CCCII plane 1, part 1Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
0x212021
U+FF64 (BMP)
CSIC 9-3436

U+FF64 (BMP)
CSIC 9-3436
0x212022
U+FF61 (BMP)
CSIC 9-3433

U+FF61 (BMP)
CSIC 9-3433
0x212023
0x212024
U+FF65 (BMP)
CSIC 9-3437

U+FF65 (BMP)
CSIC 9-3437
0x212025
U+FF9E (BMP)
CSIC 9-3470

U+FF9E (BMP)
CSIC 9-3470
0x212026
U+FF9F (BMP)
CSIC 9-3471

U+FF9F (BMP)
CSIC 9-3471
0x212027 ´
U+00B4 (LAT1S)
CSIC 8-2233
´
U+00B4 (LAT1S)
CSIC 8-2233
0x212028
U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F

U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F
0x212029 ¨
U+00A8 (LAT1S)
CSIC 13-2123
¨
U+00A8 (LAT1S)
CSIC 13-2123
0x21202A
0x21202B
U+FFE3 (FWF)
CSIC 1-2224

U+FFE3 (FWF)
CSIC 1-2224
0x21202C
U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C
0x21202D
U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D
0x21202E
U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C
0x21202F
U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D
0x212030
U+3003 (BMP)
CSIC 1-2171

U+3003 (BMP)
CSIC 1-2171
0x212031
0x212032
0x212033
U+3006 (BMP)
CSIC 8-7468

U+3006 (BMP)
CSIC 8-7468
0x212034
0x212035
0x212036
0x212037
0x212038
0x212039
U+2016 (BMP)

U+2016 (BMP)
0x21203A
0x21203B
0x21203C
0x21203D
U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C

U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C
0x21203E
U+2025 (BMP)
CSIC 1-212D

U+2025 (BMP)
CSIC 1-212D
0x21203F
0x212040
U+201C (BMP)
CSIC 1-2166

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166
0x212041
U+3014 (BMP)
CSIC 1-2146

U+3014 (BMP)
CSIC 1-2146
0x212042
U+3015 (BMP)
CSIC 1-2147

U+3015 (BMP)
CSIC 1-2147
0x212043
0x212044
0x212045
0x212046
0x212047
U+FF62 (BMP)
CSIC 9-3434

U+FF62 (BMP)
CSIC 9-3434
0x212048
U+FF63 (BMP)
CSIC 9-3435

U+FF63 (BMP)
CSIC 9-3435
0x212049
U+300E (BMP)
CSIC 1-215A

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A
0x21204A
U+300F (BMP)
CSIC 1-215B

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B
0x21204B
U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A
0x21204C
U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B
0x21204D ±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234
±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234
0x21204E ×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232
×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232
0x21204F ÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233
÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233
0x212050
U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B

U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B
0x212051
U+2266 (BMP)
CSIC 1-2239

U+2266 (BMP)
CSIC 1-2239
0x212052
U+2267 (BMP)
CSIC 1-223A

U+2267 (BMP)
CSIC 1-223A
0x212053
U+221E (BMP)
CSIC 1-223C

U+221E (BMP)
CSIC 1-223C
0x212054
U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250

U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250
0x212055
U+2642 (BMP)
CSIC 1-2252

U+2642 (BMP)
CSIC 1-2252
0x212056
U+2640 (BMP)
CSIC 1-2251

U+2640 (BMP)
CSIC 1-2251
0x212057 °
U+00B0 (LAT1S)
CSIC 1-2278
°
U+00B0 (LAT1S)
CSIC 1-2278
0x212058
U+2103 (BMP)
CSIC 1-226A

U+2103 (BMP)
CSIC 1-226A
0x212059 ¢
U+00A2 (LAT1S)
CSIC 8-2224
¢
U+00A2 (LAT1S)
CSIC 8-2224
0x21205A £
U+00A3 (LAT1S)
CSIC 8-2225
£
U+00A3 (LAT1S)
CSIC 8-2225
0x21205B §
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
0x21205C
U+2606 (BMP)
CSIC 1-2177

U+2606 (BMP)
CSIC 1-2177
0x21205D
U+2605 (BMP)
CSIC 1-2178

U+2605 (BMP)
CSIC 1-2178
0x21205E
U+25CB (BMP)
CSIC 1-2172

U+25CB (BMP)
CSIC 1-2172
0x21205F
U+25CF (BMP)
CSIC 1-2173

U+25CF (BMP)
CSIC 1-2173
0x212060
U+2032 (BMP)
CSIC 1-216B

U+2032 (BMP)
CSIC 1-216B
0x212061
U+2033 (BMP)
CSIC 8-5B3C

U+2033 (BMP)
CSIC 8-5B3C
0x212062
0x212063
0x212064
0x212065
0x212066
0x212067
0x212068
0x212069
0x21206A
0x21206B
0x21206C
0x21206D
0x21206E
0x21206F
U+25CE (BMP)
CSIC 1-2176

U+25CE (BMP)
CSIC 1-2176
0x212070
U+25C7 (BMP)
CSIC 1-2179

U+25C7 (BMP)
CSIC 1-2179
0x212071
U+25C6 (BMP)
CSIC 1-217A

U+25C6 (BMP)
CSIC 1-217A
0x212072
U+25A1 (BMP)
CSIC 1-217B

U+25A1 (BMP)
CSIC 1-217B
0x212073
U+25A0 (BMP)
CSIC 1-217C

U+25A0 (BMP)
CSIC 1-217C
0x212074
U+25B3 (BMP)
CSIC 1-2174

U+25B3 (BMP)
CSIC 1-2174
0x212075
U+25B2 (BMP)
CSIC 1-2175

U+25B2 (BMP)
CSIC 1-2175
0x212076
U+25BD (BMP)
CSIC 1-217D

U+25BD (BMP)
CSIC 1-217D
0x212077
U+25BC (BMP)
CSIC 1-217E

U+25BC (BMP)
CSIC 1-217E
0x212078
U+203B (BMP)
CSIC 1-216F

U+203B (BMP)
CSIC 1-216F
0x212079
U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265
0x21207A
U+2192 (BMP)
CSIC 1-2257

U+2192 (BMP)
CSIC 1-2257
0x21207B
U+2190 (BMP)
CSIC 1-2258

U+2190 (BMP)
CSIC 1-2258
0x21207C
U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255

U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255
0x21207D
U+2193 (BMP)
CSIC 1-2256

U+2193 (BMP)
CSIC 1-2256
0x21207E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-01-01
0x212121
01-01-02
0x212122
01-01-03
0x212123
01-01-04
0x212124
01-01-05
0x212125
01-01-06
0x212126
01-01-07
0x212127
01-01-08
0x212128
01-01-09
0x212129
01-01-10
0x21212A
01-01-11
0x21212B
01-01-12
0x21212C
01-01-13
0x21212D
01-01-14
0x21212E
01-01-15
0x21212F
01-01-16
0x212130
01-01-17
0x212131
01-01-18
0x212132
01-01-19
0x212133
01-01-20
0x212134
01-01-21
0x212135
01-01-22
0x212136
01-01-23
0x212137
01-01-24
0x212138
01-01-25
0x212139
01-01-26
0x21213A
01-01-27
0x21213B
01-01-28
0x21213C
01-01-29
0x21213D
01-01-30
0x21213E
01-01-31
0x21213F
01-01-32
0x212140
01-01-33
0x212141
01-01-34
0x212142
01-01-35
0x212143
01-01-36
0x212144
01-01-37
0x212145
01-01-38
0x212146
01-01-39
0x212147
01-01-40
0x212148
01-01-41
0x212149
01-01-42
0x21214A
01-01-43
0x21214B
01-01-44
0x21214C
01-01-45
0x21214D
01-01-46
0x21214E
01-01-47
0x21214F
01-01-48
0x212150
01-01-49
0x212151
01-01-50
0x212152
01-01-51
0x212153
01-01-52
0x212154
01-01-53
0x212155
01-01-54
0x212156
01-01-55
0x212157
01-01-56
0x212158
01-01-57
0x212159
01-01-58
0x21215A
01-01-59
0x21215B
01-01-60
0x21215C
01-01-61
0x21215D
01-01-62
0x21215E
01-01-63
0x21215F
01-01-64
0x212160
01-01-65
0x212161
01-01-66
0x212162
01-01-67
0x212163
01-01-68
0x212164
01-01-69
0x212165
01-01-70
0x212166
01-01-71
0x212167
01-01-72
0x212168
01-01-73
0x212169
01-01-74
0x21216A
01-01-75
0x21216B
01-01-76
0x21216C
01-01-77
0x21216D
01-01-78
0x21216E
01-01-79
0x21216F
01-01-80
0x212170
01-01-81
0x212171
01-01-82
0x212172
01-01-83
0x212173
01-01-84
0x212174
01-01-85
0x212175
01-01-86
0x212176
01-01-87
0x212177
01-01-88
0x212178
01-01-89
0x212179
01-01-90
0x21217A
01-01-91
0x21217B
01-01-92
0x21217C
01-01-93
0x21217D
01-01-94
0x21217E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
0x212220
U+2208 (BMP)
CSIC 13-2136

U+2208 (BMP)
CSIC 13-2136
01-02-01
0x212221

U+221E (BMP)
CSIC 1-223C

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E

U+221E (BMP)
CSIC 1-223C

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E
01-02-02
0x212222

U+2286 (BMP)
CSIC 13-2138

U+FF0B (FWF)
CSIC 1-2230

U+2286 (BMP)
CSIC 13-2138
01-02-03
0x212223

U+2287 (BMP)
CSIC 8-5F7B

U+2212 (BMP)
CSIC 8-5E75

U+2287 (BMP)
CSIC 8-5F7B
01-02-04
0x212224
±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234

U+2282 (BMP)
CSIC 13-213A
±
U+00B1 (LAT1S)
CSIC 1-2234

U+2282 (BMP)
CSIC 13-213A
01-02-05
0x212225
×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232

U+2283 (BMP)
CSIC 13-213B
×
U+00D7 (LAT1S)
CSIC 1-2232

U+2283 (BMP)
CSIC 13-213B
01-02-06
0x212226

U+22C5 (BMP)
CSIC 8-6059

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246

U+2219 (BMP)
CSIC 8-5E7B

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246
01-02-07
0x212227
÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245
÷
U+00F7 (LAT1S)
CSIC 1-2233

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245
01-02-08
0x212228

U+2215 (BMP)
CSIC 1-2261

U+2227 (BMP)
CSIC 8-5F27

U+2215 (BMP)
CSIC 1-2261

U+2227 (BMP)
CSIC 8-5F27
01-02-09
0x212229

U+2228 (BMP)
CSIC 8-5F28

U+FF1D (FWF)
CSIC 1-2238

U+2228 (BMP)
CSIC 8-5F28
01-02-10
0x21222A

U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B
¬
U+00AC (LAT1S)
CSIC 8-222D

U+2260 (BMP)
CSIC 1-223B
¬
U+00AC (LAT1S)
CSIC 8-222D
01-02-11
0x21222B

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E

U+21D2 (BMP)
CSIC 13-213E

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E

U+21D2 (BMP)
CSIC 13-213E
01-02-12
0x21222C

U+2248 (BMP)
CSIC 8-5F41

U+21D4 (BMP)
CSIC 13-213F

U+2248 (BMP)
CSIC 8-5F41

U+21D4 (BMP)
CSIC 13-213F
01-02-13
0x21222D

U+223C (BMP)

U+2200 (BMP)
CSIC 13-2140

U+223C (BMP)

U+2200 (BMP)
CSIC 13-2140
01-02-14
0x21222E

U+221D (BMP)
CSIC 13-2148

U+2203 (BMP)
CSIC 13-2141

U+221D (BMP)
CSIC 13-2148

U+2203 (BMP)
CSIC 13-2141
01-02-15
0x21222F

U+FF1C (FWF)
CSIC 1-2236
01-02-16
0x212230

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248

U+FF1E (FWF)
CSIC 1-2237

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248
01-02-17
0x212231

U+226E (BMP)
CSIC 8-5F62

U+22A5 (BMP)
CSIC 1-2247

U+226E (BMP)
CSIC 8-5F62

U+22A5 (BMP)
CSIC 1-2247
01-02-18
0x212232

U+226F (BMP)
CSIC 8-5F63

U+2312 (BMP)
CSIC 8-6148

U+226F (BMP)
CSIC 8-5F63

U+2312 (BMP)
CSIC 8-6148
01-02-19
0x212233

U+2264 (BMP)
CSIC 8-5F5A

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65

U+2264 (BMP)
CSIC 8-5F5A

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65
01-02-20
0x212234

U+2265 (BMP)
CSIC 8-5F5B

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A

U+2265 (BMP)
CSIC 8-5F5B

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A
01-02-21
0x212235

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E

U+2261 (BMP)
CSIC 1-223E
01-02-22
0x212236

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F

U+2252 (BMP)
CSIC 1-223D

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F

U+2252 (BMP)
CSIC 1-223D
01-02-23
0x212237

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E

U+2202 (BMP)
CSIC 8-5E65

U+226A (BMP)
CSIC 8-5F5E
01-02-24
0x212238

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D

U+226B (BMP)
CSIC 8-5F5F
01-02-25
0x212239
Δ
U+0394 (BMP)
CSIC 1-2478

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235
Δ
U+0394 (BMP)
CSIC 1-2478

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235
01-02-26
0x21223A

U+2206 (BMP)
CSIC 8-5E69

U+223D (BMP)
CSIC 13-2147

U+2206 (BMP)
CSIC 8-5E69

U+223D (BMP)
CSIC 13-2147
01-02-27
0x21223B

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A

U+221D (BMP)
CSIC 13-2148

U+2207 (BMP)
CSIC 8-5E6A

U+221D (BMP)
CSIC 13-2148
01-02-28
0x21223C

U+25AB (BMP)
CSIC 8-664F

U+2235 (BMP)
CSIC 1-224F

U+25AB (BMP)
CSIC 8-664F

U+2235 (BMP)
CSIC 1-224F
01-02-29
0x21223D

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D

U+2220 (BMP)
CSIC 1-2248

U+222B (BMP)
CSIC 1-224D
01-02-30
0x21223E

U+22A4 (BMP)
CSIC 8-603A

U+222C (BMP)
CSIC 8-5F29

U+22A4 (BMP)
CSIC 8-603A

U+222C (BMP)
CSIC 8-5F29
01-02-31
0x21223F

U+2225 (BMP)
CSIC 1-225D

U+2225 (BMP)
CSIC 1-225D
01-02-32
0x212240

U+2245 (BMP)
CSIC 8-5F3E

U+212B (BMP)
CSIC 13-214A

U+2245 (BMP)
CSIC 8-5F3E

U+212B (BMP)
CSIC 13-214A
01-02-33
0x212241

U+225E (BMP)
CSIC 8-5F56

U+2030 (BMP)
CSIC 8-5B3A

U+225E (BMP)
CSIC 8-5F56

U+2030 (BMP)
CSIC 8-5B3A
01-02-34
0x212242

U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250

U+266F (BMP)
CSIC 13-214C

U+2234 (BMP)
CSIC 1-2250

U+266F (BMP)
CSIC 13-214C
01-02-35
0x212243

U+2203 (BMP)
CSIC 13-2141

U+266D (BMP)
CSIC 8-6841

U+2203 (BMP)
CSIC 13-2141

U+266D (BMP)
CSIC 8-6841
01-02-36
0x212244

U+2200 (BMP)
CSIC 13-2140

U+266A (BMP)
CSIC 13-214E

U+2200 (BMP)
CSIC 13-2140

U+266A (BMP)
CSIC 13-214E
01-02-37
0x212245

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C

U+222A (BMP)
CSIC 1-2246

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C
01-02-38
0x212246

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245

U+2021 (BMP)
CSIC 13-2150

U+2229 (BMP)
CSIC 1-2245

U+2021 (BMP)
CSIC 13-2150
01-02-39
0x212247

U+2282 (BMP)
CSIC 13-213A

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235

U+2282 (BMP)
CSIC 13-213A

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235
01-02-40
0x212248

U+2283 (BMP)
CSIC 13-213B

U+25EF (BMP)
CSIC 13-2152

U+2283 (BMP)
CSIC 13-213B

U+25EF (BMP)
CSIC 13-2152
01-02-41
0x212249

U+21D2 (BMP)
CSIC 13-213E

U+21D2 (BMP)
CSIC 13-213E
01-02-42
0x21224A

U+21D4 (BMP)
CSIC 13-213F

U+21D4 (BMP)
CSIC 13-213F
01-02-43
0x21224B

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E

U+220B (BMP)
CSIC 8-5E6E
01-02-44
0x21224C

U+2208 (BMP)
CSIC 13-2136

U+2208 (BMP)
CSIC 13-2136
01-02-45
0x21224D

U+2209 (BMP)
CSIC 8-5E6C

U+2209 (BMP)
CSIC 8-5E6C
01-02-46
0x21224E

U+2211 (BMP)
CSIC 8-5E74

U+2211 (BMP)
CSIC 8-5E74
01-02-47
0x21224F

U+33D2 (BMP)
CSIC 1-224B

U+33D2 (BMP)
CSIC 1-224B
01-02-48
0x212250

U+33D1 (BMP)
CSIC 1-224C

U+2500 (BMP)
CSIC 1-2339

U+33D1 (BMP)
CSIC 1-224C

U+2500 (BMP)
CSIC 1-2339
01-02-49
0x212251

U+2502 (BMP)
CSIC 1-233A

U+212F (BMP)
CSIC 8-5C7E

U+2502 (BMP)
CSIC 1-233A
01-02-50
0x212252
π
U+03C0 (BMP)
CSIC 1-253E

U+250C (BMP)
CSIC 1-233C
π
U+03C0 (BMP)
CSIC 1-253E

U+250C (BMP)
CSIC 1-233C
01-02-51
0x212253

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235

U+2510 (BMP)
CSIC 1-233D

U+221A (BMP)
CSIC 1-2235

U+2510 (BMP)
CSIC 1-233D
01-02-52
0x212254

U+2518 (BMP)
CSIC 1-233F

U+FE15 (VF)

U+2518 (BMP)
CSIC 1-233F
01-02-53
0x212255

U+2514 (BMP)
CSIC 1-233E

U+23B8 (BMP)
CSIC 8-6332

U+2514 (BMP)
CSIC 1-233E
01-02-54
0x212256

U+251C (BMP)
CSIC 1-2337

U+23B9 (BMP)
CSIC 8-6333

U+251C (BMP)
CSIC 1-2337
01-02-55
0x212257

U+3008 (BMP)
CSIC 1-2152

U+252C (BMP)
CSIC 1-2335

U+27E8 (BMP)
CSIC 8-6A70

U+252C (BMP)
CSIC 1-2335
01-02-56
0x212258

U+3009 (BMP)
CSIC 1-2153

U+2524 (BMP)
CSIC 1-2336

U+27E9 (BMP)
CSIC 8-6A71

U+2524 (BMP)
CSIC 1-2336
01-02-57
0x212259

U+2534 (BMP)
CSIC 1-2334

U+2534 (BMP)
CSIC 1-2334
01-02-58
0x21225A

U+253C (BMP)
CSIC 1-2333

U+253C (BMP)
CSIC 1-2333
01-02-59
0x21225B

U+2501 (BMP)
CSIC 8-652B

U+2501 (BMP)
CSIC 8-652B
01-02-60
0x21225C

U+2503 (BMP)
CSIC 13-2425

U+2503 (BMP)
CSIC 13-2425
01-02-61
0x21225D

U+250F (BMP)
CSIC 13-2426

U+250F (BMP)
CSIC 13-2426
01-02-62
0x21225E

U+2513 (BMP)
CSIC 8-653A

U+2513 (BMP)
CSIC 8-653A
01-02-63
0x21225F

U+251B (BMP)
CSIC 13-2428

U+251B (BMP)
CSIC 13-2428
01-02-64
0x212260

U+2517 (BMP)
CSIC 13-2429

U+2517 (BMP)
CSIC 13-2429
01-02-65
0x212261

U+2523 (BMP)
CSIC 13-242A

U+2523 (BMP)
CSIC 13-242A
01-02-66
0x212262

U+2533 (BMP)
CSIC 13-242B

U+2533 (BMP)
CSIC 13-242B
01-02-67
0x212263

U+252B (BMP)
CSIC 13-242C

U+252B (BMP)
CSIC 13-242C
01-02-68
0x212264

U+253B (BMP)
CSIC 13-242D

U+253B (BMP)
CSIC 13-242D
01-02-69
0x212265

U+254B (BMP)
CSIC 8-656B

U+254B (BMP)
CSIC 8-656B
01-02-70
0x212266

U+2520 (BMP)
CSIC 8-6544

U+2520 (BMP)
CSIC 8-6544
01-02-71
0x212267

U+252F (BMP)
CSIC 13-2430

U+252F (BMP)
CSIC 13-2430
01-02-72
0x212268

U+2528 (BMP)
CSIC 13-2431

U+2528 (BMP)
CSIC 13-2431
01-02-73
0x212269

U+2537 (BMP)
CSIC 8-6558

U+2537 (BMP)
CSIC 8-6558
01-02-74
0x21226A

U+253F (BMP)
CSIC 8-655F

U+253F (BMP)
CSIC 8-655F
01-02-75
0x21226B

U+251D (BMP)
CSIC 13-2434

U+251D (BMP)
CSIC 13-2434
01-02-76
0x21226C

U+2530 (BMP)
CSIC 8-6552

U+2530 (BMP)
CSIC 8-6552
01-02-77
0x21226D

U+2525 (BMP)
CSIC 8-6548

U+2525 (BMP)
CSIC 8-6548
01-02-78
0x21226E

U+2538 (BMP)
CSIC 8-6559

U+2538 (BMP)
CSIC 8-6559
01-02-79
0x21226F

U+2542 (BMP)
CSIC 13-2438

U+2542 (BMP)
CSIC 13-2438
01-02-80
0x212270
01-02-81
0x212271
01-02-82
0x212272
01-02-83
0x212273
01-02-84
0x212274
01-02-85
0x212275
01-02-86
0x212276
01-02-87
0x212277
01-02-88
0x212278
01-02-89
0x212279
01-02-90
0x21227A
01-02-91
0x21227B
01-02-92
0x21227C
01-02-93
0x21227D
01-02-94
0x21227E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
0x212320  
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)
01-03-01
0x212321
!
U+0021 (ASCII)
CSIC 8-2122
 
U+3000 (BMP)
 
U+3000 (BMP)

U+FE57 (SFV)
CSIC 1-2135
 
U+3000 (BMP)
01-03-02
0x212322
"
U+0022 (ASCII)
CSIC 8-2123

U+FF02 (FWF)
CSIC 13-2443

U+FF02 (FWF)
CSIC 13-2443
01-03-03
0x212323
#
U+0023 (ASCII)
CSIC 8-2124

U+FE5F (SFV)
CSIC 1-222D

U+FE5F (SFV)
CSIC 1-222D
01-03-04
0x212324
$
U+0024 (ASCII)
CSIC 8-2125

U+FE69 (SFV)
CSIC 1-226C

U+FE69 (SFV)
CSIC 1-226C
01-03-05
0x212325
%
U+0025 (ASCII)
CSIC 8-2126

U+FE6A (SFV)
CSIC 1-226D

U+FE6A (SFV)
CSIC 1-226D
01-03-06
0x212326
&
U+0026 (ASCII)
CSIC 8-2127

U+FE60 (SFV)
CSIC 1-222E

U+FE60 (SFV)
CSIC 1-222E
01-03-07
0x212327

U+FF07 (FWF)
CSIC 9-342B

U+FF07 (FWF)
CSIC 9-342B
01-03-08
0x212328
(
U+0028 (ASCII)
CSIC 8-2129

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E

U+FF08 (FWF)
CSIC 1-213E
01-03-09
0x212329
)
U+0029 (ASCII)
CSIC 8-212A

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F

U+FF09 (FWF)
CSIC 1-213F
01-03-10
0x21232A
*
U+002A (ASCII)
CSIC 8-212B

U+FE61 (SFV)
CSIC 1-222F

U+FE61 (SFV)
CSIC 1-222F
01-03-11
0x21232B
+
U+002B (ASCII)
CSIC 8-212C

U+FE62 (SFV)
CSIC 1-223F

U+FE62 (SFV)
CSIC 1-223F
01-03-12
0x21232C
,
U+002C (ASCII)
CSIC 8-212D

U+FE50 (SFV)
CSIC 1-212E

U+FE50 (SFV)
CSIC 1-212E
01-03-13
0x21232D
-
U+002D (ASCII)
CSIC 8-212E

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231

U+FF0D (FWF)
CSIC 1-2231
01-03-14
0x21232E
.
U+002E (ASCII)
CSIC 8-212F

U+FE52 (SFV)
CSIC 1-2130

U+FE52 (SFV)
CSIC 1-2130
01-03-15
0x21232F
/
U+002F (ASCII)
CSIC 8-2130

U+29F8 (BMP)
CSIC 8-7048

U+29F8 (BMP)
CSIC 8-7048
01-03-16
0x212330
0
U+0030 (ASCII)
CSIC 8-2131

U+FF10 (FWF)
CSIC 1-2421

U+FF10 (FWF)
CSIC 1-2421
01-03-17
0x212331
1
U+0031 (ASCII)
CSIC 8-2132

U+FF11 (FWF)
CSIC 1-2422

U+FF11 (FWF)
CSIC 1-2422
01-03-18
0x212332
2
U+0032 (ASCII)
CSIC 8-2133

U+FF12 (FWF)
CSIC 1-2423

U+FF12 (FWF)
CSIC 1-2423
01-03-19
0x212333
3
U+0033 (ASCII)
CSIC 8-2134

U+FF13 (FWF)
CSIC 1-2424

U+FF13 (FWF)
CSIC 1-2424
01-03-20
0x212334
4
U+0034 (ASCII)
CSIC 8-2135

U+FF14 (FWF)
CSIC 1-2425

U+FF14 (FWF)
CSIC 1-2425
01-03-21
0x212335
5
U+0035 (ASCII)
CSIC 8-2136

U+FF15 (FWF)
CSIC 1-2426

U+FF15 (FWF)
CSIC 1-2426
01-03-22
0x212336
6
U+0036 (ASCII)
CSIC 8-2137

U+FF16 (FWF)
CSIC 1-2427

U+FF16 (FWF)
CSIC 1-2427
01-03-23
0x212337
7
U+0037 (ASCII)
CSIC 8-2138

U+FF17 (FWF)
CSIC 1-2428

U+FF17 (FWF)
CSIC 1-2428
01-03-24
0x212338
8
U+0038 (ASCII)
CSIC 8-2139

U+FF18 (FWF)
CSIC 1-2429

U+FF18 (FWF)
CSIC 1-2429
01-03-25
0x212339
9
U+0039 (ASCII)
CSIC 8-213A

U+FF19 (FWF)
CSIC 1-242A

U+FF19 (FWF)
CSIC 1-242A
01-03-26
0x21233A
:
U+003A (ASCII)
CSIC 8-213B

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128
01-03-27
0x21233B
;
U+003B (ASCII)
CSIC 8-213C

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127
01-03-28
0x21233C
<
U+003C (ASCII)
CSIC 8-213D

U+FE64 (SFV)
CSIC 1-2241

U+FE64 (SFV)
CSIC 1-2241
01-03-29
0x21233D
=
U+003D (ASCII)
CSIC 8-213E

U+FE66 (SFV)
CSIC 1-2243

U+FE66 (SFV)
CSIC 1-2243
01-03-30
0x21233E
>
U+003E (ASCII)
CSIC 8-213F

U+FE65 (SFV)
CSIC 1-2242

U+FE65 (SFV)
CSIC 1-2242
01-03-31
0x21233F
?
U+003F (ASCII)
CSIC 8-2140

U+FE56 (SFV)
CSIC 1-2134

U+FE56 (SFV)
CSIC 1-2134
01-03-32
0x212340
@
U+0040 (ASCII)
CSIC 8-2141

U+FE6B (SFV)
CSIC 1-226E

U+FE6B (SFV)
CSIC 1-226E
01-03-33
0x212341
A
U+0041 (ASCII)
CSIC 8-2142

U+FF21 (FWF)
CSIC 1-2441

U+FF21 (FWF)
CSIC 1-2441
01-03-34
0x212342
B
U+0042 (ASCII)
CSIC 8-2143

U+FF22 (FWF)
CSIC 1-2442

U+FF22 (FWF)
CSIC 1-2442
01-03-35
0x212343
C
U+0043 (ASCII)
CSIC 8-2144

U+FF23 (FWF)
CSIC 1-2443

U+FF23 (FWF)
CSIC 1-2443
01-03-36
0x212344
D
U+0044 (ASCII)
CSIC 8-2145

U+FF24 (FWF)
CSIC 1-2444

U+FF24 (FWF)
CSIC 1-2444
01-03-37
0x212345
E
U+0045 (ASCII)
CSIC 8-2146

U+FF25 (FWF)
CSIC 1-2445

U+FF25 (FWF)
CSIC 1-2445
01-03-38
0x212346
F
U+0046 (ASCII)
CSIC 8-2147

U+FF26 (FWF)
CSIC 1-2446

U+FF26 (FWF)
CSIC 1-2446
01-03-39
0x212347
G
U+0047 (ASCII)
CSIC 8-2148

U+FF27 (FWF)
CSIC 1-2447

U+FF27 (FWF)
CSIC 1-2447
01-03-40
0x212348
H
U+0048 (ASCII)
CSIC 8-2149

U+FF28 (FWF)
CSIC 1-2448

U+FF28 (FWF)
CSIC 1-2448
01-03-41
0x212349
I
U+0049 (ASCII)
CSIC 8-214A

U+FF29 (FWF)
CSIC 1-2449

U+FF29 (FWF)
CSIC 1-2449
01-03-42
0x21234A
J
U+004A (ASCII)
CSIC 8-214B

U+FF2A (FWF)
CSIC 1-244A

U+FF2A (FWF)
CSIC 1-244A
01-03-43
0x21234B
K
U+004B (ASCII)
CSIC 8-214C

U+FF2B (FWF)
CSIC 1-244B

U+FF2B (FWF)
CSIC 1-244B
01-03-44
0x21234C
L
U+004C (ASCII)
CSIC 8-214D

U+FF2C (FWF)
CSIC 1-244C

U+FF2C (FWF)
CSIC 1-244C
01-03-45
0x21234D
M
U+004D (ASCII)
CSIC 8-214E

U+FF2D (FWF)
CSIC 1-244D

U+FF2D (FWF)
CSIC 1-244D
01-03-46
0x21234E
N
U+004E (ASCII)
CSIC 8-214F

U+FF2E (FWF)
CSIC 1-244E

U+FF2E (FWF)
CSIC 1-244E
01-03-47
0x21234F
O
U+004F (ASCII)
CSIC 8-2150

U+FF2F (FWF)
CSIC 1-244F

U+FF2F (FWF)
CSIC 1-244F
01-03-48
0x212350
P
U+0050 (ASCII)
CSIC 8-2151

U+FF30 (FWF)
CSIC 1-2450

U+FF30 (FWF)
CSIC 1-2450
01-03-49
0x212351
Q
U+0051 (ASCII)
CSIC 8-2152

U+FF31 (FWF)
CSIC 1-2451

U+FF31 (FWF)
CSIC 1-2451
01-03-50
0x212352
R
U+0052 (ASCII)
CSIC 8-2153

U+FF32 (FWF)
CSIC 1-2452

U+FF32 (FWF)
CSIC 1-2452
01-03-51
0x212353
S
U+0053 (ASCII)
CSIC 8-2154

U+FF33 (FWF)
CSIC 1-2453

U+FF33 (FWF)
CSIC 1-2453
01-03-52
0x212354
T
U+0054 (ASCII)
CSIC 8-2155

U+FF34 (FWF)
CSIC 1-2454

U+FF34 (FWF)
CSIC 1-2454
01-03-53
0x212355
U
U+0055 (ASCII)
CSIC 8-2156

U+FF35 (FWF)
CSIC 1-2455

U+FF35 (FWF)
CSIC 1-2455
01-03-54
0x212356
V
U+0056 (ASCII)
CSIC 8-2157

U+FF36 (FWF)
CSIC 1-2456

U+FF36 (FWF)
CSIC 1-2456
01-03-55
0x212357
W
U+0057 (ASCII)
CSIC 8-2158

U+FF37 (FWF)
CSIC 1-2457

U+FF37 (FWF)
CSIC 1-2457
01-03-56
0x212358
X
U+0058 (ASCII)
CSIC 8-2159

U+FF38 (FWF)
CSIC 1-2458

U+FF38 (FWF)
CSIC 1-2458
01-03-57
0x212359
Y
U+0059 (ASCII)
CSIC 8-215A

U+FF39 (FWF)
CSIC 1-2459

U+FF39 (FWF)
CSIC 1-2459
01-03-58
0x21235A
Z
U+005A (ASCII)
CSIC 8-215B

U+FF3A (FWF)
CSIC 1-245A

U+FF3A (FWF)
CSIC 1-245A
01-03-59
0x21235B
[
U+005B (ASCII)
CSIC 8-215C

U+FE5D (SFV)
CSIC 1-2162

U+FE5D (SFV)
CSIC 1-2162
01-03-60
0x21235C
\
U+005C (ASCII)
CSIC 8-215D

U+FF3C (FWF)
CSIC 1-2260

U+FF3C (FWF)
CSIC 1-2260
01-03-61
0x21235D
]
U+005D (ASCII)
CSIC 8-215E

U+FE5E (SFV)
CSIC 1-2163

U+FE5E (SFV)
CSIC 1-2163
01-03-62
0x21235E

U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255

U+2191 (BMP)
CSIC 1-2255
01-03-63
0x21235F
_
U+005F (ASCII)
CSIC 8-2160
ˍ
U+02CD (BMP)
CSIC 1-2226
ˍ
U+02CD (BMP)
CSIC 1-2226
01-03-64
0x212360
'
U+0027 (ASCII)
CSIC 8-2128

U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F

U+FF40 (FWF)
CSIC 9-342F
01-03-65
0x212361
a
U+0061 (ASCII)
CSIC 8-2162

U+FF41 (FWF)
CSIC 1-245B

U+FF41 (FWF)
CSIC 1-245B
01-03-66
0x212362
b
U+0062 (ASCII)
CSIC 8-2163

U+FF42 (FWF)
CSIC 1-245C

U+FF42 (FWF)
CSIC 1-245C
01-03-67
0x212363
c
U+0063 (ASCII)
CSIC 8-2164

U+FF43 (FWF)
CSIC 1-245D

U+FF43 (FWF)
CSIC 1-245D
01-03-68
0x212364
d
U+0064 (ASCII)
CSIC 8-2165

U+FF44 (FWF)
CSIC 1-245E

U+FF44 (FWF)
CSIC 1-245E
01-03-69
0x212365
e
U+0065 (ASCII)
CSIC 8-2166

U+FF45 (FWF)
CSIC 1-245F

U+FF45 (FWF)
CSIC 1-245F
01-03-70
0x212366
f
U+0066 (ASCII)
CSIC 8-2167

U+FF46 (FWF)
CSIC 1-2460

U+FF46 (FWF)
CSIC 1-2460
01-03-71
0x212367
g
U+0067 (ASCII)
CSIC 8-2168

U+FF47 (FWF)
CSIC 1-2461

U+FF47 (FWF)
CSIC 1-2461
01-03-72
0x212368
h
U+0068 (ASCII)
CSIC 8-2169

U+FF48 (FWF)
CSIC 1-2462

U+FF48 (FWF)
CSIC 1-2462
01-03-73
0x212369
i
U+0069 (ASCII)
CSIC 8-216A

U+FF49 (FWF)
CSIC 1-2463

U+FF49 (FWF)
CSIC 1-2463
01-03-74
0x21236A
j
U+006A (ASCII)
CSIC 8-216B

U+FF4A (FWF)
CSIC 1-2464

U+FF4A (FWF)
CSIC 1-2464
01-03-75
0x21236B
k
U+006B (ASCII)
CSIC 8-216C

U+FF4B (FWF)
CSIC 1-2465

U+FF4B (FWF)
CSIC 1-2465
01-03-76
0x21236C
l
U+006C (ASCII)
CSIC 8-216D

U+FF4C (FWF)
CSIC 1-2466

U+FF4C (FWF)
CSIC 1-2466
01-03-77
0x21236D
m
U+006D (ASCII)
CSIC 8-216E

U+FF4D (FWF)
CSIC 1-2467

U+FF4D (FWF)
CSIC 1-2467
01-03-78
0x21236E
n
U+006E (ASCII)
CSIC 8-216F

U+FF4E (FWF)
CSIC 1-2468

U+FF4E (FWF)
CSIC 1-2468
01-03-79
0x21236F
o
U+006F (ASCII)
CSIC 8-2170

U+FF4F (FWF)
CSIC 1-2469

U+FF4F (FWF)
CSIC 1-2469
01-03-80
0x212370
p
U+0070 (ASCII)
CSIC 8-2171

U+FF50 (FWF)
CSIC 1-246A

U+FF50 (FWF)
CSIC 1-246A
01-03-81
0x212371
q
U+0071 (ASCII)
CSIC 8-2172

U+FF51 (FWF)
CSIC 1-246B

U+FF51 (FWF)
CSIC 1-246B
01-03-82
0x212372
r
U+0072 (ASCII)
CSIC 8-2173

U+FF52 (FWF)
CSIC 1-246C

U+FF52 (FWF)
CSIC 1-246C
01-03-83
0x212373
s
U+0073 (ASCII)
CSIC 8-2174

U+FF53 (FWF)
CSIC 1-246D

U+FF53 (FWF)
CSIC 1-246D
01-03-84
0x212374
t
U+0074 (ASCII)
CSIC 8-2175

U+FF54 (FWF)
CSIC 1-246E

U+FF54 (FWF)
CSIC 1-246E
01-03-85
0x212375
u
U+0075 (ASCII)
CSIC 8-2176

U+FF55 (FWF)
CSIC 1-246F

U+FF55 (FWF)
CSIC 1-246F
01-03-86
0x212376
v
U+0076 (ASCII)
CSIC 8-2177

U+FF56 (FWF)
CSIC 1-2470

U+FF56 (FWF)
CSIC 1-2470
01-03-87
0x212377
w
U+0077 (ASCII)
CSIC 8-2178

U+FF57 (FWF)
CSIC 1-2471

U+FF57 (FWF)
CSIC 1-2471
01-03-88
0x212378
x
U+0078 (ASCII)
CSIC 8-2179

U+FF58 (FWF)
CSIC 1-2472

U+FF58 (FWF)
CSIC 1-2472
01-03-89
0x212379
y
U+0079 (ASCII)
CSIC 8-217A

U+FF59 (FWF)
CSIC 1-2473

U+FF59 (FWF)
CSIC 1-2473
01-03-90
0x21237A
z
U+007A (ASCII)
CSIC 8-217B

U+FF5A (FWF)
CSIC 1-2474

U+FF5A (FWF)
CSIC 1-2474
01-03-91
0x21237B
{
U+007B (ASCII)
CSIC 8-217C

U+FF5B (FWF)
CSIC 1-2142

U+FF5B (FWF)
CSIC 1-2142
01-03-92
0x21237C
|
U+007C (ASCII)
CSIC 8-217D

U+FF5C (FWF)
CSIC 1-2136

U+FF5C (FWF)
CSIC 1-2136
01-03-93
0x21237D
}
U+007D (ASCII)
CSIC 8-217E

U+FF5D (FWF)
CSIC 1-2143

U+FF5D (FWF)
CSIC 1-2143
01-03-94
0x21237E
~
U+007E (ASCII)
CSIC 8-2221

U+FF5E (FWF)
CSIC 1-2244

U+FF5E (FWF)
CSIC 1-2244
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-04-01
0x212421
01-04-02
0x212422
01-04-03
0x212423
01-04-04
0x212424
01-04-05
0x212425
01-04-06
0x212426
01-04-07
0x212427
01-04-08
0x212428
01-04-09
0x212429
01-04-10
0x21242A
01-04-11
0x21242B

U+FF70 (BMP)
CSIC 9-3442

U+FF70 (BMP)
CSIC 9-3442

U+FF70 (BMP)
CSIC 9-3442
01-04-12
0x21242C

U+2010 (BMP)
CSIC 8-5B23

U+2010 (BMP)
CSIC 8-5B23

U+2010 (BMP)
CSIC 8-5B23
01-04-13
0x21242D
01-04-14
0x21242E
01-04-15
0x21242F
01-04-16
0x212430

U+565B (URO)
CSIC 14-6734

U+565B (URO)
CSIC 14-6734

U+565B (URO)
CSIC 14-6734
01-04-17
0x212431

U+9A28 (URO)
CSIC 14-6C52

U+9A28 (URO)
CSIC 14-6C52

U+9A28 (URO)
CSIC 14-6C52
01-04-18
0x212432

U+6D9C (URO)
CSIC 14-5929

U+6D9C (URO)
CSIC 14-5929

U+6D9C (URO)
CSIC 14-5929
01-04-19
0x212433
01-04-20
0x212434
01-04-21
0x212435
01-04-22
0x212436
01-04-23
0x212437
01-04-24
0x212438
01-04-25
0x212439
01-04-26
0x21243A
01-04-27
0x21243B
01-04-28
0x21243C
01-04-29
0x21243D
01-04-30
0x21243E
01-04-31
0x21243F
01-04-32
0x212440
01-04-33
0x212441
01-04-34
0x212442
01-04-35
0x212443
01-04-36
0x212444
01-04-37
0x212445
01-04-38
0x212446
01-04-39
0x212447
01-04-40
0x212448
01-04-41
0x212449
01-04-42
0x21244A
01-04-43
0x21244B
01-04-44
0x21244C
01-04-45
0x21244D
01-04-46
0x21244E
01-04-47
0x21244F
01-04-48
0x212450
01-04-49
0x212451
01-04-50
0x212452
01-04-51
0x212453
01-04-52
0x212454
01-04-53
0x212455
01-04-54
0x212456
01-04-55
0x212457
01-04-56
0x212458
01-04-57
0x212459
01-04-58
0x21245A
01-04-59
0x21245B
01-04-60
0x21245C
01-04-61
0x21245D
01-04-62
0x21245E
01-04-63
0x21245F
01-04-64
0x212460
01-04-65
0x212461
01-04-66
0x212462
01-04-67
0x212463
01-04-68
0x212464
01-04-69
0x212465
01-04-70
0x212466
01-04-71
0x212467
01-04-72
0x212468
01-04-73
0x212469
01-04-74
0x21246A
01-04-75
0x21246B
01-04-76
0x21246C
01-04-77
0x21246D
01-04-78
0x21246E
01-04-79
0x21246F
01-04-80
0x212470
01-04-81
0x212471
01-04-82
0x212472
01-04-83
0x212473
01-04-84
0x212474
01-04-85
0x212475
01-04-86
0x212476
01-04-87
0x212477
01-04-88
0x212478
01-04-89
0x212479
01-04-90
0x21247A
01-04-91
0x21247B
01-04-92
0x21247C
01-04-93
0x21247D
01-04-94
0x21247E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-05-01
0x212521
01-05-02
0x212522
01-05-03
0x212523
01-05-04
0x212524
01-05-05
0x212525
01-05-06
0x212526
01-05-07
0x212527
01-05-08
0x212528
01-05-09
0x212529
01-05-10
0x21252A
01-05-11
0x21252B
01-05-12
0x21252C
01-05-13
0x21252D
01-05-14
0x21252E
01-05-15
0x21252F
01-05-16
0x212530
01-05-17
0x212531
01-05-18
0x212532
01-05-19
0x212533
01-05-20
0x212534
01-05-21
0x212535
01-05-22
0x212536
01-05-23
0x212537
01-05-24
0x212538
01-05-25
0x212539
01-05-26
0x21253A
01-05-27
0x21253B
01-05-28
0x21253C
01-05-29
0x21253D
01-05-30
0x21253E
01-05-31
0x21253F
01-05-32
0x212540
01-05-33
0x212541
01-05-34
0x212542
01-05-35
0x212543
01-05-36
0x212544
01-05-37
0x212545
01-05-38
0x212546
01-05-39
0x212547
01-05-40
0x212548
01-05-41
0x212549
01-05-42
0x21254A
01-05-43
0x21254B
01-05-44
0x21254C
01-05-45
0x21254D
01-05-46
0x21254E
01-05-47
0x21254F
01-05-48
0x212550
01-05-49
0x212551
01-05-50
0x212552
01-05-51
0x212553
01-05-52
0x212554
01-05-53
0x212555
01-05-54
0x212556
01-05-55
0x212557
01-05-56
0x212558
01-05-57
0x212559
01-05-58
0x21255A
01-05-59
0x21255B
01-05-60
0x21255C
01-05-61
0x21255D
01-05-62
0x21255E
01-05-63
0x21255F
01-05-64
0x212560
01-05-65
0x212561
01-05-66
0x212562
01-05-67
0x212563
01-05-68
0x212564
01-05-69
0x212565
01-05-70
0x212566
01-05-71
0x212567
01-05-72
0x212568
01-05-73
0x212569
01-05-74
0x21256A
01-05-75
0x21256B
01-05-76
0x21256C
01-05-77
0x21256D
01-05-78
0x21256E
01-05-79
0x21256F
01-05-80
0x212570
01-05-81
0x212571
01-05-82
0x212572
01-05-83
0x212573
01-05-84
0x212574
01-05-85
0x212575
01-05-86
0x212576
01-05-87
0x212577
01-05-88
0x212578
01-05-89
0x212579
01-05-90
0x21257A
01-05-91
0x21257B
01-05-92
0x21257C
01-05-93
0x21257D
01-05-94
0x21257E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-06-01
0x212621
01-06-02
0x212622
01-06-03
0x212623
01-06-04
0x212624
01-06-05
0x212625
01-06-06
0x212626
01-06-07
0x212627
01-06-08
0x212628
01-06-09
0x212629
01-06-10
0x21262A
01-06-11
0x21262B
01-06-12
0x21262C
01-06-13
0x21262D
01-06-14
0x21262E
01-06-15
0x21262F
01-06-16
0x212630
01-06-17
0x212631
01-06-18
0x212632
01-06-19
0x212633
01-06-20
0x212634
01-06-21
0x212635
01-06-22
0x212636
01-06-23
0x212637
01-06-24
0x212638
01-06-25
0x212639
01-06-26
0x21263A
01-06-27
0x21263B
01-06-28
0x21263C
01-06-29
0x21263D
01-06-30
0x21263E
01-06-31
0x21263F
01-06-32
0x212640
01-06-33
0x212641
01-06-34
0x212642
01-06-35
0x212643
01-06-36
0x212644
01-06-37
0x212645
01-06-38
0x212646
01-06-39
0x212647
01-06-40
0x212648
01-06-41
0x212649
01-06-42
0x21264A
01-06-43
0x21264B
01-06-44
0x21264C
01-06-45
0x21264D
01-06-46
0x21264E
01-06-47
0x21264F
01-06-48
0x212650
01-06-49
0x212651
01-06-50
0x212652
01-06-51
0x212653
01-06-52
0x212654
01-06-53
0x212655
01-06-54
0x212656
01-06-55
0x212657
01-06-56
0x212658
01-06-57
0x212659
01-06-58
0x21265A
01-06-59
0x21265B
01-06-60
0x21265C
01-06-61
0x21265D
01-06-62
0x21265E
01-06-63
0x21265F
01-06-64
0x212660
01-06-65
0x212661
01-06-66
0x212662
01-06-67
0x212663
01-06-68
0x212664
01-06-69
0x212665
01-06-70
0x212666
01-06-71
0x212667
01-06-72
0x212668
01-06-73
0x212669
01-06-74
0x21266A
01-06-75
0x21266B
01-06-76
0x21266C
01-06-77
0x21266D
01-06-78
0x21266E
01-06-79
0x21266F
01-06-80
0x212670
01-06-81
0x212671
01-06-82
0x212672
01-06-83
0x212673
01-06-84
0x212674
01-06-85
0x212675
01-06-86
0x212676
01-06-87
0x212677
01-06-88
0x212678
01-06-89
0x212679
01-06-90
0x21267A
01-06-91
0x21267B
01-06-92
0x21267C
01-06-93
0x21267D
01-06-94
0x21267E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-07-01
0x212721
01-07-02
0x212722
01-07-03
0x212723
01-07-04
0x212724
01-07-05
0x212725
01-07-06
0x212726
01-07-07
0x212727
01-07-08
0x212728
01-07-09
0x212729
01-07-10
0x21272A
01-07-11
0x21272B
01-07-12
0x21272C
01-07-13
0x21272D
01-07-14
0x21272E
01-07-15
0x21272F
01-07-16
0x212730
01-07-17
0x212731
01-07-18
0x212732
01-07-19
0x212733
01-07-20
0x212734
01-07-21
0x212735
01-07-22
0x212736
01-07-23
0x212737
01-07-24
0x212738
01-07-25
0x212739
01-07-26
0x21273A
01-07-27
0x21273B
01-07-28
0x21273C
01-07-29
0x21273D
01-07-30
0x21273E
01-07-31
0x21273F
01-07-32
0x212740
01-07-33
0x212741
01-07-34
0x212742
01-07-35
0x212743
01-07-36
0x212744
01-07-37
0x212745
01-07-38
0x212746
01-07-39
0x212747
01-07-40
0x212748
01-07-41
0x212749
01-07-42
0x21274A
01-07-43
0x21274B
01-07-44
0x21274C
01-07-45
0x21274D
01-07-46
0x21274E
01-07-47
0x21274F
01-07-48
0x212750
01-07-49
0x212751
01-07-50
0x212752
01-07-51
0x212753
01-07-52
0x212754
01-07-53
0x212755
01-07-54
0x212756
01-07-55
0x212757
01-07-56
0x212758
01-07-57
0x212759
01-07-58
0x21275A
01-07-59
0x21275B
01-07-60
0x21275C
01-07-61
0x21275D
01-07-62
0x21275E
01-07-63
0x21275F
01-07-64
0x212760
01-07-65
0x212761
01-07-66
0x212762
01-07-67
0x212763
01-07-68
0x212764
01-07-69
0x212765
01-07-70
0x212766
01-07-71
0x212767
01-07-72
0x212768
01-07-73
0x212769
01-07-74
0x21276A
01-07-75
0x21276B
01-07-76
0x21276C
01-07-77
0x21276D
01-07-78
0x21276E
01-07-79
0x21276F
01-07-80
0x212770
01-07-81
0x212771
01-07-82
0x212772
01-07-83
0x212773
01-07-84
0x212774
01-07-85
0x212775
01-07-86
0x212776
01-07-87
0x212777
01-07-88
0x212778
01-07-89
0x212779
01-07-90
0x21277A
01-07-91
0x21277B
01-07-92
0x21277C
01-07-93
0x21277D
01-07-94
0x21277E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-08-01
0x212821
01-08-02
0x212822
01-08-03
0x212823
01-08-04
0x212824
01-08-05
0x212825
01-08-06
0x212826
01-08-07
0x212827
01-08-08
0x212828
01-08-09
0x212829
01-08-10
0x21282A
01-08-11
0x21282B
01-08-12
0x21282C
01-08-13
0x21282D
01-08-14
0x21282E
01-08-15
0x21282F
01-08-16
0x212830
01-08-17
0x212831
01-08-18
0x212832
01-08-19
0x212833
01-08-20
0x212834
01-08-21
0x212835
01-08-22
0x212836
01-08-23
0x212837
01-08-24
0x212838
01-08-25
0x212839
01-08-26
0x21283A
01-08-27
0x21283B
01-08-28
0x21283C
01-08-29
0x21283D
01-08-30
0x21283E
01-08-31
0x21283F
01-08-32
0x212840
01-08-33
0x212841
01-08-34
0x212842
01-08-35
0x212843
01-08-36
0x212844
01-08-37
0x212845
01-08-38
0x212846
01-08-39
0x212847
01-08-40
0x212848
01-08-41
0x212849
01-08-42
0x21284A
01-08-43
0x21284B
01-08-44
0x21284C
01-08-45
0x21284D
01-08-46
0x21284E
01-08-47
0x21284F
01-08-48
0x212850
01-08-49
0x212851
01-08-50
0x212852
01-08-51
0x212853
01-08-52
0x212854
01-08-53
0x212855
01-08-54
0x212856
01-08-55
0x212857
01-08-56
0x212858
01-08-57
0x212859
01-08-58
0x21285A
01-08-59
0x21285B
01-08-60
0x21285C
01-08-61
0x21285D
01-08-62
0x21285E
01-08-63
0x21285F
01-08-64
0x212860
01-08-65
0x212861
01-08-66
0x212862
01-08-67
0x212863
01-08-68
0x212864
01-08-69
0x212865
01-08-70
0x212866
01-08-71
0x212867
01-08-72
0x212868
01-08-73
0x212869
01-08-74
0x21286A
01-08-75
0x21286B
01-08-76
0x21286C
01-08-77
0x21286D
01-08-78
0x21286E
01-08-79
0x21286F
01-08-80
0x212870
01-08-81
0x212871
01-08-82
0x212872
01-08-83
0x212873
01-08-84
0x212874
01-08-85
0x212875
01-08-86
0x212876
01-08-87
0x212877
01-08-88
0x212878
01-08-89
0x212879
01-08-90
0x21287A
01-08-91
0x21287B
01-08-92
0x21287C
01-08-93
0x21287D
01-08-94
0x21287E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-09-01
0x212921
01-09-02
0x212922
01-09-03
0x212923
01-09-04
0x212924
01-09-05
0x212925
01-09-06
0x212926
01-09-07
0x212927
01-09-08
0x212928
01-09-09
0x212929
01-09-10
0x21292A
01-09-11
0x21292B
01-09-12
0x21292C
01-09-13
0x21292D
01-09-14
0x21292E
01-09-15
0x21292F
01-09-16
0x212930
01-09-17
0x212931
01-09-18
0x212932
01-09-19
0x212933
01-09-20
0x212934
01-09-21
0x212935
01-09-22
0x212936
01-09-23
0x212937
01-09-24
0x212938
01-09-25
0x212939
01-09-26
0x21293A
01-09-27
0x21293B
01-09-28
0x21293C
01-09-29
0x21293D
01-09-30
0x21293E
01-09-31
0x21293F
01-09-32
0x212940
01-09-33
0x212941
01-09-34
0x212942
01-09-35
0x212943
01-09-36
0x212944
01-09-37
0x212945
01-09-38
0x212946
01-09-39
0x212947
01-09-40
0x212948
01-09-41
0x212949
01-09-42
0x21294A
01-09-43
0x21294B
01-09-44
0x21294C
01-09-45
0x21294D
01-09-46
0x21294E
01-09-47
0x21294F
01-09-48
0x212950
01-09-49
0x212951
01-09-50
0x212952
01-09-51
0x212953
01-09-52
0x212954
01-09-53
0x212955
01-09-54
0x212956
01-09-55
0x212957
01-09-56
0x212958
01-09-57
0x212959
01-09-58
0x21295A
01-09-59
0x21295B
01-09-60
0x21295C
01-09-61
0x21295D
01-09-62
0x21295E
01-09-63
0x21295F
01-09-64
0x212960
01-09-65
0x212961
01-09-66
0x212962
01-09-67
0x212963
01-09-68
0x212964
01-09-69
0x212965
01-09-70
0x212966
01-09-71
0x212967
01-09-72
0x212968
01-09-73
0x212969
01-09-74
0x21296A
01-09-75
0x21296B
01-09-76
0x21296C
01-09-77
0x21296D
01-09-78
0x21296E
01-09-79
0x21296F
01-09-80
0x212970
01-09-81
0x212971
01-09-82
0x212972
01-09-83
0x212973
01-09-84
0x212974
01-09-85
0x212975
01-09-86
0x212976
01-09-87
0x212977
01-09-88
0x212978
01-09-89
0x212979
01-09-90
0x21297A
01-09-91
0x21297B
01-09-92
0x21297C
01-09-93
0x21297D
01-09-94
0x21297E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-10-01
0x212A21

U+E8D0 (PUA)

U+E8D0 (PUA)

U+E8D0 (PUA)
01-10-02
0x212A22

U+E8D1 (PUA)
CSIC 12-3922

U+E8D1 (PUA)
CSIC 12-3922

U+E8D1 (PUA)
CSIC 12-3922
01-10-03
0x212A23

U+E8D2 (PUA)

U+E8D2 (PUA)

U+E8D2 (PUA)
01-10-04
0x212A24

U+E8D3 (PUA)

U+E8D3 (PUA)

U+E8D3 (PUA)
01-10-05
0x212A25

U+E8D4 (PUA)

U+E8D4 (PUA)

U+E8D4 (PUA)
01-10-06
0x212A26

U+E8D5 (PUA)
CSIC 12-3926

U+E8D5 (PUA)
CSIC 12-3926

U+E8D5 (PUA)
CSIC 12-3926
01-10-07
0x212A27
01-10-08
0x212A28

U+E8D6 (PUA)
CSIC 12-3927

U+E8D6 (PUA)
CSIC 12-3927

U+E8D6 (PUA)
CSIC 12-3927
01-10-09
0x212A29

U+E8D7 (PUA)
CSIC 12-3928

U+E8D7 (PUA)
CSIC 12-3928

U+E8D7 (PUA)
CSIC 12-3928
01-10-10
0x212A2A

U+E8D8 (PUA)
CSIC 12-3929

U+E8D8 (PUA)
CSIC 12-3929

U+E8D8 (PUA)
CSIC 12-3929
01-10-11
0x212A2B

U+E8D9 (PUA)
CSIC 12-392A

U+E8D9 (PUA)
CSIC 12-392A

U+E8D9 (PUA)
CSIC 12-392A
01-10-12
0x212A2C

U+E8DA (PUA)

U+E8DA (PUA)

U+E8DA (PUA)
01-10-13
0x212A2D

U+E8DB (PUA)

U+E8DB (PUA)

U+E8DB (PUA)
01-10-14
0x212A2E

U+E8DC (PUA)

U+E8DC (PUA)

U+E8DC (PUA)
01-10-15
0x212A2F

U+E8DD (PUA)
CSIC 12-392E

U+E8DD (PUA)
CSIC 12-392E

U+E8DD (PUA)
CSIC 12-392E
01-10-16
0x212A30

U+E8DE (PUA)

U+E8DE (PUA)

U+E8DE (PUA)
01-10-17
0x212A31
01-10-18
0x212A32

U+E8DF (PUA)
CSIC 12-3930

U+E8DF (PUA)
CSIC 12-3930

U+E8DF (PUA)
CSIC 12-3930
01-10-19
0x212A33

U+E8E0 (PUA)
CSIC 12-3931

U+E8E0 (PUA)
CSIC 12-3931

U+E8E0 (PUA)
CSIC 12-3931
01-10-20
0x212A34

U+E8E1 (PUA)

U+E8E1 (PUA)

U+E8E1 (PUA)
01-10-21
0x212A35

U+E8E2 (PUA)

U+E8E2 (PUA)

U+E8E2 (PUA)
01-10-22
0x212A36

U+E8E3 (PUA)
CSIC 12-3934

U+E8E3 (PUA)
CSIC 12-3934

U+E8E3 (PUA)
CSIC 12-3934
01-10-23
0x212A37

U+E8E4 (PUA)

U+E8E4 (PUA)

U+E8E4 (PUA)
01-10-24
0x212A38

U+E8E5 (PUA)

U+E8E5 (PUA)

U+E8E5 (PUA)
01-10-25
0x212A39

U+E8E6 (PUA)
CSIC 12-3937

U+E8E6 (PUA)
CSIC 12-3937

U+E8E6 (PUA)
CSIC 12-3937
01-10-26
0x212A3A

U+E8E7 (PUA)

U+E8E7 (PUA)

U+E8E7 (PUA)
01-10-27
0x212A3B

U+E8E8 (PUA)

U+E8E8 (PUA)

U+E8E8 (PUA)
01-10-28
0x212A3C

U+E8E9 (PUA)
CSIC 12-393A

U+E8E9 (PUA)
CSIC 12-393A

U+E8E9 (PUA)
CSIC 12-393A
01-10-29
0x212A3D

U+E8EA (PUA)

U+E8EA (PUA)

U+E8EA (PUA)
01-10-30
0x212A3E

U+E8EB (PUA)
CSIC 12-393C

U+E8EB (PUA)
CSIC 12-393C

U+E8EB (PUA)
CSIC 12-393C
01-10-31
0x212A3F

U+E8EC (PUA)

U+E8EC (PUA)

U+E8EC (PUA)
01-10-32
0x212A40

U+E8ED (PUA)

U+E8ED (PUA)

U+E8ED (PUA)
01-10-33
0x212A41

U+E8EE (PUA)

U+E8EE (PUA)

U+E8EE (PUA)
01-10-34
0x212A42

U+E8EF (PUA)

U+E8EF (PUA)

U+E8EF (PUA)
01-10-35
0x212A43

U+E8F0 (PUA)

U+E8F0 (PUA)

U+E8F0 (PUA)
01-10-36
0x212A44

U+E8F1 (PUA)

U+E8F1 (PUA)

U+E8F1 (PUA)
01-10-37
0x212A45

U+E8F2 (PUA)
CSIC 12-3943

U+E8F2 (PUA)
CSIC 12-3943

U+E8F2 (PUA)
CSIC 12-3943
01-10-38
0x212A46

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469

U+3013 (BMP)
CSIC 8-7469
01-10-39
0x212A47
01-10-40
0x212A48
01-10-41
0x212A49
01-10-42
0x212A4A
01-10-43
0x212A4B
01-10-44
0x212A4C
01-10-45
0x212A4D
01-10-46
0x212A4E
01-10-47
0x212A4F
01-10-48
0x212A50
01-10-49
0x212A51
01-10-50
0x212A52
01-10-51
0x212A53
01-10-52
0x212A54
01-10-53
0x212A55
01-10-54
0x212A56
01-10-55
0x212A57
01-10-56
0x212A58
01-10-57
0x212A59
01-10-58
0x212A5A
01-10-59
0x212A5B
01-10-60
0x212A5C
01-10-61
0x212A5D
01-10-62
0x212A5E
01-10-63
0x212A5F
01-10-64
0x212A60
01-10-65
0x212A61
01-10-66
0x212A62
01-10-67
0x212A63
01-10-68
0x212A64
01-10-69
0x212A65
01-10-70
0x212A66
01-10-71
0x212A67
01-10-72
0x212A68
01-10-73
0x212A69
01-10-74
0x212A6A
01-10-75
0x212A6B
01-10-76
0x212A6C
01-10-77
0x212A6D
01-10-78
0x212A6E
01-10-79
0x212A6F
01-10-80
0x212A70
01-10-81
0x212A71
01-10-82
0x212A72
01-10-83
0x212A73
01-10-84
0x212A74
01-10-85
0x212A75
01-10-86
0x212A76
01-10-87
0x212A77
01-10-88
0x212A78
01-10-89
0x212A79
01-10-90
0x212A7A
01-10-91
0x212A7B
01-10-92
0x212A7C
01-10-93
0x212A7D
01-10-94
0x212A7E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-11-01
0x212B21

U+FE35 (VCF)
CSIC 1-2140

U+FE35 (VCF)
CSIC 1-2140

U+FE35 (VCF)
CSIC 1-2140
01-11-02
0x212B22

U+FE36 (VCF)
CSIC 1-2141

U+FE36 (VCF)
CSIC 1-2141

U+FE36 (VCF)
CSIC 1-2141
01-11-03
0x212B23

U+FE41 (VCF)
CSIC 1-2158

U+FE41 (VCF)
CSIC 1-2158

U+FE41 (VCF)
CSIC 1-2158
01-11-04
0x212B24

U+FE42 (VCF)
CSIC 1-2159

U+FE42 (VCF)
CSIC 1-2159

U+FE42 (VCF)
CSIC 1-2159
01-11-05
0x212B25

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156

U+300C (BMP)
CSIC 1-2156
01-11-06
0x212B26

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157

U+300D (BMP)
CSIC 1-2157
01-11-07
0x212B27

U+FE33 (VCF)
CSIC 1-213A

U+FE33 (VCF)
CSIC 1-213A

U+FE33 (VCF)
CSIC 1-213A
01-11-08
0x212B28
_
U+FF3F (FWF)
CSIC 1-2225
_
U+FF3F (FWF)
CSIC 1-2225
01-11-09
0x212B29

U+FE43 (VCF)
CSIC 1-215C

U+FE43 (VCF)
CSIC 1-215C

U+FE43 (VCF)
CSIC 1-215C
01-11-10
0x212B2A

U+FE44 (VCF)
CSIC 1-215D

U+FE44 (VCF)
CSIC 1-215D

U+FE44 (VCF)
CSIC 1-215D
01-11-11
0x212B2B

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A

U+300E (BMP)
CSIC 1-215A
01-11-12
0x212B2C

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B

U+300F (BMP)
CSIC 1-215B
01-11-13
0x212B2D

U+FE34 (VCF)
CSIC 1-213C

U+FE34 (VCF)
CSIC 1-213C

U+FE34 (VCF)
CSIC 1-213C
01-11-14
0x212B2E

U+FE4F (CF)
CSIC 1-213D

U+FE4F (CF)
CSIC 1-213D

U+FE4F (CF)
CSIC 1-213D
01-11-15
0x212B2F

U+FE39 (VCF)
CSIC 1-2148

U+FE47 (VCF)
CSIC 9-3255

U+FE47 (VCF)
CSIC 9-3255
01-11-16
0x212B30

U+FE3A (VCF)
CSIC 1-2149

U+FE48 (VCF)
CSIC 9-3256

U+FE48 (VCF)
CSIC 9-3256
01-11-17
0x212B31

U+3014 (BMP)
CSIC 1-2146

U+FF3B (FWF)
CSIC 13-2130

U+FF3B (FWF)
CSIC 13-2130

U+FF3B (FWF)
CSIC 13-2130

U+FF3B (FWF)
CSIC 13-2130
01-11-18
0x212B32

U+3015 (BMP)
CSIC 1-2147

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D

U+FF3D (FWF)
CSIC 9-342D
01-11-19
0x212B33

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124

U+3002 (BMP)
CSIC 1-2124
01-11-20
0x212B34

U+30FB (BMP)
CSIC 1-2B4A

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125

U+FF0E (FWF)
CSIC 1-2125
01-11-21
0x212B35

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123

U+3001 (BMP)
CSIC 1-2123
01-11-22
0x212B36

U+22EE (BMP)
CSIC 8-6124

U+FE19 (VF)

U+FE19 (VF)
01-11-23
0x212B37

U+22EF (BMP)
CSIC 8-6125

U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C

U+2026 (BMP)
CSIC 1-212C
01-11-24
0x212B38

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122

U+FF0C (FWF)
CSIC 1-2122
01-11-25
0x212B39

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127

U+FF1B (FWF)
CSIC 1-2127
01-11-26
0x212B3A

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128

U+FF1A (FWF)
CSIC 1-2128
01-11-27
0x212B3B

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129

U+FF1F (FWF)
CSIC 1-2129
01-11-28
0x212B3C

U+2223 (BMP)
CSIC 1-225E

U+2223 (BMP)
CSIC 1-225E
01-11-29
0x212B3D

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A

U+FF01 (FWF)
CSIC 1-212A
01-11-30
0x212B3E

U+FE32 (VCF)

U+FE32 (VCF)

U+FE32 (VCF)
01-11-31
0x212B3F

U+FE31 (VCF)
CSIC 1-2138

U+FE31 (VCF)
CSIC 1-2138

U+FE31 (VCF)
CSIC 1-2138
01-11-32
0x212B40

U+2018 (BMP)
CSIC 1-2164

U+2018 (BMP)
CSIC 1-2164

U+2018 (BMP)
CSIC 1-2164
01-11-33
0x212B41

U+2019 (BMP)
CSIC 1-2165

U+2019 (BMP)
CSIC 1-2165

U+2019 (BMP)
CSIC 1-2165
01-11-34
0x212B42

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166

U+201C (BMP)
CSIC 1-2166
01-11-35
0x212B43

U+201D (BMP)
CSIC 1-2167

U+201D (BMP)
CSIC 1-2167

U+201D (BMP)
CSIC 1-2167
01-11-36
0x212B44
01-11-37
0x212B45
01-11-38
0x212B46
01-11-39
0x212B47
01-11-40
0x212B48
01-11-41
0x212B49
01-11-42
0x212B4A

U+300A (BMP)
CSIC 1-214E
«
U+00AB (LAT1S)
CSIC 8-222C
«
U+00AB (LAT1S)
CSIC 8-222C
01-11-43
0x212B4B

U+300B (BMP)
CSIC 1-214F
»
U+00BB (LAT1S)
CSIC 8-2239
»
U+00BB (LAT1S)
CSIC 8-2239
01-11-44
0x212B4C

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A

U+3010 (BMP)
CSIC 1-214A
01-11-45
0x212B4D

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B

U+3011 (BMP)
CSIC 1-214B
01-11-46
0x212B4E

U+3016 (BMP)
CSIC 8-746A

U+3016 (BMP)
CSIC 8-746A

U+3016 (BMP)
CSIC 8-746A
01-11-47
0x212B4F

U+3017 (BMP)
CSIC 8-746B

U+3017 (BMP)
CSIC 8-746B

U+3017 (BMP)
CSIC 8-746B
01-11-48
0x212B50
💲
U+1F4B2 (SMP)
💲
U+1F4B2 (SMP)

Note: Mapping the escudo sign to U+1F4B2 is an absolute kludge, purely to prevent it from duplicating the dollar sign mapping.

01-11-49
0x212B51

U+FF04 (FWF)
CSIC 1-2263

U+FF04 (FWF)
CSIC 1-2263
01-11-50
0x212B52
¢
U+00A2 (LAT1S)
CSIC 8-2224

U+FFE0 (FWF)
CSIC 1-2266

U+FFE0 (FWF)
CSIC 1-2266
01-11-51
0x212B53

U+20A1 (BMP)
CSIC 8-5C27

U+20A1 (BMP)
CSIC 8-5C27

U+20A1 (BMP)
CSIC 8-5C27
01-11-52
0x212B54
£
U+00A3 (LAT1S)
CSIC 8-2225

U+FFE1 (FWF)
CSIC 1-2267

U+FFE1 (FWF)
CSIC 1-2267
01-11-53
0x212B55
¥
U+00A5 (LAT1S)
CSIC 8-2227

U+FFE5 (FWF)
CSIC 1-2264

U+FFE5 (FWF)
CSIC 1-2264
01-11-54
0x212B56

U+20A8 (BMP)
CSIC 8-5C2E

U+20A8 (BMP)
CSIC 8-5C2E

U+20A8 (BMP)
CSIC 8-5C2E
01-11-55
0x212B57
d.
U+(F860)+0064+002E
d.
U+(F860)+0064+002E
01-11-56
0x212B58
s.
U+(F860)+0073+002E
s.
U+(F860)+0073+002E
01-11-57
0x212B59

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F

U+FF0F (FWF)
CSIC 1-225F
01-11-58
0x212B5A

U+FF03 (FWF)
CSIC 1-216C

U+FF03 (FWF)
CSIC 1-216C
01-11-59
0x212B5B

U+FF05 (FWF)
CSIC 1-2268

U+FF05 (FWF)
CSIC 1-2268
01-11-60
0x212B5C

U+214C (BMP)

U+214C (BMP)

Note: Apparently, this is a scribal abbreviation of the word "per", at least per its name in Unicode—although it is substantially the same symbol as the "Old English Libra" sign encoded at PUA F52D in Aletheia and PUA F5F0 in Nishiki-teki.

01-11-61
0x212B5D

U+FF20 (FWF)
CSIC 1-2269

U+FF20 (FWF)
CSIC 1-2269
01-11-62
0x212B5E

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235

U+00B6 (LAT1S)
CSIC 8-2235
01-11-63
0x212B5F
®
U+00AE (LAT1S)
CSIC 8-222F
®
U+00AE (LAT1S)
CSIC 8-222F
®
U+00AE (LAT1S)
CSIC 8-222F
01-11-64
0x212B60
©
U+00A9 (LAT1S)
CSIC 8-222A
©
U+00A9 (LAT1S)
CSIC 8-222A
©
U+00A9 (LAT1S)
CSIC 8-222A
01-11-65
0x212B61

U+2105 (BMP)
CSIC 1-2222

U+2105 (BMP)
CSIC 1-2222
01-11-66
0x212B62

U+FF06 (FWF)
CSIC 1-216D

U+FF06 (FWF)
CSIC 1-216D
01-11-67
0x212B63
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
§
U+00A7 (LAT1S)
CSIC 1-2170
01-11-68
0x212B64

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C

U+2020 (BMP)
CSIC 8-5B2C
01-11-69
0x212B65

U+2021 (BMP)
CSIC 13-2150

U+2021 (BMP)
CSIC 13-2150

U+2021 (BMP)
CSIC 13-2150
01-11-70
0x212B66

U+FF0A (FWF)
CSIC 1-216E

U+FF0A (FWF)
CSIC 1-216E
01-11-71
0x212B67
01-11-72
0x212B68
01-11-73
0x212B69
01-11-74
0x212B6A
01-11-75
0x212B6B
01-11-76
0x212B6C
01-11-77
0x212B6D
01-11-78
0x212B6E
01-11-79
0x212B6F
01-11-80
0x212B70

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C

U+30FD (BMP)
CSIC 1-2B4C
01-11-81
0x212B71

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D

U+30FE (BMP)
CSIC 1-2B4D
01-11-82
0x212B72

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C

U+309D (BMP)
CSIC 1-2A4C
01-11-83
0x212B73

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D

U+309E (BMP)
CSIC 1-2A4D
01-11-84
0x212B74
α
U+03B1 (BMP)
CSIC 1-252F
α
U+03B1 (BMP)
CSIC 1-252F
α
U+03B1 (BMP)
CSIC 1-252F
01-11-85
0x212B75

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265

U+3012 (BMP)
CSIC 1-2265
01-11-86
0x212B76
01-11-87
0x212B77
01-11-88
0x212B78
01-11-89
0x212B79
01-11-90
0x212B7A
01-11-91
0x212B7B
01-11-92
0x212B7C
01-11-93
0x212B7D
01-11-94
0x212B7E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-12-01
0x212C21
01-12-02
0x212C22

U+2F00 (RAD)
CSIC 1-2721

U+2F00 (RAD)
CSIC 1-2721
01-12-03
0x212C23

U+2F01 (RAD)
CSIC 1-2722

U+2F01 (RAD)
CSIC 1-2722
01-12-04
0x212C24

U+2F02 (RAD)
CSIC 1-2723

U+2F02 (RAD)
CSIC 1-2723
01-12-05
0x212C25

U+2F03 (RAD)
CSIC 1-2724

U+2F03 (RAD)
CSIC 1-2724
01-12-06
0x212C26

U+2F04 (RAD)
CSIC 1-2725

U+2F04 (RAD)
CSIC 1-2725
01-12-07
0x212C27

U+2F05 (RAD)
CSIC 1-2726

U+2F05 (RAD)
CSIC 1-2726
01-12-08
0x212C28
01-12-09
0x212C29

U+2F06 (RAD)
CSIC 1-2727

U+2F06 (RAD)
CSIC 1-2727
01-12-10
0x212C2A

U+2F07 (RAD)

U+2F07 (RAD)
01-12-11
0x212C2B

U+2F08 (RAD)
CSIC 1-2729

U+2F08 (RAD)
CSIC 1-2729
01-12-12
0x212C2C

U+2F09 (RAD)
CSIC 1-272A

U+2F09 (RAD)
CSIC 1-272A
01-12-13
0x212C2D

U+2F0A (RAD)
CSIC 1-272B

U+2F0A (RAD)
CSIC 1-272B
01-12-14
0x212C2E

U+2F0B (RAD)
CSIC 1-272C

U+2F0B (RAD)
CSIC 1-272C
01-12-15
0x212C2F

U+2F0C (RAD)
CSIC 1-272D

U+2F0C (RAD)
CSIC 1-272D
01-12-16
0x212C30

U+2F0D (RAD)
CSIC 1-272E

U+2F0D (RAD)
CSIC 1-272E
01-12-17
0x212C31

U+2F0E (RAD)

U+2F0E (RAD)
01-12-18
0x212C32

U+2F0F (RAD)
CSIC 1-2730

U+2F0F (RAD)
CSIC 1-2730
01-12-19
0x212C33

U+2F10 (RAD)
CSIC 1-2731

U+2F10 (RAD)
CSIC 1-2731
01-12-20
0x212C34

U+2F11 (RAD)
CSIC 1-2732

U+2F11 (RAD)
CSIC 1-2732
01-12-21
0x212C35

U+2F12 (RAD)
CSIC 1-2733

U+2F12 (RAD)
CSIC 1-2733
01-12-22
0x212C36

U+2F13 (RAD)

U+2F13 (RAD)
01-12-23
0x212C37

U+2F14 (RAD)
CSIC 1-2735

U+2F14 (RAD)
CSIC 1-2735
01-12-24
0x212C38

U+2F15 (RAD)
CSIC 1-2736

U+2F15 (RAD)
CSIC 1-2736
01-12-25
0x212C39

U+2F16 (RAD)
CSIC 1-2737

U+2F16 (RAD)
CSIC 1-2737
01-12-26
0x212C3A

U+2F17 (RAD)
CSIC 1-2738

U+2F17 (RAD)
CSIC 1-2738
01-12-27
0x212C3B

U+2F18 (RAD)
CSIC 1-2739

U+2F18 (RAD)
CSIC 1-2739
01-12-28
0x212C3C

U+2F19 (RAD)
CSIC 1-273A

U+2F19 (RAD)
CSIC 1-273A
01-12-29
0x212C3D

U+2F1A (RAD)
CSIC 1-273B

U+2F1A (RAD)
CSIC 1-273B
01-12-30
0x212C3E

U+2F1B (RAD)
CSIC 1-273C

U+2F1B (RAD)
CSIC 1-273C
01-12-31
0x212C3F

U+2F1C (RAD)
CSIC 1-273D

U+2F1C (RAD)
CSIC 1-273D
01-12-32
0x212C40
01-12-33
0x212C41

U+2F1D (RAD)
CSIC 1-273E

U+2F1D (RAD)
CSIC 1-273E
01-12-34
0x212C42

U+2F1E (RAD)
CSIC 1-273F

U+2F1E (RAD)
CSIC 1-273F
01-12-35
0x212C43

U+2F1F (RAD)
CSIC 1-2740

U+2F1F (RAD)
CSIC 1-2740
01-12-36
0x212C44

U+2F20 (RAD)
CSIC 1-2741

U+2F20 (RAD)
CSIC 1-2741
01-12-37
0x212C45

U+2F21 (RAD)
CSIC 8-7459

U+2F21 (RAD)
CSIC 8-7459
01-12-38
0x212C46

U+2F22 (RAD)
CSIC 1-2742

U+2F22 (RAD)
CSIC 1-2742
01-12-39
0x212C47

U+2F23 (RAD)
CSIC 1-2743

U+2F23 (RAD)
CSIC 1-2743
01-12-40
0x212C48

U+2F24 (RAD)
CSIC 1-2744

U+2F24 (RAD)
CSIC 1-2744
01-12-41
0x212C49

U+2F25 (RAD)
CSIC 1-2745

U+2F25 (RAD)
CSIC 1-2745
01-12-42
0x212C4A

U+2F26 (RAD)
CSIC 1-2746

U+2F26 (RAD)
CSIC 1-2746
01-12-43
0x212C4B

U+2F27 (RAD)
CSIC 1-2747

U+2F27 (RAD)
CSIC 1-2747
01-12-44
0x212C4C

U+2F28 (RAD)
CSIC 1-2748

U+2F28 (RAD)
CSIC 1-2748
01-12-45
0x212C4D

U+2F29 (RAD)
CSIC 1-2749

U+2F29 (RAD)
CSIC 1-2749
01-12-46
0x212C4E

U+2F2A (RAD)
CSIC 1-274A

U+2F2A (RAD)
CSIC 1-274A
01-12-47
0x212C4F

U+2F2B (RAD)
CSIC 1-274B

U+2F2B (RAD)
CSIC 1-274B
01-12-48
0x212C50

U+2F2C (RAD)
CSIC 1-274C

U+2F2C (RAD)
CSIC 1-274C
01-12-49
0x212C51

U+2F2D (RAD)
CSIC 1-274D

U+2F2D (RAD)
CSIC 1-274D
01-12-50
0x212C52

U+2F2E (RAD)
CSIC 1-274E

U+2F2E (RAD)
CSIC 1-274E
01-12-51
0x212C53

U+2F2F (RAD)
CSIC 1-274F

U+2F2F (RAD)
CSIC 1-274F
01-12-52
0x212C54

U+2F30 (RAD)
CSIC 1-2750

U+2F30 (RAD)
CSIC 1-2750
01-12-53
0x212C55

U+2F31 (RAD)
CSIC 1-2751

U+2F31 (RAD)
CSIC 1-2751
01-12-54
0x212C56

U+2F32 (RAD)
CSIC 1-2752

U+2F32 (RAD)
CSIC 1-2752
01-12-55
0x212C57

U+2F33 (RAD)
CSIC 1-2753

U+2F33 (RAD)
CSIC 1-2753
01-12-56
0x212C58

U+2F34 (RAD)
CSIC 1-2754

U+2F34 (RAD)
CSIC 1-2754
01-12-57
0x212C59

U+2F35 (RAD)
CSIC 1-2755

U+2F35 (RAD)
CSIC 1-2755
01-12-58
0x212C5A

U+2F36 (RAD)
CSIC 1-2756

U+2F36 (RAD)
CSIC 1-2756
01-12-59
0x212C5B

U+2F37 (RAD)
CSIC 1-2757

U+2F37 (RAD)
CSIC 1-2757
01-12-60
0x212C5C

U+2F38 (RAD)
CSIC 1-2758

U+2F38 (RAD)
CSIC 1-2758
01-12-61
0x212C5D

U+2F39 (RAD)
CSIC 1-2759

U+2F39 (RAD)
CSIC 1-2759
01-12-62
0x212C5E

U+2F3A (RAD)
CSIC 1-275A

U+2F3A (RAD)
CSIC 1-275A
01-12-63
0x212C5F

U+2F3B (RAD)
CSIC 1-275B

U+2F3B (RAD)
CSIC 1-275B
01-12-64
0x212C60
01-12-65
0x212C61

U+2F3C (RAD)
CSIC 1-275C

U+2F3C (RAD)
CSIC 1-275C
01-12-66
0x212C62

U+2F3D (RAD)
CSIC 1-275D

U+2F3D (RAD)
CSIC 1-275D
01-12-67
0x212C63

U+2F3E (RAD)
CSIC 1-275E

U+2F3E (RAD)
CSIC 1-275E
01-12-68
0x212C64
⼿
U+2F3F (RAD)
CSIC 1-275F
⼿
U+2F3F (RAD)
CSIC 1-275F
01-12-69
0x212C65

U+2F40 (RAD)
CSIC 1-2760

U+2F40 (RAD)
CSIC 1-2760
01-12-70
0x212C66

U+2F41 (RAD)
CSIC 1-2761

U+2F41 (RAD)
CSIC 1-2761
01-12-71
0x212C67

U+2F42 (RAD)
CSIC 1-2762

U+2F42 (RAD)
CSIC 1-2762
01-12-72
0x212C68

U+2F43 (RAD)
CSIC 1-2763

U+2F43 (RAD)
CSIC 1-2763
01-12-73
0x212C69

U+2F44 (RAD)
CSIC 1-2764

U+2F44 (RAD)
CSIC 1-2764
01-12-74
0x212C6A

U+2F45 (RAD)
CSIC 1-2765

U+2F45 (RAD)
CSIC 1-2765
01-12-75
0x212C6B

U+2F46 (RAD)
CSIC 1-2766

U+2F46 (RAD)
CSIC 1-2766
01-12-76
0x212C6C

U+2F47 (RAD)
CSIC 1-2767

U+2F47 (RAD)
CSIC 1-2767
01-12-77
0x212C6D

U+2F48 (RAD)
CSIC 1-2768

U+2F48 (RAD)
CSIC 1-2768
01-12-78
0x212C6E

U+2F49 (RAD)
CSIC 1-2769

U+2F49 (RAD)
CSIC 1-2769
01-12-79
0x212C6F

U+2F4A (RAD)
CSIC 1-276A

U+2F4A (RAD)
CSIC 1-276A
01-12-80
0x212C70

U+2F4B (RAD)
CSIC 1-276B

U+2F4B (RAD)
CSIC 1-276B
01-12-81
0x212C71

U+2F4C (RAD)
CSIC 1-276C

U+2F4C (RAD)
CSIC 1-276C
01-12-82
0x212C72

U+2F4D (RAD)
CSIC 1-276D

U+2F4D (RAD)
CSIC 1-276D
01-12-83
0x212C73

U+2F4E (RAD)
CSIC 1-276E

U+2F4E (RAD)
CSIC 1-276E
01-12-84
0x212C74

U+2F4F (RAD)
CSIC 1-276F

U+2F4F (RAD)
CSIC 1-276F
01-12-85
0x212C75

U+2F50 (RAD)
CSIC 1-2770

U+2F50 (RAD)
CSIC 1-2770
01-12-86
0x212C76

U+2F51 (RAD)
CSIC 1-2771

U+2F51 (RAD)
CSIC 1-2771
01-12-87
0x212C77

U+2F52 (RAD)
CSIC 1-2772

U+2F52 (RAD)
CSIC 1-2772
01-12-88
0x212C78

U+2F53 (RAD)
CSIC 1-2773

U+2F53 (RAD)
CSIC 1-2773
01-12-89
0x212C79

U+2F54 (RAD)
CSIC 1-2774

U+2F54 (RAD)
CSIC 1-2774
01-12-90
0x212C7A

U+2F55 (RAD)
CSIC 1-2775

U+2F55 (RAD)
CSIC 1-2775
01-12-91
0x212C7B

U+2F56 (RAD)
CSIC 1-2776

U+2F56 (RAD)
CSIC 1-2776
01-12-92
0x212C7C

U+2F57 (RAD)
CSIC 1-2777

U+2F57 (RAD)
CSIC 1-2777
01-12-93
0x212C7D

U+2F58 (RAD)
CSIC 1-2778

U+2F58 (RAD)
CSIC 1-2778
01-12-94
0x212C7E

U+2F59 (RAD)
CSIC 1-2779

U+2F59 (RAD)
CSIC 1-2779
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-13-01
0x212D21

U+2F5A (RAD)
CSIC 1-277A

U+2F5A (RAD)
CSIC 1-277A
01-13-02
0x212D22

U+2F5B (RAD)
CSIC 1-277B

U+2F5B (RAD)
CSIC 1-277B
01-13-03
0x212D23

U+2F5C (RAD)
CSIC 1-277C

U+2F5C (RAD)
CSIC 1-277C
01-13-04
0x212D24

U+2F5D (RAD)
CSIC 1-277D

U+2F5D (RAD)
CSIC 1-277D
01-13-05
0x212D25
01-13-06
0x212D26

U+2F5E (RAD)
CSIC 1-277E

U+2F5E (RAD)
CSIC 1-277E
01-13-07
0x212D27

U+2F5F (RAD)
CSIC 1-2821

U+2F5F (RAD)
CSIC 1-2821
01-13-08
0x212D28

U+2F60 (RAD)
CSIC 1-2822

U+2F60 (RAD)
CSIC 1-2822
01-13-09
0x212D29

U+2F61 (RAD)
CSIC 1-2823

U+2F61 (RAD)
CSIC 1-2823
01-13-10
0x212D2A

U+2F62 (RAD)
CSIC 1-2824

U+2F62 (RAD)
CSIC 1-2824
01-13-11
0x212D2B

U+2F63 (RAD)
CSIC 1-2825

U+2F63 (RAD)
CSIC 1-2825
01-13-12
0x212D2C

U+2F64 (RAD)
CSIC 1-2826

U+2F64 (RAD)
CSIC 1-2826
01-13-13
0x212D2D

U+2F65 (RAD)
CSIC 1-2827

U+2F65 (RAD)
CSIC 1-2827
01-13-14
0x212D2E

U+2F66 (RAD)
CSIC 1-2828

U+2F66 (RAD)
CSIC 1-2828
01-13-15
0x212D2F

U+2F67 (RAD)
CSIC 1-2829

U+2F67 (RAD)
CSIC 1-2829
01-13-16
0x212D30

U+2F68 (RAD)
CSIC 1-282A

U+2F68 (RAD)
CSIC 1-282A
01-13-17
0x212D31

U+2F69 (RAD)
CSIC 1-282B

U+2F69 (RAD)
CSIC 1-282B
01-13-18
0x212D32

U+2F6A (RAD)
CSIC 1-282C

U+2F6A (RAD)
CSIC 1-282C
01-13-19
0x212D33

U+2F6B (RAD)
CSIC 1-282D

U+2F6B (RAD)
CSIC 1-282D
01-13-20
0x212D34

U+2F6C (RAD)
CSIC 1-282E

U+2F6C (RAD)
CSIC 1-282E
01-13-21
0x212D35

U+2F6D (RAD)
CSIC 1-282F

U+2F6D (RAD)
CSIC 1-282F
01-13-22
0x212D36

U+2F6E (RAD)
CSIC 1-2830

U+2F6E (RAD)
CSIC 1-2830
01-13-23
0x212D37

U+2F6F (RAD)
CSIC 1-2831

U+2F6F (RAD)
CSIC 1-2831
01-13-24
0x212D38

U+2F70 (RAD)
CSIC 1-2832

U+2F70 (RAD)
CSIC 1-2832
01-13-25
0x212D39

U+2F71 (RAD)
CSIC 1-2833

U+2F71 (RAD)
CSIC 1-2833
01-13-26
0x212D3A

U+2F72 (RAD)
CSIC 1-2834

U+2F72 (RAD)
CSIC 1-2834
01-13-27
0x212D3B

U+2F73 (RAD)
CSIC 1-2835

U+2F73 (RAD)
CSIC 1-2835
01-13-28
0x212D3C

U+2F74 (RAD)
CSIC 1-2836

U+2F74 (RAD)
CSIC 1-2836
01-13-29
0x212D3D
01-13-30
0x212D3E

U+2F75 (RAD)
CSIC 1-2837

U+2F75 (RAD)
CSIC 1-2837
01-13-31
0x212D3F

U+2F76 (RAD)
CSIC 1-2838

U+2F76 (RAD)
CSIC 1-2838
01-13-32
0x212D40

U+2F77 (RAD)
CSIC 1-2839

U+2F77 (RAD)
CSIC 1-2839
01-13-33
0x212D41

U+2F78 (RAD)
CSIC 1-283A

U+2F78 (RAD)
CSIC 1-283A
01-13-34
0x212D42

U+2F79 (RAD)
CSIC 1-283B

U+2F79 (RAD)
CSIC 1-283B
01-13-35
0x212D43

U+2F7A (RAD)
CSIC 1-283C

U+2F7A (RAD)
CSIC 1-283C
01-13-36
0x212D44

U+2F7B (RAD)
CSIC 1-283D

U+2F7B (RAD)
CSIC 1-283D
01-13-37
0x212D45

U+2F7C (RAD)
CSIC 1-283E

U+2F7C (RAD)
CSIC 1-283E
01-13-38
0x212D46

U+2F7D (RAD)
CSIC 1-283F

U+2F7D (RAD)
CSIC 1-283F
01-13-39
0x212D47

U+2F7E (RAD)
CSIC 1-2840

U+2F7E (RAD)
CSIC 1-2840
01-13-40
0x212D48
⽿
U+2F7F (RAD)
CSIC 1-2841
⽿
U+2F7F (RAD)
CSIC 1-2841
01-13-41
0x212D49

U+2F80 (RAD)
CSIC 1-2842

U+2F80 (RAD)
CSIC 1-2842
01-13-42
0x212D4A

U+2F81 (RAD)
CSIC 1-2843

U+2F81 (RAD)
CSIC 1-2843
01-13-43
0x212D4B

U+2F82 (RAD)
CSIC 1-2844

U+2F82 (RAD)
CSIC 1-2844
01-13-44
0x212D4C

U+2F83 (RAD)
CSIC 1-2845

U+2F83 (RAD)
CSIC 1-2845
01-13-45
0x212D4D

U+2F84 (RAD)
CSIC 1-2846

U+2F84 (RAD)
CSIC 1-2846
01-13-46
0x212D4E

U+2F85 (RAD)
CSIC 1-2847

U+2F85 (RAD)
CSIC 1-2847
01-13-47
0x212D4F

U+2F86 (RAD)
CSIC 1-2848

U+2F86 (RAD)
CSIC 1-2848
01-13-48
0x212D50

U+2F87 (RAD)
CSIC 1-2849

U+2F87 (RAD)
CSIC 1-2849
01-13-49
0x212D51

U+2F88 (RAD)
CSIC 1-284A

U+2F88 (RAD)
CSIC 1-284A
01-13-50
0x212D52

U+2F89 (RAD)
CSIC 1-284B

U+2F89 (RAD)
CSIC 1-284B
01-13-51
0x212D53

U+2F8A (RAD)
CSIC 1-284C

U+2F8A (RAD)
CSIC 1-284C
01-13-52
0x212D54

U+2F8B (RAD)
CSIC 1-284D

U+2F8B (RAD)
CSIC 1-284D
01-13-53
0x212D55

U+2F8C (RAD)
CSIC 1-284E

U+2F8C (RAD)
CSIC 1-284E
01-13-54
0x212D56

U+2F8D (RAD)
CSIC 1-284F

U+2F8D (RAD)
CSIC 1-284F
01-13-55
0x212D57

U+2F8E (RAD)
CSIC 1-2850

U+2F8E (RAD)
CSIC 1-2850
01-13-56
0x212D58

U+2F8F (RAD)
CSIC 1-2851

U+2F8F (RAD)
CSIC 1-2851
01-13-57
0x212D59

U+2F90 (RAD)
CSIC 1-2852

U+2F90 (RAD)
CSIC 1-2852
01-13-58
0x212D5A

U+2F91 (RAD)
CSIC 1-2853

U+2F91 (RAD)
CSIC 1-2853
01-13-59
0x212D5B
01-13-60
0x212D5C

U+2F92 (RAD)
CSIC 1-2854

U+2F92 (RAD)
CSIC 1-2854
01-13-61
0x212D5D

U+2F93 (RAD)
CSIC 1-2855

U+2F93 (RAD)
CSIC 1-2855
01-13-62
0x212D5E

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043

U+8A01 (URO)
CSIC 14-5043
01-13-63
0x212D5F

U+2F95 (RAD)
CSIC 1-2857

U+2F95 (RAD)
CSIC 1-2857
01-13-64
0x212D60

U+2F96 (RAD)
CSIC 1-2858

U+2F96 (RAD)
CSIC 1-2858
01-13-65
0x212D61

U+2F97 (RAD)
CSIC 1-2859

U+2F97 (RAD)
CSIC 1-2859
01-13-66
0x212D62

U+2F98 (RAD)
CSIC 1-285A

U+2F98 (RAD)
CSIC 1-285A
01-13-67
0x212D63

U+2F99 (RAD)
CSIC 1-285B

U+2F99 (RAD)
CSIC 1-285B
01-13-68
0x212D64

U+2F9A (RAD)
CSIC 1-285C

U+2F9A (RAD)
CSIC 1-285C
01-13-69
0x212D65

U+2F9B (RAD)
CSIC 1-285D

U+2F9B (RAD)
CSIC 1-285D
01-13-70
0x212D66

U+2F9C (RAD)
CSIC 1-285E

U+2F9C (RAD)
CSIC 1-285E
01-13-71
0x212D67

U+2F9D (RAD)
CSIC 1-285F

U+2F9D (RAD)
CSIC 1-285F
01-13-72
0x212D68

U+2F9E (RAD)
CSIC 1-2860

U+2F9E (RAD)
CSIC 1-2860
01-13-73
0x212D69

U+2F9F (RAD)
CSIC 1-2861

U+2F9F (RAD)
CSIC 1-2861
01-13-74
0x212D6A

U+2FA0 (RAD)
CSIC 1-2862

U+2FA0 (RAD)
CSIC 1-2862
01-13-75
0x212D6B

U+2FA1 (RAD)
CSIC 1-2863

U+2FA1 (RAD)
CSIC 1-2863
01-13-76
0x212D6C

U+2FA2 (RAD)
CSIC 1-2864

U+2FA2 (RAD)
CSIC 1-2864
01-13-77
0x212D6D

U+2FA3 (RAD)
CSIC 1-2865

U+2FA3 (RAD)
CSIC 1-2865
01-13-78
0x212D6E

U+2FA4 (RAD)
CSIC 1-2866

U+2FA4 (RAD)
CSIC 1-2866
01-13-79
0x212D6F

U+2FA5 (RAD)
CSIC 1-2867

U+2FA5 (RAD)
CSIC 1-2867
01-13-80
0x212D70
01-13-81
0x212D71

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350

U+91D2 (URO)
CSIC 14-5350
01-13-82
0x212D72

U+2FA7 (RAD)
CSIC 1-2869

U+2FA7 (RAD)
CSIC 1-2869
01-13-83
0x212D73

U+2FA8 (RAD)
CSIC 1-286A

U+2FA8 (RAD)
CSIC 1-286A
01-13-84
0x212D74

U+2FA9 (RAD)
CSIC 1-286B

U+2FA9 (RAD)
CSIC 1-286B
01-13-85
0x212D75

U+2FAA (RAD)
CSIC 1-286C

U+2FAA (RAD)
CSIC 1-286C
01-13-86
0x212D76

U+2FAB (RAD)
CSIC 1-286D

U+2FAB (RAD)
CSIC 1-286D
01-13-87
0x212D77

U+2FAC (RAD)
CSIC 1-286E

U+2FAC (RAD)
CSIC 1-286E
01-13-88
0x212D78

U+2FAD (RAD)
CSIC 1-286F

U+2FAD (RAD)
CSIC 1-286F
01-13-89
0x212D79

U+2FAE (RAD)
CSIC 1-2870

U+2FAE (RAD)
CSIC 1-2870
01-13-90
0x212D7A
01-13-91
0x212D7B

U+2FAF (RAD)
CSIC 1-2871

U+2FAF (RAD)
CSIC 1-2871
01-13-92
0x212D7C

U+2FB0 (RAD)
CSIC 1-2872

U+2FB0 (RAD)
CSIC 1-2872
01-13-93
0x212D7D

U+2FB1 (RAD)
CSIC 1-2873

U+2FB1 (RAD)
CSIC 1-2873
01-13-94
0x212D7E

U+2FB2 (RAD)
CSIC 1-2874

U+2FB2 (RAD)
CSIC 1-2874
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-14-01
0x212E21

U+2FB3 (RAD)
CSIC 1-2875

U+2FB3 (RAD)
CSIC 1-2875
01-14-02
0x212E22

U+2FB4 (RAD)
CSIC 1-2876

U+2FB4 (RAD)
CSIC 1-2876
01-14-03
0x212E23

U+2FB5 (RAD)
CSIC 1-2877

U+2FB5 (RAD)
CSIC 1-2877
01-14-04
0x212E24

U+2FB6 (RAD)
CSIC 1-2878

U+2FB6 (RAD)
CSIC 1-2878
01-14-05
0x212E25

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361

U+98E0 (URO)
CSIC 14-5361
01-14-06
0x212E26

U+2FB8 (RAD)
CSIC 1-287A

U+2FB8 (RAD)
CSIC 1-287A
01-14-07
0x212E27

U+2FB9 (RAD)
CSIC 1-287B

U+2FB9 (RAD)
CSIC 1-287B
01-14-08
0x212E28
01-14-09
0x212E29

U+2FBA (RAD)
CSIC 1-287C

U+2FBA (RAD)
CSIC 1-287C
01-14-10
0x212E2A

U+2FBB (RAD)
CSIC 1-287D

U+2FBB (RAD)
CSIC 1-287D
01-14-11
0x212E2B

U+2FBC (RAD)
CSIC 1-287E

U+2FBC (RAD)
CSIC 1-287E
01-14-12
0x212E2C

U+2FBD (RAD)
CSIC 1-2921

U+2FBD (RAD)
CSIC 1-2921
01-14-13
0x212E2D

U+2FBE (RAD)
CSIC 1-2922

U+2FBE (RAD)
CSIC 1-2922
01-14-14
0x212E2E
⾿
U+2FBF (RAD)
CSIC 1-2923
⾿
U+2FBF (RAD)
CSIC 1-2923
01-14-15
0x212E2F

U+2FC0 (RAD)
CSIC 1-2924

U+2FC0 (RAD)
CSIC 1-2924
01-14-16
0x212E30

U+2FC1 (RAD)
CSIC 1-2925

U+2FC1 (RAD)
CSIC 1-2925
01-14-17
0x212E31
01-14-18
0x212E32

U+2FC2 (RAD)
CSIC 1-2926

U+2FC2 (RAD)
CSIC 1-2926
01-14-19
0x212E33

U+2FC3 (RAD)
CSIC 1-2927

U+2FC3 (RAD)
CSIC 1-2927
01-14-20
0x212E34

U+2FC4 (RAD)
CSIC 1-2928

U+2FC4 (RAD)
CSIC 1-2928
01-14-21
0x212E35

U+2FC5 (RAD)
CSIC 1-2929

U+2FC5 (RAD)
CSIC 1-2929
01-14-22
0x212E36

U+2FC6 (RAD)
CSIC 1-292A

U+2FC6 (RAD)
CSIC 1-292A
01-14-23
0x212E37

U+2FC7 (RAD)
CSIC 1-292B

U+2FC7 (RAD)
CSIC 1-292B
01-14-24
0x212E38
01-14-25
0x212E39

U+2FC8 (RAD)
CSIC 1-292C

U+2FC8 (RAD)
CSIC 1-292C
01-14-26
0x212E3A

U+2FC9 (RAD)
CSIC 1-292D

U+2FC9 (RAD)
CSIC 1-292D
01-14-27
0x212E3B

U+2FCA (RAD)
CSIC 1-292E

U+2FCA (RAD)
CSIC 1-292E
01-14-28
0x212E3C

U+2FCB (RAD)
CSIC 1-292F

U+2FCB (RAD)
CSIC 1-292F
01-14-29
0x212E3D
01-14-30
0x212E3E

U+2FCC (RAD)
CSIC 1-2930

U+2FCC (RAD)
CSIC 1-2930
01-14-31
0x212E3F

U+2FCD (RAD)
CSIC 1-2931

U+2FCD (RAD)
CSIC 1-2931
01-14-32
0x212E40

U+2FCE (RAD)
CSIC 1-2932

U+2FCE (RAD)
CSIC 1-2932
01-14-33
0x212E41

U+2FCF (RAD)
CSIC 1-2933

U+2FCF (RAD)
CSIC 1-2933
01-14-34
0x212E42
01-14-35
0x212E43

U+2FD0 (RAD)
CSIC 1-2934

U+2FD0 (RAD)
CSIC 1-2934
01-14-36
0x212E44

U+2FD1 (RAD)
CSIC 1-2935

U+2FD1 (RAD)
CSIC 1-2935
01-14-37
0x212E45
01-14-38
0x212E46

U+2FD2 (RAD)
CSIC 1-2936

U+2FD2 (RAD)
CSIC 1-2936
01-14-39
0x212E47
01-14-40
0x212E48

U+2FD3 (RAD)
CSIC 1-2937

U+2FD3 (RAD)
CSIC 1-2937
01-14-41
0x212E49

U+2FD4 (RAD)
CSIC 1-2938

U+2FD4 (RAD)
CSIC 1-2938
01-14-42
0x212E4A
01-14-43
0x212E4B

U+2FD5 (RAD)
CSIC 1-2939

U+2FD5 (RAD)
CSIC 1-2939
01-14-44
0x212E4C
01-14-45
0x212E4D
01-14-46
0x212E4E
01-14-47
0x212E4F
01-14-48
0x212E50

U+7532+(F87F)

U+7532+(F87F)
01-14-49
0x212E51

U+4E59+(F87F)

U+4E59+(F87F)
01-14-50
0x212E52

U+4E19+(F87F)

U+4E19+(F87F)
01-14-51
0x212E53

U+4E01+(F87F)

U+4E01+(F87F)
01-14-52
0x212E54

U+620A+(F87F)

U+620A+(F87F)
01-14-53
0x212E55

U+5DF1+(F87F)

U+5DF1+(F87F)
01-14-54
0x212E56

U+5E9A+(F87F)

U+5E9A+(F87F)
01-14-55
0x212E57

U+8F9B+(F87F)

U+8F9B+(F87F)
01-14-56
0x212E58

U+58EC+(F87F)

U+58EC+(F87F)
01-14-57
0x212E59

U+7678+(F87F)

U+7678+(F87F)
01-14-58
0x212E5A
01-14-59
0x212E5B
01-14-60
0x212E5C
01-14-61
0x212E5D
01-14-62
0x212E5E
01-14-63
0x212E5F
01-14-64
0x212E60

U+5B50+(F87F)

U+5B50+(F87F)
01-14-65
0x212E61

U+4E11+(F87F)

U+4E11+(F87F)
01-14-66
0x212E62

U+5BC5+(F87F)

U+5BC5+(F87F)
01-14-67
0x212E63

U+536F+(F87F)

U+536F+(F87F)
01-14-68
0x212E64

U+8FB0+(F87F)

U+8FB0+(F87F)
01-14-69
0x212E65

U+5DF3+(F87F)

U+5DF3+(F87F)
01-14-70
0x212E66

U+5348+(F87F)

U+5348+(F87F)
01-14-71
0x212E67

U+672A+(F87F)

U+672A+(F87F)
01-14-72
0x212E68

U+7533+(F87F)

U+7533+(F87F)
01-14-73
0x212E69

U+9149+(F87F)

U+9149+(F87F)
01-14-74
0x212E6A

U+620C+(F87F)

U+620C+(F87F)
01-14-75
0x212E6B

U+4EA5+(F87F)

U+4EA5+(F87F)
01-14-76
0x212E6C
01-14-77
0x212E6D
01-14-78
0x212E6E
01-14-79
0x212E6F
01-14-80
0x212E70
01-14-81
0x212E71

U+2160 (BMP)
CSIC 1-242B

U+2160 (BMP)
CSIC 1-242B

U+2160 (BMP)
CSIC 1-242B
01-14-82
0x212E72

U+2161 (BMP)
CSIC 1-242C

U+2161 (BMP)
CSIC 1-242C

U+2161 (BMP)
CSIC 1-242C
01-14-83
0x212E73

U+2162 (BMP)
CSIC 1-242D

U+2162 (BMP)
CSIC 1-242D

U+2162 (BMP)
CSIC 1-242D
01-14-84
0x212E74

U+2163 (BMP)
CSIC 1-242E

U+2163 (BMP)
CSIC 1-242E

U+2163 (BMP)
CSIC 1-242E
01-14-85
0x212E75

U+2164 (BMP)
CSIC 1-242F

U+2164 (BMP)
CSIC 1-242F

U+2164 (BMP)
CSIC 1-242F
01-14-86
0x212E76

U+2165 (BMP)
CSIC 1-2430

U+2165 (BMP)
CSIC 1-2430

U+2165 (BMP)
CSIC 1-2430
01-14-87
0x212E77

U+2166 (BMP)
CSIC 1-2431

U+2166 (BMP)
CSIC 1-2431

U+2166 (BMP)
CSIC 1-2431
01-14-88
0x212E78

U+2167 (BMP)
CSIC 1-2432

U+2167 (BMP)
CSIC 1-2432

U+2167 (BMP)
CSIC 1-2432
01-14-89
0x212E79

U+2168 (BMP)
CSIC 1-2433

U+2168 (BMP)
CSIC 1-2433

U+2168 (BMP)
CSIC 1-2433
01-14-90
0x212E7A

U+2169 (BMP)
CSIC 1-2434

U+2169 (BMP)
CSIC 1-2434

U+2169 (BMP)
CSIC 1-2434
01-14-91
0x212E7B

U+216A (BMP)
CSIC 8-5D49

U+216A (BMP)
CSIC 8-5D49

U+216A (BMP)
CSIC 8-5D49
01-14-92
0x212E7C

U+216B (BMP)
CSIC 8-5D4A

U+216B (BMP)
CSIC 8-5D4A

U+216B (BMP)
CSIC 8-5D4A
01-14-93
0x212E7D
01-14-94
0x212E7E
Codepoint Koha Taiwan
Plane 1
Unihan DB
Plane 1
Lib. of Cong.
Plane 1
HKIUG
Plane 1
CCCII Out
Plane 1
EACC Out
Plane 1
01-15-01
0x212F21

U+3021 (BMP)
CSIC 1-2435

U+3021 (BMP)
CSIC 1-2435

U+3021 (BMP)
CSIC 1-2435
01-15-02
0x212F22

U+3022 (BMP)
CSIC 1-2436

U+3022 (BMP)
CSIC 1-2436

U+3022 (BMP)
CSIC 1-2436
01-15-03
0x212F23

U+3023 (BMP)
CSIC 1-2437

U+3023 (BMP)
CSIC 1-2437

U+3023 (BMP)
CSIC 1-2437
01-15-04
0x212F24

U+3024 (BMP)
CSIC 1-2438

U+3024 (BMP)
CSIC 1-2438

U+3024 (BMP)
CSIC 1-2438
01-15-05
0x212F25

U+3025 (BMP)
CSIC 1-2439

U+3025 (BMP)
CSIC 1-2439

U+3025 (BMP)
CSIC 1-2439
01-15-06
0x212F26

U+3026 (BMP)
CSIC 1-243A

U+3026 (BMP)
CSIC 1-243A

U+3026 (BMP)
CSIC 1-243A
01-15-07
0x212F27

U+3027 (BMP)
CSIC 1-243B

U+3027 (BMP)
CSIC 1-243B

U+3027 (BMP)
CSIC 1-243B
01-15-08
0x212F28

U+3028 (BMP)
CSIC 1-243C

U+3028 (BMP)
CSIC 1-243C

U+3028 (BMP)
CSIC 1-243C
01-15-09
0x212F29

U+3029 (BMP)
CSIC 1-243D

U+3029 (BMP)
CSIC 1-243D

U+3029 (BMP)
CSIC 1-243D
01-15-10
0x212F2A

U+3038 (BMP)
CSIC 1-243E

U+3038 (BMP)
CSIC 1-243E

U+3038 (BMP)
CSIC 1-243E
01-15-11
0x212F2B

U+3039 (BMP)
CSIC 1-243F

U+3039 (BMP)
CSIC 1-243F

U+3039 (BMP)
CSIC 1-243F
01-15-12
0x212F2C

U+303A (BMP)
CSIC 1-2440

U+303A (BMP)
CSIC 1-2440

U+303A (BMP)
CSIC 1-2440
01-15-13
0x212F2D
01-15-14
0x212F2E
01-15-15
0x212F2F
01-15-16
0x212F30

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243

U+3007 (BMP)
CSIC 1-4243
01-15-17
0x212F31

U+4E00+(F87F)

U+4E00+(F87F)
01-15-18
0x212F32

U+4E8C+(F87F)

U+4E8C+(F87F)
01-15-19
0x212F33

U+4E09+(F87F)

U+4E09+(F87F)
01-15-20
0x212F34

U+56DB+(F87F)

U+56DB+(F87F)
01-15-21
0x212F35

U+4E94+(F87F)

U+4E94+(F87F)
01-15-22
0x212F36

U+516D+(F87F)

U+516D+(F87F)
01-15-23
0x212F37

U+4E03+(F87F)

U+4E03+(F87F)
01-15-24
0x212F38

U+516B+(F87F)

U+516B+(F87F)
01-15-25
0x212F39

U+4E5D+(F87F)

U+4E5D+(F87F)
01-15-26
0x212F3A

U+5341+(F87F)

U+5341+(F87F)
01-15-27
0x212F3B

U+767E+(F87F)

U+767E+(F87F)
01-15-28
0x212F3C

U+5343+(F87F)

U+5343+(F87F)
01-15-29
0x212F3D

U+4E07+(F87F)

U+4E07+(F87F)
01-15-30
0x212F3E
01-15-31
0x212F3F
01-15-32
0x212F40

U+96F6+(F87F)

U+96F6+(F87F)
01-15-33
0x212F41

U+58F9+(F87F)

U+58F9+(F87F)
01-15-34
0x212F42

U+8CB3+(F87F)

U+8CB3+(F87F)
01-15-35
0x212F43

U+53C3+(F87F)

U+53C3+(F87F)
01-15-36
0x212F44

U+8086+(F87F)

U+8086+(F87F)
01-15-37
0x212F45

U+4F0D+(F87F)

U+4F0D+(F87F)
01-15-38
0x212F46

U+9678+(F87F)

U+9678+(F87F)
01-15-39
0x212F47

U+67D2+(F87F)

U+67D2+(F87F)
01-15-40
0x212F48

U+634C+(F87F)

U+634C+(F87F)
01-15-41
0x212F49

U+7396+(F87F)

U+7396+(F87F)
01-15-42
0x212F4A

U+62FE+(F87F)

U+62FE+(F87F)
01-15-43
0x212F4B

U+4F70+(F87F)

U+4F70+(F87F)
01-15-44
0x212F4C

U+4EDF+(F87F)

U+4EDF+(F87F)
01-15-45
0x212F4D

U+842C+(F87F)

U+842C+(F87F)
01-15-46
0x212F4E

U+5104+(F87F)

U+5104+(F87F)
01-15-47
0x212F4F
01-15-48
0x212F50
ˊ
U+02CA (BMP)
CSIC 1-256E
ˊ
U+02CA (BMP)
CSIC 1-256E
01-15-49
0x212F51
ˇ
U+02C7 (BMP)
CSIC 1-256F
ˇ
U+02C7 (BMP)
CSIC 1-256F
01-15-50
0x212F52
ˋ
U+02CB (BMP)
CSIC 1-2570
ˋ
U+02CB (BMP)
CSIC 1-2570
01-15-51
0x212F53

U+FE52 (SFV)
CSIC 1-2130
˙
U+02D9 (BMP)
CSIC 1-256C
˙
U+02D9 (BMP)
CSIC 1-256C
01-15-52
0x212F54

U+3105 (BMP)
CSIC 1-2547

U+3105 (BMP)
CSIC 1-2547

U+3105 (BMP)
CSIC 1-2547
01-15-53
0x212F55

U+3106 (BMP)
CSIC 1-2548

U+3106 (BMP)
CSIC 1-2548

U+3106 (BMP)
CSIC 1-2548
01-15-54
0x212F56

U+3107 (BMP)
CSIC 1-2549

U+3107 (BMP)
CSIC 1-2549

U+3107 (BMP)
CSIC 1-2549
01-15-55
0x212F57

U+3108 (BMP)
CSIC 1-254A

U+3108 (BMP)
CSIC 1-254A

U+3108 (BMP)
CSIC 1-254A
01-15-56
0x212F58

U+3109 (BMP)
CSIC 1-254B

U+3109 (BMP)
CSIC 1-254B

U+3109 (BMP)
CSIC 1-254B
01-15-57
0x212F59

U+310A (BMP)
CSIC 1-254C

U+310A (BMP)
CSIC 1-254C

U+310A (BMP)
CSIC 1-254C
01-15-58
0x212F5A

U+310B (BMP)
CSIC 1-254D

U+310B (BMP)
CSIC 1-254D

U+310B (BMP)
CSIC 1-254D
01-15-59
0x212F5B

U+310C (BMP)
CSIC 1-254E

U+310C (BMP)
CSIC 1-254E

U+310C (BMP)
CSIC 1-254E
01-15-60
0x212F5C

U+310D (BMP)
CSIC 1-254F

U+310D (BMP)
CSIC 1-254F

U+310D (BMP)
CSIC 1-254F
01-15-61
0x212F5D

U+310E (BMP)
CSIC 1-2550

U+310E (BMP)
CSIC 1-2550

U+310E (BMP)
CSIC 1-2550
01-15-62
0x212F5E

U+310F (BMP)
CSIC 1-2551

U+310F (BMP)
CSIC 1-2551

U+310F (BMP)
CSIC 1-2551
01-15-63
0x212F5F

U+3110 (BMP)
CSIC 1-2552

U+3110 (BMP)
CSIC 1-2552

U+3110 (BMP)
CSIC 1-2552
01-15-64
0x212F60

U+3111 (BMP)
CSIC 1-2553

U+3111 (BMP)
CSIC 1-2553

U+3111 (BMP)
CSIC 1-2553
01-15-65
0x212F61

U+3112 (BMP)
CSIC 1-2554

U+3112 (BMP)
CSIC 1-2554

U+3112 (BMP)
CSIC 1-2554
01-15-66
0x212F62

U+3113 (BMP)
CSIC 1-2555

U+3113 (BMP)
CSIC 1-2555

U+3113 (BMP)
CSIC 1-2555
01-15-67
0x212F63

U+3114 (BMP)
CSIC 1-2556

U+3114 (BMP)
CSIC 1-2556

U+3114 (BMP)
CSIC 1-2556
01-15-68
0x212F64

U+3115 (BMP)
CSIC 1-2557

U+3115 (BMP)
CSIC 1-2557

U+3115 (BMP)
CSIC 1-2557
01-15-69
0x212F65

U+3116 (BMP)
CSIC 1-2558

U+3116 (BMP)
CSIC 1-2558

U+3116 (BMP)
CSIC 1-2558
01-15-70
0x212F66

U+3117 (BMP)
CSIC 1-2559

U+3117 (BMP)
CSIC 1-2559

U+3117 (BMP)
CSIC 1-2559
01-15-71
0x212F67

U+3118 (BMP)
CSIC 1-255A

U+3118 (BMP)
CSIC 1-255A

U+3118 (BMP)
CSIC 1-255A
01-15-72
0x212F68

U+3119 (BMP)
CSIC 1-255B

U+3119 (BMP)
CSIC 1-255B

U+3119 (BMP)
CSIC 1-255B
01-15-73
0x212F69

U+311A (BMP)
CSIC 1-255C

U+311A (BMP)
CSIC 1-255C

U+311A (BMP)
CSIC 1-255C
01-15-74
0x212F6A

U+311B (BMP)
CSIC 1-255D

U+311B (BMP)
CSIC 1-255D

U+311B (BMP)
CSIC 1-255D
01-15-75
0x212F6B

U+311C (BMP)
CSIC 1-255E

U+311C (BMP)
CSIC 1-255E

U+311C (BMP)
CSIC 1-255E
01-15-76
0x212F6C

U+311D (BMP)
CSIC 1-255F

U+311D (BMP)
CSIC 1-255F

U+311D (BMP)
CSIC 1-255F
01-15-77
0x212F6D

U+311E (BMP)
CSIC 1-2560

U+311E (BMP)
CSIC 1-2560

U+311E (BMP)
CSIC 1-2560
01-15-78
0x212F6E

U+311F (BMP)
CSIC 1-2561

U+311F (BMP)
CSIC 1-2561

U+311F (BMP)
CSIC 1-2561
01-15-79
0x212F6F

U+3120 (BMP)
CSIC 1-2562

U+3120 (BMP)
CSIC 1-2562

U+3120 (BMP)
CSIC 1-2562
01-15-80
0x212F70

U+3121 (BMP)
CSIC 1-2563

U+3121 (BMP)
CSIC 1-2563

U+3121 (BMP)
CSIC 1-2563
01-15-81
0x212F71

U+3122 (BMP)
CSIC 1-2564

U+3122 (BMP)
CSIC 1-2564

U+3122 (BMP)
CSIC 1-2564
01-15-82
0x212F72

U+3123 (BMP)
CSIC 1-2565

U+3123 (BMP)
CSIC 1-2565

U+3123 (BMP)
CSIC 1-2565
01-15-83
0x212F73

U+3124 (BMP)
CSIC 1-2566

U+3124 (BMP)
CSIC 1-2566

U+3124 (BMP)
CSIC 1-2566
01-15-84
0x212F74

U+3125 (BMP)
CSIC 1-2567

U+3125 (BMP)
CSIC 1-2567

U+3125 (BMP)
CSIC 1-2567
01-15-85
0x212F75

U+3126 (BMP)
CSIC 1-2568

U+3126 (BMP)
CSIC 1-2568

U+3126 (BMP)
CSIC 1-2568
01-15-86
0x212F76

U+3127 (BMP)
CSIC 1-2569

U+3127 (BMP)
CSIC 1-2569

U+3127 (BMP)
CSIC 1-2569
01-15-87
0x212F77

U+3128 (BMP)
CSIC 1-256A

U+3128 (BMP)
CSIC 1-256A

U+3128 (BMP)
CSIC 1-256A
01-15-88
0x212F78

U+3129 (BMP)
CSIC 1-256B

U+3129 (BMP)
CSIC 1-256B

U+3129 (BMP)
CSIC 1-256B
01-15-89
0x212F79
01-15-90
0x212F7A
ü
U+00FC (LAT1S)
CSIC 8-2278
ü
U+00FC (LAT1S)
CSIC 8-2278
ü
U+00FC (LAT1S)
CSIC 8-2278
01-15-91
0x212F7B
01-15-92
0x212F7C
01-15-93
0x212F7D
01-15-94
0x212F7E