PUA)

U+E5BA (PUA)

U+9242 (URO)
02-90-58
(EUC 8ffada)
116-58
(SJIS fad8)

U+FA12 (CI)

U+E5BB (PUA)

U+E5BB (PUA)

U+9247 (URO)
02-90-59
(EUC 8ffadb)
116-59
(SJIS fad9)

U+6673 (URO)

U+E5BC (PUA)

U+E5BC (PUA)

U+924A (URO)
02-90-60
(EUC 8ffadc)
116-60
(SJIS fada)

U+6699 (URO)

U+E5BD (PUA)

U+E5BD (PUA)

U+924E (URO)
02-90-61
(EUC 8ffadd)
116-61
(SJIS fadb)

U+66A0 (URO)

U+E5BE (PUA)

U+E5BE (PUA)

U+9251 (URO)
02-90-62
(EUC 8ffade)
116-62
(SJIS fadc)

U+66B2 (URO)

U+E5BF (PUA)

U+E5BF (PUA)

U+9256 (URO)
02-90-63
(EUC 8ffadf)
116-63
(SJIS fadd)

U+66BF (URO)

U+E5C0 (PUA)

U+E5C0 (PUA)

U+9259 (URO)
02-90-64
(EUC 8ffae0)
116-64
(SJIS fade)

U+66FA (URO)

U+E5C1 (PUA)

U+E5C1 (PUA)

U+9260 (URO)
02-90-65
(EUC 8ffae1)
116-65
(SJIS fadf)

U+670E (URO)

U+E5C2 (PUA)

U+E5C2 (PUA)

U+9261 (URO)
02-90-66
(EUC 8ffae2)
116-66
(SJIS fae0)

U+F929 (CI)

U+E5C3 (PUA)

U+E5C3 (PUA)

U+9265 (URO)
02-90-67
(EUC 8ffae3)
116-67
(SJIS fae1)

U+6766 (URO)

U+E5C4 (PUA)

U+E5C4 (PUA)

U+9267 (URO)
02-90-68
(EUC 8ffae4)
116-68
(SJIS fae2)

U+67BB (URO)

U+E5C5 (PUA)

U+E5C5 (PUA)

U+9268 (URO)
02-90-69
(EUC 8ffae5)
116-69
(SJIS fae3)

U+6852 (URO)

U+E5C6 (PUA)

U+E5C6 (PUA)
𨦇
U+28987 (CJKB)
02-90-70
(EUC 8ffae6)
116-70
(SJIS fae4)

U+67C0 (URO)

U+E5C7 (PUA)

U+E5C7 (PUA)
𨦈
U+28988 (CJKB)
02-90-71
(EUC 8ffae7)
116-71
(SJIS fae5)

U+6801 (URO)

U+E5C8 (PUA)

U+E5C8 (PUA)

U+927C (URO)
02-90-72
(EUC 8ffae8)
116-72
(SJIS fae6)

U+6844 (URO)

U+E5C9 (PUA)

U+E5C9 (PUA)

U+927D (URO)
02-90-73
(EUC 8ffae9)
116-73
(SJIS fae7)

U+68CF (URO)

U+E5CA (PUA)

U+E5CA (PUA)

U+927F (URO)
02-90-74
(EUC 8ffaea)
116-74
(SJIS fae8)

U+FA13 (DD)

U+E5CB (PUA)

U+E5CB (PUA)

U+9289 (URO)
02-90-75
(EUC 8ffaeb)
116-75
(SJIS fae9)

U+6968 (URO)

U+E5CC (PUA)

U+E5CC (PUA)

U+928D (URO)
02-90-76
(EUC 8ffaec)
116-76
(SJIS faea)

U+FA14 (DD)

U+E5CD (PUA)

U+E5CD (PUA)

U+9297 (URO)
02-90-77
(EUC 8ffaed)
116-77
(SJIS faeb)

U+6998 (URO)

U+E5CE (PUA)

U+E5CE (PUA)

U+9299 (URO)
02-90-78
(EUC 8ffaee)
116-78
(SJIS faec)

U+69E2 (URO)

U+E5CF (PUA)

U+E5CF (PUA)

U+929F (URO)
02-90-79
(EUC 8ffaef)
116-79
(SJIS faed)

U+6A30 (URO)

U+E5D0 (PUA)

U+E5D0 (PUA)

U+92A7 (URO)
02-90-80
(EUC 8ffaf0)
116-80
(SJIS faee)

U+6A6B (URO)

U+E5D1 (PUA)

U+E5D1 (PUA)

U+92AB (URO)
02-90-81
(EUC 8ffaf1)
116-81
(SJIS faef)

U+6A46 (URO)

U+E5D2 (PUA)

U+E5D2 (PUA)
𨦺
U+289BA (CJKB)
02-90-82
(EUC 8ffaf2)
116-82
(SJIS faf0)

U+6A73 (URO)

U+E5D3 (PUA)

U+E5D3 (PUA)
𨦻
U+289BB (CJKB)
02-90-83
(EUC 8ffaf3)
116-83
(SJIS faf1)

U+6A7E (URO)

U+E5D4 (PUA)

U+E5D4 (PUA)

U+92B2 (URO)
02-90-84
(EUC 8ffaf4)
116-84
(SJIS faf2)

U+6AE2 (URO)

U+E5D5 (PUA)

U+E5D5 (PUA)

U+92BF (URO)
02-90-85
(EUC 8ffaf5)
116-85
(SJIS faf3)

U+6AE4 (URO)

U+E5D6 (PUA)

U+E5D6 (PUA)

U+92C0 (URO)
02-90-86
(EUC 8ffaf6)
116-86
(SJIS faf4)

U+6BD6 (URO)

U+E5D7 (PUA)

U+E5D7 (PUA)

U+92C6 (URO)
02-90-87
(EUC 8ffaf7)
116-87
(SJIS faf5)
氿
U+6C3F (URO)

U+E5D8 (PUA)

U+E5D8 (PUA)

U+92CE (URO)
02-90-88
(EUC 8ffaf8)
116-88
(SJIS faf6)

U+6C5C (URO)

U+E5D9 (PUA)

U+E5D9 (PUA)

U+92D0 (URO)
02-90-89
(EUC 8ffaf9)
116-89
(SJIS faf7)

U+6C86 (URO)

U+E5DA (PUA)

U+E5DA (PUA)

U+92D7 (URO)
02-90-90
(EUC 8ffafa)
116-90
(SJIS faf8)

U+6C6F (URO)

U+E5DB (PUA)

U+E5DB (PUA)

U+92D9 (URO)
02-90-91
(EUC 8ffafb)
116-91
(SJIS faf9)

U+6CDA (URO)

U+E5DC (PUA)

U+E5DC (PUA)

U+92E5 (URO)
02-90-92
(EUC 8ffafc)
116-92
(SJIS fafa)

U+6D04 (URO)

U+E5DD (PUA)

U+E5DD (PUA)

U+92E7 (URO)
02-90-93
(EUC 8ffafd)
116-93
(SJIS fafb)

U+6D87 (URO)

U+E5DE (PUA)

U+E5DE (PUA)

U+9311 (URO)
02-90-94
(EUC 8ffafe)
116-94
(SJIS fafc)

U+6D6F (URO)

U+E5DF (PUA)

U+E5DF (PUA)
𨨞
U+28A1E (CJKB)
Codepoint MS / HTML5
IBM SJIS Ext
DoCoMo
SJIS Emoji
au by KDDI
SJIS Emoji
SoftBank
SJIS Emoji
OSF EUC
Plane 2M
IBM 90JIS
Plane 2
ICU EUC
Plane 2
2000/04 JIS
Plane 2

Note: This row's content is invoked over GL (without re-designating G0) by ESC $ P in Softbank's 2G emoji encoding (which does not conform to JIS X 0202 / ECMA-35). It is positioned such that the first emoji (cell 2 here) is over 0x21 (!).

02-91-01
(EUC 8ffba1)
117-01
(SJIS fb40)

U+6D96 (URO)

U+E5E0 (PUA)

U+E5E0 (PUA)
𨨩
U+28A29 (CJKB)
02-91-02
(EUC 8ffba2)
117-02
(SJIS fb41)

U+6DAC (URO)
😥
U+1F625 (SMP)

U+E5E1 (PUA)

U+E5E1 (PUA)

U+92F7 (URO)
02-91-03
(EUC 8ffba3)
117-03
(SJIS fb42)

U+6DCF (URO)
😏
U+1F60F (SMP)

U+E5E2 (PUA)

U+E5E2 (PUA)

U+92F9 (URO)
02-91-04
(EUC 8ffba4)
117-04
(SJIS fb43)

U+6DF8 (URO)
😔
U+1F614 (SMP)

U+E5E3 (PUA)

U+E5E3 (PUA)

U+92FB (URO)
02-91-05
(EUC 8ffba5)
117-05
(SJIS fb44)

U+6DF2 (URO)
😁
U+1F601 (SMP)

U+E5E4 (PUA)

U+E5E4 (PUA)

U+9302 (URO)
02-91-06
(EUC 8ffba6)
117-06
(SJIS fb45)

U+6DFC (URO)
😉
U+1F609 (SMP)

U+E5E5 (PUA)

U+E5E5 (PUA)

U+930D (URO)
02-91-07
(EUC 8ffba7)
117-07
(SJIS fb46)

U+6E39 (URO)
😣
U+1F623 (SMP)

U+E5E6 (PUA)

U+E5E6 (PUA)

U+9315 (URO)
02-91-08
(EUC 8ffba8)
117-08
(SJIS fb47)

U+6E5C (URO)
😖
U+1F616 (SMP)

U+E5E7 (PUA)

U+E5E7 (PUA)

U+931D (URO)
02-91-09
(EUC 8ffba9)
117-09
(SJIS fb48)

U+6E27 (URO)
😪
U+1F62A (SMP)

U+E5E8 (PUA)

U+E5E8 (PUA)

U+931E (URO)
02-91-10
(EUC 8ffbaa)
117-10
(SJIS fb49)

U+6E3C (URO)
😝
U+1F61D (SMP)

U+E5E9 (PUA)

U+E5E9 (PUA)

U+9327 (URO)
02-91-11
(EUC 8ffbab)
117-11
(SJIS fb4a)
溿
U+6EBF (URO)
😌
U+1F60C (SMP)

U+E5EA (PUA)

U+E5EA (PUA)

U+9329 (URO)
02-91-12
(EUC 8ffbac)
117-12
(SJIS fb4b)

U+6F88 (URO)
😨
U+1F628 (SMP)

U+E5EB (PUA)

U+E5EB (PUA)
𨩱
U+28A71 (CJKB)
02-91-13
(EUC 8ffbad)
117-13
(SJIS fb4c)

U+6FB5 (URO)
😷
U+1F637 (SMP)

U+E5EC (PUA)

U+E5EC (PUA)
𨩃
U+28A43 (CJKB)
02-91-14
(EUC 8ffbae)
117-14
(SJIS fb4d)

U+6FF5 (URO)
😳
U+1F633 (SMP)

U+E5ED (PUA)

U+E5ED (PUA)

U+9347 (URO)
02-91-15
(EUC 8ffbaf)
117-15
(SJIS fb4e)

U+7005 (URO)
😒
U+1F612 (SMP)

U+E5EE (PUA)

U+E5EE (PUA)

U+9351 (URO)
02-91-16
(EUC 8ffbb0)
117-16
(SJIS fb4f)

U+7007 (URO)
😰
U+1F630 (SMP)

U+E5EF (PUA)

U+E5EF (PUA)

U+9357 (URO)
02-91-17
(EUC 8ffbb1)
117-17
(SJIS fb50)

U+7028 (URO)
😲
U+1F632 (SMP)

U+E5F0 (PUA)

U+E5F0 (PUA)

U+935A (URO)
02-91-18
(EUC 8ffbb2)
117-18
(SJIS fb51)

U+7085 (URO)
😭
U+1F62D (SMP)

U+E5F1 (PUA)

U+E5F1 (PUA)

U+936B (URO)
02-91-19
(EUC 8ffbb3)
117-19
(SJIS fb52)

U+70AB (URO)
😂
U+1F602 (SMP)

U+E5F2 (PUA)

U+E5F2 (PUA)

U+9371 (URO)
02-91-20
(EUC 8ffbb4)
117-20
(SJIS fb53)

U+710F (URO)
😢
U+1F622 (SMP)

U+E5F3 (PUA)

U+E5F3 (PUA)

U+9373 (URO)
02-91-21
(EUC 8ffbb5)
117-21
(SJIS fb54)

U+7104 (URO)
☺️
U+263A+(FE0F)

U+E5F4 (PUA)

U+E5F4 (PUA)

U+93A1 (URO)
02-91-22
(EUC 8ffbb6)
117-22
(SJIS fb55)

U+715C (URO)
😄
U+1F604 (SMP)

U+E5F5 (PUA)

U+E5F5 (PUA)
𨪙
U+28A99 (CJKB)
02-91-23
(EUC 8ffbb7)
117-23
(SJIS fb56)

U+7146 (URO)
😡
U+1F621 (SMP)

U+E5F6 (PUA)

U+E5F6 (PUA)
𨫍
U+28ACD (CJKB)
02-91-24
(EUC 8ffbb8)
117-24
(SJIS fb57)

U+7147 (URO)
😚
U+1F61A (SMP)